Kierunek

Postprodukcja Obrazu

Opis kierunku

Kierunek Postprodukcja Obrazu w AMA  KRAKÓW to niespotykany w innych szkołach kompleksowy kurs zagadnień współczesnej postprodukcji obrazu: montażu filmowego, korekcji barwnej, efektów cyfrowych VFX, animacji 3D. Kurs jest przeznaczony zarówno dla początkujących, jak i zawodowców, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności na poziomie profesjonalnym.

Wykładowcami na tym kierunku są znani polscy montażyści i koloryści, specjaliści od efektów VFX i animacji 3D.

Postprodukcja Obrazu

Kurs montażu filmowego, korekcji barwnej, efektów cyfrowych VFX, animacji 3D oraz postprodukcji obrazu, przeznaczony  zarówno dla  początkujących , jak i zawodowców. Kierunek prowadzony jest w AMA Kraków.

Dodatkowo

Realizacje filmowe szkolne i pozaszkolne.
Praca w AMA TV.

Czas trwania

2 lata, 4 semestry. Jeden semestr to 8 zjazdów co 2 tygodnie, każdy po 2 dni. Zajęcia prowadzone są w soboty i niedziele od godziny 10:00 do 18:00

Rozpocznij edukację na tym kierunku

I rok nauki

Pierwszy rok obejmuje naukę elementów języka filmowego, technologii obrazu i dźwięku, analizy filmowej, konstrukcji dzieła filmowego oraz podstaw wszystkich elementów postprodukcji obrazu w filmie.

Warunkiem zaliczenia pierwszego semestru jest udział w realizacji etiudy semestralnej i jej prezentacja oraz pozytywny wynik egzaminu teoretycznego.

II rok nauki

Od trzeciego semestru szczególny nacisk w programie nauczania kładziony jest na naukę rzemiosła. Teoria pełni rolę pomocniczą, ułatwiającą realizację zadań praktycznych. Podczas drugiego roku uczestnicy kursu udoskonalają zawodowe umiejętności zgodnie z programem wybranej specjalizacji.

Program obejmuje intensywną naukę montażu obrazu i dźwięku na współczesnych platformach Avid, Adobe Premiere, Final Cut Pro oraz kształcenie z zakresu korekcji obrazu i color gradingu na platformie DaVinci Resolve. Zajęcia na specjalizacji przygotowują do samodzielnej pracy montażysty obrazu oraz do pracy w zakresie color gradingu znajdującego zastosowanie w filmie, TV i reklamie. Uczestnicy kursu poznają teorię i historię montażu filmowego, zarys historii malarstwa, teorię barw i struktury światła. Uczą się praktycznego wykorzystania interfejsu oprogramowania powszechnie używanego w zawodzie montażysty i specjalisty od color gradingu. Poznają zasady montażowe odpowiadające różnym stylom opowiadania. Nabywają kompetencji w dziedzinie montażu różnych form filmowych: reklamy, dokumentu, reportażu, fabuły i filmu eksperymentalnego. Dowiadują się, jak wykonywać napisy i opracowania graficzne. Uczą się montażu dźwięku i podstaw opracowania dźwiękowego, a także przygotowywania materiału do obróbki dźwiękowej. Kursanci poznają również technologię cyfrowego zapisu obrazu, kodowania i formatów cyfrowych, zapisu analogowego oraz cyfrowego obrazu barwnego i czarno-białego. Uczą się korekcji gęstościowych i barwnych, wykonywania masek, wyciągów barwnych, przejść i dynamicznych korekt, importu i eksport materiału cyfrowego. Poznają zasady wykonywanie kopii wzorcowych, kopii cyfrowych w rożnych formatach oraz DCP (kopie cyfrowej projekcji kinowej). Poznają całościowy zakres współczesnego DI (digital intermediate). Biorą udział w licznych ćwiczeniach i zajęciach praktycznych.

Program II roku obejmuje również naukę cyfrowych efektów specjalnych dla filmu, reklamy i TV, przy użyciu  oprogramowania  Adobe After Effects oraz naukę animacji 3D w oparciu o program Autodesk Maya w zakresie komputerowego generowania ruchomych obrazów 3D, znajdujących zastosowanie w filmie, TV oraz reklamie. Słuchacze uczestniczą w zajęciach praktycznych dotyczących tworzenia scenariusza i storyboardu, previsu, produkcji  w wybranym pakiecie 3D, produkcji VFX, postprodukcji, planu i strategii promocji animacji.

