Kierunek

CineLingo ENG-DE

Opis kierunku

Kurs języka angielskiego i niemieckiego dla mało i średniozaawansowanych, umożliwiający poznanie branżowej nomenklatury potrzebnej do skutecznej pracy na planie filmowym w języku angielskim i niemieckim zarówno w działach technicznych jak i organizacji pracy na planie. Jedyny w takim rodzaju kurs w Polsce, prowadzony przez filmowców-praktyków ze światowym doświadczeniem w nowoczesnej produkcji filmowej, w tym obcokrajowców, Tylko w AMA możesz spotkać takich, międzynarodowych filmowców. Uczysz się języka, ale także współczesnych zagadnień pracy przy dużych produkcjach filmowych. To wyróżnia nasz kurs.

Курс англійської та німецької мов для початкового та середнього рівня, який дозволяє ознайомитися з галузевою термінологією, необхідною для ефективної роботи на кіно майданчику англійською та німецькою мовами, як у технічних відділах, так і в організації роботи на майданчику. Єдиний такий курс у Польщі, який ведуть кінематографісти-практики зі світовим досвідом у сучасному кіновиробництві, включно з іноземцями. Тільки в AMA ви можете зустріти таких міжнародних кінематографістів. Ви вивчаєте мову, але також сучасні питання роботи на великих кіновиробництвах. Це відрізняє наш курс.

Znajomość języka angielskiego i niemieckiego w należytej, profesjonalnej nomenklaturze, wraz z często tylko żargonowo używanymi określeniami umożliwi absolwentom skuteczną pracę na planach międzynarodowych produkcji realizowanych w Polsce. Kurs jest podzielony na branżowe zagadnienia w pracy na planie, oraz językowa cześć ogólną. Stopień zaawansowania: średni.

Professional Film Language

Profesjonalny kurs języka angielskiego i niemieckiego z uwzględnieniem nomenklatury filmowej, potrzebnej do pracy w produkcji filmowej po angielsku.

Poziom

Kurs na poziomie średniozaawansowanym. Jedyny w Polsce taki kurs oficjalnej i żargonowej nomenklatury filmowej używanej w pracy na planie filmowym w krajach europejskich, USA, Azji. Kurs odbywa się online.

Czas trwania

1 semestr. Jeden semestr to 10 zjazdów co tydzień. Zajęcia prowadzone są w niedziele po 2 godziny od  10:00 do 12:00.

Egzamin praktyczny z symulowanej pracy na planie: 5 godzin dodatkowo.

Rozpocznij edukację na tym kierunku

Intermediate English / German language course, allowing you to learn the industry nomenclature needed for effective work on a film set in English, both in the technical departments and the organisation of work on the set.

Knowledge of the English language in an appropriate, professional nomenclature, together with often only slang terms used, will enable graduates to work effectively on international production plans carried out in Poland. The course is divided into industry-specific issues in the work on the set, and a general linguistic part. Stage of advancement: medium.

The course is online.


Середній курс англійської мови, що дозволяє вивчити галузеву номенклатуру, необхідну для ефективної роботи над знімальним майданчиком англійською мовою, як в технічних відділах, так і при організації роботи на знімальному майданчику.

Знання англійської мови відповідною професійною номенклатурою разом із часто використовуваними лише жаргонними термінами дозволить випускникам ефективно працювати над міжнародними виробничими планами, що виконуються в Польщі. Курс поділяється на галузеві питання в роботі над знімальним майданчиком, і загальну лінгвістичну частину. Ступінь просування: середня.


Branżowy język angielski i angielski dla realizatorów filmowych.

Stopień znajomości języka angielskiego lub niemieckiego uczestników B1 (weryfikacja na podstawie testu wypełnianego przez chętnych uczestników przy zapisie)

Nauka jest podzielona na zagadnienia:

Ogólna znajomość języka angielskiego

Ogólna znajomość języka angielskiego

Praca asystenta reżysera na planie

Praca kierownika planu na planie

Praca Operatora na planie

Praca asystentów kamery na planie

Praca oświetlacza na planie

Praca technika grip ( jazda kamery ) na planie

Wszyscy uczestnicy uczą się każdego z tych zagadnień, tak aby było w efekcie możliwe zrozumienie codziennej pracy na planie filmowym, wraz z komendami żargonowymi i wprowadzeniem rytmu pracy na planach anglosaskich.

