Rekrutacja

Start / Rekrutacja

Jak rozpocząć edukację w AMA?


AMA FILM ACADEMY prowadzi własny system rekrutacji na stałe kierunki i kursy.
Proces rekrutacji polega na ocenie predyspozycji, zakresu wiedzy i poziomu zaawansowania umiejętności filmowych kandydata.

Dwuletnie, roczne i podyplomowe kierunki, semestralne kursy i pojedyncze warsztaty czekają na pasjonatów, którzy chcą związać swoją przyszłość z branżą filmową, ale także na tych, którzy dopiero szukają swojej drogi zawodowej.

Etapy rekrutacji:

  • zapis online
  • potwierdzenie zapisu otrzymane pocztą elektroniczną z sekretariatu AMA FILM ACADEMY
  • przesłanie CV oraz wskazanych w e-mailu prac w formie elektronicznej (mail, link) lub osobiste złożenie teczki w sekretariacie Szkoły
  • odbycie rozmowy rekrutacyjnej w wyznaczonym terminie. Rozmowa ma charakter egzaminu wstępnego, obejmuje ocenę prac kandydata, zadania praktyczne i odbywa się ONLINE.

Wymagania:

  • podstawowa znajomość współczesnej historii filmu
  • podstawowa znajomość zagadnień wybranego kierunku kształcenia
  • ogólne obycie z zagadnieniami kultury i sztuki
  • umiejętność logicznej analizy materiałów audiowizualnych, fotograficznych, filmowych

Wszelkich porad i informacji udzielamy pod numerem telefonu sekretariatu: +48 514-584-030
Kontakt w sprawach rekrutacji: rekrutacja@akademiamultiart.pl

AMA FILM ACADEMY zastrzega sobie prawo ograniczenia liczby uczestników kursu lub odwołania kursu w przypadku
niewystarczającej liczby uczestników.
AMA FILM ACADEMY prowadzi własny system stypendialny, który jest systemem uznaniowym, zależnym każdorazowo od decyzji dyrekcji. 

Rekrutacja od 01.05.2020 do 30.09.2020

AKTUALNE ZAPISY  TUTAJ

KIERUNKI STACJONARNE

KIERUNKI NIESTACJONARNE


TUTAJ AKTUALNE ZAPISY

REKRUTACJA NA KIERUNKI FILMOWE

 01.05.2020 – 30.09.2020

ZAPISY NA KIERUNKI:

Reżyseria

stacjonarny

niestacjonarny

Scenariopisarstwo online

niestacjonarny

Operatorski

stacjonarny

niestacjonarny

Podyplomowy Kierunek Operatorski – DOP Masterclass

niestacjonarny

Postprodukcja obrazu

stacjonarny

niestacjonarny

Realizacja dźwięku

stacjonarny

niestacjonarny

Aktorski

stacjonarny

niestacjonarny

Filmowy Ogólny

stacjonarny 

Filmmaking Basic Course in English

stacjonarny 

Podstawowy Kurs Filmowy

niestacjonarny

Zaawansowany Kurs Filmowy

niestacjonarny

ZAPISY TUTAJ

    

zacznij z ama

Nakręć się na film Ucz się od najlepszych