Rekrutacja

Start / Rekrutacja

Jak rozpocząć edukację w AMA?


AMA FILM ACADEMY prowadzi własny system rekrutacji na stałe kierunki i kursy.
Proces rekrutacji polega na ocenie predyspozycji, zakresu wiedzy i poziomu zaawansowania umiejętności filmowych kandydata.

Dwuletnie, roczne i podyplomowe kierunki, semestralne kursy i pojedyncze warsztaty czekają na pasjonatów, którzy chcą związać swoją przyszłość z branżą filmową, ale także na tych, którzy dopiero szukają swojej drogi zawodowej.

AKTUALNE ZAPISY  TUTAJ

Etapy rekrutacji:

ZAPIS ONLINE

  • potwierdzenie zapisu otrzymane pocztą elektroniczną z sekretariatu AMA FILM ACADEMY
  • przesłanie CV oraz wskazanych w e-mailu prac w formie elektronicznej (mail, link) lub osobiste złożenie teczki w sekretariacie Szkoły
  • odbycie rozmowy rekrutacyjnej w wyznaczonym terminie. Rozmowa ma charakter egzaminu wstępnego, obejmuje ocenę prac kandydata, zadania praktyczne i odbywa się ONLINE.

Wymagania:

podstawowa znajomość współczesnej historii filmu

podstawowa znajomość zagadnień wybranego kierunku kształcenia

ogólne obycie z zagadnieniami kultury i sztuki

umiejętność logicznej analizy materiałów audiowizualnych, fotograficznych, filmowych

Wszelkich porad i informacji udzielamy pod numerem telefonu sekretariatu: +48 514-584-030
Kontakt w sprawach rekrutacji: rekrutacja@akademiamultiart.pl

AMA FILM ACADEMY zastrzega sobie prawo ograniczenia liczby uczestników kursu lub odwołania kursu w przypadku
niewystarczającej liczby uczestników.
AMA FILM ACADEMY prowadzi własny system stypendialny, który jest systemem uznaniowym, zależnym każdorazowo od decyzji dyrekcji. 

AKTUALNE ZAPISY NA KIERUNKI


AMA KRAKÓW


KIERUNKI NIESTACJONARNE

Aktorstwo Filmowe

Podstawowy Kurs Filmowy

Zaawansowany Kurs Film

KIERUNKI STACJONARNE

Filmowy Stacjonarny

Filmmaking Basic Course


AMA WARSZAWA


KIERUNKI NIESTACJONARNE

Operatorski Camera / Light

Kierunek Operatorski

DOP Masterclass

Pre-Post Production cinema 

Aktorstwo Filmowe


AMA ONLINE


KIERUNKI NIESTACJONARNE ONLINE 

Professional Film Language

zacznij z ama

Nakręć się na film Ucz się od najlepszych