Kierunek

Operatorski Camera / Light

Opis kierunku

Kierunek Operatorski Camera / Light w Warszawie to nowatorski, jedyny w Polsce, wzorowany na systemie kształcenia w Europie zachodniej – roczny kurs na poziomie zaawansowanym, przygotowujący do profesjonalnej pracy w operatorskich zawodach technicznych. Absolwent Kierunku jest gotowy do podjęcia pracy w profesjonalnej branży audiowizualnej na stanowiskach:

 • Operator Kamery (szwenkier)
 • Asystent Operatora Focus Puller
 • Asystent Operatora DIT (Digital Imaging Technician)
 • Oświetlacz ( Gaffer ) 

Wszystkie zajęcia na kierunku Operatorski Camera / Light odbywają się w Warszawie. Zajęcia praktyczne odbywają się w obiekcie AMA, oraz w  rentalach i na planach filmowych.

Operatorski Camera / Light

Profesjonalny, praktyczny, roczny kurs na poziomie zaawansowanym w zakresie: operator, operator kamery, focus puller, asystent DIT, oświetlacz. Przygotowuje do samodzielnej pracy na planie filmowym. Kierunek realizowany jest w AMA Warszawa.

Dodatkowo

Zajęcia praktyczne na planach filmowych oraz w firmach rentalowych.
Zajęcia z zakresu sztuka operatorska, kamera, grip, światło.

Czas trwania

1 rok, 2 semestry. Jeden semestr to 8 zjazdów co 2 tygodnie. Zajęcia prowadzone są w piątki od godziny 16:00 do 20:00 oraz w soboty i niedziele od godziny 10:00 do 18:00

Rozpocznij edukację na tym kierunku

Zajęcia operatorskie są wspierane przez czołowe, wiodące firmy sprzętu filmowego w Polsce:

Panavision Polska, Grip Seven, Kivi Rental, Piramida film

Kierunek Operatorski Camera/Light w AMA Warszawa to intensywny roczny kurs Kierunek przygotowuje do pracy w zawodach, takich jak: Operator Kamery (szwenkier), Asystent Operatora Focus Puller, Asystent Operatora DIT (Digital Imaging Technician), Oświetlacz ( Gaffer ), Operator. Absolwent Kierunku jest gotowy do podjęcia pracy w branży audiowizualnej.

Słuchacze uczą się podstaw sztuki operatorskiej oraz praktycznych zagadnień technicznych i technologicznych z dziedzin: Camera operator, Focus puller, DIT, oświetlacz ( gaffer ) a także z zagadnień sztuki operatorskiej. Nauka odbywa się w języku polskim, nomenklatura zawodowa uczona jest w języku polskim, angielskim, niemieckim.

Kurs na kierunku Operatorski Camera/Light w Warszawie jest podzielony na II części:

I część – ogólna wiedza operatorska, sztuka operatorska, język filmowy, technologia operatorska, realizacja filmów i podstawowe umiejętności z zakresu operatorskich zawodów filmowych

II część – praktyczna nauka operatorskich, asystenckich i oświetleniowych specjalności

Wiedza ogólna: Podstawy sztuki operatorskiej na poziomie I roku szkoły filmowej

Umiejętności zawodowe: praca z kamerą, szwenkowanie, zagadnienia kompozycji obrazu, estetyka, storyboard, praktyka barw, praca na statywie i na dolly, kran kamerowy, podstawy inscenizacji.

Techniki rejestracji cyfrowej obrazu, eksponometria, budowa kamer, sposoby zapisu obrazu, obsługa kamer: RED, Arri, Sony, Black Magic, Panavision, Panasonic, Canon. Zasady optyki, praca z gniazdami lens mount, praca z optyką zoom i stało ogniskową, podstawy back up materiału, kontaktowanie z ekipą produkcyjną i postprodukcyjną, podstawy postprodukcji obrazu.

Budowa optyki, praktyka justowania i testów optycznych, wiedza o przestrzeni, ruch kamery, technologie i praktyk prowadzenia ostrości, mechanicznie i bezprzewodowo, konserwacja kamery, podstawy filtrowani, budowa i obsługa akcesoriów kamery, praca z kamerą filmową 35 mm i cyfrową, praca z anamorfotami, definicja obrazu.

