Kierunek

Operatorski

Opis kierunku

Kurs Operatorski w AMA Film Academy w Warszawie to zaawansowane studia operatorskie trwające dwa lata, które przygotowują uczestników do pracy jako operatorzy filmowi na różnych poziomach zaawansowania: od podstawowego, przez średni, aż po zaawansowany. Program ten kształci przyszłych operatorów w wykorzystaniu nowoczesnych technologii, takich jak Green Screen, LED Virtual Production, oraz sztuczna inteligencja (AI), które są coraz bardziej obecne w produkcjach filmowych, telewizyjnych, dokumentalnych i reklamowych.

Studia obejmują praktyczne zastosowanie Green Screen, co pozwala na tworzenie złożonych scenografii i efektów specjalnych z minimalnymi kosztami produkcji. LED Virtual Production to kolejna innowacyjna metoda nauczania, która umożliwia studentom prace z dynamicznymi tłami i scenami w czasie rzeczywistym, zwiększając ich umiejętności w zakresie realizacji wizji reżyserskiej. Najbardziej przełomowe jednak jest wprowadzenie sztucznej inteligencji, która rewolucjonizuje branżę poprzez automatyzację procesów takich jak analiza scenariuszy, montaż, kolor korekcja, a także przez pomoc w tworzeniu bardziej precyzyjnych i efektywnych planów produkcji.

Program ten nie tylko wyposaża studentów w umiejętności obsługi tradycyjnych i nowoczesnych technik operatorskich, ale również przygotowuje ich do przyszłych trendów i technologii, co czyni ich atrakcyjnymi kandydatami na rynku pracy audiowizualnej. Absolwenci są przygotowani do kontynuacji nauki na Podyplomowym Kierunku Operatorskim w AMA Film Academy lub innych renomowanych uczelniach filmowych, mając solidne podstawy do tworzenia filmów fabularnych i zdobywania uznanie na międzynarodowych festiwalach filmowych jako autorzy zdjęć o unikalnym stylu.

Program nauczania łączy głębokie zrozumienie technicznych aspektów pracy z kamerą z artystycznym podejściem do tworzenia obrazu. Studenci uczą się zarówno obsługi nowoczesnego sprzętu filmowego, jak i tradycyjnych metod pracy z obrazem, co pozwala na rozwijanie własnego stylu i techniki.

Operatorski

Intensywny, praktyczny kurs na poziomie podstawowym, średnim i zaawansowanym. Przygotowuje do samodzielnej pracy operatora filmowego. Kierunek realizowany jest  w AMA Warszawa.

Dodatkowo

Zajęcia w profesjonalnych rentalach
Realizacje filmowe szkolne i pozaszkolne
Praca w AMA TV

Czas trwania

2 lata, 4 semestry. Jeden semestr to 8 zjazdów co 2 tygodnie. Zajęcia prowadzone są w piątki od godziny 16:00 do 20:00 oraz w soboty i niedziele od godziny 10:00 do 18:00

Rozpocznij edukację na tym kierunku

Program Kierunku Operatorskiego w AMA Film Academy

AMA Film Academy oferuje kompleksowy, dwuletni program Kierunku Operatorskiego, skoncentrowany na przygotowaniu studentów do profesjonalnej pracy w dynamicznie rozwijającej się branży filmowej. Program ten łączy teoretyczną wiedzę z intensywnym szkoleniem praktycznym, wykorzystując najnowocześniejsze technologie i sprzęt, aby wyposażyć absolwentów w umiejętności niezbędne do osiągnięcia sukcesu jako operatorzy filmowi.

Edukacja i rozwój umiejętności

Kursy teoretyczne obejmują historię filmu, teorię obrazu, analizę wizualną i zasady estetyki filmowej.

Praktyczne szkolenia skupiają się na obsłudze kamer, technikach oświetleniowych, pracy z dźwiękiem, a także na postprodukcji. Program kładzie silny nacisk na rozwijanie umiejętności technicznych i artystycznych, które są równie ważne w procesie twórczym.

Nowoczesne technologie i AI

Studenci mają okazję pracować z zaawansowanymi technologiami wirtualnymi, takimi jak Unreal Engine, które są wykorzystywane do tworzenia realistycznych środowisk i scenografii. Sztuczna inteligencja jest integrowana w proces nauczania.

