AMA WARSZAWA

Start / AMA WARSZAWA

 ama WARSZAWA

W Warszawie będą prowadzone kierunki bezpośredniego, praktycznego kształcenia zawodowego w zawodach pomocniczo-twórczych. AMA była prekursorem kształcenia w nowych zawodach filmowych już kilka lat temu wprowadzając kierunki: operatorsko-oświetleniowy, a także montaż/color grading, oraz specjalizację VFX. Absolwenci tych kierunków pracują już w zawodach jako koloryści, oświetlacze, asystenci kamery, steadicamu, czy jako specjaliści VFX w studiach postprodukcji.Zajęcia w AMA Warszawa będą prowadzone głównie na planach filmowych, w firmach oświetleniowych, rentalach sprzętu kamerowego i grip, studiach postprodukcji, halach zdjęciowych, studiach color gradingu. Zajęcia studyjne w studio filmowym, teoretyczne i praktyczne także w siedzibie AMA Warszawa w Wilanowie, ul.Wiertnicza 26. Po ukończeniu każdego z kursów otrzymuje się Dyplom AMA z podpisem prowadzącego kierunek Autora Zdjęć PSC i prowadzącego kierunek VFX ze stowarzyszenia PSM.

W AMA WARSZAWA kształcimy: Operatorów kamery, Asystentów Focus Puller, Asystentów DIT, Oświetlaczy, Techników GRIP, Specjalistów VFX, Specjalistów postprodukcji i preprodukcji cyfrowej, Animatorów 3D, Kolorystów. AMA WARSZAWA Rozpoczęcie kursów: 06.11.2020 i 21.11.2020 Zapisy online: trwają. Informacje pod adresem: AMA Warszawa: email: sekretariat@akademiamultiart.pl ul.Wiertnicza 26, 02-952. Warszawa. telefon sekretariat: +48 512 784 278

KERUNKI

Cinematography Camera

Kierunek Cinematography Camera w Warszawie to nowatorski, jedyny w Polsce, wzorowany na systemie kształcenia w Europie zachodniej – roczny kurs na poziomie zaawansowanym, przygotowujący do profesjonalnej pracy w operatorskich zawodach technicznych. Absolwent Kierunku jest gotowy do podjęcia pracy w profesjonalnej branży audiowizualnej na stanowiskach:

  • Operator Kamery (szwenkier)
  • Asystent Operatora Focus Puller
  • Asystent Operatora DIT (Digital Imaging Technician)

Wszystkie zajęcia na kierunku Cinematography Camera odbywają się w Warszawie, przy ul. Wiertniczej 26, w sali wykładowej i magazynie sprzętu. Zajęcia praktyczne odbywają się w obiekcie AMA, oraz w poszczególnych rentalach i na planach filmowych.
Zajęcia teoretyczne mogą się odbywać ONLINE w razie potrzeby związanej z sytuacją epidemiologiczną.

Poznaj kierunek

Cinematography Light/Grip

Kierunek Cinematography Light/Grip w Warszawie to nowatorski, jedyny w Polsce, wzorowany na systemie kształcenia w Europie zachodniej – roczny kurs na poziomie zaawansowanym, przygotowujący do profesjonalnej pracy w operatorskich zawodach technicznych. Absolwent Kierunku jest gotowy do podjęcia pracy w profesjonalnej branży audiowizualnej na stanowiskach: Oświetlacz filmowy (electrician) lub Wózkarz, operator kranu (Grip technician). Wszystkie zajęcia na kierunku Cinematography Light Grip odbywają się w Warszawie. Planowane zajęcia w Niemczech. Słuchacze uczą się podstaw technologii operatorskiej, oraz praktycznych zagadnień technicznych i technologicznych z jednej wybranej dziedziny: Oświetlacz filmowy, Operator wózka i kranu (grip technician). Nauka odbywa się w języku polskim, nomenklatura zawodowa uczona jest w języku polskim, angielskim, niemieckim.
Zajęcia teoretyczne mogą się odbywać ONLINE w razie potrzeby związanej z sytuacją epidemiologiczną.

Poznaj kierunek

Pre-Post Production cinema

Kierunek VFX, CGI, 3D, Color Grading, Restoring w AMA FILM ACADEMY to niespotykany w innych szkołach, jedyny w Polsce kurs zagadnień współczesnej cyfrowej preprodukcji i postprodukcji obrazu: Efektów wizualnych VFX, Komputerowo generowanej rzeczywistości, korekcji barwnej obrazu i rekonstrukcji cyfrowej obrazu. Kurs jest dedykowany zarówno początkującym adeptom, jak i zaawansowanym kandydatom, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności na poziomie profesjonalnym.
Kierunek Postprodukcji i Preprodukcji Obrazu dzieli się na odrębne specjalizacje: Color Grading, VFX i Animacja 3D.
Pierwszy rok obejmuje wspólną dla obu specjalizacji naukę elementów języka filmowego, technologii obrazu i dźwięku, analizy filmowej, konstrukcji dzieła filmowego oraz podstaw wszystkich dziedzin postprodukcji obrazu w filmie.
Po pierwszym roku uczestnicy kursu wybierają jedną z dwóch specjalizacji: Color Grading lub VFX i Animacja 3D.

Poznaj kierunek

Professional language

Kierunek w przygotowaniu. Będzie to zaawansowany kurs profesjonalnego języka filmowego wraz z nomenklaturą produkcyjną:
język angielski
język niemiecki
Kurs będzie przeznaczony dla osób związanych z branżą filmową, lub planujących taką pracę i posiadających podstawy językowe.
Kurs będzie prowadzony przez osoby znające język polski i angielski, polski i niemiecki i pracujące aktywnie w branży filmowej, oraz natywni spikerzy z branży filmowej ( operatorzy, producenci, reżyserzy )
Rozpoczęcie kursu jest planowane na grudzień 2020.
INFORMACJE: piotr.lenar@akademiamultiart.pl

 

Poznaj kierunek

REKRUTACJA 2020

AKTUALNE ZAPISY  TUTAJ

KIERUNKI NIESTACJONARNE

Cinematography Camera

Cinematography Light/Grip

Pre-Post Production cinema

Professional language

ZAPISY

zacznij z ama

Nakręć się na film Ucz się od najlepszych