Kierunki stacjonarne

Start / Kierunki stacjonarne

kierunki stacjonarne

Kierunki stacjonarne to kierunki realizowane w trybie dziennym. Zajęcia odbywają się od wtorku do piątku w godzinach od 10:00 do 17:00.

Kierunki stacjonarne w AMA FILM ACADEMY to kierunki roczne i dwuletnie.

Dają zawodowe umiejętności i podstawowe wiadomości z zakresu realizacji form audiowizualnych na potrzeby filmu, telewizji, reklamy i mediów interaktywnych. Przygotowują do wykonywania zawodów pomocniczo-twórczych w branży filmowej, jak również dają możliwość osiągnięcia kontynuacji studiów. Kierunki stacjonarne to:

Kierunek Filmowy dający ogólne wykształcenie filmowe, Kierunek Reżyseria uczący zawodu asystenta reżysera i II reżysera, Kierunek Operatorski i Oświetleniowy uczący zawodu operatora kamery, oświetlacza filmowego, Kierunek Montaż i Color Grading uczący zawodu asystenta montażu, operatora korekcji barwnej, montażysty, Kierunek Organizacja Produkcji filmowej i Mediów uczący zawodu kierownika planu, asystenta i kierownika produkcji. Istnieje możliwość uzyskania tytułu licencjata po odbyciu dodatkowych 3 semestrów w porozumieniu z Krakowską Akademią im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Nasze kierunki

zacznij z ama

Nakręć się na film Ucz się od najlepszych