Kierunek

Realizacja Dźwięku

Opis kierunku

Kierunek Realizacja Dźwięku w Filmie, Grach i Multimediach w AMA KRAKÓW to kompleksowy kurs realizacji dźwięku w filmie i pokrewnych formach audiowizualnych, przede wszystkim w grach i całym obszarze gamingu – od nagrania dźwięku na planie, poprzez jego obróbkę i postprodukcję do finalnego zgrania ścieżki dźwiękowej. Kurs obejmuje również zaawansowane zagadnienia opracowań muzycznych oraz nagrywania i wykorzystywania muzyki filmowej. Ważnym obszarem jest nauka kreacji współczesnego świata dźwięku.

Realizacj Dźwięku

Jedyny w swoim rodzaju kierunek kształcenia w szkole filmowej. Obejmuje całokształt zagadnień związanych z realizacją dźwięku i muzyki w filmie, grach, TV, reklamie i multimediach. Kierunek realizowany jest w AMA Kraków.

Oferta specjalna

Cena za semestr nauki na kierunku w roku akademickim 2024/2025 6000 PLN zamiast 7000 PLN

Czas trwania

2 lata, 4 semestry. Zajęcia odbywają się od wtorku do piątku.
11 godzin tygodniowo, 352 w roku

Rozpocznij edukację na tym kierunku

I rok nauki

Program pierwszego roku obejmuje zdobycie wiedzy w zakresie teorii i historii filmu oraz muzyki filmowej, a także poznanie zagadnień estetyki i konstrukcji dźwiękowego obszaru filmowego. Słuchacze zapoznają się z podstawami akustyki i jej praktycznym wykorzystaniem (fizyka dźwięku, rozchodzenie się dźwięku w przestrzeni, adaptacja akustyczna pomieszczeń, domowe studio dźwięku), dowiedzą się, czym jest plan filmowy oraz jak jest zorganizowany.

W części praktycznej uczestnicy kursu nauczą się obsługi urządzeń wykorzystywanych na planie i w studiu dźwiękowym oraz praktycznych zasad nagrywania dźwięku w rożnych typach produkcji filmowych (film fabularny, film dokumentalny, reklama, realizacja TV). Program zajęć obejmuje dogłębne poznanie programu Pro Tools, praktyczną pracę z dźwiękiem w tym programie oraz naukę obsługi programów do czyszczenia, montażu i miksu dźwięku filmowego. Słuchacze zdobędą wiedzę w zakresie analizy scenariusza filmowego pod kątem udźwiękowienia. Podczas zajęć praktycznych poznają zasadę współpracy z planem dźwiękowym, reżyserem, montażystą i kompozytorem. Pierwszy rok będzie poświęcony zagadnieniom nagrywania każdego rodzaju dźwięku na planie w zakresie dialogów, efektów, tła dźwiękowego i innych; technicznej obróbce nagranego dźwięku, wykorzystywaniu profesjonalnego oprogramowania do montażu i czyszczenia dźwięku oraz tworzeniu bibliotek dźwiękowych i wstępnemu zarządzaniu nimi przy pomocy oprogramowania.

Celem pierwszego roku nauki jest nabycie i ugruntowanie wiedzy z zakresu nagrywania dźwięku na planie, jego montażu i obróbki, oraz tworzeniu bibliotek dźwiękowych.

O zaliczeniu pierwszego roku decyduje pozytywny wynik egzaminu teoretycznego i praktycznego w postaci nagrania dźwięku do szkolnych etiud filmowych.