Zakończeniem kursu jest egzamin praktyczny w formie symulowanego, prawdziwego planu filmowego z aktorami, sprzętem zdjęciowym w studio.

Każdy z uczestników otrzyma jedną funkcję na planie, całość nadzoruje coach językowy, oraz coach reżyser filmowy w natywnym angielskim.

Kierunek wspierany przez  Polski Instytut Sztuki Filmowej 


Industry English and German for film makers.

Level of English or German language proficiency of B1 participants (verification on the basis of a test completed by willing participants upon enrollment)

Science is divided into issues:

General knowledge of the English language

Work of the 1st assistant director on the set

The work of the set manager on the set

Work of the cinematographer on the set

The work of camera assistants on the set

Electrician work on the set

Grip technician work on the set

All participants learn each of these issues so that it is possible to understand the daily work on a film set, along with slang commands and introducing the work rhythm on Anglo-Saxon sets.

The course ends with a practical exam in the form of a simulated real film set with actors and studio shooting equipment.

Each participant will receive one function on the set, the whole is supervised by a language coach and a film director coach in native English.

Educational field supported by the Polish Film Institute 


 

Powiązane kierunki

Directing-Cinematography

We teach the art and craft of filmmaking through a dynamic blend of classroom instruction, hands-on film worksho...

Informator zapisowy

Zapisy: 

Rekrutacja online: 

Opłata egzaminacyjna: 

Czesne:

Czesne dla studentów i absolwentów AMA: PLN/ semestr
Płatne za semestr z góry do:

 

Praktyka

 • Plan filmowy – symulacja w studio
 • Dzień zdjęciowy na planie po angielsku w poszczególnych funkcjach pracy na planie

Teoria

 • blok ogólny język angielski
 • blok ogólny język niemiecki
 • blok reżyseria
 • blok operatorski
 • blok oświetlacz
 • blok asystent kamery
 • blok kierownik planu

Wykładowcy kierunków

Kurs prowadzi w zakresie angielskiego języka ogólnego Grzegorz Chyra, wytrawny lektor, uczący przez lata w systemie SuperMemo, z wyjątkowym doświadczeniem w pracy online ze słuchaczami.

Drugim prowadzącym  w zakresie języka filmowego jest reżyser polskiego pochodzenia, Jacob Chelkowski, wychowany w Kanadzie filmowiec, ukończył studia filmowe reżyserskie na Uniwersytecie Concordia w Montréalu. Natywnie używa języka angielski i języka polskiego. Od kilku lat uczy także w reżyserii w szkole filmowej AMA Film Academy na kursach anglojęzycznych. Jacob Chelkowski będzie uczestniczył jako konsultant we wszystkich zajęciach kursu, wspomagając pozostałych wykładowców branżowych.

Konwersacje zawodowe w kolejnych dziedzinach poprowadzą planowani:

Michael „Mike” Brown – I AD, wytrawny z ogromnym doświadczeniem pracujący w systemie anglosaskim jako I asystent reżysera z takimi reżyserami jak fiński słynny Mika Kaurismäki, szwajcarski Marcus Imboden czy niemiecki Dominik Graf.

Mike to trójjęzyczny I AD, reżyser i lektor i tłumacz, także  kierownik produkcji i producent liniowy w wielu krajach. Posługuje się językami: angielski, francuski, niemiecki.

Mark Jungjohan – cinematographer z 30 letnim doświadczeniem pracujący w Hollywood, doświadczony w specjalizacji produkcji seriali Tv. Pracował na planach filmowych i telewizyjnych bez mała na całym świecie. Zna specyfikę pracy w różnych krajach także w Polsce, gdzie przed laty był asystentem kamery w filmie J.J.Kolskiego ” Jańcio Wodnik”.

