Kierunek

Produkcja Filmowa

Opis kierunku

Kierunek Produkcja Filmowa w AMA FILM ACADEMY to intensywny roczny kurs online przygotowujący do zawodu kierownika produkcji oraz producenta, sprawnie funkcjonującego w realiach nowoczesnego przemysłu filmowego. Absolwent Kierunku jest gotowy do samodzielnej pracy w pionie produkcyjnym, ale także do twórczej realizacji swych autorskich projektów filmowych. AMA kształci kompleksowo, dając możliwość nabycia kompetencji tak w ekonomiczno – finansowych, jak i kreatywnych aspektach zawodu.

Produkcja filmowa

Kierunek daje umiejętność kreowania kompletnego produktu audiowizualnego – od początku procesu twórczego aż do skutecznej sprzedaży filmu. Kierunek realizowany jest online.

Dodatkowo

Praktyki przy produkcjach filmowych
Praca w AMA TV

Czas trwania

Jeden rok, 2 semestry. Jeden semestr to 8 zjazdów co 2 tygodnie, każdy po 3 dni. Zajęcia prowadzone są w piątki od godziny 16:00 do 20:00 oraz w soboty i niedziele od godziny 10:00 do 18:00

Rozpocznij edukację na tym kierunku

Zajęcia w AMA przygotowują pracy w następujących zawodach: producent, producent wykonawczy, kierownik produkcji filmowej, asystent produkcji, location manager, location skaut oraz agent sprzedaży. Słuchacze uczą się, jak kreować kompletny produkt audiowizualny – od początku procesu twórczego aż do skutecznej sprzedaży filmu. Nabywają praktycznych umiejętności zarówno w dziedzinie dużych produkcji filmowych, jak i niszowej, niskobudżetowej kinematografii autorskiej. Program nauczania na Kierunku Produkcja Filmowa jest idealnie dopasowany do współczesnej struktury produkcyjnej w Polsce i na świecie. Zajęcia  pozwolą słuchaczom zapoznać się z zagranicznymi systemami produkcji i koprodukcji oraz realiami pracy nad filmem w systemie polskim, europejskim i amerykańskim. Wykładowcami w AMA są znani producenci filmowi oraz kierownicy produkcji pracujący przy polskich oraz zagranicznych projektach filmowych i telewizyjnych, a także kierownicy planu, eksperci dystrybucji filmowej, eksperci od pitchingu i znawcy prawa filmowego.

Prowadzący zajęcia w wyczerpujący sposób zapoznają kursantów ze specyfiką pięciu faz produkcji filmu (rozwój projektu, preprodukcja, zdjęcia, postprodukcja, promocja i sprzedaż), ze szczególnym naciskiem na fazę developmentu. Słuchacze doskonalą umiejętności opracowywania i analizy scenariusza, poznają politykę festiwalową, systemy finansowania produkcji filmowej, a także dystrybucji i sprzedaży produktów audiowizualnych. Ponadto kursanci zapoznają się z zagadnieniami etyki i estetyki filmu, nabywają umiejętności posługiwania się programami powszechnie stosowanymi w produkcji filmowej, oraz odbywają praktyczne zajęcia na planach filmów fabularnych i seriali TV. AMA jest członkiem Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych KIPA, gdzie najlepsi studenci mogą odbywać praktyki.

Pierwszy semestr to wprowadzenie w problematykę produkcji filmowej. Kursanci zapoznają się z  podstawowymi pojęciami z zakresu produkcji filmowej, a także z najważniejszymi instytucjami, związanymi z procesem realizacji projektu.

Drugi semestr służy poszerzaniu zdobytej dotychczas wiedzy. Zajęcia rozwijają wrażliwość filmową i estetyczną uczestników, a także pogłębiają wiedzę na temat współpracy międzynarodowej.

Dyplom Kierunku Produkcja Filmowa

Warunkiem ukończenia kursu jest złożenie pełnego pakietu produkcyjnego, będącego wynikiem współpracy ze słuchaczami Kierunku Reżyseria przy ich filmach dyplomowych, oraz prezentacja projektu podczas pitchingu, będącego otwartym egzaminem dyplomowym z udziałem publiczności. Absolwenci otrzymują dyplom AMA FILM ACADEMY.