II rok nauki

Program drugiego roku jest poświęcony zagadnieniom z zakresu nagrań studyjnych, obszarowi finalnego zgrania ścieżki dźwiękowej oraz szeroko rozumianemu pojęciu sound designu. W terminie sound design zawierają się zarówno elementy technicznej konstrukcji wielu różnych warstw dźwiękowych, jak i bogatego obszaru kreacji dźwięku przestrzennego we współczesnym filmie i audiowizualnych formach pochodnych, takich jak TV, reklama, nowe media oraz dynamicznie rozwijający się obszar gamingu. Program drugiego roku obejmuje ugruntowanie i scalenie całego obszaru postprodukcji dźwięku w filmie, rozpoczynającego się od importu materiałów audio, poprzez montaż dialogów; nagranie i montaż postsynchronów, efektów, atmosfer, efektów synchronicznych oraz nagranie, dobór i montaż muzyki, aż po miks finalny. AMA dysponuje własnym studiem dźwiękowym.,

Dyplom Kierunku Realizacja Dźwięku

Podstawą zaliczenia Kierunku i uzyskania dyplomu jest kompleksowa realizacja dźwięku do filmu dyplomowego Kierunku Reżyseria. Słuchacze, którzy uzyskają pozytywny wynik egzaminu, otrzymują Dyplom AMA FILM ACADEMY.

Słuchacze Kierunku korzystają ze stanowisk montażowych dźwięku, profesjonalnego oprogramowania i kompletnych zestawów do nagrania dźwięku na planie. Rozpoczną również pracę w studiach dźwiękowych na terenie szkoły, w Krakowie oraz w Warszawie.

 

Powiązane kierunki

Realizacja Dźwięku

Kierunek Realizacja Dźwięku w Filmie, Grach i Multimediach w AMA KRAKÓW to kompleksowy kurs realizacji dźwięku w...

Informator zapisowy

Zapisy od : 15.04.2024

Rekrutacja od : 05.05.2024

Termin zajęć: 08.10.2024 koniec: 28.06.2026

Opłata egzaminacyjna: PLN 150 ( płatna po zapisie )

Ubezpieczenie NNW: PLN rocznie 70 (doliczone do pierwszej wpłaty)

Wpisowe: PLN 1800 płatne po podpisaniu umowy

Czesne: semestr 6000 PLN / rok 12 000 PLN

Płatne za semestr z góry do:

1 października i 15 lutego każdego roku, lub w miesięcznych ratach płatnych do 5 dnia każdego miesiąca

październik – czerwiec PLN 1300

lipiec – wrzesień PLN 700

Praktyka

W trakcie nauki poruszane będą zagadnienia praktyczne:

 • nagrywanie dźwięku
 • techniki mikrofonowe, rodzaje mikrofonów
 • obsługa urządzeń nagraniowych
 • adaptacja akustyczna przestrzeni planu filmowego
 • realizacja dźwięku na planie filmowym
 • nagrywanie elementów ścieżki dźwiękowej: dialogi, postsynchrony, dubbing, gwary, atmosfery, efekty boczne/hard FX, efekty synchroniczne – Foley
 • wizyta w studiu efektów synchronicznych Proton
 • postpordukcja dźwięku
 • montaż i miks dźwięku w programie Pro Tools
 • czyszczenie oraz rekonstrukcja dźwięku w programie iZotope RX
 • barwa, dynamika, przestrzeń dźwięku
 • synchronizacja dźwięków z planu
 • montaż i czyszczenie dialogów
 • montaż postsynchronów (ADR), efektów bocznych, atmosfer, efektów synchronicznych – Foley, muzyki
 • tworzenie własnej biblioteki dźwięków
 • korzystanie z bibliotek muzyki i efektów dźwiękowych
 • programy do katalogowania i wyszukiwania dźwięków
 • wirtualne instrumenty muzyczne, zastosowanie w postprodukcji dźwięku
 • premix warstw dźwięku filmowego
 • sound design supervising, final mix
 • sound design – kreacja efektów specjalnych
 • zgranie finalne dźwięku Dolby Digital
 • przygotowanie tonu międzynarodowego (M&E)
 • przygotowanie dźwięku do emisji w różnych mediach, deliverables
 • opracowanie muzyczne z gotowych utworów
 • nagrywanie muzyki, udział w sesji nagraniowej
 • przygotowanie muzyki do zgrania finalnego
 • warsztaty mistrzowskie

