Kierunek

Post-Pre Production Cinema

Opis kierunku

Kierunek VFX, CGI, 3D, Color Grading, Restoring w AMA FILM ACADEMY to niespotykany w innych szkołach, jedyny w Polsce kurs zagadnień współczesnej cyfrowej preprodukcji i postprodukcji obrazu: efektów wizualnych VFX, komputerowo generowanej rzeczywistości, korekcji barwnej obrazu i rekonstrukcji cyfrowej obrazu. Kurs jest przeznaczony zarówno dla adeptów,  jak i zaawansowanych kandydatów, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności na poziomie profesjonalnym.

Kierunek Postprodukcji i Preprodukcji Obrazu dzieli się na odrębne specjalizacje: Color Grading, VFX i Animacja 3D. Każdy ze słuchaczy w II roku nauki wybiera swoją podspecjalizację ( CGI, VFX, Color, Restoring, Animacja ) i jest indywidualnie kształcony w danym kierunku. Wykładowcami na tym kierunku są znani polscy montażyści, koloryści, specjaliści od efektów VFX i animacji 3D.

Post-Pre Production Cinema

Profesjonalny, praktyczny kurs na poziomie zaawansowanym w zakresie: VFX – cyfrowe efekty wizualne, CGI -computer-generated imagery, Animacja 3D, Color Grading – korekcja barwna obrazu, Korekcja barwna obrazu, Film Restoring.
Przygotowuje do samodzielnej pracy w zakresie preprodukcji cyfrowej postprodukcji obrazu filmowego. Kierunek realizowany jest w AMA Warszawa.

Dodatkowo

Praktyki w studiach postprodukcyjnych
Realizacje filmowe szkolne i pozaszkolne
Praca w AMA TV

Czas trwania

2 lata, 4 semestry. Jeden semestr to 8 zjazdów, średnio co 2 tygodnie. Zajęcia prowadzone są w piątki od godziny 16:00 do 20:00 oraz w soboty i niedziele od godziny 10:00 do 18:00.  Możliwe są teoretyczne zajęcia online.

Rozpocznij edukację na tym kierunku

I rok nauki

Pierwszy rok obejmuje wspólną dla obu specjalizacji naukę elementów języka filmowego, technologii obrazu i dźwięku, analizy filmowej, konstrukcji dzieła filmowego oraz podstaw wszystkich dziedzin postprodukcji obrazu w filmie.

Po pierwszym roku uczestnicy kursu wybierają jedną z dwóch specjalizacji: Color Grading lub VFX i Animacja 3D.

Od trzeciego semestru szczególny nacisk w programie nauczania kładziony jest na naukę rzemiosła. Teoria pełni rolę pomocniczą, ułatwiającą realizację zadań praktycznych. Podczas drugiego roku uczestnicy kursu udoskonalają zawodowe umiejętności zgodnie z programem wybranej specjalizacji.

Program specjalizacji Color Grading obejmuje kształcenie z zakresu montażu obrazu i dźwięku na współczesnych platformach Avid, Adobe Premiere oraz intensywną naukę z zakresu korekcji obrazu i color gradingu na platformie DaVinci Resolve i Base Light.  Zajęcia na specjalizacji przygotowują do samodzielnej pracy do pracy w zakresie color gradingu znajdującego zastosowanie w filmie, TV i reklamie, lub montażysty obrazu. Uczestnicy kursu poznają teorię i historię montażu filmowego, zarys historii malarstwa, teorię barw i struktury światła. Uczą się praktycznego wykorzystania interfejsu oprogramowania powszechnie używanego w zawodzie montażysty i specjalisty od color gradingu. Nabywają kompetencji w dziedzinie montażu i gradingu różnych form filmowych: reklamy, dokumentu, reportażu, fabuły i filmu eksperymentalnego. Dowiadują się, jak wykonywać napisy i opracowania graficzne. Uczą się montażu dźwięku i podstaw opracowania dźwiękowego, a także przygotowywania materiału do obróbki dźwiękowej. Kursanci poznają również technologię cyfrowego zapisu obrazu, kodowania i formatów cyfrowych, zapisu analogowego oraz cyfrowego obrazu barwnego i czarno-białego. Uczą się korekcji gęstościowych i barwnych, wykonywania masek, wyciągów barwnych, przejść i dynamicznych korekt, importu i eksport materiału cyfrowego. Poznają zasady wykonywanie kopii wzorcowych, kopii cyfrowych w rożnych formatach oraz DCP (kopie cyfrowej projekcji kinowej). Poznają całościowy zakres współczesnego DI (digital intermediate). Biorą udział w licznych ćwiczeniach i zajęciach praktycznych.

