Kierunek

Operatorski Camera / Light

Opis kierunku

Kierunek Operatorski Camera / Light w Warszawie oferowany przez AMA to innowacyjny, roczny kurs na poziomie zaawansowanym, modelowany na wzorcach edukacyjnych z Europy Zachodniej,  przygotowujący do profesjonalnej pracy w operatorskich zawodach technicznych. Absolwent Kierunku jest gotowy do podjęcia pracy w profesjonalnej branży audiowizualnej na stanowiskach:

 • Operator Kamery (szwenkier)
 • Asystent Operatora Focus Puller
 • Asystent Operatora DIT (Digital Imaging Technician)
 • Oświetlacz ( Gaffer ) 

Wszystkie zajęcia na kierunku Operatorski Camera / Light odbywają się w Warszawie. Zajęcia praktyczne odbywają się w obiekcie AMA, oraz w  rentalach i na planach filmowych.

.

Operatorski Camera / Light

Profesjonalny, praktyczny, roczny kurs na poziomie zaawansowanym w zakresie: operator, operator kamery, focus puller, asystent DIT, oświetlacz. Przygotowuje do samodzielnej pracy na planie filmowym. Kierunek realizowany jest w AMA Warszawa.

Dodatkowo

Zajęcia w profesjonalnych rentalach
Zajęcia z zakresu sztuka operatorska, kamera, grip, światło
Realizacje filmowe szkolne i pozaszkolne
Praca w AMA TV

Czas trwania

1 rok, 2 semestry. Jeden semestr to 8 zjazdów co 2 tygodnie. Zajęcia prowadzone są w piątki od godziny 16:00 do 20:00 oraz w soboty i niedziele od godziny 10:00 do 18:00

Rozpocznij edukację na tym kierunku

Patronem Kierunku jest międzynarodowa firma rentalowa PRG Cinegate.

Ponadto zajęcia operatorskie są wspierane przez czołowe, wiodące firmy sprzętu filmowego w Polsce:

Heliograf, Panavision Polska, Grip Seven

Kierunek Operatorski Camera/Light w AMA Warszawa to intensywny roczny kurs Kierunek przygotowujący do pracy w zawodach, takich jak: Operator Kamery (szwenkier), Asystent Operatora Focus Puller, Asystent Operatora DIT (Digital Imaging Technician), Oświetlacz ( Gaffer ), Operator. Absolwent Kierunku jest gotowy do podjęcia pracy w branży audiowizualnej.

Słuchacze uczą się podstaw sztuki operatorskiej oraz praktycznych zagadnień technicznych i technologicznych z dziedzin: Camera operator, Focus puller, DIT, oświetlacz ( gaffer ) a także z zagadnień sztuki operatorskiej. Nauka odbywa się w języku polskim, nomenklatura zawodowa uczona jest w języku polskim, angielskim, niemieckim.

Kierunek Operatorski Camera / Light w AMA w Warszawie to dynamiczny i nowoczesny program edukacyjny, który wyznacza nowe standardy w profesjonalnym przygotowaniu do zawodów technicznych w branży audiowizualnej. Program ten, trwający jeden rok, oferuje nie tylko zaawansowane techniki filmowe, ale również dostosowuje się do ciągle zmieniających się trendów i technologii w produkcji filmowej.

Nowoczesność i Innowacyjność: Program skupia się na najnowszych technologiach w branży, takich jak:

 • Kamery cyfrowe o rozdzielczości 4K i 8K czołowych producentów takich jak  Arri, Sony, Canon, BlackMagic
 • Zaawansowane techniki filmowania, w tym użycie stabilizatorów, jazdy kamery, kranów
 • Pełny przegląd w pracy wszystkich rodzajów światła filmowego: HMI, Tungsten, LED, Fluo
 • Innowacyjne technologie oświetleniowe, w tym inteligentne systemy LED, które rewolucjonizują sposoby kształtowania światła na planie.

Elastyczność programu:

 • Modułowa struktura kursu pozwala uczestnikom na wybór specjalizacji w drugim semestrze, czy to jako operator kamery, asystent operatora, focus puller, czy oświetlacz, dostosowując naukę do indywidualnych zainteresowań i celów kariery.
 • Współpraca z międzynarodowymi ekspertami oraz profesjonalistami z branży, co pozwala na globalne zrozumienie technik i praktyk filmowych. Tutaj pomocny dla AMA jest związek z PRG Cinegate w Berlinie.

