Kierunek

Film Acting

Opis kierunku

Kierunek Aktorstwo Filmowe (Camera Acting) w AMA KRAKÓW i w AMA WARSZAWA to jedyny kierunek o takim profilu w Polsce. Jest przeznaczony zarówno dla początkujących adeptów sztuki aktorskiej, jak i dla studentów szkół aktorskich oraz rozpoczynających pracę aktorów, chcących udoskonalić swój warsztat filmowy.

Aktorstwo Filmowe

Kurs sztuki aktorskiej specyficznej dla filmu, telewizji i reklamy na poziomie podstawowym, średnim oraz zaawansowanym. Kierunek realizowany jest w AMA Kraków.

Dodatkowo

Praktyki w produkcjach filmowych
Aktorski udział w etiudach studenckich
Zajęcia fakultatywne w wymiarze 40 godzin oraz 100 godzin pracy własnej

Czas trwania

2 lata, 4 semestry. Jeden semestr to 8 zjazdów co 2 tygodnie, każdy po 3 dni. Zajęcia prowadzone są w piątki od godziny 16:00 do 20:00 oraz w soboty i niedziele od godziny 10:00 do 18:00

Rozpocznij edukację na tym kierunku

Zaawansowany i profesjonalnie prowadzony kurs występowania przed kamerą, wzorowany na znanym w zachodniej Europie i USA programie Camera Acting. Na Kierunku Aktorskim w AMA uczą znani, dysponujący nowoczesnym warsztatem aktorzy filmowi i teatralni, specjaliści od poszczególnych elementów warsztatu aktorskiego, reżyserzy i operatorzy filmowi. W AMA FILM ACADEMY zajęcia prowadzą wyłącznie wykładowcy aktywni zawodowo, pracujący w filmie, TV oraz w reklamie.

I rok nauki

Pierwszy rok obejmuje naukę elementów warsztatu aktorskiego, improwizacji oraz reżyserskiej pracy z aktorem oraz pełny program Camera Acting. Studenci uczą się podstaw kreowania postaci, wymowy, impostacji, gry aktorskiej, pracy z kamerą oraz pracy aktora na planie filmowym. Program kierunku wypełniają przede wszystkim ćwiczenia techniczne, m.in. z zachowania na planie przed i za kamerą, technik dźwiękowych w filmie w zakresie dialogu, zasad zachowania się aktora wobec konstrukcji światła filmowego, podstaw montażu, elementów gramatyki języka filmowego, reżyserii filmowej i analizy scenariusza. Harmonogram obejmuje również zajęcia ruchowe z modelingu, tańca, plastyki ruchu i rytmiki oraz z ewolucji kaskaderskich, walk i markowania, a także dodatkowe zajęcia z historii filmu i telewizji w kontekście aktorstwa, prowadzone w oparciu o projekcje filmowe.

II rok nauki

Drugi rok nastawiony jest przede wszystkim na praktyczne podejście do tematu aktorstwa. Słuchacze poznają i ćwiczą różne techniki aktorskie, m. in. interpretację tekstu i interpretację postaci, poszukiwanie fizyczności, monolog, prozę, improwizację.

W trzecim i czwartym semestrze odbywają się rozbudowane zajęcia kaskaderskie oraz ćwiczenia z castingu, zarówno do filmu fabularnego, jak i do reklamy. Aktywność uczestników skupia się na pracy nad rolą filmową, umiejętnością partnerowania na planie, na inscenizacji, a także na odnajdowaniu się w różnych formach audiowizualnych, od filmu fabularnego po serial TV oraz reklamę. Skuteczna praca nad rolą i reżyserska inscenizacja filmowa są osią programu II roku. Dodatkowo założenia programowe zakładają m. in. realizację filmu fabularnego krótkometrażowego, profesjonalnego spotu reklamowego, zadanie scenariuszowe, rejestrację monologów, tworzenie postaci, budowanie charakteru filmowego, istnienie bohatera pomiędzy słowami – bez tekstu. To również czas na warsztaty mistrzowskie prowadzone przez znanych i uznanych aktorów.

