Szkoły filmowe w Polsce

Szkoły filmowe w Polsce

 

W Polsce jest kilka szkół filmowych, wśród nich 2 to szkoły Państwowe, pozostałe są szkołami prywatnymi

AMA Film Academy w Krakowie

AMA FILM ACADEMY jest szkołą filmową umożliwiającą nabycie kompetencji we wszystkich dziedzinach przemysłu filmowego. Została stworzona przez doświadczonych filmowców. Motto Szkoły to powołanie i zawód, zrozumienie celu i zdobycie praktycznych umiejętności. Nauka odbywa się w nowoczesnych warunkach, z wykorzystaniem technologii przyszłości. Program nauczania ewoluuje wraz z pojawianiem się nowych trendów w kinematografii oraz rozwojem technologii filmowych.

Założycielem szkoły jest Piotr Lenar – autor zdjęć filmowych o bogatym dorobku artystycznym, na który składają się produkcje krajowe i zagraniczne, a także wykładowca szkół filmowych z wieloletnim doświadczeniem.

AMA kształci zarówno na kierunkach stacjonarnych, niestacjonarnych jak i warsztatach filmowych

 

PWSFTviT im. L. Schillera w Łodzi 

Łódzka filmówka.

Jedna z najstarszych europejskich szkół filmowych. Kształci przyszłych reżyserów, aktorów, fotografików, montażystów.

W trakcie nauki studenci podejmują pracę warsztatową i zajęcia praktyczne, a także zdobywają teoretyczną wiedzę, niezbędną do odnalezienie się w zdobywanym zawodzie.

Kształci studentów w trybie stacjonarnym na studiach I i II stopnia na czterech wydziałach: Wydziale Reżyserii Filmowej i Telewizyjnej (kierunek reżyseria ze specjalnoœciami: reżyseria filmowa i telewizyjna, montaż filmowy, scenariopisarstwo), Wydziale Operatorskim i Realizacji Telewizyjnej  ( kierunek realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografii ze specjalnościami: sztuka operatorska, film animowany i efekty specjalne, fotografia), Wydziale Aktorskim (kierunek aktorstwo), Wydziale Organizacji Produkcji Filmowej i Telewizyjnej (kierunek organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej; również w trybie zaocznym i podyplomowym). Naukę podjąć można także na studiach doktoranckich w dziedzinie sztuk filmowych i sztuk teatralnych. Ponadto Szkoła zajmuje się produkcją filmów szkolnych, wspierając rocznie ok. 300 projektów. Umożliwia współpracę między wydziałami. W Szkole działa również Biuro Promocji i Współpracy z Zagranicą, które zajmuje się promocją studentów w kraju i poza jego granicami, współorganizuję festiwale, współpracuje z zagranicznymi uczelniami i instytucjami.

Wśród wykładowców m.in. Mariusz Grzegorzek, Robert Gliñski, Jan Jakub Kolski, Leszek Dawid, Filip Bajon, Tomasz Edelman, Ireneusz Czop, Gabriela Muskała.

Wydział Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego

Katowicka szkoła filmowa. Jest jedną z dwóch państwowych szkół filmowych w Polsce. Uczelnia kształci na kierunkach reżyseria (I i II stopnia stacjonarne), organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej (I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne), realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia (jednolite magisterskie, stacjonarne), reżyseria (jednolite magisterskie, stacjonarne).

Nauka opiera się na modelu szkoły mistrzowskiej, oraz standardy kształcenia wyznaczone przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wydział współpracuje z innymi szkołami artystycznymi, a także z polskimi telewizjami. Wydział składa siê z trzech zakładów: Zakładu Realizacji Obrazu Telewizyjno – Filmowego i Fotografii, Zakład Reżyserii Filmowo – Telewizyjnej, Zakład Zarządzania Mediami i Organizacji Produkcji Filmowej i Telewizyjnej.

