Kierunek

Montaż, Grading, VFX

Opis kierunku

Kierunek montaż, color grading, VFX w AMA KRAKÓW to niespotykany w innych szkołach kompleksowy kurs zagadnień współczesnej postprodukcji obrazu: montażu filmowego i korekcji barwnej. Kurs jest przeznaczony zarówno dla amatorów, jak i zawodowców, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności na poziomie profesjonalnym.

Montaż, Grading, VFX

Dzienny kurs montażu filmowego, korekcji barwnej, VFX  oraz postprodukcji obrazu, przeznaczony zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych. Kierunek prowadzony jest w AMA Kraków.

Oferta specjalna

Cena za semestr nauki na kierunku w roku akademickim 2024/2025 6000 PLN zamiast 7000 PLN

Czas trwania

2 lata, 4 semestry. Zajęcia odbywają się od wtorku do piątku;
11 godzin tygodniowo, 352 godziny w roku.

Rozpocznij edukację na tym kierunku

Kierunek Montaż, Color Grading, VFX  Stacjonarny.

Pierwszy semestr obejmuje wspólną naukę elementów języka filmowego, technologii obrazu i dźwięku, analizy filmowej, konstrukcji dzieła filmowego oraz podstaw wszystkich dziedzin postprodukcji obrazu w filmie.

Warunkiem zaliczenia pierwszego semestru jest udział w realizacji etiudy semestralnej i jej prezentacja oraz pozytywny wynik egzaminu teoretycznego.

Od drugiego semestru szczególny nacisk w programie nauczania kładziony jest na naukę rzemiosła. Teoria pełni rolę pomocniczą, ułatwiającą realizację zadań praktycznych. Podczas drugiego roku uczestnicy kursu udoskonalają zawodowe umiejętności zgodnie z programem.

Program kierunku Montaż, Grading, VFX obejmuje intensywną naukę montażu obrazu i dźwięku na współczesnych platformach Avid, Adobe Premiere, Final Cut Pro oraz kształcenie z zakresu korekcji obrazu i color gradingu na platformie DaVinci Resolve. Zajęcia na specjalizacji przygotowują do samodzielnej pracy montażysty obrazu oraz do pracy w zakresie color gradingu znajdującego zastosowanie w filmie, TV i reklamie. Uczestnicy kursu poznają teorię i historię montażu filmowego, zarys historii malarstwa, teorię barw i struktury światła. Uczą się praktycznego wykorzystania interfejsu oprogramowania powszechnie używanego w zawodzie montażysty i specjalisty od color gradingu. Poznają zasady montażowe odpowiadające różnym stylom opowiadania. Nabywają kompetencji w dziedzinie montażu różnych form filmowych; reklamy, dokumentu, reportażu, fabuły i filmu eksperymentalnego. Dowiadują się, jak wykonywać napisy i opracowania graficzne. Uczą się montażu dźwięku i podstaw opracowania dźwiękowego, a także przygotowywania materiału do obróbki dźwiękowej. Kursanci poznają również technologię cyfrowego zapisu obrazu, kodowania i formatów cyfrowych, zapisu analogowego oraz cyfrowego obrazu barwnego i czarno-białego. Uczą się korekcji gęstościowych i barwnych, wykonywania masek, wyciągów barwnych, przejść i dynamicznych korekt, importu i eksport materiału cyfrowego. Poznają zasady wykonywanie kopii wzorcowych, kopii cyfrowych w rożnych formatach oraz DCP (kopie cyfrowej projekcji kinowej). Poznają całościowy zakres współczesnego DI (digital intermediate). Biorą udział w licznych ćwiczeniach i zajęciach praktycznych.

Program zawiera również  rozbudowane zagadnienia teoretyczne konstrukcji cyfrowego obrazu filmowego, wszystkich elementów korekcji barwnej, gradingu, koncepcji barwnej obrazu, operowania kontrastami i ustalania określonych profili kontrastowych. Teoria służy rozbudowanym zajęciom praktycznym z zakresu color gradingu, wykonywanych na stacjach Da Vinci Resolve wraz z pulpitami, oraz pokazowym zajęciom na stacjach Base Light i Nucoda. Zajęcia są rozbudowane o podstawowe zagadnienia efektów VFX, w oparciu o software After Effects i Blender.

Warunkiem zaliczenia pierwszego roku jest pozytywny wynik egzaminu teoretycznego i praktycznego.

