Zaawansowany Kurs Filmowy
NAUKA REALIZACJI FILMÓW REKLAMOWYCH I INTERNETOWYCH

Start / Kierunki filmowe / Zaawansowany Kurs Filmowy

Dlaczego Zaawansowany Kurs Filmowy?

Zaawansowwany Kurs Filmowy

Drugi stopień wtajemniczenia filmowego. Daje zaawansowane umiejętności realizatora filmowego w kierunku reklamy, internetu, teledysku

Czas trwania

Kurs odbywa się 1 raz w roku: maj – czerwiec. Każdy kurs to 1-2 miesiące, 5 zjazdów po 2 dni. Zajęcia prowadzone są w  soboty od godziny 10:00 do 18:00 i niedziele od godziny 10:00 do 18:00

 

Liczba godzin

16 godzin w trakcie zjazdu
80 w całym kursie

Zajęcia dodatkowe

Praca w AMA TV
Praca własna

opis kierunku

Zaawansowany Kurs Filmowy w AMA

Zaawansowany Kurs Filmowy w AMA FILM ACADEMY obejmuje naukę profesjonalnego filmowania nowoczesnymi kamerami i aparatami DSLR, naukę pisania tekstów filmowych (pomysł, scenariusz, shooting list),  inscenizacji, reżyserii filmowej i sztuki operatorskiej na zaawansowanym poziomie. Kurs uczy tworzenia klipów filmowych do internetu, teledysków, prostych form reklamowych, promocyjnych i informacyjnych.

Kurs przygotowuje do samodzielnej pracy jednoosobowego realizatora wideo, operatora kamery, autora małych form filmowych, tworzenia filmów reklamowych, korporacyjnych, targowych, informacyjnych, teledysków i klipów filmowych o różnorodnym przeznaczeniu.

Słuchacze poznają zaawansowaną konstrukcję utworu filmowego w małych formach. Zapoznają się z zaawansowanymi zagadnieniami z zakresu teorii i praktyki oświetlania różnych planów filmowych, prawidłowej ekspozycji i zasad uzyskania wysokiej jakości obrazu, pracy kamery w statyce i ruchu, różnych rodzajów ruchu kamery na jeździe, kranie, sliderze, stabilizatorze.Uczą się kompozycji obrazu, inscenizacji fabularnej i reklamowej. Poznają obsługę programu edycyjnego (Adobe Premiere), nauczą się zasad montażu obrazu i dźwięku, oraz postprodukcji obrazu, a także podstawowych zasad organizacji produkcji filmowej i jej uwarunkowań w pracy zleconej i własnej.

Uczestniczą w praktycznych zajęciach warsztatowych, nabywają umiejętności w dziedzinie sztuki operatorskiej i reżyserskiej, a także obsługi sprzętu wideo i DSLR na poziomie podstawowym. Realizują grupowe zadania fotograficzne i filmowe oraz indywidualne barwne ćwiczenie filmowe.

 

Słuchacze poznają zasady technologiczne umieszczania filmów w internecie, podstawowe zasady praw autorskich i regulacji w tym zakresie.

Na każdym zjeździe uczestnicy odbywają praktyczne zajęcia warsztatowe, nabywają umiejętności w dziedzinie sztuki operatorskiej i reżyserskiej, a także obsługi sprzętu wideo i DSLR na poziomie zaawansowanym. Realizują grupowe zadania fotograficzne i filmowe oraz indywidualną barwną etiudę filmową w dowolnych gatunku: reportaż, dokument, reklama, teledysk, fabuła.

Certyfikat ukończenia Zaawansowanego Kursu Filmowego

Warunkiem zaliczenia kursu i uzyskania certyfikatu jest oddanie barwnego ćwiczenia filmowego, prezentowanego na egzaminie. Słuchacze, którzy uzyskają ocenę pozytywną, otrzymują Certyfikat AMA FILM ACADEMY.

Słuchacze AMA mają do dyspozycji bogato wyposażoną wypożyczalnię sprzętu zdjęciowego, oświetleniowego, dźwiękowego i grip, zaawansowane stanowiska montażowe oraz studio zdjęciowe.


TERMINY

I zjazd 19, 20.09.2020
II zjazd 26,27.09.2020
III zjazd 10,11.10.2020
IV zjazd 17,18.10.2020
V zjazd 24,25.10.2020

 

 

program kierunku
TEORIA - rozwiń
 • praktyka języka filmowego i ćwiczenia
 • konstrukcja utworu filmowego
 • Zasady montażu i postprodukcji obrazu
 • zasady fabularnej inscenizacji filmowej, reklamy, dokumentu, teledysku
 • zasady realizacji filmowej reklamy telewizyjnej oraz internetowej
 • zasady realizacji filmu informacyjnego i korporacyjnego
 • zasady realizacji reportażu telewizyjnego oraz internetowego
 • główne elementy sztuki operatorskiej
 • zasady kompozycji
 • światło w filmie
 • ekspozycja i jakość obrazu
 • zasady szwenkowania
 • postprodukcja obrazu
 • ogólne zasady produkcji filmowej, dystrybucji w nowych mediach i promocji
PRAKTYKA - rozwiń
 • kameroznawstwo – współczesny sprzęt zdjęciowy
 • światło w filmie – warsztat
 • światło w filmie – sprzęt oświetleniowy
 • realizacja filmowa dokumentalna
 • realizacja filmowa reklamowa
 • realizacja teledysku
 • praktyczne zajęcia z kamerą i ruchem kamery – nauka szwenkowania, wyważania stabilizatorów, użycia kranu kamerowego
 • zaawansowana nauka obsługi i konserwacji sprzętu wideo i DSLR
 • montaż obrazu w wybranych formach i gatunkach filmowych
 • postprodukcja dźwięku
 • realizacja etiudy barwnej w dowolnym, gatunku
 • ocena nakręconego materiału, korekcja błędów, egzamin teoretyczny i praktyczny

Zaawansowany Kurs Filmowy daje umiejętność realizacji filmów internetowych na dobrym semi profesjonalnym poziomie

warunki rekrutacji

Rekrutacja

Warunkiem przyjęcia na Zaawansowany Kurs Filmowy jest dokonanie zapisu i przesłanie prac filmowych i/lub fotograficznych i/lub literackich będących podstawą przyjęcia

Informator zapisowy
 • Zapisy: trwają
 • Czesne: 3700 PLN
 • Rozpoczęcie kursu : 19.09.2020
zacznij z ama

Nakręć się na film Ucz się od najlepszych