Helmut Prein – gaffer ze światowym doświadczeniem, „świecił” dla między innymi: Lana Wachowski ( Matrix Zmartwychwstania ), Quentin Tarantino, Wes Anderson, Tom Tykwer, Doris Dörie, Wim Wenders, Ken Loach, Joe Wright i wielu innych. Helmut wniesie do naszego kursu angielskiego możliwość spotkania z fachowcem zawodowym na poziomie światowego kina.

Oliver Lüer – producer, line producer z doświadczeniem w produkcjach amerykańskich i europejskich, kierujący filmami takich reżyserów jak: Roman Polański, Dror Zahavi, Dexter Fletcher, Jorgo Papavassiliou, Caroline Link.

Dodatkowe konsultacje językowe w nowych zwodach filmowych:

Grid Belitz – Green Consultant, Health and Safety Coordinator. Pracowała w produkcjach dla reżyserów m.innymi: Detlev Buck, Lana Wachowski, Andre Øvredal, Tom Tykwer, Sönke Wortman.

Tristan Hume – Location manager, production supervisor. Pracował w filmach reżyserów: George Clooney, Jeremy Leven czy przy słynnych serialach Netflixa: dark, Dogs of Berlin, a w produkcji The Matrix Resurrections pełnił funkcję kierownika planu Covid 19 Unit.

Warunki rekrutacji

Warunkiem przyjęcia na Kierunek Professional Film Language jest zapis online, przesłanie CV zawodowego, odbycie sprawdzianu poziomu znajomości języka – online.
Termin rozmowy rekrutacyjnej ustalany jest  indywidualnie. Rozmowa odbywa się online.
CV proszę przysyłać na adres e-mail: rekrutacja@amafilmacademy.pl

Обов’язковою умовою для вступу на курс Professional Film Language є онлайн-реєстрація, надсилання професійного резюме та складання мовного тесту – онлайн.
Дата прийому на співбесіду встановлюється індивідуально. Співбесіда проходить онлайн.
Будь ласка, надсилайте своє резюме на електронну адресу: rekrutacja@amafilmacademy.pl

Informator zapisowy

Zapisy: 

Rekrutacja online: 

Opłata egzaminacyjna: 

Czesne:

Czesne dla studentów i absolwentów AMA: PLN/ semestr
Płatne za semestr z góry do:

 

Praktyka

 • Plan filmowy – symulacja w studio
 • Dzień zdjęciowy na planie po angielsku w poszczególnych funkcjach pracy na planie

Teoria

 • blok ogólny język angielski
 • blok ogólny język niemiecki
 • blok reżyseria
 • blok operatorski
 • blok oświetlacz
 • blok asystent kamery
 • blok kierownik planu

Wykładowcy kierunków

Kurs prowadzi w zakresie angielskiego języka ogólnego Grzegorz Chyra, wytrawny lektor, uczący przez lata w systemie SuperMemo, z wyjątkowym doświadczeniem w pracy online ze słuchaczami.

Drugim prowadzącym  w zakresie języka filmowego jest reżyser polskiego pochodzenia, Jacob Chelkowski, wychowany w Kanadzie filmowiec, ukończył studia filmowe reżyserskie na Uniwersytecie Concordia w Montréalu. Natywnie używa języka angielski i języka polskiego. Od kilku lat uczy także w reżyserii w szkole filmowej AMA Film Academy na kursach anglojęzycznych. Jacob Chelkowski będzie uczestniczył jako konsultant we wszystkich zajęciach kursu, wspomagając pozostałych wykładowców branżowych.

Konwersacje zawodowe w kolejnych dziedzinach poprowadzą planowani:

Michael „Mike” Brown – I AD, wytrawny z ogromnym doświadczeniem pracujący w systemie anglosaskim jako I asystent reżysera z takimi reżyserami jak fiński słynny Mika Kaurismäki, szwajcarski Marcus Imboden czy niemiecki Dominik Graf.