Umiejętności zawodowe: zasady oświetlania planu filmowego, techniki oświetleniowe, rodzaje źródeł światła, budowa lamp, zasady zasilania prądowego, konstrukcja i obsługa urządzeń elektrycznych i grip, nauka pełnej nomenklatury technicznej i zawodowej w 3 językach, ogólne zasady eksponometrii, pomiary światła i barwy, interpretacja tablic testowych, zasady transportu techniki filmowej, agregaty, światło w nocy, dzień, wnętrze, studio, plener. Green Film Making.

Umiejętności zawodowe: zasady ruchu kamery, plastyka ruchu i kontynuacja, technika wózkowa: wszystkie rodzaje jazdy kamery załogowe i niezałogowe, krany mechaniczne, krany z remote head. Budowa i konserwacja sprzętu, obsługa elektroniki i mechaniki urządzeń. Konserwacja, składowanie, transport sprzętu grip. Nauka zróżnicowanych zadań ekipy Grip w produkcji polskiej, europejskiej i amerykańskiej (praktyka).

Uczestnicy kursu pracują z profesjonalnym i nowoczesnym sprzętem, kamerami, optyką, jazdą kamery, kranami kamerowymi, kamerami filmowymi 35 mm i Digital, oprawami oświetleniowymi HMI, LED, Fluo, Tungsten, gripem oświetleniowym, dolly różnego rodzaju dostępne na rynku, kranami kamerowymi, innymi urządzeniami do jazdy kamery.

Program nauczania obejmuje podstawowe wykłady teoretyczne ( ewentualnie online ) i zajęcia praktyczne, z naciskiem na praktykę.

Wykładowcami AMA są operatorzy filmowi, asystenci, mistrzowie oświetlenia, oświetlacze, Key Grip, wózkarze, operatorzy kranu , technolodzy filmowi, pracownicy profesjonalnych rentali.

Zajęcia odbywają się w siedzibie AMA w Warszawie, magazynie sprzętu, studiu zdjęciowym, dekoracji, studiu filmowym i TV, obiektach naturalnych i plenerze. Kursanci współpracują z profesjonalnymi rentalami i produkcjami filmowymi, realizują zdjęcia do etiud słuchaczy Kierunku Reżyseria i Operatorski w AMA, pracują z aktorami.

Program nauczania obejmuje podstawowe wykłady teoretyczne ( ewentualnie online ) i zajęcia praktyczne, z naciskiem na praktykę.

Wykładowcami AMA są operatorzy filmowi, operatorzy kamer, asystenci, focus pullerzy, DIT, technolodzy filmowi, pracownicy profesjonalnych rentali.

Celem pierwszego semestru jest:

zapoznanie słuchaczy z podstawowymi wymogami pracy realizatora obrazu filmowego, ukazanie natury kinematografii i praktyczne przygotowanie do zawodów operatorskich. Ogólnymi tematami pierwszego semestru są: film czarno-biały i barwny, analogowy i cyfrowy, budowa kamer, zasada powstawania obrazu, pojęcie prawidłowej ekspozycji oraz zasady optyki, pracy oświetlacza filmowego i wózkarza, światło w filmie, ruch kamery, technika i technologia operatorska, zasady BHP, praca w studio i wnętrzach naturalnych, plenerze.

Celem drugiego semestru jest

wyćwiczenie danych umiejętności filmowych w pracy z kamerą, obsługą wszystkich peryferiów kamery, umiejętności pracy w ekipie filmowej i na planie filmu fabularnego, zdobycie pełnej znajomości aktualnego sprzętu kamerowego dostępnego na świecie. W toku nauki zwraca się również uwagę słuchaczy na wzajemne przenikanie się zawodów filmowych, zapoznając ich ze specyfiką pracy poszczególnych członków ekipy filmowej, umiejętności filmowych w pracy na planie z oświetleniem, lampami, prądem, kablami i podłączeniami, praca na wysokości, oświetlenie podwodne, Także umiejętności pracy w ekipie filmowej i na planie filmu fabularnego, zdobycie pełnej znajomości aktualnego sprzętu oświetleniowego, kamerowego i grip dostępnego ma świecie. Słuchacze uczą się w specjalności GRIP także umiejętności ustawiania jazdy w każdych warunkach i tempie, wykonywania prawidłowej jazdy kamery na poziomie profesjonalnym, ustawiania kranu kamerowego i kranu remote, wykonywanie ruchów kranem i jazdy karanem, podstaw szwenkowania głowicą zdalnie sterowaną – Remote Head. W toku nauki zwraca się również uwagę słuchaczy na wzajemne przenikanie się operatorskich zawodów filmowych, zapoznając ich ze specyfiką pracy poszczególnych członków ekipy filmowej. Każdy słuchacz Kierunku Cinematography uczy się także elementów inscenizacji  na planie i podstaw produkcji filmowej. W trakcie każdego semestru uczestnicy kursu realizują, pod okiem wykładowców, grupowe ćwiczenia filmowe.

