Kierunek

Scenariopisarstwo online

Opis kierunku

Kierunek Scenariopisarstwo w AMA FILM ACADEMY to roczny intensywny kurs pisania scenariuszy prowadzony metodą e-learning. Przygotowuje do pracy przy tworzeniu tekstów będących podstawą produkcji audiowizualnych. Celem AMA jest dostarczenie słuchaczom praktycznych narzędzi, umożliwiających pracę w branży audiowizualnej, ale również zainspirowanie najzdolniejszych absolwentów do poszukiwania własnego, niepowtarzalnego stylu i tworzenia autorskich projektów filmowych, które przyniosą im uznanie krytyki i nagrody na festiwalach.

Scenariopisarstwo

Kurs Scenariopisarstwa Online w AMA Film Academy to roczny intensywny kurs pisania scenariuszy. Przygotowuje do pracy przy tworzeniu tekstów będących podstawą produkcji audiowizualnych.

Dodatkowo

Zajęcia prowadzone ONLINE, metodą e-learning.
50 godzin prac własnych

Czas trwania

1 rok, 2 semestry. Jeden semestr to  8 zjazdów co 2 tygodnie, każdy po 2 dni. Zajęcia prowadzone są w  soboty i niedziele od godziny 10:00 do 18:00

Rozpocznij edukację na tym kierunku

Kurs Scenariopisarstwa Online w AMA Film Academy to wyjątkowa propozycja edukacyjna, która wyróżnia się intensywnym, praktycznym podejściem do nauki tworzenia scenariuszy. Jako lider innowacji w dziedzinie edukacji filmowej, AMA Film Academy oferuje Profesjonalne Scenariopisarstwo, które łączy teoretyczne fundamenty z intensywnymi Warsztatami Scenariuszowymi Online.

Kurs Scenariopisarstwa w AMA Film Academy to wyjątkowa propozycja edukacyjna na polskim rynku, która wyróżnia się intensywnym, praktycznym podejściem do nauki tworzenia scenariuszy.

Nasz program umożliwia uczestnikom zgłębianie tajników scenariopisarstwa pod okiem doświadczonych profesjonalistów z branży filmowej. AMA Film Academy jako lider innowacji w dziedzinie edukacji filmowej oferuje kurs, który łączy teoretyczne fundamenty z intensywnymi warsztatami praktycznymi. Dzięki temu uczestnicy kursu nie tylko poznają zasady budowania narracji i rozwijania postaci, ale również mają możliwość aplikowania zdobytej wiedzy w praktyce, tworząc własne scenariusze, które są następnie analizowane i omawiane w grupie.

Kluczowym aspektem naszego programu jest indywidualne podejście do każdego uczestnika. Małe grupy pozwalają na głęboką interakcję i osobiste mentoringowanie przez wykładowców, którzy są aktywnymi scenarzystami. Ich bieżące doświadczenie w tworzeniu filmów i seriali gwarantuje, że przekazywana wiedza jest zawsze aktualna i praktyczna. Kurs Scenariopisarstwa w AMA Film Academy wyróżnia się również unikalnymi modułami, takimi jak analiza psychologiczna postaci, tworzenie scenariuszy interaktywnych oraz pisanie dla różnorodnych platform mediowych, co przygotowuje naszych studentów do pracy w dynamicznie zmieniającym się świecie mediów i technologii.

Oferujemy również możliwości networkingowe z branżą filmową, co jest kluczowe dla przyszłych scenarzystów. Nasze sesje networkingowe, warsztaty z udziałem gości specjalnych oraz projekty grupowe dają uczestnikom szansę na nawiązanie cennych kontaktów, które mogą zaowocować przyszłymi współpracami. Kurs kończy się prezentacją własnych projektów scenariuszowych przed panelami profesjonalistów z branży, co daje studentom nie tylko cenne uwagi odnośnie ich pracy, ale również realną szansę na zwrócenie uwagi producentów filmowych i telewizyjnych.

Wybierając Kurs Scenariopisarstwa Online w AMA Film Academy, decydujesz się na program, który stawia na rozwój praktycznych umiejętności pisarskich, wspierany przez bogate doświadczenie i profesjonalizm kadry. Z nami zrobisz pierwszy krok do kariery w scenariopisarstwie, przygotowany do tworzenia przekonujących, wartościowych dzieł filmowych i telewizyjnych. Zapraszamy do dołączenia do naszej społeczności twórczej w AMA Film Academy. W trakcie nauki słuchacze biorą udział w wielu praktycznych ćwiczeniach scenariopisarskich oraz w warsztatach serialowych i fabularnych. Pracują grupowo, m. in. przygotowując pakiet serialowy. Uczą się rozwijać własne pomysły, ale również realizować projekty na zamówienie i działać w zespole scenariuszowym. Uczestniczą w próbach czytanych swych tekstów z udziałem profesjonalnych aktorów. Biorą udział w realizacji napisanych przez siebie scen filmowych, wraz ze studentami reżyserii. Podczas zorganizowanego pitchingu  prezentują swoje pomysły producentom filmowym i telewizyjnym. Po zakończeniu nauki dołączą do bazy scenarzystów AMA FILM ACADEMY, a najzdolniejsi otrzymają szansę podjęcia pracy przy profesjonalnych projektach. Słuchacze mają również możliwość wzięcia udziału w  konkursach scenariuszowych, szczególnie Trzy Korony i Script Fiesta.