 

Powiązane kierunki

Zaawansowany Kurs Filmowy

Zaawansowany Kurs Filmowy w AMA FILM ACADEMY obejmuje naukę profesjonalnego filmowania nowoczesnymi kamerami i a...

Informator zapisowy

Zapisy: 01.05.2023 – 17.11.2023

Rekrutacja: 15.05.2023 – 17.11.2023

Termin zajęć: 17.11.2023 koniec: 30.06.2024

Opłata egzaminacyjna: PLN 150 ( płatna po zapisie )

Wpisowe: PLN 1800 płatne po podpisaniu umowy

Czesne: semestr 5500 pln / rok 11000 pln

Płatne za semestr z góry do:

1 października i 15 lutego każdego roku, lub w miesięcznych ratach płatnych do 5 dnia każdego miesiąca

październik – czerwiec PLN 1400 pln

Praktyka

W trakcie nauki poruszane będą zagadnienia teoretyczne:

 • obowiązkowa produkcja form filmowych w strukturach AMA i w innych firmach produkcyjnych
 • praktyki na planach filmowych i w studiu TV
 • generowanie projektu filmowego i doprowadzenie do jego realizacji
 • zdobywanie funduszy
 • przygotowywanie wniosków i dokumentów
 • zdobywanie scenariusza, praw, adaptacji
 • log line, tag line
 • przeprowadzenie produkcji
 • organizacja postprodukcji, produkowanie VFX, wszystkie rodzaje dystrybucji technologicznej
 • sprzedaż, dystrybucja
 • realizacja filmu reklamowego
 • realizacja rekonstrukcji sceny amerykańskiego filmu fabularnego
 • realizacja filmów dyplomowych

Teoria

W trakcie nauki poruszane będą zagadnienia teoretyczne:

 • teoria produkcji we wszystkich 5 etapach
 • rozwój projektu [development]
 • preprodukcja  [preproduction]
 • okres zdjęciowy [shooting]
 • postprodukcja [postproduction]
 • sprzedaż i promocja [distribution]
 • produkcja telewizyjna i filmowa
 • prawo w filmie, przepisy
 • prawo autorskie
 • nauka tworzenia dokumentów, umów, księgowości podstawowej, przepisy skarbowe
 • całkowita obsługa oprogramowania (m. in. Movie Magic, Celtx)
 •  praktyczne wykonanie: scenariusz break down, scheduling, call sheet, budgeting
 • etap preproduction w polskich i zagranicznych warunkach: rozwój projektu, prace scenariuszowe, kreacja projektu, planowanie dystrybucji
 • pitching – prezentacja projektu
 • finansowanie
 • script doctoring
 • inspirujący development
 • określanie grupy docelowej
 • kreatywne poszukiwanie reżysera
 • słownik filmowy – nazewnictwo w języku angielskim i niemieckim
 • promocja, sprzedaż, dystrybucja
 • tworzenie koprodukcji, w tym zagranicznych
 • praktyki na planach filmowych, w studio TV

Wykładowcy kierunków

Wykładowcy prowadzący zajęcia na kierunku:

 

 • Kuba Kosma
 • Bożena Cerba
 • Małgorzata Zacharko
 • Aleksandra Świerk
 • Bartosz Seidel
 • Piotr Bogusz
 • Piotr Miklaszewski
 • Katarzyna Wilk
 • Maciej Gil
 • Natalia Gajecka
 • Jacek Szarański
 • Joanna Szymańska

Warunki rekrutacji

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na Kierunek Produkcja Filmowa jest odbycie rozmowy rekrutacyjnej oraz wcześniejsze przysłanie CV kierunkowego określającego predyspozycje kandydata.

Termin rozmowy rekrutacyjnej ustalany jest indywidualnie. Rozmowa odbywa się ONLINE

CV proszę przysyłać na adres e-mail: rekrutacja@amafilmacademy.pl.