Wśród wykładowców m.in. Marcin Koszałka, Andrzej Fidyk, Krzysztof Zanussi, Jerzy Stuhr, Magdalena Piekorz, Maciej Pieprzyca, Michał Rosa, Krzysztof Lang.

Wajda School

Szkoła Wajdy. Szkoła powstała w 2001 r., założona przez Andrzeja Wajdê i Wojciecha Marczewskiego. W nauczeniu studentów kładzie nacisk na pracę w grupie i współpracę międzypokoleniową. Przy placówce działa Wajda Studio, a Szkoła posiada patronat Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Studenci realizować mogą następujące programy: scenariuszowy, fabularny, dokumentalny, oraz program dla aktywnych producentów.

W programie scenariuszowym słuchacze pracują nad własnymi scenariuszami, uczestniczą w warsztatach prowadzonych przez wybitnych filmowców z Polski i świata. W programie fabularnym stawia się przede wszystkim na praktykę, oraz indywidualny tok pracy studenta, daje on możliwość realizowania dwóch etiud  scenariuszowych. W programie dokumentalnym skupia się na rozwoju filmów uczestników, oraz produkcji aż trzech filmów każdego słuchacza. Program dla aktywnych producentów adresowanych jest do osób mających doświadczenie w branży (własna firma, produkcja filmów), do producentów wykonawczych, kierowników produkcji, PR-owców i dystrybutorów. Jest to kurs dla osób, które chcą pod szlifować swoje umiejętnoœci w zakresie przenoszenia projektów filmowych z papieru na ekran.

Wśród wykładowców oprócz A. Wajdy i W. Marczewskiego, Agnieszka Holland, Sławomir Fabicki, Leszek Dawid i Joanna Krauze.

AMA Film Academy w Krakowie

AMA_Logo_Color

 

AMA FILM ACADEMY

AMA FILM ACADEMY jest szkołą filmową umożliwiającą nabycie kompetencji we wszystkich dziedzinach przemysłu filmowego. Została stworzona przez doświadczonych filmowców. Motto Szkoły to powołanie i zawód, zrozumienie celu i zdobycie praktycznych umiejętności. Nauka odbywa się w nowoczesnych warunkach, z wykorzystaniem technologii przyszłości. Program nauczania ewoluuje wraz z pojawianiem się nowych trendów w kinematografii oraz rozwojem technologii filmowych. Założycielem szkoły jest Piotr Lenar – autor zdjęć filmowych o bogatym dorobku artystycznym, na który składają się produkcje krajowe i zagraniczne, a także wykładowca szkół filmowych z wieloletnim doświadczeniem.

AMA Film Academy Kraków

AMA Film Academy Warszawa

 


 

 


 

Zajęcia w AMA FILM ACADEMY prowadzą uznani i aktywni zawodowo twórcy filmowi oraz doświadczeni wykładowcy akademiccy. Stała kadra Szkoły to zespół kilkudziesięciu osób związanych bezpośrednio z branżą audiowizualną. Wykładowcami w AMA FILM ACADEMY są reżyserzy, scenarzyści, operatorzy, aktorzy, producenci filmowi, scenografowie, montażyści, dźwiękowcy, specjaliści od postprodukcji obrazu, asystenci filmowi, oświetlacze, technolodzy i technicy filmowi, a także teoretycy filmu i sztuki.

Program nauczania obejmuje podstawowe dziedziny branży audiowizualnej: reżyserię, scenariopisarstwo, sztukę operatorską, produkcję filmową, grę aktorską, postprodukcję obrazu, realizację dźwięku, dziennikarstwo multimedialne i realizację obrazu. Jesteśmy otwarci na potrzeby naszych słuchaczy. Na strukturę AMA FILM ACADEMY składają się zarówno stałe kierunki kształcenia, jak i kilkudniowe warsztaty oraz master class.

AMA Film Academy działa w Krakowie, w  Warszawie – AMA Warszawa

 

Stacjonarne:

KIERUNEK FILMOWY
Roczny, stacjonarny kurs kompleksowej realizacji filmowej w zakresie reżyserii i sztuki operatorskiej na poziomie podstawowym.