Dyplom Kierunku Aktorstwo Filmowe

Podstawą zaliczenia kierunku i uzyskania dyplomu jest oddanie zrealizowanego grupowo filmu dyplomowego z własną odrębną rolą oraz dema aktorskiego z powstałych w trakcie nauki materiałów. Słuchacze, którzy uzyskają pozytywny wynik egzaminu, otrzymują Dyplom AMA FILM ACADEMY.
Słuchacze AMA mają do dyspozycji bogato wyposażoną wypożyczalnię sprzętu zdjęciowego, oświetleniowego, dźwiękowego i grip, zaawansowane stanowiska montażowe oraz studio zdjęciowe.

Powiązane kierunki

Aktorstwo Filmowe

Kierunek Aktorstwo Filmowe (Camera Acting) w AMA WARSZAWA to jedyny kierunek o takim profilu w Polsce. Jest prze...

Aktorstwo Filmowe

Kierunek Aktorstwo Filmowe (Camera Acting) w AMA KRAKÓW to jedyny kierunek o takim profilu w Polsce. Jest przezn...

Informator zapisowy

Zapisy: 15.04.2022 – 30.09.2022

Rekrutacja online: 15.05.2022 – 30.09.2022

Termin zajęć: 01.10.2022 koniec: 30.06.2024

Opłata egzaminacyjna: PLN 70

Ubezpieczenie NNW: PLN rocznie 50 (doliczone do pierwszej wpłaty)

Wpisowe: PLN 1600 płatne po podpisaniu umowy

Czesne: semestr 5000 pln / rok 10000 pln

Płatne za semestr z góry do:

1 października i 15 lutego każdego roku, lub w miesięcznych ratach płatnych do 5 dnia każdego miesiąca

październik – czerwiec PLN 1100

lipiec – wrzesień PLN 600

Praktyka

W trakcie nauki poruszane będą zagadnienia praktyczne:

 • podstawy gry aktorskiej
 • filmowe techniki aktorskie
 • dialog w filmie, zasady dźwiękowe
 • praca z kamerą
 • zadania aktorskie
 • warsztat aktorski – improwizacja
 • warsztat aktorski – monolog
 • wymowa, emisja głosu
 • dynamika ruchu, wielkości planów
 • pozycje aktora przed kamerą
 • aktor wobec światła
 • partnerowanie na planie
 • analiza wyglądu twarzy, mimika
 • portret filmowy (zbliżenie)
 • praca nad rolą filmową
 • praca nad scenariuszem
 • warsztat: inscenizacja filmowa
 • podstawy montażu filmowego
 • aktor w serialu TV
 • aktor w filmie fabularnym
 • aktor w prostych formach dokumentalnych i TV
 • aktor w reklamie
 • casting
 • motoryka – ćwiczenia
 • taniec, plastyka ruchu, rytmika
 • ewolucje kaskaderskie, zadania kaskaderskie
 • continuity w filmie
 • mistrzowskie warsztaty aktorskie

Teoria

W trakcie nauki poruszane będą zagadnienia teoretyczne:

 • elementy warsztatu aktorskiego
 • podstawy gramatyki języka filmowego
 • podstawy reżyserii filmowej
 • kreacja
 • impostacja
 • analiza filmowa
 • Camera Acting i motoryka
 • produkcja filmowa
 • prawo autorskie  – elementy

Wykładowcy kierunków

Wykładowcy prowadzący zajęcia na kierunku:

 • Tadeusz Łomnicki
 • Magdalena Łazarkiewicz
 • Grażyna Błęcka – Kolska
 • Dariusz Starczewski
 • Wojciech Skibiński
 • Łukasz Żurek
 • Łukasz Lipiarz
 • Rafał Kosecki
 • Jadwiga Klimkowicz

Warunki rekrutacji

Warunkiem przyjęcia na Kierunek Aktorstwo Filmowe jest odbycie rozmowy rekrutacyjnej oraz przedstawienie swojego portfolio i CV kierunkowego, określające predyspozycje kandydata.

Termin rozmowy kwalifikacyjnej ustalamy z uczestnikami indywidualnie. Rozmowa odbywa się ONLINE.

CV oraz portfolio proszę przysyłać na adres e-mail: rekrutacja@akademiamultiart.pl.