Mike to trójjęzyczny I AD, reżyser i lektor i tłumacz, także  kierownik produkcji i producent liniowy w wielu krajach. Posługuje się językami: angielski, francuski, niemiecki.

Mark Jungjohan – cinematographer z 30 letnim doświadczeniem pracujący w Hollywood, doświadczony w specjalizacji produkcji seriali Tv. Pracował na planach filmowych i telewizyjnych bez mała na całym świecie. Zna specyfikę pracy w różnych krajach także w Polsce, gdzie przed laty był asystentem kamery w filmie J.J.Kolskiego ” Jańcio Wodnik”.

Helmut Prein – gaffer ze światowym doświadczeniem, „świecił” dla między innymi: Lana Wachowski ( Matrix Zmartwychwstania ), Quentin Tarantino, Wes Anderson, Tom Tykwer, Doris Dörie, Wim Wenders, Ken Loach, Joe Wright i wielu innych. Helmut wniesie do naszego kursu angielskiego możliwość spotkania z fachowcem zawodowym na poziomie światowego kina.

Oliver Lüer – producer, line producer z doświadczeniem w produkcjach amerykańskich i europejskich, kierujący filmami takich reżyserów jak: Roman Polański, Dror Zahavi, Dexter Fletcher, Jorgo Papavassiliou, Caroline Link.

Dodatkowe konsultacje językowe w nowych zwodach filmowych:

Grid Belitz – Green Consultant, Health and Safety Coordinator. Pracowała w produkcjach dla reżyserów m.innymi: Detlev Buck, Lana Wachowski, Andre Øvredal, Tom Tykwer, Sönke Wortman.

Tristan Hume – Location manager, production supervisor. Pracował w filmach reżyserów: George Clooney, Jeremy Leven czy przy słynnych serialach Netflixa: dark, Dogs of Berlin, a w produkcji The Matrix Resurrections pełnił funkcję kierownika planu Covid 19 Unit.

Warunki rekrutacji

Warunkiem przyjęcia na Kierunek Professional Film Language jest zapis online, przesłanie CV zawodowego, odbycie sprawdzianu poziomu znajomości języka – online.
Termin rozmowy rekrutacyjnej ustalany jest  indywidualnie. Rozmowa odbywa się online.
CV proszę przysyłać na adres e-mail: rekrutacja@amafilmacademy.pl

Обов’язковою умовою для вступу на курс Professional Film Language є онлайн-реєстрація, надсилання професійного резюме та складання мовного тесту – онлайн.
Дата прийому на співбесіду встановлюється індивідуально. Співбесіда проходить онлайн.
Будь ласка, надсилайте своє резюме на електронну адресу: rekrutacja@amafilmacademy.pl

Krok 1/4

Formularz zapisowy

na kierunek:
Ucz się od najlepszych!

AMA FILM ACADEMY

Krok 2/4

Potwierdź dane zapisowe

Kierunek: Aktorstwo Filmowe

Data rozpoczęcia:

Imię: Jan

Nazwisko: Kowalski

Data urodzenia: 2021-09-10

Adres e-mail: jan.kowalski@mail.com

Numer telefonu: +48 123-453-789

Wiadomość

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Labore, quia similique est beatae voluptates quos facilis error modi voluptatibus nobis hic quis accusantium, aspernatur excepturi incidunt unde sit aperiam asperiores?

Ucz się od najlepszych!

AMA FILM ACADEMY

Krok 3/4

Potwierdź zapis

Aby dokończyć proces zapisowy kliknij w link otrzymany od nas na wskazany przez Ciebie adres e-mail.

Jeśli potwierdzenie nie doszło, proszę sprawdzić SPAM

Wskazany adres e-mail: jan.kowalski@mail.com

Ucz się od najlepszych!

AMA FILM ACADEMY

Krok 4/4

Dziękujemy za zapis

Wkrótce sekretariat szkoły skontaktuje się z Tobą w celu dokończenia procesu zapisowego.

Ucz się od najlepszych!

AMA FILM ACADEMY