Kierunek

Scenariopisarstwo

Opis kierunku

Kierunek Scenariopisarstwo w AMA FILM ACADEMY to roczny intensywny kurs pisania scenariuszy prowadzony metodą e-learning. Przygotowuje do pracy przy tworzeniu tekstów będących podstawą produkcji audiowizualnych. Celem AMA jest dostarczenie słuchaczom praktycznych narzędzi, umożliwiających pracę w branży audiowizualnej, ale również zainspirowanie najzdolniejszych absolwentów do poszukiwania własnego, niepowtarzalnego stylu i tworzenia autorskich projektów filmowych, które przyniosą im uznanie krytyki i nagrody na festiwalach.

Scenariopisarstwo

Roczny intensywny kurs pisania scenariuszy. Przygotowuje do pracy przy tworzeniu tekstów będących podstawą produkcji audiowizualnych. Kierunek realizowany jest online.

Dodatkowo

200 godzin prac własnych

Czas trwania

1 rok, 2 semestry. Jeden semestr to  8 zjazdów co 2 tygodnie, prowadzone ONLINE, metodą e-learning, każdy po 3 dni. Zajęcia prowadzone są w piątki od godziny 16:00 do 20:00 oraz soboty i niedziele od godziny 10:00 do 18:00

Rozpocznij edukację na tym kierunku

W trakcie nauki słuchacze biorą udział w wielu praktycznych ćwiczeniach scenariopisarskich oraz w warsztatach serialowych i fabularnych. Pracują grupowo, m. in. przygotowując pakiet serialowy. Uczą się rozwijać własne pomysły, ale również realizować projekty na zamówienie i działać w zespole scenariuszowym. Uczestniczą w próbach czytanych swych tekstów z udziałem profesjonalnych aktorów. Biorą udział w realizacji napisanych przez siebie scen filmowych, wraz ze studentami reżyserii. Podczas zorganizowanego pitchingu  prezentują swoje pomysły producentom filmowym i telewizyjnym. Po zakończeniu nauki dołączą do bazy scenarzystów AMA FILM ACADEMY, a najzdolniejsi otrzymają szansę podjęcia pracy przy profesjonalnych projektach. Słuchacze mają również możliwość wzięcia udziału w  konkursach scenariuszowych, szczególnie Trzy Korony i Script Fiesta.

Uczestnicy zapoznają się ze specyfiką pisania scenariuszy zróżnicowanych form filmowych a także z wymogami, które stawiają przed autorem scenariusza reguły gatunku filmowego. Poznają kluczowe kategorie z zakresu teorii scenariopisarstwa, takie jak pomysł, bohater, struktura, scena, dialog i format. Uczą się reguł wyboru i konstruowania głównego bohatera, określania jego celów i motywacji oraz relacji pomiędzy środowiskiem a emocjami postaci. Nabywają kompetencji w zakresie filmowego opowiadania, wyznaczania punktów zwrotnych, prowadzenia narracji. Poznają formalne i techniczne aspekty zapisu teksu będącego podstawą produkcji audiowizualnych i tworzenia synopsisu, a także kolejne fazy powstawania scenariusza: outline, treatment, drabinkę. Przygotowują się do funkcjonowania w branży filmowej – uczestniczą w zajęciach z dystrybucji filmowej i prawa autorskiego, zapoznają się ze specyfiką konkursów scenariuszowych i sposobami skutecznej prezentacji swych pomysłów przed producentami filmowymi i telewizyjnymi.

Podczas trwania kursu słuchacze tworzą filmy krótkometrażowe i sceny filmowe.

semestrze drugim uczestnicy kursu doskonalą nabyte umiejętności, koncentrując się wyłącznie na zadaniach praktycznych. Zadaniem kursantów na tym etapie nauki jest systematyczna praca nad własnym scenariuszem filmowym, poprawianym i udoskonalanym podczas zajęć i indywidualnych konsultacji z prowadzącymi przedmiot. Tworzą gotowy tekst formy fabularnej krótkometrażowej, średniometrażowej lub pełnometrażowej.

