Kierunek

Reżyseria Filmowa

Opis kierunku

Program Reżyseria Filmowa oferowany przez AMA Film Academy w Krakowie to intensywny kurs dedykowany przyszłym reżyserom oraz twórcom różnorodnych form audiowizualnych. Uczestnicy zdobywają umiejętności niezbędne do pracy w dynamicznie rozwijającej się branży filmowej, przygotowując ich do realizacji projektów o różnym stopniu złożoności – od reklam, poprzez filmy dokumentalne aż po projekty fabularne.

Nasz program edukacyjny łączy w sobie zarówno solidne fundamenty teoretyczne, jak i bogate doświadczenie praktyczne. Studenci mają okazję do tworzenia własnych etiud filmowych oraz uczestniczenia w warsztatach prowadzonych na żywych planach filmowych. Dzięki współpracy z doświadczonymi profesjonalistami i wykładowcami z czołowych polskich uczelni filmowych, kurs zapewnia kompleksowe przygotowanie do przyszłej kariery w kinematografii.

W czasie kursu słuchacze  biorą udział w licznych zajęciach praktycznych i warsztatach, tworzą etiudy filmowe. Uczestniczą w pracy na planach filmowych; pracują z aktorami, operatorami, scenografami, kostiumografami, dźwiękowcami, kompozytorami i producentami. Wykładowcami AMA są reżyserzy, operatorzy filmowi, aktorzy, technolodzy, teoretycy filmu i akademicy, związani m. in. z Katowicką Szkołą Filmową oraz Szkołą Filmową w Łodzi.

Reżyseria

Kierunek dający podstawowe umiejętności w zakresie reżyserii, inscenizacji filmowej i autorskiej realizacji różnorodnych form audiowizualnych. Kierunek prowadzony jest w AMA Kraków.

Dodatkowo

Realizacje filmowe szkolne i pozaszkolne
Praca w AMA TV

Czas trwania

2 lata, 4 semestry. Jeden semestr to 8 zjazdów co 2 tygodnie, każdy po 2 dni. Zajęcia prowadzone są w soboty i niedziele od godziny 10:00 do 18:00

Rozpocznij edukację na tym kierunku

I rok nauki

Pierwszy rok kursu Reżyseria Filmowa na AMA Film Academy intensywnie wprowadza studentów w zawód reżysera filmowego, łącząc wiedzę teoretyczną z intensywnymi ćwiczeniami praktycznymi. Słuchacze zdobywają podstawową wiedzę z zakresu realizacji filmów fabularnych i dokumentalnych, w tym gramatykę języka filmowego, inscenizację, montaż i pracę z aktorem. Realizują również etiudy śródsemestralne oraz biorą udział w projekcie „Gatunki”, który polega na tworzeniu filmów w różnych stylach filmowych.

Szczególny nacisk kładziony jest na zdobywanie umiejętności reżyserowania dialogowych scen montażowych, co pozwala na praktyczne zrozumienie dynamiki i rytmu rozmów w kontekście filmowym. W ramach części teoretycznej kursu, studenci zgłębiają historię filmu, technologię filmową, sztukę operatorską, teorię i praktykę montażu oraz zasady i techniki pracy z dźwiękiem w filmie.

Każdy element programu ma na celu rozwój umiejętności niezbędnych do pracy w branży filmowej, przygotowując studentów do tworzenia zarówno prostych, jak i skomplikowanych produkcji. Pierwszy semestr kończy się realizacją etiudy filmowej oraz zdaniem egzaminu teoretycznego. Na zakończenie roku, każdy student prezentuje autorską etiudę filmową, korzystając z możliwości współpracy z innymi kierunkami oraz z bogato wyposażonej infrastruktury AMA.

PROGRAM: II rok nauki

Drugi rok kursu Reżyseria Filmowa na AMA Film Academy skupia się na pogłębieniu i specjalizacji zdobytej dotychczas wiedzy. Kursy reżyserii filmowej w tym roku dostarczają uczestnikom zaawansowanych narzędzi teoretycznych z zakresu estetyki i analizy filmowej, scenariopisarstwa, skoncentrowane są również na praktycznym rozwoju umiejętności filmowych. Studenci uczą się zaawansowanych technik konstrukcji filmu, skutecznego prowadzenia postaci oraz elementów poetyki obrazowej, co pozwala na tworzenie bardziej złożonych i wyrafinowanych dzieł filmowych.

Program rozszerza zakres wiedzy o nowoczesne media i innowacyjne formy dystrybucji filmowej, wsparcie AI, przygotowując uczestników do efektywnego funkcjonowania w zmieniającym się środowisku branży filmowej. Słuchacze nabierają profesjonalnych umiejętności w inscenizowaniu różnorodnych scen dialogowych, opisowych oraz znaczeniowych, rozwijają umiejętności podejmowania strategicznych decyzji i stosowania środków artystycznych.