 

semestrze drugim uczestnicy kursu doskonalą nabyte umiejętności, koncentrując się wyłącznie na zadaniach praktycznych. Zadaniem kursantów na tym etapie nauki jest systematyczna praca nad własnym scenariuszem filmowym, poprawianym i udoskonalanym podczas zajęć i indywidualnych konsultacji z prowadzącymi przedmiot. Tworzą gotowy tekst formy fabularnej krótkometrażowej, średniometrażowej lub pełnometrażowej.

Dyplom Kierunku Scenariopisarstwo

Podstawą zaliczenia kierunku i uzyskania dyplomu jest oddanie jednej gotowej sceny filmu fabularnego  i jednego gotowego odcinka serialu TV. Uczestnicy kursu, którzy uzyskają ocenę pozytywną, otrzymują Dyplom AMA FILM ACADEMY.

 

Powiązane kierunki

Produkcja Filmowa

Kierunek Produkcja Filmowa w AMA FILM ACADEMY to intensywny roczny kurs online przygotowujący do zawodu kierowni...

Reżyseria Filmowa

Kierunek Reżyseria Filmowa w AMA KRAKÓW to intensywny kurs przygotowujący do zawodu reżysera i szeroko rozumiane...

Reżyseria Filmowa

Kierunek Reżyseria Filmowa w AMA KRAKÓW to intensywny kurs przygotowujący do zawodu reżysera i szeroko rozumiane...

Informator zapisowy

Zapisy od : 15.04.2024

Rekrutacja od : 05.05.2024

Termin zajęć: 09.11.2024 koniec: 29.06.2025

Opłata egzaminacyjna: PLN 150 ( płatna po zapisie )

Ubezpieczenie NNW: PLN rocznie 70 (doliczone do pierwszej wpłaty)

Wpisowe: PLN 1800 płatne po podpisaniu umowy

Czesne: semestr 5000 PLN / rok 10 000 PLN

Płatne za semestr z góry do:

1 października i 15 lutego każdego roku, lub w miesięcznych ratach płatnych do 5 dnia każdego miesiąca

październik – czerwiec PLN 1100

lipiec – wrzesień PLN 550

Praktyka

W trakcie nauki poruszane będą zagadnienia praktyka:

 • format i technika zapisu scenariusza
 • story outline
 • zapis historii w formie synopsisu
 • konstruowanie bohatera
 • trzyaktowy podział scenariusza
 • wyznaczanie punktów zwrotnych
 • pisanie sceny
 • drabinka
 • treatment
 • pisanie fabularnych scenariuszy krótkometrażowych
 • pisanie fabularnych scenariuszy pełnometrażowych
 • pisanie seriali telewizyjnych
 • pisanie scripted docu
 • teaser
 • marketing
 • pitching
 • umowy scenariuszowe
 • konkursy scenariuszowe
 • próby czytane z aktorami
 • autorski udział w realizacji scen fabularnych w studiu
 • wykłady mistrzowskie
 • warsztaty fabularne
 • warsztaty serialowe
 • indywidualne konsultacje z prowadzącym/opiekunem projektu dyplomowego
 • realizacja projektu etiudy filmowej
 • współpraca z reżyserami z AMA
 • współpraca z producentami z AMA
 • współpraca przy reżyserskich filmach dyplomowych

 

Teoria

W trakcie nauki poruszane będą zagadnienia teoretyczne:

 • teoria filmu
 • historia filmu
 • podstawy reżyserii filmowej
 • podstawy inscenizacji na planie
 • podstawy produkcji filmowej i telewizyjnej
 • scenopis, storyboard
 • budowa scenariusza filmowego
 • specyfika pisania scenariuszy filmów gatunkowych
 • pitching
 • marketingowe aspekty scenariopisarstwa
 • prawne aspekty pracy scenarzysty

Wykładowcy kierunków

Wykładowcy prowadzący zajęcia na kierunku:

 • Mariusz Sykut
 • Ewelina Chyrzyńska
 • Aleksandra Świerk
 • Jacek Szarański
 • Bartosz Blaschke
 • Iwona Strzałka
 • Piotr Zdybał
 • Maciej Gil
 • Natalia Gajecka

Warunki rekrutacji

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na Kierunek Scenariopisarstwo jest odbycie rozmowy rekrutacyjnej  i przedstawienie prac literackich oraz CV, określających predyspozycje kandydata.