 

Każdy słuchacz Kierunku Operatorskiego Camera/Light uczy się także elementów inscenizacji na planie i zagadnień współczesnej  postprodukcji obrazu oraz produkcji filmowej. W trakcie każdego semestru uczestnicy kursu realizują, pod okiem wykładowców, grupowe ćwiczenia filmowe.

Dyplom  Kierunku Operatorskiego Camera/Light w Warszawie

Podstawą zaliczenia kursu i uzyskania dyplomu jest zdanie egzaminu teoretycznego i praktycznego. Słuchacze, którzy uzyskają ocenę pozytywną, otrzymują Dyplom AMA FILM ACADEMY.

Kierunek wspierany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej


 

Powiązane kierunki

Produkcja Filmowa

Kierunek Produkcja Filmowa w AMA FILM ACADEMY to intensywny roczny kurs online przygotowujący do zawodu kierowni...

Operatorski

Kierunek Operatorski w AMA WARSZAWA to intensywny dwuletni kurs na poziomie podstawowym, średnim i zaawansowanym...

Operatorski

Kierunek Operatorski w AMA KRAKÓW to intensywny dwuletni kurs na poziomie podstawowym, średnim i zaawansowanym,...

Operatorski Stacjonarny

Kierunek Operatorski w AMA KRAKÓW to intensywny dwuletni, dzienny kurs na poziomie szkoły policealnej z tematyką...

Zaawansowany Kurs Filmowy

Zaawansowany Kurs Filmowy w AMA FILM ACADEMY obejmuje naukę profesjonalnego filmowania nowoczesnymi kamerami i a...

Informator zapisowy

Zapisy: do 16.11.2023

Rekrutacja: do 16.11.2023

Termin zajęć: 17.11.2023 koniec: 30.06.2024

Opłata egzaminacyjna: PLN 150 ( płatna po zapisie )

Ubezpieczenie NNW: PLN rocznie 50 (doliczone do pierwszej wpłaty)

Wpisowe: PLN 1800 płatne po podpisaniu umowy

Czesne: semestr 8100 pln / rok 16200 pln

Płatne za semestr z góry do:

1 października i 15 lutego każdego roku, lub w miesięcznych ratach płatnych do 5 dnia każdego miesiąca

październik – czerwiec PLN 1900 pln

Praktyka

W trakcie nauki poruszane będą zagadnienia praktyczne:

 • ćwiczenia szwenkierskie
 • praktyczne zajęcia z różnymi profesjonalnymi kamerami  filmowymi i cyfrowymi
 • ustawiania menu kamery, technologia RAW i LOG
 • steadicam, stabilizatory
 • operatorskie warsztaty oświetleniowe
 • operatorskie warsztaty inscenizacyjne
 • indywidualna praca z kamerą
 • próby operatorskie
 • samodzielna realizacja etiud operatorskich (czarno-biała, barwna)
 • realizacja ćwiczenia operatorskiego grupowego pod opieką prowadzącego zajęcia
 • zdjęcia pojazdów w ruchu
 • ruch kamery, jazda, grip, kran, dolly
 • warsztaty oświetleniowe
 • indywidualna praca z kamerą
 • testy operatorskie optyki i kamer zaawansowane, przeprowadzane z użyciem współczesnych tablic kontrolnych do kinematografii cyfrowej
 • testy asystenckie sprzętu
 • testy obiektywów – ostrości
 • światło w studiu, plenerze, wnętrzach naturalnych
 • ćwiczenia manualne z przewodami zasilającymi
 • ćwiczenia manualne ze statywami oświetleniowymi
 • ćwiczenia manualne z oprawami oświetleniowymi
 • ćwiczenia manualne z mocowaniami, rigowaniem
 • organizacja sprzętu w transporcie, studio, magazynie i na planie filmowym
 • praktyczne zajęcia ze wszystkimi rodzajami lamp filmowych: Tungsten, HMI, Fluo, LED
 • praktyka dyfuzji, odbicia
 • praktyka wysłaniania, maskowania i kształtowania światła
 • świecenie barnwe i specjalne
 • praktyka konwersji   temperatury barwowej światła
 • oświetlenie pojazdów w ruchu
 • oświetlenie makiet i miniatur
 • oświetlenie  pack shot i reklamowe
 • światło naturalne
 • oświetlenie wnętrz naturalnych
 • oświetlenie dekoracji w studio
 • organizacja. pracy oświetlaczy na polanie
 • współpraca z operatorem
 • zadania nietypowe
 • organizacja pracy w rentalu
 • transport
 • oświetlanie z wysokości, praca z podnośnikiem
 • operatorskie warsztaty oświetleniowe
 • FX efekty specjalne, światło efektowe
 • zasilanie, agregaty, podłączenia
 • zajęcia na planie filmowym i w studiu
 • praktyka w rentalu i na planach filmowych – obowiązkowa
 • zajęcia na planie filmowym i w studiu
 • ćwiczenia prowadzenia ostrości
 • ćwiczenia prowadzenia kamery
 • ćwiczenia obsługi kamery cyfrowej każdego rodzaju ( Arri, RED, Sony, Panasonic, BMD, Canon )
 • ćwiczeni obsługi kamer semipro oraz DSLR ( Canon, Sony, Panasonic, JVC )
 • ćwiczenia obsługi optyki: prime Zeiss, Panavision, Cooke, Leica, Canon, inne, Zoom Fujinon, Angenieux
 • ćwiczenia obsługi peryferiów kamery
 • łączność bezprzewodowa
 • praktyka i organizacja back up zdjęciowego materiału cyfrowego
 • symulacja różnego rodzaju planu zdjęciowego, praca w nomenklaturze polskiej i angielskiej