 

Dyplom na Kierunku Postprodukcja Obrazu

Podstawą ukończenia kierunku i uzyskania dyplomu jest realizacja dyplomowego zadania praktycznego i zdanie egzaminu teoretycznego. Słuchacze, którzy uzyskają ocenę pozytywną, otrzymają Dyplom AMA FILM ACADEMY.

Słuchacze AMA mają do dyspozycji zaawansowane stanowiska montażowe, VFX i color grading.

 

Powiązane kierunki

Postprodukcja Obrazu

Kierunek VFX, CGI, 3D, Color Grading  w AMA FILM ACADEMY to niespotykany w innych szkołach, jedyny w Polsce kurs...

Montaż, Grading, VFX

Kierunek Montaż i Color Grading w AMA KRAKÓW to niespotykany w innych szkołach kompleksowy kurs zagadnień współc...

Informator zapisowy

Zapisy od : 15.04.2024

Rekrutacja od : 05.05.2024

Termin zajęć: 05.10.2024 koniec: 28.06.2026

Opłata egzaminacyjna: PLN 150 ( płatna po zapisie )

Ubezpieczenie NNW: PLN rocznie 70 (doliczone do pierwszej wpłaty)

Wpisowe: PLN 1800 płatne po podpisaniu umowy

Czesne: semestr 7000 PLN / rok 14 000 PLN

Płatne za semestr z góry do:

1 października i 15 lutego każdego roku, lub w miesięcznych ratach płatnych do 5 dnia każdego miesiąca

październik – czerwiec PLN 1555

lipiec – wrzesień PLN 700

Praktyka

W trakcie nauki poruszane będą zagadnienia praktyczne:

 • medialne systemy postprodukcyjne: montaż
 • medialne systemy postprodukcyjne: cyfrowe efekty specjalne
 • medialne systemy postprodukcyjne: animacja 3D
 • medialne systemy postprodukcyjne: korekcja barwna
 • medialne systemy postprodukcyjne: obróbka obrazu
 • medialne systemy postprodukcyjne: dźwięk
 • obsługa hardware’u i software’u
 • interface Avida
 • interface After Effects
 • interface Final Cut X
 • interface Adobe Premiere
 • Mac OS
 • optyka
 • światło w filmie
 • On set VFX
 • color grading – DaVinci Resolve
 • montaż  sceny fabularnej
 • montaż sceny dokumentalnej
 • montaż reportażu
 • montaż teledysku
 • montaż reklamy
 • projekcje filmowe

 

Teoria

W trakcie nauki poruszane będą zagadnienia teoretyczne:

 • elementy języka filmu
 • opowiadanie obrazem
 • historia sztuki i estetyka
 • światło w malarstwie
 • historia filmu, montażu i efektów specjalnych
 • analiza filmowa
 • kompozycja
 • podstawy teorii koloru
 • podstawy efektów specjalnych VFX
 • podstawy animacji 3D
 • podstawy teorii montażu filmowego
 • analiza operatorska montażu filmowego
 • elementy produkcji filmowej:
  pipeline
  okresy produkcyjne
  finansowanie
  organizacja produkcji
 • nowoczesne technologie filmowe
 • organizacja danych
 • zarządzanie montażownią
 • Digital Workflow

Wykładowcy kierunków

Wykładowcy prowadzący zajęcia na kierunku:

 • Cezary Grzesiuk
 • Jarosław Barzan
 • Tomasz Poznański
 • Konrad Zięcina
 • Wojciech Słota
 • Piotr Paruch
 • Napoleon Bryl
 • Krystian Łochowski
 • Witold Wnuk
 • Piotr Zdybał
 • Maciej Gil
 • Jacek Szarański
 • Filip Kovcin

Warunki rekrutacji

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na Kierunek Postprodukcja Obrazu jest przystąpienie do egzaminu wstępnego w formie rozmowy rekrutacyjnej oraz wcześniejsze przysłanie prac z zakresu filmu, fotografii, sztuk plastycznych lub literatury, określających predyspozycje kandydata.

Kandydaci na odpowiednim poziomie zaawansowania mogą ubiegać się od razu o przyjęcie na drugi semestr lub rok kursu.

Termin rozmowy kwalifikacyjnej ustalamy z uczestnikami indywidualnie.