Termin rozmowy kwalifikacyjnej ustalamy z uczestnikami indywidualnie.

CV oraz portfolio proszę przysyłać na adres e-mail: rekrutacja@amafilmacademy.pl

Informator zapisowy

Zapisy od : 15.04.2024

Rekrutacja od : 05.05.2024

Termin zajęć: 09.11.2024 koniec: 29.06.2025

Opłata egzaminacyjna: PLN 150 ( płatna po zapisie )

Ubezpieczenie NNW: PLN rocznie 70 (doliczone do pierwszej wpłaty)

Wpisowe: PLN 1800 płatne po podpisaniu umowy

Czesne: semestr 5000 PLN / rok 10 000 PLN

Płatne za semestr z góry do:

1 października i 15 lutego każdego roku, lub w miesięcznych ratach płatnych do 5 dnia każdego miesiąca

październik – czerwiec PLN 1100

lipiec – wrzesień PLN 550

Praktyka

W trakcie nauki poruszane będą zagadnienia praktyka:

 • format i technika zapisu scenariusza
 • story outline
 • zapis historii w formie synopsisu
 • konstruowanie bohatera
 • trzyaktowy podział scenariusza
 • wyznaczanie punktów zwrotnych
 • pisanie sceny
 • drabinka
 • treatment
 • pisanie fabularnych scenariuszy krótkometrażowych
 • pisanie fabularnych scenariuszy pełnometrażowych
 • pisanie seriali telewizyjnych
 • pisanie scripted docu
 • teaser
 • marketing
 • pitching
 • umowy scenariuszowe
 • konkursy scenariuszowe
 • próby czytane z aktorami
 • autorski udział w realizacji scen fabularnych w studiu
 • wykłady mistrzowskie
 • warsztaty fabularne
 • warsztaty serialowe
 • indywidualne konsultacje z prowadzącym/opiekunem projektu dyplomowego
 • realizacja projektu etiudy filmowej
 • współpraca z reżyserami z AMA
 • współpraca z producentami z AMA
 • współpraca przy reżyserskich filmach dyplomowych

 

Teoria

W trakcie nauki poruszane będą zagadnienia teoretyczne:

 • teoria filmu
 • historia filmu
 • podstawy reżyserii filmowej
 • podstawy inscenizacji na planie
 • podstawy produkcji filmowej i telewizyjnej
 • scenopis, storyboard
 • budowa scenariusza filmowego
 • specyfika pisania scenariuszy filmów gatunkowych
 • pitching
 • marketingowe aspekty scenariopisarstwa
 • prawne aspekty pracy scenarzysty

Wykładowcy kierunków

Wykładowcy prowadzący zajęcia na kierunku:

 • Mariusz Sykut
 • Ewelina Chyrzyńska
 • Aleksandra Świerk
 • Jacek Szarański
 • Bartosz Blaschke
 • Iwona Strzałka
 • Piotr Zdybał
 • Maciej Gil
 • Natalia Gajecka

Warunki rekrutacji

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na Kierunek Scenariopisarstwo jest odbycie rozmowy rekrutacyjnej  i przedstawienie prac literackich oraz CV, określających predyspozycje kandydata.

Termin rozmowy kwalifikacyjnej ustalamy z uczestnikami indywidualnie.

CV oraz portfolio proszę przysyłać na adres e-mail: rekrutacja@amafilmacademy.pl

Krok 1/4

Formularz zapisowy

na kierunek:
Ucz się od najlepszych!

AMA FILM ACADEMY

Krok 2/4

Potwierdź dane zapisowe

Kierunek: Aktorstwo Filmowe

Data rozpoczęcia:

Imię: Jan

Nazwisko: Kowalski

Data urodzenia: 2021-09-10

Adres e-mail: jan.kowalski@mail.com

Numer telefonu: +48 123-453-789

Wiadomość

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Labore, quia similique est beatae voluptates quos facilis error modi voluptatibus nobis hic quis accusantium, aspernatur excepturi incidunt unde sit aperiam asperiores?

Ucz się od najlepszych!

AMA FILM ACADEMY

Krok 3/4

Potwierdź zapis

Aby dokończyć proces zapisowy kliknij w link otrzymany od nas na wskazany przez Ciebie adres e-mail.

Jeśli potwierdzenie nie doszło, proszę sprawdzić SPAM

Wskazany adres e-mail: jan.kowalski@mail.com

Ucz się od najlepszych!

AMA FILM ACADEMY

Krok 4/4

Dziękujemy za zapis

Wkrótce sekretariat szkoły skontaktuje się z Tobą w celu dokończenia procesu zapisowego.

Ucz się od najlepszych!

AMA FILM ACADEMY