Informator zapisowy

Zapisy: 15.04.2022 – 30.09.2022

Rekrutacja online: 15.05.2022 – 30.09.2022

Termin zajęć: 01.10.2022 koniec: 30.06.2024

Opłata egzaminacyjna: PLN 70

Ubezpieczenie NNW: PLN rocznie 50 (doliczone do pierwszej wpłaty)

Wpisowe: PLN 1600 płatne po podpisaniu umowy

Czesne: semestr 5000 pln / rok 10000 pln

Płatne za semestr z góry do:

1 października i 15 lutego każdego roku, lub w miesięcznych ratach płatnych do 5 dnia każdego miesiąca

październik – czerwiec PLN 1100

lipiec – wrzesień PLN 600

Praktyka

W trakcie nauki poruszane będą zagadnienia praktyczne:

 • podstawy gry aktorskiej
 • filmowe techniki aktorskie
 • dialog w filmie, zasady dźwiękowe
 • praca z kamerą
 • zadania aktorskie
 • warsztat aktorski – improwizacja
 • warsztat aktorski – monolog
 • wymowa, emisja głosu
 • dynamika ruchu, wielkości planów
 • pozycje aktora przed kamerą
 • aktor wobec światła
 • partnerowanie na planie
 • analiza wyglądu twarzy, mimika
 • portret filmowy (zbliżenie)
 • praca nad rolą filmową
 • praca nad scenariuszem
 • warsztat: inscenizacja filmowa
 • podstawy montażu filmowego
 • aktor w serialu TV
 • aktor w filmie fabularnym
 • aktor w prostych formach dokumentalnych i TV
 • aktor w reklamie
 • casting
 • motoryka – ćwiczenia
 • taniec, plastyka ruchu, rytmika
 • ewolucje kaskaderskie, zadania kaskaderskie
 • continuity w filmie
 • mistrzowskie warsztaty aktorskie

Teoria

W trakcie nauki poruszane będą zagadnienia teoretyczne:

 • elementy warsztatu aktorskiego
 • podstawy gramatyki języka filmowego
 • podstawy reżyserii filmowej
 • kreacja
 • impostacja
 • analiza filmowa
 • Camera Acting i motoryka
 • produkcja filmowa
 • prawo autorskie  – elementy

Wykładowcy kierunków

Wykładowcy prowadzący zajęcia na kierunku:

 • Tadeusz Łomnicki
 • Magdalena Łazarkiewicz
 • Grażyna Błęcka – Kolska
 • Dariusz Starczewski
 • Wojciech Skibiński
 • Łukasz Żurek
 • Łukasz Lipiarz
 • Rafał Kosecki
 • Jadwiga Klimkowicz

Warunki rekrutacji

Warunkiem przyjęcia na Kierunek Aktorstwo Filmowe jest odbycie rozmowy rekrutacyjnej oraz przedstawienie swojego portfolio i CV kierunkowego, określające predyspozycje kandydata.

Termin rozmowy kwalifikacyjnej ustalamy z uczestnikami indywidualnie. Rozmowa odbywa się ONLINE.

CV oraz portfolio proszę przysyłać na adres e-mail: rekrutacja@akademiamultiart.pl.

Krok 1/4

Formularz zapisowy

na kierunek:
Ucz się od najlepszych!

AMA FILM ACADEMY

Krok 2/4

Potwierdź dane zapisowe

Kierunek: Aktorstwo Filmowe

Data rozpoczęcia:

Imię: Jan

Nazwisko: Kowalski

Data urodzenia: 2021-09-10

Adres e-mail: jan.kowalski@mail.com

Numer telefonu: +48 123-453-789

Wiadomość

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Labore, quia similique est beatae voluptates quos facilis error modi voluptatibus nobis hic quis accusantium, aspernatur excepturi incidunt unde sit aperiam asperiores?

Ucz się od najlepszych!

AMA FILM ACADEMY

Krok 3/4

Potwierdź zapis

Aby dokończyć proces zapisowy kliknij w link otrzymany od nas na wskazany przez Ciebie adres e-mail.

Jeśli potwierdzenie nie doszło, proszę sprawdzić SPAM

Wskazany adres e-mail: jan.kowalski@mail.com

Ucz się od najlepszych!

AMA FILM ACADEMY

Krok 4/4

Dziękujemy za zapis

Wkrótce sekretariat szkoły skontaktuje się z Tobą w celu dokończenia procesu zapisowego.

Ucz się od najlepszych!

AMA FILM ACADEMY