 

Teoria

W trakcie nauki poruszane będą zagadnienia teoretyczne:

 • język filmu – podstawy
 • analizy filmowe
 • teoria mediów – podstawy
 • film dźwiękowy w ujęciu historycznym
 • podstawy akustyki
 • teoria dźwięku w filmie dokumentalnym, fabularnym, programach TV i reklamie
 • analiza scenariusza filmu pod kątem udźwiękowienia
 • dźwięk analogowy i cyfrowy
 • cyfrowe i analogowe urządzenia dźwiękowe
 • sound supervising – zakres prac od scenariusza do zgrania finalnego
 • sound desing – tworzenie wyjątkowej estetyki dźwiękowej filmu
 • rola muzyki w filmie
 • miejsce muzyki w strukturze ścieżki dźwiękowej
 • prawo autorskie i licencje muzyczne
 • kompozycja muzyki filmowej, współpraca z kompozytorem, music editor
 • współpraca reżysera z kompozytorem

Wykładowcy kierunków

Wykładowcy prowadzący zajęcia na kierunku:

 • Michał Fojcik
 • Bartłomiej Bogacki
 • Krzysztof Ridan
 • Bartek Magdoń
 • Grzegorz Pyda
 • Grzegorz Rozwadowski
 • Andrzej Rybak
 • Grzegorz Kozłowski
 • Maciej Gil
 • Piotr Zdybał

Warunki rekrutacji

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na Kierunek Realizacji Dźwięku jest przystąpienie do egzaminu wstępnego w formie rozmowy rekrutacyjnej oraz wcześniejsze przysłanie CV określającego predyspozycje kandydata.

Termin rozmowy kwalifikacyjnej ustalamy z uczestnikami indywidualnie.

CV oraz portfolio proszę przysyłać na adres e-mail: rekrutacja@amafilmacademy.pl.

Informator zapisowy

Zapisy od : 15.04.2024

Rekrutacja od : 05.05.2024

Termin zajęć: 08.10.2024 koniec: 28.06.2026

Opłata egzaminacyjna: PLN 150 ( płatna po zapisie )

Ubezpieczenie NNW: PLN rocznie 70 (doliczone do pierwszej wpłaty)

Wpisowe: PLN 1800 płatne po podpisaniu umowy

Czesne: semestr 6000 PLN / rok 12 000 PLN

Płatne za semestr z góry do:

1 października i 15 lutego każdego roku, lub w miesięcznych ratach płatnych do 5 dnia każdego miesiąca

październik – czerwiec PLN 1300

lipiec – wrzesień PLN 700

Praktyka

W trakcie nauki poruszane będą zagadnienia praktyczne:

 • nagrywanie dźwięku
 • techniki mikrofonowe, rodzaje mikrofonów
 • obsługa urządzeń nagraniowych
 • adaptacja akustyczna przestrzeni planu filmowego
 • realizacja dźwięku na planie filmowym
 • nagrywanie elementów ścieżki dźwiękowej: dialogi, postsynchrony, dubbing, gwary, atmosfery, efekty boczne/hard FX, efekty synchroniczne – Foley
 • wizyta w studiu efektów synchronicznych Proton
 • postpordukcja dźwięku
 • montaż i miks dźwięku w programie Pro Tools
 • czyszczenie oraz rekonstrukcja dźwięku w programie iZotope RX
 • barwa, dynamika, przestrzeń dźwięku
 • synchronizacja dźwięków z planu
 • montaż i czyszczenie dialogów
 • montaż postsynchronów (ADR), efektów bocznych, atmosfer, efektów synchronicznych – Foley, muzyki
 • tworzenie własnej biblioteki dźwięków
 • korzystanie z bibliotek muzyki i efektów dźwiękowych
 • programy do katalogowania i wyszukiwania dźwięków
 • wirtualne instrumenty muzyczne, zastosowanie w postprodukcji dźwięku
 • premix warstw dźwięku filmowego
 • sound design supervising, final mix
 • sound design – kreacja efektów specjalnych
 • zgranie finalne dźwięku Dolby Digital
 • przygotowanie tonu międzynarodowego (M&E)
 • przygotowanie dźwięku do emisji w różnych mediach, deliverables
 • opracowanie muzyczne z gotowych utworów
 • nagrywanie muzyki, udział w sesji nagraniowej
 • przygotowanie muzyki do zgrania finalnego
 • warsztaty mistrzowskie