Informator zapisowy

Zapisy: 01.05.2023 – 17.11.2023

Rekrutacja: 15.05.2023 – 17.11.2023

Termin zajęć: 17.11.2023 koniec: 30.06.2024

Opłata egzaminacyjna: PLN 150 ( płatna po zapisie )

Wpisowe: PLN 1800 płatne po podpisaniu umowy

Czesne: semestr 5500 pln / rok 11000 pln

Płatne za semestr z góry do:

1 października i 15 lutego każdego roku, lub w miesięcznych ratach płatnych do 5 dnia każdego miesiąca

październik – czerwiec PLN 1400 pln

Praktyka

W trakcie nauki poruszane będą zagadnienia teoretyczne:

 • obowiązkowa produkcja form filmowych w strukturach AMA i w innych firmach produkcyjnych
 • praktyki na planach filmowych i w studiu TV
 • generowanie projektu filmowego i doprowadzenie do jego realizacji
 • zdobywanie funduszy
 • przygotowywanie wniosków i dokumentów
 • zdobywanie scenariusza, praw, adaptacji
 • log line, tag line
 • przeprowadzenie produkcji
 • organizacja postprodukcji, produkowanie VFX, wszystkie rodzaje dystrybucji technologicznej
 • sprzedaż, dystrybucja
 • realizacja filmu reklamowego
 • realizacja rekonstrukcji sceny amerykańskiego filmu fabularnego
 • realizacja filmów dyplomowych

Teoria

W trakcie nauki poruszane będą zagadnienia teoretyczne:

 • teoria produkcji we wszystkich 5 etapach
 • rozwój projektu [development]
 • preprodukcja  [preproduction]
 • okres zdjęciowy [shooting]
 • postprodukcja [postproduction]
 • sprzedaż i promocja [distribution]
 • produkcja telewizyjna i filmowa
 • prawo w filmie, przepisy
 • prawo autorskie
 • nauka tworzenia dokumentów, umów, księgowości podstawowej, przepisy skarbowe
 • całkowita obsługa oprogramowania (m. in. Movie Magic, Celtx)
 •  praktyczne wykonanie: scenariusz break down, scheduling, call sheet, budgeting
 • etap preproduction w polskich i zagranicznych warunkach: rozwój projektu, prace scenariuszowe, kreacja projektu, planowanie dystrybucji
 • pitching – prezentacja projektu
 • finansowanie
 • script doctoring
 • inspirujący development
 • określanie grupy docelowej
 • kreatywne poszukiwanie reżysera
 • słownik filmowy – nazewnictwo w języku angielskim i niemieckim
 • promocja, sprzedaż, dystrybucja
 • tworzenie koprodukcji, w tym zagranicznych
 • praktyki na planach filmowych, w studio TV

Wykładowcy kierunków

Wykładowcy prowadzący zajęcia na kierunku:

 

 • Kuba Kosma
 • Bożena Cerba
 • Małgorzata Zacharko
 • Aleksandra Świerk
 • Bartosz Seidel
 • Piotr Bogusz
 • Piotr Miklaszewski
 • Katarzyna Wilk
 • Maciej Gil
 • Natalia Gajecka
 • Jacek Szarański
 • Joanna Szymańska

Warunki rekrutacji

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na Kierunek Produkcja Filmowa jest odbycie rozmowy rekrutacyjnej oraz wcześniejsze przysłanie CV kierunkowego określającego predyspozycje kandydata.

Termin rozmowy rekrutacyjnej ustalany jest indywidualnie. Rozmowa odbywa się ONLINE

CV proszę przysyłać na adres e-mail: rekrutacja@amafilmacademy.pl.

Krok 1/4

Formularz zapisowy

na kierunek:
Ucz się od najlepszych!

AMA FILM ACADEMY

Krok 2/4

Potwierdź dane zapisowe

Kierunek: Aktorstwo Filmowe

Data rozpoczęcia:

Imię: Jan

Nazwisko: Kowalski

Data urodzenia: 2021-09-10

Adres e-mail: jan.kowalski@mail.com

Numer telefonu: +48 123-453-789

Wiadomość

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Labore, quia similique est beatae voluptates quos facilis error modi voluptatibus nobis hic quis accusantium, aspernatur excepturi incidunt unde sit aperiam asperiores?

Ucz się od najlepszych!

AMA FILM ACADEMY

Krok 3/4

Potwierdź zapis

Aby dokończyć proces zapisowy kliknij w link otrzymany od nas na wskazany przez Ciebie adres e-mail.

Jeśli potwierdzenie nie doszło, proszę sprawdzić SPAM

Wskazany adres e-mail: jan.kowalski@mail.com

Ucz się od najlepszych!

AMA FILM ACADEMY

Krok 4/4

Dziękujemy za zapis

Wkrótce sekretariat szkoły skontaktuje się z Tobą w celu dokończenia procesu zapisowego.

Ucz się od najlepszych!

AMA FILM ACADEMY