Profesjonalny sprzęt filmowy

Program zapewnia dostęp do szerokiej gamy sprzętu, w tym:

 • Kamery cyfrowe jak ARRI Alexa Mini LF, ARRI Alexa PLus, Sony VENICE, Alfa, FX, BlackMagic, Z-Cam, Panasonic Eva1, Canon EOS C300 Mark III czy Canon EOS C 70.
 • Obiektywy od liderów rynku, w tym Zeiss, Cooke, ARRI, Panavision, i Leica, zarówno sferyczne, jak i anamorfotyczne.
 • Drony i gimbale takie jak DJI Inspire 2 i DJI RS 3 Pro, umożliwiające realizację zaawansowanych ujęć powietrznych i stabilizowanych ruchów kamery.
 • Systemy dolly i krany jak Fisher 11 Dolly, Magnum Movietech, Panther i Technocrane SuperTechno 30, czy MovieBird 45, niezbędne do tworzenia dynamicznych ujęć.
 • Oświetlenie zaawansowane systemy LED takie jak ARRI SkyPanel, Litepanels Gemini, oraz innowacyjne lampy Astera, lampy HMI, Tungsten, KinoFlo.

Praktyczne Zastosowanie i Produkcje Filmowe

Każdy semestr oferuje studentom możliwość realizacji projektów filmowych, które pozwalają na praktyczne zastosowanie nabytej wiedzy i umiejętności. Projekty te są oceniane przez profesjonalistów z branży, co stanowi cenne źródło informacji zwrotnych i szansę na rozwój. Program kończy się produkcją filmu dyplomowego, który jest prezentowany na egzaminie otwartym.

Infrastruktura i Wsparcie

AMA Film Academy zapewnia dostęp do nowoczesnych studiów filmowych, wypożyczalni sprzętu, a także zaawansowanych laboratoriów i sal montażowych. Wszystko to w otoczeniu, które sprzyja kreatywności i innowacjom, przygotowując studentów do różnych ról w branży filmowej i telewizyjnej.

Program Kierunku Operatorskiego w AMA Film Academy jest idealny dla tych, którzy pragną rozwijać swoją pasję do filmu, pracując z najlepszymi dostępnymi technologiami i sprzętem, co zapewnia im solidne przygotowanie do profesjonalnej kariery w branży filmowej.

I rok nauki

Pierwszy rok nauki ma na celu wprowadzenie studentów w świat kinematografii i praktyczne przygotowanie do zawodu operatora filmowego. W pierwszym semestrze skupiamy się na podstawach:

 • Film czarno-biały: Zrozumienie charakterystyk filmu czarno-białego i jego estetyki.
 • Prawidłowa ekspozycja: Nauka ustalania odpowiedniej ekspozycji, aby uzyskać technicznie i artystycznie satysfakcjonujący obraz.
 • Zasady optyki i budowy kamer: Wprowadzenie do teorii optycznej i technicznych aspektów obsługi kamer.

Drugi semestr rozszerza te umiejętności przez:

 • Kontrast filmowy: Pogłębienie wiedzy na temat kontrastu i jego wpływu na percepcję obrazu.
 • Praca ze światłem na planie filmowym: Rozwijanie umiejętności wykorzystania światła do kształtowania nastroju i głębi sceny.
 • Kompozycja i definicja obrazu: Nauka zasad kompozycji kadru i zastosowania elementów definiujących obraz.

Podczas pierwszego roku studenci realizują grupowe ćwiczenia filmowe, co pozwala im zastosować zdobytą wiedzę w praktyce. Warunkiem zaliczenia każdego z semestrów jest prezentacja indywidualnej etiudy operatorskiej, odpowiednio czarno-białej i barwnej, a także zdanie egzaminu teoretycznego

II rok nauki

Drugi rok jest skoncentrowany na pogłębianiu i specjalizacji zdobytej wiedzy, przygotowując studentów do profesjonalnej pracy w branży filmowej i telewizyjnej. W tym okresie studenci zdobywają wiedzę umożliwiającą realizację zdjęć do wszystkich form audiowizualnego przekazu, co czyni ich autorami własnego odwzorowania obrazowanej rzeczywistości. W szczególności, drugi rok nauki koncentruje się na wykorzystaniu nabywanych umiejętności praktycznych w zakresie:

 • Pracy kamery: Doskonalenie umiejętności obsługi kamery w różnych warunkach produkcyjnych.
 • Kompozycji i ruchu w kadrze: Rozwijanie wrażliwości estetycznej i umiejętności technicznych w komponowaniu scen.
 • Ekspozycji: Nauka zaawansowanych technik ekspozycji dostosowanych do różnorodnych stylów filmowych.
 • Roli barwy i konstrukcji światła filmowego: Zastosowanie światła i koloru do budowania atmosfery i znaczenia wizualnego.

Zajęcia praktyczne odgrywają dominującą rolę, pozwalając studentom na bezpośrednie zastosowanie zdobytych umiejętności. To także czas, gdy uczestnicy kursu uczestniczą w profesjonalnych produkcjach filmowych i telewizyjnych, co umożliwia im zdobycie cennego doświadczenia oraz rozwijanie swojej sieci kontaktów branżowych.

Zajęcia są połączone z indywidualnymi konsultacjami dotyczącymi filmów dyplomowych, które wieńczą naukę. Każdy uczestnik kursu realizuje swój projekt w otoczeniu uznanych filmowców. Przy realizacji swego filmu słuchacze mogą współpracować ze słuchaczami Kierunków: Reżyserii, Scenopisarskiego, Aktorskiego i Produkcji.

Dyplom  Kierunku Operatorskiego

Podstawą zaliczenia kursu i uzyskania dyplomu jest realizacja filmu dyplomowego, prezentowanego przed publicznością na egzaminie otwartym oraz zdanie egzaminu teoretycznego. Słuchacze, którzy uzyskają ocenę pozytywną, otrzymują Dyplom AMA FILM ACADEMY.

Słuchacze AMA mają do dyspozycji bogato wyposażoną wypożyczalnię sprzętu zdjęciowego, oświetleniowego, dźwiękowego i grip, zaawansowane stanowiska montażowe oraz studio filmowe.

 

Powiązane kierunki

Produkcja Filmowa

Kierunek Produkcja Filmowa w AMA FILM ACADEMY to intensywny roczny kurs online przygotowujący do zawodu kierowni...

Operatorski Camera / Light

Kierunek Operatorski Camera / Light w Warszawie to nowatorski, wspierany przez PRG Cinegate, wzorowany na system...

Operatorski

Kierunek Operatorski w AMA KRAKÓW to intensywny dwuletni kurs na poziomie podstawowym, średnim i zaawansowanym,...

Operatorski

Kierunek Operatorski w AMA KRAKÓW to intensywny dwuletni, dzienny kurs na poziomie szkoły policealnej z tematyką...

Zaawansowany Kurs Filmowy

Zaawansowany Kurs Filmowy w AMA FILM ACADEMY obejmuje naukę profesjonalnego filmowania nowoczesnymi kamerami i a...

Informator zapisowy

Zapisy od : 15.04.2024

Rekrutacja od : 05.05.2024

Termin zajęć: 12.10.2024 koniec: 28.06.2026

Opłata egzaminacyjna: PLN 150 ( płatna po zapisie )

Ubezpieczenie NNW: PLN rocznie 70 (doliczone do pierwszej wpłaty)

Wpisowe: PLN 1800 płatne po podpisaniu umowy

Czesne: semestr 8000 PLN / rok 16 000 PLN

Płatne za semestr z góry do:

1 października i 15 lutego każdego roku, lub w miesięcznych ratach płatnych do 5 dnia każdego miesiąca

październik – czerwiec PLN 1740

lipiec – wrzesień PLN 900

Praktyka

 • Światło w różnych środowiskach: Zajęcia koncentrują się na pracy ze światłem w studiu, plenerze oraz wnętrzach naturalnych, ucząc studentów adaptacji do różnorodnych warunków oświetleniowych.
 • Ćwiczenia szwenkierskie i szwenkowanie: Praktyka technik ruchu kamery, w tym płynne przejścia i zmiany kadru.
 • Praca z różnymi kamerami: Zajęcia obejmują pracę z kamerami filmowymi profesjonalnymi HD, 4 K, 6 K, 8 K, ustawianie menu kamery, a także praktyczne zastosowanie technologii RAW i LOG, HDR.
 • Podstawy DSLR: Nauka obsługi kamer DSLR, które są często wykorzystywane zarówno w niskobudżetowych produkcjach, jak i w sytuacjach wymagających lekkiego i elastycznego sprzętu.
 • Stabilizatory i steadicam: Szkolenie w zakresie korzystania ze stabilizatorów obrazu, w tym steadicamów, dla uzyskania płynnych i stabilnych ujęć w ruchu.
 • Zdjęcia dynamiczne: Nauka filmowania pojazdów w ruchu, technik jazdy kamery oraz obsługi gripu, kranów i dolly.
 • Warsztaty operatorskie: Warsztaty oświetleniowe i inscenizacyjne, które pozwalają na głębsze zrozumienie i praktykę w zakresie tworzenia scen i ustawienia oświetlenia.
 • Praca indywidualna i grupowa z kamerą: Samodzielne realizacje etiud operatorskich oraz grupowe ćwiczenia pod opieką doświadczonych instruktorów.
 • Zaawansowane testy operatorskie: Przeprowadzanie testów z wykorzystaniem współczesnych tablic kontrolnych do kinematografii cyfrowej, co umożliwia zrozumienie i dostosowanie ustawień kamery do konkretnych potrzeb produkcji.
 • Zdjęcia specjalne i efektowe: Realizacja ujęć w trudnych warunkach, takich jak noc, deszcz, mgła oraz sceny kaskaderskie, a także praca z on-set VFX.
 • Montaż filmowy: Nauka podstaw montażu, która pozwala zrozumieć, jak składanie scen wpływa na ostateczny kształt narracji filmowej.
 • Współpraca z reżyserem i zespołem filmowym: Rozwijanie umiejętności komunikacji i współpracy na planie filmowym oraz w studiu.
 • Doświadczenie na planach filmowych: Uczestnictwo w produkcjach AMA Film Production oraz praktyki na profesjonalnych planach filmowych, co daje praktyczne doświadczenie w realizacji produkcji filmowych i telewizyjnych.

Dzięki temu wszechstronnemu podejściu do praktyki, studenci AMA Film Academy kończą kurs wyposażeni w umiejętności, doświadczenie i wiedzę niezbędne do osiągnięcia sukcesu w branży filmowej.

Teoria

Podczas kursu, studenci zgłębiają szereg zagadnień teoretycznych, które są fundamentem dla każdego operatora filmowego:

 • Historia sztuki i filmu: Zrozumienie rozwoju filmu i sztuki wizualnej.
 • Estetyka i podstawy inscenizacji: Studia nad teorią estetyczną i zasadami aranżacji scen.
 • Język filmowy i narracja wizualna: Analiza sposobów opowiadania historii za pomocą obrazu.
 • Analizy filmowe i style operatorskie: Badanie różnorodnych stylów i technik operatorskich poprzez analizę filmów.
 • Podstawy kompozycji i fotografii: Rozwój umiejętności w zakresie kompozycji kadru oraz technik fotograficznych.
 • Technologia operatorska (analogowa i cyfrowa): Zrozumienie sprzętu i technik zarówno tradycyjnych, jak i nowoczesnych.
 • Techniki oświetleniowe: Użycie światła w różnych środowiskach – studiu, plenerze i wnętrzach.
 • Eksponometria i optyka: Nauka o pomiarze światła i właściwościach optycznych.
 • Teoria koloru i koncepcja wizualna filmu: Zrozumienie zastosowania koloru w filmie i budowanie wizualnej koncepcji produkcji.
 • Postprodukcja i efekty komputerowe (VFX): Wprowadzenie do postprodukcji, efektów specjalnych i technik prewizualizacji.