Dyplom na Kierunku Montaż, Grading, VFX

Podstawą ukończenia kierunku i uzyskania dyplomu jest realizacja dyplomowego zadania praktycznego i zdanie egzaminu teoretycznego. Słuchacze, którzy uzyskają ocenę pozytywną, otrzymają Dyplom AMA FILM ACADEMY.

Słuchacze AMA mają do dyspozycji zaawansowane stanowiska montażowe, VFX i color grading.

Kierunek wspierany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej


 

Powiązane kierunki

Postprodukcja Obrazu

Kierunek Postprodukcja Obrazu w AMA  KRAKÓW to niespotykany w innych szkołach kompleksowy kurs zagadnień współcz...

Postprodukcja Obrazu

Kierunek VFX, CGI, 3D, Color Grading  w AMA FILM ACADEMY to niespotykany w innych szkołach, jedyny w Polsce kurs...

Informator zapisowy

Zapisy od : 15.04.2024

Rekrutacja od : 05.05.2024

Termin zajęć: 08.10.2024 koniec: 28.06.2026

Opłata egzaminacyjna: PLN 150 ( płatna po zapisie )

Ubezpieczenie NNW: PLN rocznie 70 (doliczone do pierwszej wpłaty)

Wpisowe: PLN 1800 płatne po podpisaniu umowy

Czesne: semestr 6000 PLN / rok 12 000 PLN

Płatne za semestr z góry do:

1 października i 15 lutego każdego roku, lub w miesięcznych ratach płatnych do 5 dnia każdego miesiąca

październik – czerwiec PLN 1300

lipiec – wrzesień PLN 700

Praktyka

W trakcie nauki poruszane będą zagadnienia praktyczne:

 • medialne systemy postprodukcyjne: montaż
 • medialne systemy postprodukcyjne: korekcja barwna
 • medialne systemy postprodukcyjne: obróbka obrazu
 • medialne systemy postprodukcyjne: dźwięk
 • medialne systemy postprodukcyjne: cyfrowe efekty specjalne
 • nowoczesne technologie filmowe –  warsztat sprzętowy
 • obsługa hardware’u i software’u
 • interface Avida
 • interface Final Cut X
 • interface Adobe Premiere
 • interface Da Vinci Resolve
 • interface After Effects
 • Mac OS
 • color grading – DaVinci Resolve
 • montaż  sceny fabularnej
 • montaż sceny dokumentalnej
 • montaż reklamy
 • montaż teledysku
 • projekcje filmowe

 

Teoria

W trakcie nauki poruszane będą zagadnienia teoretyczne:

 • elementy języka filmu
 • opowiadanie obrazem
 • historia sztuki i estetyka
 • światło w malarstwie
 • historia filmu, montażu i efektów specjalnych
 • analiza filmowa
 • kompozycja
 • podstawy teorii koloru
 • podstawy efektów specjalnych VFX
 • podstawy animacji 3D
 • podstawy teorii montażu filmowego
 • analiza operatorska montażu filmowego
 • elementy produkcji filmowej:
  pipeline
  okresy produkcyjne
  finansowanie
  organizacja produkcji
 • nowoczesne technologie filmowe
 • organizacja danych
 • zarządzanie montażownią
 • Digital Workflow

Wykładowcy kierunków

Wykładowcy prowadzący zajęcia na kierunku:

 • Wojciech Słota
 • Piotr Paruch
 • Filip Kovcin
 • Tomasz Poznański
 • Konrad Zięcina
 • Krystian Łochowski
 • Witold Wnuk
 • Jacek Szarański
 • Sebastian Strama
 • Piotr Zdybał
 • Maciej Gil
 • Marcin Kolśnik

Warunki rekrutacji

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na Kierunek Montaż, Grading, VFX  Stacjonarny jest przystąpienie do egzaminu wstępnego w formie rozmowy rekrutacyjnej oraz wcześniejsze przysłanie prac z zakresu filmu, fotografii lub sztuk plastycznych, określających predyspozycje kandydata.

Kandydaci na odpowiednim poziomie zaawansowania mogą ubiegać się od razu o przyjęcie na drugi semestr lub rok kursu.

Termin rozmowy kwalifikacyjnej ustalamy z uczestnikami indywidualnie.

CV oraz portfolio proszę przysyłać na adres e-mail: rekrutacja@amafilmacademy.pl.