 

Teoria

W trakcie nauki poruszane będą zagadnienia teoretyczne:

 • analizy filmowe, przykłady operatorskiego stylu  oświetleniowego
 • podstawy inscenizacji
 • podstawy języka filmowego – opowiadanie obrazem
 • analizy filmowe, przykłady stylu operatorskiego
 • podstawy kompozycji
 • fotografia
 • fotografia cyfrowa
 • teoria światła filmowego
 • technika oświeteleniowa
 • technika prądu i zasilania
 • technologia operatorska analogowa
 • technologia operatorska cyfrowa
 • technika operatorska
 • światło w studiu, plenerze, wnętrzach naturalnych
 • zagadnienia eskponometrii
 • optyka
 • teoria koloru
 • koncepcja wizualna filmu
 • postprodukcja operatorska
 • podstawy efektów komputerowych
 • zagadnienia współczesnej prewizualizacji
 • podstawy VFX, greenscreen
 • budowa kamery
 • kameroznawstwo
 • optyka
 • budowa opraw oświetleniowych
 • teoria prądu
 • grip – ruch kamery
 • podstawy języka filmowego – opowiadanie obrazem
 • analizy filmowe, przykłady oświetlenia, ruchu kamery, kompozycji
 • podstawy kompozycji
 • technologia operatorska analogowa
 • technologia operatorska cyfrowa
 • technika operatorska
 • światło w studiu, plenerze, wnętrzach naturalnych – wykonanie oświetlenia
 • zagadnienia eksponometrii – podstawowe informacje
 • preprodukcja i postprodukcja cyfrowa – podstawy
 • skrócony kurs nomenklatury zawodowej w językach: polski, angielski, niemiecki
 • teoria prądu
 • teoria światła
 • teoria optyki oświetleniowej
 • fotografia cyfrowa
 • technologia oświetleniowa  analogowa
 • technologia oświetleniowa cyfrowa
 • technika oświetleniowa
 • światło w studiu, plenerze, wnętrzach naturalnych
 • zagadnienia eksponometrii
 • teoria koloru i temperatury barwowej
 • podstawy VFX, greenscreen
 • teoria światła w filmie
 • teoria dyfuzji i odbicia

Wykładowcy kierunków

Wykładowcy prowadzący zajęcia na kierunku:

 • Jarosław Żamojda
 • Krzysztof Mieszkowski
 • Filip Kovcin
 • Piotr Kula
 • Paweł Kajszczak
 • Paweł Królak
 • Artur Żurawski
 • Bogumił Godfrejów
 • Jerzy Irzyk
 • Marek Fudali

Warunki rekrutacji

Warunki rekrutacji

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na Kierunek Operatorski  Camera / Light jest przystąpienie do egzaminu wstępnego w formie rozmowy rekrutacyjnej oraz wcześniejsze przysłanie prac z zakresu filmu, fotografii, określających predyspozycje kandydata.