Program specjalizacji VFX i Animacja 3D obejmuje naukę cyfrowych efektów specjalnych dla filmu, reklamy i TV, przy użyciu aktualnych oprogramowań Foundry Nuke, Adobe After Effects, Fusion oraz naukę animacji 3D w oparciu o program Autodesk Maya. Osobnym działem kształcenia będzie praca w silniku Unreal engine. w zakresie komputerowego generowania ruchomych obrazów 3D, VR, znajdujących zastosowanie w filmie, TV oraz reklamie. Słuchacze uczestniczą w licznych zajęciach praktycznych dotyczących tworzenia scenariusza i storyboardu, previsu, produkcji  w wybranym pakiecie 3D, produkcji VFX, przygotowania scenografii wirtualnych do filmu, zaawansowanej preprodukcji obrazu, oraz postprodukcji, planu i strategii promocji animacji. Zdobywają wiedzę na temat wpływu technologii na rozwój VFX i. całego działu CGI, oraz opisu parametrów sprzętu. Uczą się modelowania obiektów, teksturowania, oświetlania, elementów compositingu i renderingu. Uczestniczą w licznych zajęciach z zakresu  tworzenia efektów VFX,  dotyczącymi m.in. analizy scenariusza i organizacji pracy nad efektami (VFX breakdown, VFX pipeline), prewizualizacji i pracy na planie zdjęciowym w ramach supervisingu (tracking markers, greenscreen, HDRI), formatów cyfrowych i zrozumienia przestrzeni kolorystycznych (color space, LUTs), techniki kompozycji obrazu (camera & object tracking, rotoscopy, keying, 2D/3D compositing), tworzenia elementów 3D do ujęć (CGI – modeling, texturing, lighting & rendering), integracji elementów CGI ze zdjęciami (mattepaint, relighting) oraz elementów graficznych i animacji w filmie (burn-ins, motion design, credits).

Ważnym elementem kształcenia będzie dział… rozwijającej się techniki LED Production, VR, oraz techniki restoringu filmowego.

Nauka będzie prowadzona PROJEKTOWO, słuchacze będą brali udział stale w symulowanej produkcji projektu filmowego, wykonując poszczególne funkcje.

Zapoznają się z elementami produkcji filmowej i regułami polityki festiwalowej.

 

Dyplom na Kierunku Postprodukcja Obrazu

Podstawą ukończenia kierunku i uzyskania dyplomu jest realizacja dyplomowego zadania praktycznego i zdanie egzaminu teoretycznego. Słuchacze, którzy uzyskają ocenę pozytywną, otrzymają Dyplom AMA FILM ACADEMY.

Słuchacze AMA mają do dyspozycji zaawansowane stanowiska montażowe, VFX i color grading.

Kierunek wspierany przez  Polski Instytut Sztuki Filmowej 


 

Powiązane kierunki

Postprodukcja Obrazu

Kierunek Postprodukcja Obrazu w AMA  KRAKÓW to niespotykany w innych szkołach kompleksowy kurs zagadnień współcz...

Montaż i Color Grading

Kierunek Montaż i Color Grading w AMA KRAKÓW to niespotykany w innych szkołach kompleksowy kurs zagadnień współc...

