O szkole

Otworzyłeś oczy, zobaczyłeś światło i świat.
Wtedy poczułeś wibracje talentu i zapragnąłeś powiedzieć coś od siebie.

Emocje i przemyślenia, rozrywka. Tym jest kino, którego potrzebuje widz. Takie filmy chcemy robić.

AMA FILM ACADEMY

AMA FILM ACADEMY jest szkołą filmową umożliwiającą nabycie kompetencji we wszystkich dziedzinach przemysłu filmowego. Została stworzona przez doświadczonych filmowców. Motto Szkoły to powołanie i zawód, zrozumienie celu i zdobycie praktycznych umiejętności. Nauka odbywa się w nowoczesnych warunkach, z wykorzystaniem technologii przyszłości. Program nauczania ewoluuje wraz z pojawianiem się nowych trendów w kinematografii oraz rozwojem technologii filmowych.

Założycielem szkoły jest Piotr Lenar – autor zdjęć filmowych o bogatym dorobku artystycznym, na który składają się produkcje krajowe i zagraniczne, a także wykładowca szkół filmowych z wieloletnim doświadczeniem. Zajęcia w AMA FILM ACADEMY prowadzą uznani i aktywni zawodowo twórcy filmowi oraz doświadczeni wykładowcy akademiccy. Stała kadra Szkoły to zespół kilkudziesięciu osób związanych bezpośrednio z branżą audiowizualną.

Lokalizacje AMA

AMA Film Academy działa w Krakowie
oraz w Warszawie!

Dyrektor AMA

Piotr Lenar

Dyrektor artystyczny

Katarzyna Skowron-Lenar

Dyrektor Akademii

Zespół AMA

Rafał Oramus

V-ce Dyrektor d/s organizacji i techniki

Jolanta Bikowska-Czeczótko

Menager programowy

Ewelina Łasisz

Office Menager AMA Kraków

Karol Turek

Menager AMA Warszawa

Alicja Drączkowska

Office Menager AMA Warszawa

Jolanta Tokarczyk

Menager programowy AMA WArszawa

Konrad Dembek

Technik AMA Warszawa

Rada programowa AMA

Jarosław Żamojda

Przewodniczący Rady Programowej

Dariusz Pawelec

Członek Rady Programowej

Łukasz Maciejewski

Członek Rady Programowej

Xawery Żuławski

Członek Rady Programowej

Bogumił Godfrejów

Członek Rady Programowej

Inka Kardys

Członek Rady Programowej

Partnerzy AMA

Krok 4/4

Dziękujemy za zapis

Wkrótce sekretariat szkoły skontaktuje się z Tobą w celu dokończenia procesu zapisowego.

Ucz się od najlepszych!

AMA FILM ACADEMY