Praktyka:

 • Uczestnicy kursu pracują na prawdziwych lub symulowanych filmowych, od reklam, poprzez filmy dokumentalne, aż po fabułę.
 • Współpraca z wiodącymi firmami sprzętowymi w Polsce  takimi jak Heliograf ( Światło, Kamery, LED Virtual Production ) Panavision Polska( Kamery, Grip ) i Grip Seven ( Dolly, Krany. Technocrane, Rigi ) zapewnia dostęp do profesjonalnego sprzętu i najnowszych technologii.
 • Regularne zajęcia w naszym  studio filmowym ( Cyberpunk Studio ) oraz na planach zewnętrznych, gdzie sluchacze mogą ćwiczyć w realnych warunkach filmowych.

 

Pierwszy Semestr – Teoria i Podstawy Praktyki:

  • Ogólna Wiedza Operatorska: Zajęcia obejmują sztukę operatorską, język filmowy, technologię operatorską oraz podstawy powstawania dzieła filmowego.
  • Umiejętności Zawodowe: Uczestnicy uczą się pracy z kamerą, technik szwenkowania, kompozycji obrazu, estetyki, optyki w praktyce, obsługi kamer każdego rodzaju, techniki oświetleniowej, technologii powstawania światła filmowego.
  • Technologie Rejestracji Obrazu: Nauka obsługi kamer  Arri, Sony, Panavision, Panasonic, Blackmagic, Z-Cam, Canon oraz zasady eksponometrii, budowy kamer cyfrowych i analogowych, oraz systemów optycznyc

Drugi Semestr – Zaawansowane Umiejętności Praktyczne:

 • Praktyka specjalistyczna: Zajęcia skoncentrowane na pracy asystenta kamery i operatora, technikach oświetleniowych i pracy z gripem.
 • Zaawansowane Techniki Operatorskie: Uczestnicy zdobywają doświadczenie w pracy z zaawansowanym sprzętem, w tym kranami kamerowymi, różnymi rodzajami dolly oraz kamerami filmowymi 35 mm i cyfrowymi.
 • Praktyczne ćwiczenia ze szwenkowania – zajmują znaczną cześć zajęć praktycznych
 • Projekty Filmowe: Realizacja grupowych ćwiczeń filmowych, które umożliwiają stosowanie zdobytej wiedzy w praktyce.

Kadra Wykładowcza: Wykładowcami są doświadczeni operatorzy filmowi, asystenci, mistrzowie oświetlenia, oraz technolodzy filmowi, co zapewnia dostęp do aktualnych wiedzy i praktyk branżowych.

Cel Programu:

 • Pierwszy Semestr: Zapoznanie z podstawowymi wymaganiami zawodu, sztuką operatorską, oraz przygotowanie do pracy na planie filmowym.
 • Drugi Semestr: Rozwinięcie umiejętności pracy z zaawansowanym sprzętem kamerowym i oświetleniowym, pełna znajomość aktualnych technologii oraz nauka współpracy w ekipie filmowej.

Zagadnienia główne– Budowa optyki, praktyka justowania i testów optycznych, wiedza o przestrzeni, ruch kamery, technologie i praktyk prowadzenia ostrości, mechanicznie i bezprzewodowo, konserwacja kamery, podstawy filtrowani, budowa i obsługa akcesoriów kamery, praca z kamerą filmową 35 mm i cyfrową, praca z anamorfotami, definicja obrazu.

Umiejętności zawodowe- zasady oświetlania planu filmowego, techniki oświetleniowe, rodzaje źródeł światła, budowa lamp, zasady zasilania prądowego, konstrukcja i obsługa urządzeń elektrycznych i grip, nauka pełnej nomenklatury technicznej i zawodowej w 3 językach, ogólne zasady eksponometrii, pomiary światła i barwy, interpretacja tablic testowych, zasady transportu techniki filmowej, agregaty, światło w nocy, dzień, wnętrze, studio, plener. Green Film Making. Zasady ruchu kamery, plastyka ruchu i kontynuacja, technika wózkowa: wszystkie rodzaje jazdy kamery załogowe i niezałogowe, krany mechaniczne, krany z remote head. Budowa i konserwacja sprzętu, obsługa elektroniki i mechaniki urządzeń. Konserwacja, składowanie, transport sprzętu grip. Nauka zróżnicowanych zadań ekipy Grip w produkcji polskiej, europejskiej i amerykańskiej (praktyka).