 

Teoria

W trakcie nauki poruszane będą zagadnienia teoretyczne:

 • język filmu – podstawy
 • analizy filmowe
 • teoria mediów – podstawy
 • film dźwiękowy w ujęciu historycznym
 • podstawy akustyki
 • teoria dźwięku w filmie dokumentalnym, fabularnym, programach TV i reklamie
 • analiza scenariusza filmu pod kątem udźwiękowienia
 • dźwięk analogowy i cyfrowy
 • cyfrowe i analogowe urządzenia dźwiękowe
 • sound supervising – zakres prac od scenariusza do zgrania finalnego
 • sound desing – tworzenie wyjątkowej estetyki dźwiękowej filmu
 • rola muzyki w filmie
 • miejsce muzyki w strukturze ścieżki dźwiękowej
 • prawo autorskie i licencje muzyczne
 • kompozycja muzyki filmowej, współpraca z kompozytorem, music editor
 • współpraca reżysera z kompozytorem

Wykładowcy kierunków

Wykładowcy prowadzący zajęcia na kierunku:

 • Michał Fojcik
 • Bartłomiej Bogacki
 • Krzysztof Ridan
 • Bartek Magdoń
 • Grzegorz Pyda
 • Grzegorz Rozwadowski
 • Andrzej Rybak
 • Grzegorz Kozłowski
 • Maciej Gil
 • Piotr Zdybał

Warunki rekrutacji

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na Kierunek Realizacji Dźwięku jest przystąpienie do egzaminu wstępnego w formie rozmowy rekrutacyjnej oraz wcześniejsze przysłanie CV określającego predyspozycje kandydata.

Termin rozmowy kwalifikacyjnej ustalamy z uczestnikami indywidualnie.

CV oraz portfolio proszę przysyłać na adres e-mail: rekrutacja@amafilmacademy.pl.

Krok 1/4

Formularz zapisowy

na kierunek:
Ucz się od najlepszych!

AMA FILM ACADEMY

Krok 2/4

Potwierdź dane zapisowe

Kierunek: Aktorstwo Filmowe

Data rozpoczęcia:

Imię: Jan

Nazwisko: Kowalski

Data urodzenia: 2021-09-10

Adres e-mail: jan.kowalski@mail.com

Numer telefonu: +48 123-453-789

Wiadomość

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Labore, quia similique est beatae voluptates quos facilis error modi voluptatibus nobis hic quis accusantium, aspernatur excepturi incidunt unde sit aperiam asperiores?

Ucz się od najlepszych!

AMA FILM ACADEMY

Krok 3/4

Potwierdź zapis

Aby dokończyć proces zapisowy kliknij w link otrzymany od nas na wskazany przez Ciebie adres e-mail.

Jeśli potwierdzenie nie doszło, proszę sprawdzić SPAM

Wskazany adres e-mail: jan.kowalski@mail.com

Ucz się od najlepszych!

AMA FILM ACADEMY

Krok 4/4

Dziękujemy za zapis

Wkrótce sekretariat szkoły skontaktuje się z Tobą w celu dokończenia procesu zapisowego.

Ucz się od najlepszych!

AMA FILM ACADEMY