Wykładowcy kierunków

Wykładowcy prowadzący zajęcia na kierunku:

 • Piotr Lenar
 • Jarosław Żamojda
 • Wojciech Todorow
 • Jacek Fabrowicz
 • Paweł Pełech
 • Jerzy Irzyk
 • Marek Fudali
 • Janusz Julo Sus
 • Jacek Ura
 • Krzysztof Mieszkowski
 • Tomasz Kuzio
 • Jarosław Wierzbicki
 • Beata Zaborek
 • Ewa Małkowska-Bieniek
 • Piotr Bogusz

 

Warunki rekrutacji

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na Kierunek Operatorski jest przystąpienie do egzaminu wstępnego w formie rozmowy rekrutacyjnej oraz wcześniejsze przysłanie prac z zakresu filmu, fotografii, sztuk plastycznych lub literatury, określających predyspozycje kandydata.

Termin rozmowy kwalifikacyjnej ustalamy z uczestnikami indywidualnie.

CV oraz portfolio proszę przysyłać na adres e-mail: rekrutacja@amafilmacademy.pl

Informator zapisowy

Zapisy od : 15.04.2024

Rekrutacja od : 05.05.2024

Termin zajęć: 12.10.2024 koniec: 28.06.2026

Opłata egzaminacyjna: PLN 150 ( płatna po zapisie )

Ubezpieczenie NNW: PLN rocznie 70 (doliczone do pierwszej wpłaty)

Wpisowe: PLN 1800 płatne po podpisaniu umowy

Czesne: semestr 8000 PLN / rok 16 000 PLN

Płatne za semestr z góry do:

1 października i 15 lutego każdego roku, lub w miesięcznych ratach płatnych do 5 dnia każdego miesiąca

październik – czerwiec PLN 1740

lipiec – wrzesień PLN 900

Praktyka

 • Światło w różnych środowiskach: Zajęcia koncentrują się na pracy ze światłem w studiu, plenerze oraz wnętrzach naturalnych, ucząc studentów adaptacji do różnorodnych warunków oświetleniowych.
 • Ćwiczenia szwenkierskie i szwenkowanie: Praktyka technik ruchu kamery, w tym płynne przejścia i zmiany kadru.
 • Praca z różnymi kamerami: Zajęcia obejmują pracę z kamerami filmowymi profesjonalnymi HD, 4 K, 6 K, 8 K, ustawianie menu kamery, a także praktyczne zastosowanie technologii RAW i LOG, HDR.
 • Podstawy DSLR: Nauka obsługi kamer DSLR, które są często wykorzystywane zarówno w niskobudżetowych produkcjach, jak i w sytuacjach wymagających lekkiego i elastycznego sprzętu.
 • Stabilizatory i steadicam: Szkolenie w zakresie korzystania ze stabilizatorów obrazu, w tym steadicamów, dla uzyskania płynnych i stabilnych ujęć w ruchu.
 • Zdjęcia dynamiczne: Nauka filmowania pojazdów w ruchu, technik jazdy kamery oraz obsługi gripu, kranów i dolly.
 • Warsztaty operatorskie: Warsztaty oświetleniowe i inscenizacyjne, które pozwalają na głębsze zrozumienie i praktykę w zakresie tworzenia scen i ustawienia oświetlenia.
 • Praca indywidualna i grupowa z kamerą: Samodzielne realizacje etiud operatorskich oraz grupowe ćwiczenia pod opieką doświadczonych instruktorów.
 • Zaawansowane testy operatorskie: Przeprowadzanie testów z wykorzystaniem współczesnych tablic kontrolnych do kinematografii cyfrowej, co umożliwia zrozumienie i dostosowanie ustawień kamery do konkretnych potrzeb produkcji.
 • Zdjęcia specjalne i efektowe: Realizacja ujęć w trudnych warunkach, takich jak noc, deszcz, mgła oraz sceny kaskaderskie, a także praca z on-set VFX.
 • Montaż filmowy: Nauka podstaw montażu, która pozwala zrozumieć, jak składanie scen wpływa na ostateczny kształt narracji filmowej.
 • Współpraca z reżyserem i zespołem filmowym: Rozwijanie umiejętności komunikacji i współpracy na planie filmowym oraz w studiu.
 • Doświadczenie na planach filmowych: Uczestnictwo w produkcjach AMA Film Production oraz praktyki na profesjonalnych planach filmowych, co daje praktyczne doświadczenie w realizacji produkcji filmowych i telewizyjnych.