CV oraz portfolio proszę przysyłać na adres e-mail: rekrutacja@amafilmacademy.pl

Informator zapisowy

Zapisy od : 15.04.2024

Rekrutacja od : 05.05.2024

Termin zajęć: 05.10.2024 koniec: 28.06.2026

Opłata egzaminacyjna: PLN 150 ( płatna po zapisie )

Ubezpieczenie NNW: PLN rocznie 70 (doliczone do pierwszej wpłaty)

Wpisowe: PLN 1800 płatne po podpisaniu umowy

Czesne: semestr 7000 PLN / rok 14 000 PLN

Płatne za semestr z góry do:

1 października i 15 lutego każdego roku, lub w miesięcznych ratach płatnych do 5 dnia każdego miesiąca

październik – czerwiec PLN 1555

lipiec – wrzesień PLN 700

Praktyka

W trakcie nauki poruszane będą zagadnienia praktyczne:

 • medialne systemy postprodukcyjne: montaż
 • medialne systemy postprodukcyjne: cyfrowe efekty specjalne
 • medialne systemy postprodukcyjne: animacja 3D
 • medialne systemy postprodukcyjne: korekcja barwna
 • medialne systemy postprodukcyjne: obróbka obrazu
 • medialne systemy postprodukcyjne: dźwięk
 • obsługa hardware’u i software’u
 • interface Avida
 • interface After Effects
 • interface Final Cut X
 • interface Adobe Premiere
 • Mac OS
 • optyka
 • światło w filmie
 • On set VFX
 • color grading – DaVinci Resolve
 • montaż  sceny fabularnej
 • montaż sceny dokumentalnej
 • montaż reportażu
 • montaż teledysku
 • montaż reklamy
 • projekcje filmowe

 

Teoria

W trakcie nauki poruszane będą zagadnienia teoretyczne:

 • elementy języka filmu
 • opowiadanie obrazem
 • historia sztuki i estetyka
 • światło w malarstwie
 • historia filmu, montażu i efektów specjalnych
 • analiza filmowa
 • kompozycja
 • podstawy teorii koloru
 • podstawy efektów specjalnych VFX
 • podstawy animacji 3D
 • podstawy teorii montażu filmowego
 • analiza operatorska montażu filmowego
 • elementy produkcji filmowej:
  pipeline
  okresy produkcyjne
  finansowanie
  organizacja produkcji
 • nowoczesne technologie filmowe
 • organizacja danych
 • zarządzanie montażownią
 • Digital Workflow

Wykładowcy kierunków

Wykładowcy prowadzący zajęcia na kierunku:

 • Cezary Grzesiuk
 • Jarosław Barzan
 • Tomasz Poznański
 • Konrad Zięcina
 • Wojciech Słota
 • Piotr Paruch
 • Napoleon Bryl
 • Krystian Łochowski
 • Witold Wnuk
 • Piotr Zdybał
 • Maciej Gil
 • Jacek Szarański
 • Filip Kovcin

Warunki rekrutacji

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na Kierunek Postprodukcja Obrazu jest przystąpienie do egzaminu wstępnego w formie rozmowy rekrutacyjnej oraz wcześniejsze przysłanie prac z zakresu filmu, fotografii, sztuk plastycznych lub literatury, określających predyspozycje kandydata.

Kandydaci na odpowiednim poziomie zaawansowania mogą ubiegać się od razu o przyjęcie na drugi semestr lub rok kursu.

Termin rozmowy kwalifikacyjnej ustalamy z uczestnikami indywidualnie.

CV oraz portfolio proszę przysyłać na adres e-mail: rekrutacja@amafilmacademy.pl

Krok 1/4

Formularz zapisowy

na kierunek:
Ucz się od najlepszych!

AMA FILM ACADEMY

Krok 2/4

Potwierdź dane zapisowe

Kierunek: Aktorstwo Filmowe

Data rozpoczęcia:

Imię: Jan

Nazwisko: Kowalski

Data urodzenia: 2021-09-10

Adres e-mail: jan.kowalski@mail.com

Numer telefonu: +48 123-453-789

Wiadomość

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Labore, quia similique est beatae voluptates quos facilis error modi voluptatibus nobis hic quis accusantium, aspernatur excepturi incidunt unde sit aperiam asperiores?

Ucz się od najlepszych!

AMA FILM ACADEMY

Krok 3/4

Potwierdź zapis

Aby dokończyć proces zapisowy kliknij w link otrzymany od nas na wskazany przez Ciebie adres e-mail.

Jeśli potwierdzenie nie doszło, proszę sprawdzić SPAM

Wskazany adres e-mail: jan.kowalski@mail.com

Ucz się od najlepszych!

AMA FILM ACADEMY

Krok 4/4

Dziękujemy za zapis

Wkrótce sekretariat szkoły skontaktuje się z Tobą w celu dokończenia procesu zapisowego.

Ucz się od najlepszych!

AMA FILM ACADEMY