W trakcie trzeciego semestru wykonuje się rozbudowaną formę niemą, co jest warunkiem zaliczenia tego etapu kursu. Czwarty semestr poświęcony jest głównie na realizację filmu dyplomowego, w ramach którego słuchacze korzystają z indywidualnych konsultacji scenariuszowych i realizacyjnych. Projekty te realizowane są w ścisłej współpracy z Kierunkami: Operatorskim, Scenariopisarskim, Aktorskim, Postprodukcji Obrazu i Produkcji.

Podstawą ukończenia kursu i otrzymania dyplomu jest prezentacja filmu dyplomowego podczas egzaminu otwartego oraz zdanie egzaminu teoretycznego. Absolwenci, którzy uzyskają pozytywną ocenę, otrzymują dyplom potwierdzający ich kompetencje w zakresie reżyserii filmowej, wydany przez AMA Film Academy.

Dodatkowo, słuchacze mają dostęp do bogato wyposażonej wypożyczalni sprzętu filmowego, w tym kamery, oświetlenie, sprzęt dźwiękowy i grip, a także do zaawansowanych stanowisk montażowych i profesjonalnego studia filmowego.

Powiązane kierunki

Reżyseria Filmowa

Kierunek Reżyseria Filmowa w AMA KRAKÓW to intensywny kurs przygotowujący do zawodu reżysera i szeroko rozumiane...

Informator zapisowy

Zapisy od : 15.04.2024

Rekrutacja od : 05.05.2024

Termin zajęć: 05.10.2024 koniec: 28.06.2026

Opłata egzaminacyjna: PLN 150 ( płatna po zapisie )

Ubezpieczenie NNW: PLN rocznie 70 (doliczone do pierwszej wpłaty)

Wpisowe: PLN 1800 płatne po podpisaniu umowy

Czesne: semestr 7000 PLN / rok 14 000 PLN

Płatne za semestr z góry do:

1 października i 15 lutego każdego roku, lub w miesięcznych ratach płatnych do 5 dnia każdego miesiąca

październik – czerwiec PLN 1555

lipiec – wrzesień PLN 700

Praktyka

W trakcie nauki poruszane będą zagadnienia praktyczne:

 • warsztatowa analiza filmu
 • formatowanie scenariusza
 • dramaturgia filmowa
 • praca z aktorem
 • reżyseria filmu fabularnego
 • reżyseria filmu dokumentalnego
 • reżyseria filmu reklamowego
 • koncepcja wizualna filmu
 • scenografia
 • kostiumy
 • charakteryzacja
 • inscenizacja
 • konstrukcja filmu – warsztaty
 • konstrukcja zwiastuna filmowego
 • praca z ekipą na planie
 • praca z kamerą
 • reportaż fotograficzny
 • montaż
 • podstawy efektów specjalnych VFX
 • ćwiczenia filmowe: mastershot, montaż wewnątrzkamerowy, systemy wielokamerowe
 • ćwiczenia filmowe: trzy gatunki filmowe
 • realizacja etiud zbiorowych
 • realizacja filmu zaliczeniowego – I rok
 • projekt filmu dyplomowego – II rok
 • projekcje
 • master class

Teoria

W trakcie nauki poruszane będą zagadnienia teoretyczne:

 • gramatyka języka filmowego
 • historia filmu
 • prawo filmowe
 • elementy produkcji filmowej
 • historia sztuki
 • estetyka
 • teoria sztuk wizualnych
 • analiza filmowa
 • analiza scenariuszowa
 • nowoczesne technologie filmowe
 • podstawy scenariopisarstwa
 • zasady wizualizacji
 • zasady dramaturgii
 • nowoczesne media
 • teoria rodzajów filmowych
 • teoria gatunków filmowych
 • dystrybucja i promocja filmu
 • polityka festiwalowa

Wykładowcy kierunku

 • Grzegorz Zariczny
 • Jacek Szarański
 • Dariusz Jarzyna
 • Daria Lipko
 • Piotr Lenar
 • Dariusz Pawelec
 • Lidia Duda
 • Marcin Głowacki
 • Bartosz Blaschke
 • Piotr Zdybał
 • Maciej Gil
 • Łukasz Żurek

Warunki rekrutacji

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na Kierunek Reżyseria jest przystąpienie do egzaminu wstępnego w formie rozmowy rekrutacyjnej oraz wcześniejsze przysłanie prac z zakresu filmu, fotografii, sztuk plastycznych lub literatury, określających predyspozycje kandydata.

Termin rozmowy kwalifikacyjnej ustalamy z uczestnikami indywidualnie.