Dzięki temu wszechstronnemu podejściu do praktyki, studenci AMA Film Academy kończą kurs wyposażeni w umiejętności, doświadczenie i wiedzę niezbędne do osiągnięcia sukcesu w branży filmowej.

Teoria

Podczas kursu, studenci zgłębiają szereg zagadnień teoretycznych, które są fundamentem dla każdego operatora filmowego:

 • Historia sztuki i filmu: Zrozumienie rozwoju filmu i sztuki wizualnej.
 • Estetyka i podstawy inscenizacji: Studia nad teorią estetyczną i zasadami aranżacji scen.
 • Język filmowy i narracja wizualna: Analiza sposobów opowiadania historii za pomocą obrazu.
 • Analizy filmowe i style operatorskie: Badanie różnorodnych stylów i technik operatorskich poprzez analizę filmów.
 • Podstawy kompozycji i fotografii: Rozwój umiejętności w zakresie kompozycji kadru oraz technik fotograficznych.
 • Technologia operatorska (analogowa i cyfrowa): Zrozumienie sprzętu i technik zarówno tradycyjnych, jak i nowoczesnych.
 • Techniki oświetleniowe: Użycie światła w różnych środowiskach – studiu, plenerze i wnętrzach.
 • Eksponometria i optyka: Nauka o pomiarze światła i właściwościach optycznych.
 • Teoria koloru i koncepcja wizualna filmu: Zrozumienie zastosowania koloru w filmie i budowanie wizualnej koncepcji produkcji.
 • Postprodukcja i efekty komputerowe (VFX): Wprowadzenie do postprodukcji, efektów specjalnych i technik prewizualizacji.

Wykładowcy kierunków

Wykładowcy prowadzący zajęcia na kierunku:

 • Piotr Lenar
 • Jarosław Żamojda
 • Wojciech Todorow
 • Jacek Fabrowicz
 • Paweł Pełech
 • Jerzy Irzyk
 • Marek Fudali
 • Janusz Julo Sus
 • Jacek Ura
 • Krzysztof Mieszkowski
 • Tomasz Kuzio
 • Jarosław Wierzbicki
 • Beata Zaborek
 • Ewa Małkowska-Bieniek
 • Piotr Bogusz

 

Warunki rekrutacji

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na Kierunek Operatorski jest przystąpienie do egzaminu wstępnego w formie rozmowy rekrutacyjnej oraz wcześniejsze przysłanie prac z zakresu filmu, fotografii, sztuk plastycznych lub literatury, określających predyspozycje kandydata.

Termin rozmowy kwalifikacyjnej ustalamy z uczestnikami indywidualnie.

CV oraz portfolio proszę przysyłać na adres e-mail: rekrutacja@amafilmacademy.pl

Krok 1/4

Formularz zapisowy

na kierunek:
Ucz się od najlepszych!

AMA FILM ACADEMY

Krok 2/4

Potwierdź dane zapisowe

Kierunek: Aktorstwo Filmowe

Data rozpoczęcia:

Imię: Jan

Nazwisko: Kowalski

Data urodzenia: 2021-09-10

Adres e-mail: jan.kowalski@mail.com

Numer telefonu: +48 123-453-789

Wiadomość

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Labore, quia similique est beatae voluptates quos facilis error modi voluptatibus nobis hic quis accusantium, aspernatur excepturi incidunt unde sit aperiam asperiores?

Ucz się od najlepszych!

AMA FILM ACADEMY

Krok 3/4

Potwierdź zapis

Aby dokończyć proces zapisowy kliknij w link otrzymany od nas na wskazany przez Ciebie adres e-mail.

Jeśli potwierdzenie nie doszło, proszę sprawdzić SPAM

Wskazany adres e-mail: jan.kowalski@mail.com

Ucz się od najlepszych!

AMA FILM ACADEMY

Krok 4/4

Dziękujemy za zapis

Wkrótce sekretariat szkoły skontaktuje się z Tobą w celu dokończenia procesu zapisowego.

Ucz się od najlepszych!

AMA FILM ACADEMY