Informator zapisowy

Zapisy od : 15.04.2024

Rekrutacja od : 05.05.2024

Termin zajęć: 08.10.2024 koniec: 28.06.2026

Opłata egzaminacyjna: PLN 150 ( płatna po zapisie )

Ubezpieczenie NNW: PLN rocznie 70 (doliczone do pierwszej wpłaty)

Wpisowe: PLN 1800 płatne po podpisaniu umowy

Czesne: semestr 6000 PLN / rok 12 000 PLN

Płatne za semestr z góry do:

1 października i 15 lutego każdego roku, lub w miesięcznych ratach płatnych do 5 dnia każdego miesiąca

październik – czerwiec PLN 1300

lipiec – wrzesień PLN 700

Praktyka

W trakcie nauki poruszane będą zagadnienia praktyczne:

 • medialne systemy postprodukcyjne: montaż
 • medialne systemy postprodukcyjne: korekcja barwna
 • medialne systemy postprodukcyjne: obróbka obrazu
 • medialne systemy postprodukcyjne: dźwięk
 • medialne systemy postprodukcyjne: cyfrowe efekty specjalne
 • nowoczesne technologie filmowe –  warsztat sprzętowy
 • obsługa hardware’u i software’u
 • interface Avida
 • interface Final Cut X
 • interface Adobe Premiere
 • interface Da Vinci Resolve
 • interface After Effects
 • Mac OS
 • color grading – DaVinci Resolve
 • montaż  sceny fabularnej
 • montaż sceny dokumentalnej
 • montaż reklamy
 • montaż teledysku
 • projekcje filmowe

 

Teoria

W trakcie nauki poruszane będą zagadnienia teoretyczne:

 • elementy języka filmu
 • opowiadanie obrazem
 • historia sztuki i estetyka
 • światło w malarstwie
 • historia filmu, montażu i efektów specjalnych
 • analiza filmowa
 • kompozycja
 • podstawy teorii koloru
 • podstawy efektów specjalnych VFX
 • podstawy animacji 3D
 • podstawy teorii montażu filmowego
 • analiza operatorska montażu filmowego
 • elementy produkcji filmowej:
  pipeline
  okresy produkcyjne
  finansowanie
  organizacja produkcji
 • nowoczesne technologie filmowe
 • organizacja danych
 • zarządzanie montażownią
 • Digital Workflow

Wykładowcy kierunków

Wykładowcy prowadzący zajęcia na kierunku:

 • Wojciech Słota
 • Piotr Paruch
 • Filip Kovcin
 • Tomasz Poznański
 • Konrad Zięcina
 • Krystian Łochowski
 • Witold Wnuk
 • Jacek Szarański
 • Sebastian Strama
 • Piotr Zdybał
 • Maciej Gil
 • Marcin Kolśnik

Warunki rekrutacji

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na Kierunek Montaż, Grading, VFX  Stacjonarny jest przystąpienie do egzaminu wstępnego w formie rozmowy rekrutacyjnej oraz wcześniejsze przysłanie prac z zakresu filmu, fotografii lub sztuk plastycznych, określających predyspozycje kandydata.

Kandydaci na odpowiednim poziomie zaawansowania mogą ubiegać się od razu o przyjęcie na drugi semestr lub rok kursu.

Termin rozmowy kwalifikacyjnej ustalamy z uczestnikami indywidualnie.

CV oraz portfolio proszę przysyłać na adres e-mail: rekrutacja@amafilmacademy.pl.

Krok 1/4

Formularz zapisowy

na kierunek:
Ucz się od najlepszych!

AMA FILM ACADEMY

Krok 2/4

Potwierdź dane zapisowe

Kierunek: Aktorstwo Filmowe

Data rozpoczęcia:

Imię: Jan

Nazwisko: Kowalski

Data urodzenia: 2021-09-10

Adres e-mail: jan.kowalski@mail.com

Numer telefonu: +48 123-453-789

Wiadomość

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Labore, quia similique est beatae voluptates quos facilis error modi voluptatibus nobis hic quis accusantium, aspernatur excepturi incidunt unde sit aperiam asperiores?

Ucz się od najlepszych!

AMA FILM ACADEMY

Krok 3/4

Potwierdź zapis

Aby dokończyć proces zapisowy kliknij w link otrzymany od nas na wskazany przez Ciebie adres e-mail.

Jeśli potwierdzenie nie doszło, proszę sprawdzić SPAM

Wskazany adres e-mail: jan.kowalski@mail.com

Ucz się od najlepszych!

AMA FILM ACADEMY

Krok 4/4

Dziękujemy za zapis

Wkrótce sekretariat szkoły skontaktuje się z Tobą w celu dokończenia procesu zapisowego.

Ucz się od najlepszych!

AMA FILM ACADEMY