Informator zapisowy

Zapisy: 01.05.2023 – 13.10.2023

Rekrutacja: 15.05.2023 – 13.10.2023

Termin zajęć: 14.10.2023 koniec: 29.06.2025

Opłata egzaminacyjna: PLN 150 ( płatna po zapisie )

Ubezpieczenie NNW: PLN rocznie 50 (doliczone do pierwszej wpłaty)

Wpisowe: PLN 1800 płatne po podpisaniu umowy

Czesne: semestr 8000 pln / rok 16000 pln

Płatne za semestr z góry do:

1 października i 15 lutego każdego roku, lub w miesięcznych ratach płatnych do 5 dnia każdego miesiąca

październik – czerwiec PLN 1700

lipiec – wrzesień PLN 700

Praktyka

W trakcie nauki poruszane będą zagadnienia praktyczne:

 • organizacja pracy – planowanie
 • sporządzanie scriptu montażowego, VFX
 • organizacja montażowni
 • organizacja pracy w obrębie programu
 • nauka interface’u Avid, Premiere Pro, After Effects, Nuke, Maya, Da Vinci Resolve, Fusion
 • koncepcyjne ćwiczenia praktyczne
 • wykonywanie napisów i opracowań graficznych
 • wykonywanie masek, wyciągów barwnych, przejść i dynamicznych korekt
 • import i eksport materiału cyfrowego
 • wywoływanie plików RAW
 • wykonywanie kopii wzorcowych, kopii cyfrowych w rożnych formatach, oraz DCP
 • DI – digital intermediate
 • prace zaliczeniowe na koniec semestrów oraz praca dyplomowa
 • modelowanie obiektów
 • teksturowanie
 • oświetlanie
 • elementy compositingu
 • rendering
 • storyboard – technika i styl opowiadania obrazem
 • tworzenie prewizualizacji filmu – animatik (techniki i rozwiązania)
 • animacja postaci – tworzenie animacji ściśle odpowiadającej dramaturgii filmu
 • rysunek
 • produkcja – animacja (w wybranym pakiecie 3D)
 • postprodukcja (wybrany pakiet)
 • VFX makiety
 • VFX miniatury
 • VFX matte painting
 • VFX postaci – stop motion
 • VFX woda/ogień
 • VFX multiplikacja postaci
 • motion control
 • makeup
 • CGI
 • animated CGI
 • bullet-time
 • motion capture
 • 3-D stereo
 • Pakiety 3D: Maya, Houdini, 3ds MAX
 • compositing (online): Nuke, After Effects
 • zarządzanie postprodukcją ( kierownictwo produkcji ) – podstawy

Teoria

W trakcie nauki poruszane będą zagadnienia teoretyczne:

 • historia efektów optycznych
 • historia efektów VFX
 • historia animacji
 • najpopularniejsze pakiety stosowane przy produkcji efektów wizualnych
 • analiza scenariusza i organizacja pracy nad efektami (VFX breakdown, VFX pipeline)
 • prewizualizacje i praca na planie zdjęciowym (tacking markers, greenscreen, HDRI)
 • formaty cyfrowe i zrozumienie przestrzeni kolorystycznych (color space, LUTs)
 • techniki kompozycji obrazu (camera & object tracking, rotoscopy, keying, 2D/3D compositing )
 • tworzenie elementów 3D do ujęć (CGI – modeling, texturing, lighting & rendering)
 • integracja elementów CGI ze zdjęciami (mattepaint, relighting)
 • elementy graficzne i animacja w filmie (Burn-ins, Motion Design, Credits)
 • narracyjny design
 • VFX budowa pipeline – dobór odpowiedniego oprogramowania
 • wpływ technologii na rozwój VFX i VR
 • opis sprzętu oraz  jego parametrów pod kątem VFX
 • pakiety 3D: Maya, Houdini, 3ds MAX, Cinema 4
 • compositing (online): Nuke, After Effects,
 • Unreal engine
 • silniki renderujace
 • symulatory
 • Roto, Mocha
 • teoria montażu
 • zasady montażowe w różnych stylach opowiadania
 • analiza reżysersko – montażowa
 • zasady montażu różnych form filmowych:
 • nowe media
 • prawo filmowe
 • zarys historii malarstwa i fotografii
 • teoria barw i struktura światła
 • technologia cyfrowego zapisu obrazu, kodowania, formatów cyfrowych
 • color grading
 • wybrane zagadnienia z zakresu sztuki operatorskiej