Kursanci współpracują z profesjonalnymi rentalami i produkcjami filmowymi, realizują zdjęcia do etiud słuchaczy Kierunku Reżyseria i Operatorski w AMA, pracują z aktorami.

Dyplom  Kierunku Operatorskiego Camera/Light w Warszawie

Podstawą zaliczenia kursu i uzyskania dyplomu jest zdanie egzaminu teoretycznego i praktycznego. Słuchacze, którzy uzyskają ocenę pozytywną, otrzymują Dyplom AMA FILM ACADEMY.

Kierunek wspierany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej

 

               


 

Powiązane kierunki

Operatorski

Kierunek Operatorski w AMA WARSZAWA to intensywny dwuletni kurs na poziomie podstawowym, średnim i zaawansowanym...

Operatorski

Kierunek Operatorski w AMA KRAKÓW to intensywny dwuletni kurs na poziomie podstawowym, średnim i zaawansowanym,...

Operatorski

Kierunek Operatorski w AMA KRAKÓW to intensywny dwuletni, dzienny kurs na poziomie szkoły policealnej z tematyką...

Reżysersko-Operatorski

Kierunek Filmowy w AMA KRAKÓW to roczny kurs realizacji filmowej, reżyserii oraz sztuki operatorskiej dla począt...

Informator zapisowy

Zapisy od : 15.04.2024

Rekrutacja od : 05.05.2024

Termin zajęć: 12.10.2024 koniec: 29.06.2025

Opłata egzaminacyjna: PLN 150 ( płatna po zapisie )

Ubezpieczenie NNW: PLN rocznie 70 (doliczone do pierwszej wpłaty)

Wpisowe: PLN 1800 płatne po podpisaniu umowy

Czesne: semestr 8000 PLN / rok 16 000 PLN

Płatne za semestr z góry do:

1 października i 15 lutego każdego roku, lub w miesięcznych ratach płatnych do 5 dnia każdego miesiąca

październik – czerwiec PLN 1740

lipiec – wrzesień PLN 900

Praktyka

W trakcie nauki poruszane będą zagadnienia praktyczne:

Integracja narzędzi AI w praktyce operatorskiej

 • automatyzacja ustawień kamery
 • wykorzystania AI do automatycznego dostosowywania parametrów ekspozycji, balansu bieli i ostrości
 • analiza i poprawa obrazu –

Technologia i Obsługa Kamery

 • praktyczne zajęcia z różnymi profesjonalnymi kamerami  filmowymi i cyfrowymi
 • ustawiania menu kamery, technologia RAW i LOG
 • ćwiczenia obsługi kamery cyfrowej każdego rodzaju ( Arri, RED, Sony, Panasonic, BMD, Canon, Z-Cam )
 • ćwiczeni obsługi kamer semipro oraz DSLR ( Canon, Sony  )
 • ćwiczenia obsługi optyki: prime Zeiss, Panavision, Cooke, Leica, Canon, Xeen, Irix, Zoom Fujinon, Angenieux
 • ćwiczenia obsługi peryferiów kamery
 • łączność bezprzewodowa

Sztuka i Technika Oświetlenia

 • operatorskie warsztaty oświetleniowe
 • światło w studiu, plenerze, wnętrzach naturalnych
 • ćwiczenia manualne z przewodami zasilającymi
 • ćwiczenia manualne ze statywami oświetleniowymi
 • ćwiczenia manualne z oprawami oświetleniowymi
 • praktyczne zajęcia ze wszystkimi rodzajami lamp filmowych: Tungsten, HMI, Fluo, LED
 • praktyka dyfuzji, odbicia
 • praktyka wysłaniania, maskowania i kształtowania światła
 • świecenie barwne i specjalne
 • praktyka konwersji   temperatury barwowej światła
 • światło naturalne
 • oświetlenie wnętrz naturalnych
 • oświetlenie dekoracji w studio
 • oświetlanie z wysokości, praca z podnośnikiem
 • zasilanie, agregaty, podłączenia