Termin rozmowy kwalifikacyjnej ustalamy z uczestnikami indywidualnie.

CV oraz portfolio proszę przysyłać na adres e-mail: rekrutacja@amafilmacademy.pl.

Informator zapisowy

Zapisy: do 16.11.2023

Rekrutacja: do 16.11.2023

Termin zajęć: 17.11.2023 koniec: 30.06.2024

Opłata egzaminacyjna: PLN 150 ( płatna po zapisie )

Ubezpieczenie NNW: PLN rocznie 50 (doliczone do pierwszej wpłaty)

Wpisowe: PLN 1800 płatne po podpisaniu umowy

Czesne: semestr 8100 pln / rok 16200 pln

Płatne za semestr z góry do:

1 października i 15 lutego każdego roku, lub w miesięcznych ratach płatnych do 5 dnia każdego miesiąca

październik – czerwiec PLN 1900 pln

Praktyka

W trakcie nauki poruszane będą zagadnienia praktyczne:

 • ćwiczenia szwenkierskie
 • praktyczne zajęcia z różnymi profesjonalnymi kamerami  filmowymi i cyfrowymi
 • ustawiania menu kamery, technologia RAW i LOG
 • steadicam, stabilizatory
 • operatorskie warsztaty oświetleniowe
 • operatorskie warsztaty inscenizacyjne
 • indywidualna praca z kamerą
 • próby operatorskie
 • samodzielna realizacja etiud operatorskich (czarno-biała, barwna)
 • realizacja ćwiczenia operatorskiego grupowego pod opieką prowadzącego zajęcia
 • zdjęcia pojazdów w ruchu
 • ruch kamery, jazda, grip, kran, dolly
 • warsztaty oświetleniowe
 • indywidualna praca z kamerą
 • testy operatorskie optyki i kamer zaawansowane, przeprowadzane z użyciem współczesnych tablic kontrolnych do kinematografii cyfrowej
 • testy asystenckie sprzętu
 • testy obiektywów – ostrości
 • światło w studiu, plenerze, wnętrzach naturalnych
 • ćwiczenia manualne z przewodami zasilającymi
 • ćwiczenia manualne ze statywami oświetleniowymi
 • ćwiczenia manualne z oprawami oświetleniowymi
 • ćwiczenia manualne z mocowaniami, rigowaniem
 • organizacja sprzętu w transporcie, studio, magazynie i na planie filmowym
 • praktyczne zajęcia ze wszystkimi rodzajami lamp filmowych: Tungsten, HMI, Fluo, LED
 • praktyka dyfuzji, odbicia
 • praktyka wysłaniania, maskowania i kształtowania światła
 • świecenie barnwe i specjalne
 • praktyka konwersji   temperatury barwowej światła
 • oświetlenie pojazdów w ruchu
 • oświetlenie makiet i miniatur
 • oświetlenie  pack shot i reklamowe
 • światło naturalne
 • oświetlenie wnętrz naturalnych
 • oświetlenie dekoracji w studio
 • organizacja. pracy oświetlaczy na polanie
 • współpraca z operatorem
 • zadania nietypowe
 • organizacja pracy w rentalu
 • transport
 • oświetlanie z wysokości, praca z podnośnikiem
 • operatorskie warsztaty oświetleniowe
 • FX efekty specjalne, światło efektowe
 • zasilanie, agregaty, podłączenia
 • zajęcia na planie filmowym i w studiu
 • praktyka w rentalu i na planach filmowych – obowiązkowa
 • zajęcia na planie filmowym i w studiu
 • ćwiczenia prowadzenia ostrości
 • ćwiczenia prowadzenia kamery
 • ćwiczenia obsługi kamery cyfrowej każdego rodzaju ( Arri, RED, Sony, Panasonic, BMD, Canon )
 • ćwiczeni obsługi kamer semipro oraz DSLR ( Canon, Sony, Panasonic, JVC )
 • ćwiczenia obsługi optyki: prime Zeiss, Panavision, Cooke, Leica, Canon, inne, Zoom Fujinon, Angenieux
 • ćwiczenia obsługi peryferiów kamery
 • łączność bezprzewodowa
 • praktyka i organizacja back up zdjęciowego materiału cyfrowego
 • symulacja różnego rodzaju planu zdjęciowego, praca w nomenklaturze polskiej i angielskiej