Wykładowcy kierunków

Wykładowcy prowadzący zajęcia na kierunku:

 • Cezary Grzesiuk
 • Jarosław Barzan
 • Marek Klimaszewski
 • Mikołaj Valencia
 • Tomasz Runowicz
 • Hubert Pusek
 • Filip Drzewiecki
 • Filip Kovcin
 • Jarosław Sterczewski
 • Oskar Pospolitak

Warunki rekrutacji

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na Kierunek Post-Pre Production Cinema jest przystąpienie do egzaminu wstępnego w formie rozmowy rekrutacyjnej oraz wcześniejsze przysłanie prac z zakresu filmu, fotografii lub  sztuk plastycznych, określających predyspozycje kandydata.

Kandydaci na odpowiednim poziomie zaawansowania mogą ubiegać się od razu o przyjęcie na drugi semestr lub rok kursu.

Termin rozmowy kwalifikacyjnej ustalamy z uczestnikami indywidualnie.

CV oraz portfolio proszę przysyłać na adres e-mail: rekrutacja@amafilmacademy.pl.

Informator zapisowy

Zapisy: 01.05.2023 – 13.10.2023

Rekrutacja: 15.05.2023 – 13.10.2023

Termin zajęć: 14.10.2023 koniec: 29.06.2025

Opłata egzaminacyjna: PLN 150 ( płatna po zapisie )

Ubezpieczenie NNW: PLN rocznie 50 (doliczone do pierwszej wpłaty)

Wpisowe: PLN 1800 płatne po podpisaniu umowy

Czesne: semestr 8000 pln / rok 16000 pln

Płatne za semestr z góry do:

1 października i 15 lutego każdego roku, lub w miesięcznych ratach płatnych do 5 dnia każdego miesiąca

październik – czerwiec PLN 1700

lipiec – wrzesień PLN 700

Praktyka

W trakcie nauki poruszane będą zagadnienia praktyczne:

 • organizacja pracy – planowanie
 • sporządzanie scriptu montażowego, VFX
 • organizacja montażowni
 • organizacja pracy w obrębie programu
 • nauka interface’u Avid, Premiere Pro, After Effects, Nuke, Maya, Da Vinci Resolve, Fusion
 • koncepcyjne ćwiczenia praktyczne
 • wykonywanie napisów i opracowań graficznych
 • wykonywanie masek, wyciągów barwnych, przejść i dynamicznych korekt
 • import i eksport materiału cyfrowego
 • wywoływanie plików RAW
 • wykonywanie kopii wzorcowych, kopii cyfrowych w rożnych formatach, oraz DCP
 • DI – digital intermediate
 • prace zaliczeniowe na koniec semestrów oraz praca dyplomowa
 • modelowanie obiektów
 • teksturowanie
 • oświetlanie
 • elementy compositingu
 • rendering
 • storyboard – technika i styl opowiadania obrazem
 • tworzenie prewizualizacji filmu – animatik (techniki i rozwiązania)
 • animacja postaci – tworzenie animacji ściśle odpowiadającej dramaturgii filmu
 • rysunek
 • produkcja – animacja (w wybranym pakiecie 3D)
 • postprodukcja (wybrany pakiet)
 • VFX makiety
 • VFX miniatury
 • VFX matte painting
 • VFX postaci – stop motion
 • VFX woda/ogień
 • VFX multiplikacja postaci
 • motion control
 • makeup
 • CGI
 • animated CGI
 • bullet-time
 • motion capture
 • 3-D stereo
 • Pakiety 3D: Maya, Houdini, 3ds MAX
 • compositing (online): Nuke, After Effects
 • zarządzanie postprodukcją ( kierownictwo produkcji ) – podstawy

Teoria

W trakcie nauki poruszane będą zagadnienia teoretyczne:

 • historia efektów optycznych
 • historia efektów VFX
 • historia animacji
 • najpopularniejsze pakiety stosowane przy produkcji efektów wizualnych
 • analiza scenariusza i organizacja pracy nad efektami (VFX breakdown, VFX pipeline)
 • prewizualizacje i praca na planie zdjęciowym (tacking markers, greenscreen, HDRI)
 • formaty cyfrowe i zrozumienie przestrzeni kolorystycznych (color space, LUTs)
 • techniki kompozycji obrazu (camera & object tracking, rotoscopy, keying, 2D/3D compositing )
 • tworzenie elementów 3D do ujęć (CGI – modeling, texturing, lighting & rendering)
 • integracja elementów CGI ze zdjęciami (mattepaint, relighting)
 • elementy graficzne i animacja w filmie (Burn-ins, Motion Design, Credits)
 • narracyjny design
 • VFX budowa pipeline – dobór odpowiedniego oprogramowania
 • wpływ technologii na rozwój VFX i VR
 • opis sprzętu oraz  jego parametrów pod kątem VFX
 • pakiety 3D: Maya, Houdini, 3ds MAX, Cinema 4
 • compositing (online): Nuke, After Effects,
 • Unreal engine
 • silniki renderujace
 • symulatory
 • Roto, Mocha
 • teoria montażu
 • zasady montażowe w różnych stylach opowiadania
 • analiza reżysersko – montażowa
 • zasady montażu różnych form filmowych:
 • nowe media
 • prawo filmowe
 • zarys historii malarstwa i fotografii
 • teoria barw i struktura światła
 • technologia cyfrowego zapisu obrazu, kodowania, formatów cyfrowych
 • color grading
 • wybrane zagadnienia z zakresu sztuki operatorskiej

Wykładowcy kierunków

Wykładowcy prowadzący zajęcia na kierunku:

 • Cezary Grzesiuk
 • Jarosław Barzan
 • Marek Klimaszewski
 • Mikołaj Valencia
 • Tomasz Runowicz
 • Hubert Pusek
 • Filip Drzewiecki
 • Filip Kovcin
 • Jarosław Sterczewski
 • Oskar Pospolitak

Warunki rekrutacji

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na Kierunek Post-Pre Production Cinema jest przystąpienie do egzaminu wstępnego w formie rozmowy rekrutacyjnej oraz wcześniejsze przysłanie prac z zakresu filmu, fotografii lub  sztuk plastycznych, określających predyspozycje kandydata.

Kandydaci na odpowiednim poziomie zaawansowania mogą ubiegać się od razu o przyjęcie na drugi semestr lub rok kursu.

Termin rozmowy kwalifikacyjnej ustalamy z uczestnikami indywidualnie.

CV oraz portfolio proszę przysyłać na adres e-mail: rekrutacja@amafilmacademy.pl.

Krok 1/4

Formularz zapisowy

na kierunek:
Ucz się od najlepszych!

AMA FILM ACADEMY

Krok 2/4

Potwierdź dane zapisowe

Kierunek: Aktorstwo Filmowe

Data rozpoczęcia:

Imię: Jan

Nazwisko: Kowalski

Data urodzenia: 2021-09-10

Adres e-mail: jan.kowalski@mail.com

Numer telefonu: +48 123-453-789

Wiadomość

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Labore, quia similique est beatae voluptates quos facilis error modi voluptatibus nobis hic quis accusantium, aspernatur excepturi incidunt unde sit aperiam asperiores?

Ucz się od najlepszych!

AMA FILM ACADEMY

Krok 3/4

Potwierdź zapis

Aby dokończyć proces zapisowy kliknij w link otrzymany od nas na wskazany przez Ciebie adres e-mail.

Jeśli potwierdzenie nie doszło, proszę sprawdzić SPAM

Wskazany adres e-mail: jan.kowalski@mail.com

Ucz się od najlepszych!

AMA FILM ACADEMY

Krok 4/4

Dziękujemy za zapis

Wkrótce sekretariat szkoły skontaktuje się z Tobą w celu dokończenia procesu zapisowego.

Ucz się od najlepszych!

AMA FILM ACADEMY