Zaawansowane Techniki Operatorskie

 • ćwiczenia szwenkierskie
 • ćwiczenia prowadzenia ostrości
 • steadicam, stabilizatory
 • operatorskie warsztaty inscenizacyjne
 • próby operatorskie
 • testy operatorskie optyki i kamer zaawansowane, przeprowadzane z użyciem współczesnych tablic kontrolnych do kinematografii cyfrowej
 • zdjęcia pojazdów w ruchu
 • ruch kamery, jazda, grip, kran, dolly
 • ćwiczenia manualne z mocowaniami, rigowaniem

Praktyczna Produkcja Filmowa

 • realizacja ćwiczenia operatorskiego grupowego pod opieką prowadzącego zajęcia
 • organizacja sprzętu w transporcie, studio, magazynie i na planie filmowym
 • organizacja pracy oświetlaczy na planie
 • współpraca z operatorem
 • organizacja pracy w rentalu
 • praktyka w rentalu i na planach filmowych – obowiązkowa
 • praktyka i organizacja back up zdjęciowego materiału cyfrowego
 • symulacja różnego rodzaju planu zdjęciowego, praca w nomenklaturze polskiej i angielskiej

 

Teoria

W trakcie nauki poruszane będą zagadnienia teoretyczne:

 • analizy filmowe, przykłady operatorskiego stylu  oświetleniowego
 • podstawy inscenizacji
 • podstawy języka filmowego – opowiadanie obrazem
 • analizy filmowe, przykłady stylu operatorskiego
 • podstawy kompozycji
 • teoria światła filmowego
 • technika oświeteleniowa
 • technika prądu i zasilania
 • technologia operatorska analogowa
 • technologia operatorska cyfrowa
 • technika operatorska
 • światło w studiu, plenerze, wnętrzach naturalnych
 • zagadnienia eskponometrii
 • optyka
 • teoria koloru
 • zagadnienia współczesnej prewizualizacji, wykorzystanie AI
 • budowa kamery
 • kameroznawstwo
 • optyka
 • budowa opraw oświetleniowych
 • teoria prądu
 • grip – ruch kamery
 • analizy filmowe, przykłady oświetlenia, ruchu kamery, kompozycji
 • podstawy kompozycji
 • technologia operatorska analogowa
 • technologia operatorska cyfrowa
 • technika operatorska
 • światło w studiu, plenerze, wnętrzach naturalnych – wykonanie oświetlenia
 • zagadnienia eksponometrii – podstawowe informacje
 • preprodukcja i postprodukcja cyfrowa – podstawy
 • skrócony kurs nomenklatury zawodowej w językach: polski, angielski, niemiecki
 • teoria prądu
 • teoria światła
 • teoria optyki oświetleniowej
 • technologia oświetleniowa  analogowa
 • technologia oświetleniowa cyfrowa
 • technika oświetleniowa
 • światło w studiu, plenerze, wnętrzach naturalnych
 • zagadnienia eksponometrii
 • teoria koloru i temperatury barwowej
 • teoria światła w filmie
 • teoria dyfuzji i odbicia

Wykładowcy kierunków

Wykładowcy prowadzący zajęcia na kierunku:

 • Jarosław Żamojda – operator, reżyser
 • Bogumił Godfrejów – operator
 • Jacek Fabrowicz – operator
 • Krzysztof Mieszkowski – operator kamery
 • Julo Sus – operator kamery
 • Jarosław Wierzbicki – operator steadicam, asystent kamery
 • Filip Kovcin – technolog
 • Piotr Kula – asystent
 • Tomasz Fritz – asystent
 • Jerzy Irzyk – gaffer
 • Marek Fudali – gaffer
 • Robert Woźniak – Canon
 • Michał Malinowski -Panavision
 • Paweł Królak – technolog – Panavision

Warunki rekrutacji

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na Kierunek Operatorski  Camera / Light jest przystąpienie do egzaminu wstępnego w formie rozmowy rekrutacyjnej oraz wcześniejsze przysłanie prac z zakresu filmu, fotografii, określających predyspozycje kandydata.