KIERUNEK OPERATORSKI STACJONARNY
Dwuletni, czterosemestralny, dzienny kurs sztuki operatorskiej na poziomie podstawowym, średnim i zaawansowanym. Przygotowuje do samodzielnej pracy operatora filmowego lub do kontynuacji studiów kierunkowych.

KIERUNEK MONTAŻ I COLOR GRADING 
Dwuletni, czterosemestralny kompleksowy kurs postprodukcji obrazu w zakresie montażu filmowego i korekcji barwnej z elementami efektów cyfrowych VFX.

KIERUNEK REŻYSERIA STACJONARNY
Dwuletni, czterosemestralny, dzienny  kurs poświęcony kompleksowej nauce realizacji filmowej w zakresie reżyserii. Przygotowuje do samodzielnej pracy realizatora filmowego lub do kontynuacji studiów kierunkowych.

KIERUNEK AKTORSKI STACJONARNY

Dwuletni, czterosemestralny kurs sztuki aktorskiej specyficznej dla filmu, telewizji i reklamy, wzorowany na programach Camera Acting. Przygotowuje do samodzielnej pracy aktorskiej lub do kontynuacji studiów kierunkowych.

KIERUNEK REALIZACJA DŹWIĘKU STACJONARNY
Dwuletni, czterosemestralny kurs obejmujący całokształt zagadnień związanych z realizacją dźwięku i muzyki w filmie, grach,TV, reklamie oraz multimediach. Jedyny w swoim rodzaju kierunek kształcenia w szkole filmowej.

FILMMAKING BASIC COURSEINTERNATIONAL FILM STUDY IN ENGLISH

Gain experience across all filmmaking and screen content disciplines, such as screenwriting, producing, directing, camera and lighting, and editing. Prepares for the film director’s independent work or for continuing the film studies.
The course will be in English.

Niestacjonarne:

KIERUNEK REALIZACJA DŹWIĘKU W FILM IE I GRACH
Dwuletni kurs obejmujący całokształt zagadnień związanych z realizacją dźwięku i muzyki w filmie, TV, reklamie i multimediach.

KIERUNEK REŻYSERIA FILMOWA
Dwuletni kierunek poświęcony nauce kompleksowej realizacji filmowej w zakresie reżyserii. Nacisk położony jest szczególnie na praktyczne podejście do filmu i naukę rzemiosła.

KIERUNEK OPERATORSKI
Dwuletni kurs sztuki operatorskiej na poziomie podstawowym, średnim i zaawansowanym.

KIERUNEK POSTPRODUKCJA
Dwuletnia nauka montażu filmowego, efektów cyfrowych VFX, animacji 3D oraz postprodukcji obrazu. Pierwszy semestr obejmuje naukę wspólną elementów języka filmowego, technologii obrazu i dźwięku, analizy filmowej, konstrukcji dzieła filmowego oraz podstaw wszystkich dziedzin postprodukcji obrazu w filmie.W drugim semestrze zaczynają się praktyczne zajęcia specjalistyczne w danej specjalizacji.

KIERUNEK AKTORSTWO FILMOWE
Dwuletni kurs aktorstwa filmowego, obejmujący pracę z kamerą, specyfikę pracy na planie zdjęciowym, współpracę z reżyserem i operatorem.

PODYPLOMOWY KIERUNEK OPERATORSKI
To semestralny kurs sztuki operatorskiej, przygotowujący na poziomie zaawansowanym do dalszej kontynuacji studiów filmowych lub też samodzielnej pracy operatorskiej.

Szkoła Filmowa AMA w Krakowie i Warszawie


Krok 4/4

Dziękujemy za zapis

Wkrótce sekretariat szkoły skontaktuje się z Tobą w celu dokończenia procesu zapisowego.

Ucz się od najlepszych!

AMA FILM ACADEMY