Dyplom Kierunku Scenariopisarstwo

Podstawą zaliczenia kierunku i uzyskania dyplomu jest oddanie jednej gotowej sceny filmu fabularnego  i jednego gotowego odcinka serialu TV. Uczestnicy kursu, którzy uzyskają ocenę pozytywną, otrzymują Dyplom AMA FILM ACADEMY.

 

Powiązane kierunki

Informator zapisowy

Zapisy: 01.05.2023 – 17.11.2023

Rekrutacja: 15.05.2023 – 17.11.2023

Termin zajęć: 17.11.2023 koniec: 30.06.2024

Opłata egzaminacyjna: PLN 150 ( płatna po zapisie )

Ubezpieczenie NNW: PLN rocznie 50 (doliczone do pierwszej wpłaty)

Wpisowe: PLN 1800 płatne po podpisaniu umowy

Czesne: semestr 5500 pln / rok 11000 pln

Płatne za semestr z góry do:

1 października i 15 lutego każdego roku, lub w miesięcznych ratach płatnych do 5 dnia każdego miesiąca

październik – czerwiec PLN 1400 pln

Praktyka

W trakcie nauki poruszane będą zagadnienia praktyka:

 • format i technika zapisu scenariusza
 • story outline
 • zapis historii w formie synopsisu
 • konstruowanie bohatera
 • trzyaktowy podział scenariusza
 • wyznaczanie punktów zwrotnych
 • pisanie sceny
 • drabinka
 • treatment
 • pisanie fabularnych scenariuszy krótkometrażowych
 • pisanie fabularnych scenariuszy pełnometrażowych
 • pisanie seriali telewizyjnych
 • pisanie scripted docu
 • teaser
 • marketing
 • pitching
 • umowy scenariuszowe
 • konkursy scenariuszowe
 • próby czytane z aktorami
 • autorski udział w realizacji scen fabularnych w studiu
 • wykłady mistrzowskie
 • warsztaty fabularne
 • warsztaty serialowe
 • indywidualne konsultacje z prowadzącym/opiekunem projektu dyplomowego
 • realizacja projektu etiudy filmowej
 • współpraca z reżyserami z AMA
 • współpraca z producentami z AMA
 • współpraca przy reżyserskich filmach dyplomowych

 

Teoria

W trakcie nauki poruszane będą zagadnienia teoretyczne:

 • teoria filmu
 • historia filmu
 • podstawy reżyserii filmowej
 • podstawy inscenizacji na planie
 • podstawy produkcji filmowej i telewizyjnej
 • scenopis, storyboard
 • budowa scenariusza filmowego
 • specyfika pisania scenariuszy filmów gatunkowych
 • pitching
 • marketingowe aspekty scenariopisarstwa
 • prawne aspekty pracy scenarzysty

Wykładowcy kierunków

Wykładowcy prowadzący zajęcia na kierunku:

 • Mariusz Sykut
 • Ewelina Chyrzyńska
 • Aleksandra Świerk
 • Jacek Szarański
 • Piotr Zdybał
 • Maciej Gil
 • Natalia Gajecka

Warunki rekrutacji

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na Kierunek Scenariopisarstwo jest odbycie rozmowy rekrutacyjnej  i przedstawienie prac literackich oraz CV, określających predyspozycje kandydata.

Termin rozmowy kwalifikacyjnej ustalamy z uczestnikami indywidualnie.

CV oraz portfolio proszę przysyłać na adres e-mail: rekrutacja@amafilmacademy.pl.