Termin rozmowy kwalifikacyjnej ustalamy z uczestnikami indywidualnie.

CV oraz portfolio proszę przysyłać na adres e-mail: rekrutacja@amafilmacademy.pl

Informator zapisowy

Zapisy od : 15.04.2024

Rekrutacja od : 05.05.2024

Termin zajęć: 12.10.2024 koniec: 29.06.2025

Opłata egzaminacyjna: PLN 150 ( płatna po zapisie )

Ubezpieczenie NNW: PLN rocznie 70 (doliczone do pierwszej wpłaty)

Wpisowe: PLN 1800 płatne po podpisaniu umowy

Czesne: semestr 8000 PLN / rok 16 000 PLN

Płatne za semestr z góry do:

1 października i 15 lutego każdego roku, lub w miesięcznych ratach płatnych do 5 dnia każdego miesiąca

październik – czerwiec PLN 1740

lipiec – wrzesień PLN 900

Praktyka

W trakcie nauki poruszane będą zagadnienia praktyczne:

Integracja narzędzi AI w praktyce operatorskiej

 • automatyzacja ustawień kamery
 • wykorzystania AI do automatycznego dostosowywania parametrów ekspozycji, balansu bieli i ostrości
 • analiza i poprawa obrazu –

Technologia i Obsługa Kamery

 • praktyczne zajęcia z różnymi profesjonalnymi kamerami  filmowymi i cyfrowymi
 • ustawiania menu kamery, technologia RAW i LOG
 • ćwiczenia obsługi kamery cyfrowej każdego rodzaju ( Arri, RED, Sony, Panasonic, BMD, Canon, Z-Cam )
 • ćwiczeni obsługi kamer semipro oraz DSLR ( Canon, Sony  )
 • ćwiczenia obsługi optyki: prime Zeiss, Panavision, Cooke, Leica, Canon, Xeen, Irix, Zoom Fujinon, Angenieux
 • ćwiczenia obsługi peryferiów kamery
 • łączność bezprzewodowa

Sztuka i Technika Oświetlenia

 • operatorskie warsztaty oświetleniowe
 • światło w studiu, plenerze, wnętrzach naturalnych
 • ćwiczenia manualne z przewodami zasilającymi
 • ćwiczenia manualne ze statywami oświetleniowymi
 • ćwiczenia manualne z oprawami oświetleniowymi
 • praktyczne zajęcia ze wszystkimi rodzajami lamp filmowych: Tungsten, HMI, Fluo, LED
 • praktyka dyfuzji, odbicia
 • praktyka wysłaniania, maskowania i kształtowania światła
 • świecenie barwne i specjalne
 • praktyka konwersji   temperatury barwowej światła
 • światło naturalne
 • oświetlenie wnętrz naturalnych
 • oświetlenie dekoracji w studio
 • oświetlanie z wysokości, praca z podnośnikiem
 • zasilanie, agregaty, podłączenia

Zaawansowane Techniki Operatorskie

 • ćwiczenia szwenkierskie
 • ćwiczenia prowadzenia ostrości
 • steadicam, stabilizatory
 • operatorskie warsztaty inscenizacyjne
 • próby operatorskie
 • testy operatorskie optyki i kamer zaawansowane, przeprowadzane z użyciem współczesnych tablic kontrolnych do kinematografii cyfrowej
 • zdjęcia pojazdów w ruchu
 • ruch kamery, jazda, grip, kran, dolly
 • ćwiczenia manualne z mocowaniami, rigowaniem

Praktyczna Produkcja Filmowa

 • realizacja ćwiczenia operatorskiego grupowego pod opieką prowadzącego zajęcia
 • organizacja sprzętu w transporcie, studio, magazynie i na planie filmowym
 • organizacja pracy oświetlaczy na planie
 • współpraca z operatorem
 • organizacja pracy w rentalu
 • praktyka w rentalu i na planach filmowych – obowiązkowa
 • praktyka i organizacja back up zdjęciowego materiału cyfrowego
 • symulacja różnego rodzaju planu zdjęciowego, praca w nomenklaturze polskiej i angielskiej

 

Teoria

W trakcie nauki poruszane będą zagadnienia teoretyczne:

 • analizy filmowe, przykłady operatorskiego stylu  oświetleniowego
 • podstawy inscenizacji
 • podstawy języka filmowego – opowiadanie obrazem
 • analizy filmowe, przykłady stylu operatorskiego
 • podstawy kompozycji
 • teoria światła filmowego
 • technika oświeteleniowa
 • technika prądu i zasilania
 • technologia operatorska analogowa
 • technologia operatorska cyfrowa
 • technika operatorska
 • światło w studiu, plenerze, wnętrzach naturalnych
 • zagadnienia eskponometrii
 • optyka
 • teoria koloru
 • zagadnienia współczesnej prewizualizacji, wykorzystanie AI
 • budowa kamery
 • kameroznawstwo
 • optyka
 • budowa opraw oświetleniowych
 • teoria prądu
 • grip – ruch kamery
 • analizy filmowe, przykłady oświetlenia, ruchu kamery, kompozycji
 • podstawy kompozycji
 • technologia operatorska analogowa
 • technologia operatorska cyfrowa
 • technika operatorska
 • światło w studiu, plenerze, wnętrzach naturalnych – wykonanie oświetlenia
 • zagadnienia eksponometrii – podstawowe informacje
 • preprodukcja i postprodukcja cyfrowa – podstawy
 • skrócony kurs nomenklatury zawodowej w językach: polski, angielski, niemiecki
 • teoria prądu
 • teoria światła
 • teoria optyki oświetleniowej
 • technologia oświetleniowa  analogowa
 • technologia oświetleniowa cyfrowa
 • technika oświetleniowa
 • światło w studiu, plenerze, wnętrzach naturalnych
 • zagadnienia eksponometrii
 • teoria koloru i temperatury barwowej
 • teoria światła w filmie
 • teoria dyfuzji i odbicia

Wykładowcy kierunków

Wykładowcy prowadzący zajęcia na kierunku:

 • Jarosław Żamojda – operator, reżyser
 • Bogumił Godfrejów – operator
 • Jacek Fabrowicz – operator
 • Krzysztof Mieszkowski – operator kamery
 • Julo Sus – operator kamery
 • Jarosław Wierzbicki – operator steadicam, asystent kamery
 • Filip Kovcin – technolog
 • Piotr Kula – asystent
 • Tomasz Fritz – asystent
 • Jerzy Irzyk – gaffer
 • Marek Fudali – gaffer
 • Robert Woźniak – Canon
 • Michał Malinowski -Panavision
 • Paweł Królak – technolog – Panavision

Warunki rekrutacji

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na Kierunek Operatorski  Camera / Light jest przystąpienie do egzaminu wstępnego w formie rozmowy rekrutacyjnej oraz wcześniejsze przysłanie prac z zakresu filmu, fotografii, określających predyspozycje kandydata.

Termin rozmowy kwalifikacyjnej ustalamy z uczestnikami indywidualnie.

CV oraz portfolio proszę przysyłać na adres e-mail: rekrutacja@amafilmacademy.pl

Krok 1/4

Formularz zapisowy

na kierunek:
Ucz się od najlepszych!

AMA FILM ACADEMY

Krok 2/4

Potwierdź dane zapisowe

Kierunek: Aktorstwo Filmowe

Data rozpoczęcia:

Imię: Jan

Nazwisko: Kowalski

Data urodzenia: 2021-09-10

Adres e-mail: jan.kowalski@mail.com

Numer telefonu: +48 123-453-789

Wiadomość

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Labore, quia similique est beatae voluptates quos facilis error modi voluptatibus nobis hic quis accusantium, aspernatur excepturi incidunt unde sit aperiam asperiores?

Ucz się od najlepszych!

AMA FILM ACADEMY

Krok 3/4

Potwierdź zapis

Aby dokończyć proces zapisowy kliknij w link otrzymany od nas na wskazany przez Ciebie adres e-mail.

Jeśli potwierdzenie nie doszło, proszę sprawdzić SPAM

Wskazany adres e-mail: jan.kowalski@mail.com

Ucz się od najlepszych!

AMA FILM ACADEMY

Krok 4/4

Dziękujemy za zapis

Wkrótce sekretariat szkoły skontaktuje się z Tobą w celu dokończenia procesu zapisowego.

Ucz się od najlepszych!

AMA FILM ACADEMY