 

Teoria

W trakcie nauki poruszane będą zagadnienia teoretyczne:

 • analizy filmowe, przykłady operatorskiego stylu  oświetleniowego
 • podstawy inscenizacji
 • podstawy języka filmowego – opowiadanie obrazem
 • analizy filmowe, przykłady stylu operatorskiego
 • podstawy kompozycji
 • fotografia
 • fotografia cyfrowa
 • teoria światła filmowego
 • technika oświeteleniowa
 • technika prądu i zasilania
 • technologia operatorska analogowa
 • technologia operatorska cyfrowa
 • technika operatorska
 • światło w studiu, plenerze, wnętrzach naturalnych
 • zagadnienia eskponometrii
 • optyka
 • teoria koloru
 • koncepcja wizualna filmu
 • postprodukcja operatorska
 • podstawy efektów komputerowych
 • zagadnienia współczesnej prewizualizacji
 • podstawy VFX, greenscreen
 • budowa kamery
 • kameroznawstwo
 • optyka
 • budowa opraw oświetleniowych
 • teoria prądu
 • grip – ruch kamery
 • podstawy języka filmowego – opowiadanie obrazem
 • analizy filmowe, przykłady oświetlenia, ruchu kamery, kompozycji
 • podstawy kompozycji
 • technologia operatorska analogowa
 • technologia operatorska cyfrowa
 • technika operatorska
 • światło w studiu, plenerze, wnętrzach naturalnych – wykonanie oświetlenia
 • zagadnienia eksponometrii – podstawowe informacje
 • preprodukcja i postprodukcja cyfrowa – podstawy
 • skrócony kurs nomenklatury zawodowej w językach: polski, angielski, niemiecki
 • teoria prądu
 • teoria światła
 • teoria optyki oświetleniowej
 • fotografia cyfrowa
 • technologia oświetleniowa  analogowa
 • technologia oświetleniowa cyfrowa
 • technika oświetleniowa
 • światło w studiu, plenerze, wnętrzach naturalnych
 • zagadnienia eksponometrii
 • teoria koloru i temperatury barwowej
 • podstawy VFX, greenscreen
 • teoria światła w filmie
 • teoria dyfuzji i odbicia

Wykładowcy kierunków

Wykładowcy prowadzący zajęcia na kierunku:

 • Jarosław Żamojda
 • Krzysztof Mieszkowski
 • Filip Kovcin
 • Piotr Kula
 • Paweł Kajszczak
 • Paweł Królak
 • Artur Żurawski
 • Bogumił Godfrejów
 • Jerzy Irzyk
 • Marek Fudali

Warunki rekrutacji

Warunki rekrutacji

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na Kierunek Operatorski  Camera / Light jest przystąpienie do egzaminu wstępnego w formie rozmowy rekrutacyjnej oraz wcześniejsze przysłanie prac z zakresu filmu, fotografii, określających predyspozycje kandydata.

Termin rozmowy kwalifikacyjnej ustalamy z uczestnikami indywidualnie.

CV oraz portfolio proszę przysyłać na adres e-mail: rekrutacja@amafilmacademy.pl.

Krok 1/4

Formularz zapisowy

na kierunek:
Ucz się od najlepszych!

AMA FILM ACADEMY

Krok 2/4

Potwierdź dane zapisowe

Kierunek: Aktorstwo Filmowe

Data rozpoczęcia:

Imię: Jan

Nazwisko: Kowalski

Data urodzenia: 2021-09-10

Adres e-mail: jan.kowalski@mail.com

Numer telefonu: +48 123-453-789

Wiadomość

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Labore, quia similique est beatae voluptates quos facilis error modi voluptatibus nobis hic quis accusantium, aspernatur excepturi incidunt unde sit aperiam asperiores?

Ucz się od najlepszych!

AMA FILM ACADEMY

Krok 3/4

Potwierdź zapis

Aby dokończyć proces zapisowy kliknij w link otrzymany od nas na wskazany przez Ciebie adres e-mail.

Jeśli potwierdzenie nie doszło, proszę sprawdzić SPAM

Wskazany adres e-mail: jan.kowalski@mail.com

Ucz się od najlepszych!

AMA FILM ACADEMY

Krok 4/4

Dziękujemy za zapis

Wkrótce sekretariat szkoły skontaktuje się z Tobą w celu dokończenia procesu zapisowego.

Ucz się od najlepszych!

AMA FILM ACADEMY