CV oraz portfolio proszę przysyłać na adres e-mail: rekrutacja@amafilmacademy.pl

Informator zapisowy

Zapisy od : 15.04.2024

Rekrutacja od : 05.05.2024

Termin zajęć: 05.10.2024 koniec: 28.06.2026

Opłata egzaminacyjna: PLN 150 ( płatna po zapisie )

Ubezpieczenie NNW: PLN rocznie 70 (doliczone do pierwszej wpłaty)

Wpisowe: PLN 1800 płatne po podpisaniu umowy

Czesne: semestr 7000 PLN / rok 14 000 PLN

Płatne za semestr z góry do:

1 października i 15 lutego każdego roku, lub w miesięcznych ratach płatnych do 5 dnia każdego miesiąca

październik – czerwiec PLN 1555

lipiec – wrzesień PLN 700

Praktyka

W trakcie nauki poruszane będą zagadnienia praktyczne:

 • warsztatowa analiza filmu
 • formatowanie scenariusza
 • dramaturgia filmowa
 • praca z aktorem
 • reżyseria filmu fabularnego
 • reżyseria filmu dokumentalnego
 • reżyseria filmu reklamowego
 • koncepcja wizualna filmu
 • scenografia
 • kostiumy
 • charakteryzacja
 • inscenizacja
 • konstrukcja filmu – warsztaty
 • konstrukcja zwiastuna filmowego
 • praca z ekipą na planie
 • praca z kamerą
 • reportaż fotograficzny
 • montaż
 • podstawy efektów specjalnych VFX
 • ćwiczenia filmowe: mastershot, montaż wewnątrzkamerowy, systemy wielokamerowe
 • ćwiczenia filmowe: trzy gatunki filmowe
 • realizacja etiud zbiorowych
 • realizacja filmu zaliczeniowego – I rok
 • projekt filmu dyplomowego – II rok
 • projekcje
 • master class

Teoria

W trakcie nauki poruszane będą zagadnienia teoretyczne:

 • gramatyka języka filmowego
 • historia filmu
 • prawo filmowe
 • elementy produkcji filmowej
 • historia sztuki
 • estetyka
 • teoria sztuk wizualnych
 • analiza filmowa
 • analiza scenariuszowa
 • nowoczesne technologie filmowe
 • podstawy scenariopisarstwa
 • zasady wizualizacji
 • zasady dramaturgii
 • nowoczesne media
 • teoria rodzajów filmowych
 • teoria gatunków filmowych
 • dystrybucja i promocja filmu
 • polityka festiwalowa

Wykładowcy kierunku

 • Grzegorz Zariczny
 • Jacek Szarański
 • Dariusz Jarzyna
 • Daria Lipko
 • Piotr Lenar
 • Dariusz Pawelec
 • Lidia Duda
 • Marcin Głowacki
 • Bartosz Blaschke
 • Piotr Zdybał
 • Maciej Gil
 • Łukasz Żurek

Warunki rekrutacji

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na Kierunek Reżyseria jest przystąpienie do egzaminu wstępnego w formie rozmowy rekrutacyjnej oraz wcześniejsze przysłanie prac z zakresu filmu, fotografii, sztuk plastycznych lub literatury, określających predyspozycje kandydata.

Termin rozmowy kwalifikacyjnej ustalamy z uczestnikami indywidualnie.

CV oraz portfolio proszę przysyłać na adres e-mail: rekrutacja@amafilmacademy.pl

Krok 1/4

Formularz zapisowy

na kierunek:
Ucz się od najlepszych!

AMA FILM ACADEMY

Krok 2/4

Potwierdź dane zapisowe

Kierunek: Aktorstwo Filmowe

Data rozpoczęcia:

Imię: Jan

Nazwisko: Kowalski

Data urodzenia: 2021-09-10

Adres e-mail: jan.kowalski@mail.com

Numer telefonu: +48 123-453-789

Wiadomość

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Labore, quia similique est beatae voluptates quos facilis error modi voluptatibus nobis hic quis accusantium, aspernatur excepturi incidunt unde sit aperiam asperiores?

Ucz się od najlepszych!

AMA FILM ACADEMY

Krok 3/4

Potwierdź zapis

Aby dokończyć proces zapisowy kliknij w link otrzymany od nas na wskazany przez Ciebie adres e-mail.

Jeśli potwierdzenie nie doszło, proszę sprawdzić SPAM

Wskazany adres e-mail: jan.kowalski@mail.com

Ucz się od najlepszych!

AMA FILM ACADEMY

Krok 4/4

Dziękujemy za zapis

Wkrótce sekretariat szkoły skontaktuje się z Tobą w celu dokończenia procesu zapisowego.

Ucz się od najlepszych!

AMA FILM ACADEMY