Informator zapisowy

Zapisy: 01.05.2023 – 17.11.2023

Rekrutacja: 15.05.2023 – 17.11.2023

Termin zajęć: 17.11.2023 koniec: 30.06.2024

Opłata egzaminacyjna: PLN 150 ( płatna po zapisie )

Ubezpieczenie NNW: PLN rocznie 50 (doliczone do pierwszej wpłaty)

Wpisowe: PLN 1800 płatne po podpisaniu umowy

Czesne: semestr 5500 pln / rok 11000 pln

Płatne za semestr z góry do:

1 października i 15 lutego każdego roku, lub w miesięcznych ratach płatnych do 5 dnia każdego miesiąca

październik – czerwiec PLN 1400 pln

Praktyka

W trakcie nauki poruszane będą zagadnienia praktyka:

 • format i technika zapisu scenariusza
 • story outline
 • zapis historii w formie synopsisu
 • konstruowanie bohatera
 • trzyaktowy podział scenariusza
 • wyznaczanie punktów zwrotnych
 • pisanie sceny
 • drabinka
 • treatment
 • pisanie fabularnych scenariuszy krótkometrażowych
 • pisanie fabularnych scenariuszy pełnometrażowych
 • pisanie seriali telewizyjnych
 • pisanie scripted docu
 • teaser
 • marketing
 • pitching
 • umowy scenariuszowe
 • konkursy scenariuszowe
 • próby czytane z aktorami
 • autorski udział w realizacji scen fabularnych w studiu
 • wykłady mistrzowskie
 • warsztaty fabularne
 • warsztaty serialowe
 • indywidualne konsultacje z prowadzącym/opiekunem projektu dyplomowego
 • realizacja projektu etiudy filmowej
 • współpraca z reżyserami z AMA
 • współpraca z producentami z AMA
 • współpraca przy reżyserskich filmach dyplomowych

 

Teoria

W trakcie nauki poruszane będą zagadnienia teoretyczne:

 • teoria filmu
 • historia filmu
 • podstawy reżyserii filmowej
 • podstawy inscenizacji na planie
 • podstawy produkcji filmowej i telewizyjnej
 • scenopis, storyboard
 • budowa scenariusza filmowego
 • specyfika pisania scenariuszy filmów gatunkowych
 • pitching
 • marketingowe aspekty scenariopisarstwa
 • prawne aspekty pracy scenarzysty

Wykładowcy kierunków

Wykładowcy prowadzący zajęcia na kierunku:

 • Mariusz Sykut
 • Ewelina Chyrzyńska
 • Aleksandra Świerk
 • Jacek Szarański
 • Piotr Zdybał
 • Maciej Gil
 • Natalia Gajecka

Warunki rekrutacji

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na Kierunek Scenariopisarstwo jest odbycie rozmowy rekrutacyjnej  i przedstawienie prac literackich oraz CV, określających predyspozycje kandydata.

Termin rozmowy kwalifikacyjnej ustalamy z uczestnikami indywidualnie.

CV oraz portfolio proszę przysyłać na adres e-mail: rekrutacja@amafilmacademy.pl.

Krok 1/4

Formularz zapisowy

na kierunek:
Ucz się od najlepszych!

AMA FILM ACADEMY

Krok 2/4

Potwierdź dane zapisowe

Kierunek: Aktorstwo Filmowe

Data rozpoczęcia:

Imię: Jan

Nazwisko: Kowalski

Data urodzenia: 2021-09-10

Adres e-mail: jan.kowalski@mail.com

Numer telefonu: +48 123-453-789

Wiadomość

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Labore, quia similique est beatae voluptates quos facilis error modi voluptatibus nobis hic quis accusantium, aspernatur excepturi incidunt unde sit aperiam asperiores?

Ucz się od najlepszych!

AMA FILM ACADEMY

Krok 3/4

Potwierdź zapis

Aby dokończyć proces zapisowy kliknij w link otrzymany od nas na wskazany przez Ciebie adres e-mail.

Jeśli potwierdzenie nie doszło, proszę sprawdzić SPAM

Wskazany adres e-mail: jan.kowalski@mail.com

Ucz się od najlepszych!

AMA FILM ACADEMY

Krok 4/4

Dziękujemy za zapis

Wkrótce sekretariat szkoły skontaktuje się z Tobą w celu dokończenia procesu zapisowego.

Ucz się od najlepszych!

AMA FILM ACADEMY