Stopka mail

Start / Stopka mail

 

Pozdrawiamy
Sekretariat AMA

AMA FILM ACADEMY

Tel: +48 514-584-030
Mail: sekretariat@akademiamultiart.pl
www: www.akademiamultiart.pl
Facebook: facebook.com/AMAKrakow 
Adres: ul.Romanowicza 6
30-702 Kraków

Właścicielem AMA jest spółka 8 1/2 media sp. z o.o. ul.Modrzewiowa 11, 32-020 Wieliczka, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Krakowa, XI Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000085542, o opłaconym kapitale zakładowym w wysokości PLN 50 000, o numerze NIP6831984396:, numerze Regon: 357111094

Organ prowadzący AMA Film Academy:
Fundacja Multi Art z siedzibą w Krakowie (30-702), ul. Tadeusza Romanowicza 6, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000663394, NIP 6793142582, REGON 366553416

Jesteśmy uczestnikiem Programu 

RZETELNA Firma 
Sprawdź naszą rzetelność na
rzetelnafirma.pl

Klauzula poufności Niniejszy e-mail przeznaczony jest w całości (wraz z załącznikami) jedynie dla osób wymienionych powyżej, a jego treść jest poufna. W przypadku jeśli nie jesteś osobą, która miała otrzymać ten e-mail prosimy o informację oraz o natychmiastowe skasowanie e-maila wraz z załączonymi plikami. Prosimy nie ujawniać, kopiować ani przekazywać treści samego e-maila oraz załączników. Dodatkowe informacje możliwe są do uzyskania pod numerem telefonu +48 514-584-030.

Confidentiality Clause Present e-mail is intended for recipients named above entirely (including attachments) and its content is confidential. In case you are not an intendent recipient we kindly ask for notifying us and for immediate deleting e-mail including attachments. Please do not reveal, copy nor distribute content of this e-mail including attachments. Further information may be acquired at following telephone number: +48 514-584-030.

zacznij z ama

Nakręć się na film Ucz się od najlepszych