Kierunek

Aktorstwo Filmowe

Opis kierunku

Kierunek Aktorstwo Filmowe (Camera Acting) w AMA WARSZAWA to jedyny kierunek o takim profilu w Polsce. Jest przeznaczony zarówno dla  adeptów sztuki aktorskiej, jak i dla studentów szkół aktorskich oraz rozpoczynających pracę aktorów, chcących udoskonalić swój warsztat filmowy.

Program nauczania został starannie ułożony, aby zaoferować uczestnikom kompleksowe przygotowanie do pracy przed kamerą. Szczególny nacisk kładziony jest na praktyczne aspekty aktorstwa filmowego, włączając w to techniki pracy z kamerą, ze światłem filmowym, analizę scenariuszy, budowę postaci oraz zdolności interpretacyjne, które są kluczowe dla efektywnego przekazywania emocji i intencji w dziele filmowym. Program ma na celu nie tylko rozwój umiejętności technicznych, ale również zrozumienie i wcielanie w życie subtelności wymaganych przez media wizualne. Uczestnicy programu mają możliwość:

 • Rozwijać techniki aktorskie specyficzne dla pracy przed kamerą
 • Uczestniczyć w warsztatach prowadzonych przez doświadczonych profesjonalistów
 • Pracować nad filmowymi projektami

Kierunek Aktorstwo Filmowe w AMA Film Academy w Warszawie stawia również na rozwój zawodowy i networking, umożliwiając studentom budowanie wartościowych kontaktów branżowych. Ten program jest idealny dla tych, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności w bezpośrednim kontakcie z kamerą, przygotowując się do zawodowej kariery w aktorstwie filmowym, zarówno w Polsce, jak i na arenie międzynarodowej.

Aktorstwo Filmowe

Kurs sztuki aktorskiej specyficznej dla filmu, telewizji i reklamy na poziomie podstawowym, średnim oraz zaawansowanym. Kierunek prowadzony  jest w AMA Warszawa.

Dodatkowo

Aktorski udział w etiudach studenckich.
Praca w AMA TV

Czas trwania

2 lata, 4 semestry. Jeden semestr to 8 zjazdów co 2 tygodnie, każdy po 3 dni. Zajęcia prowadzone są w piątki od godziny 16:00 do 20:00 oraz w soboty i niedziele od godziny 10:00 do 18:00

Rozpocznij edukację na tym kierunku

Zaawansowany i profesjonalnie prowadzony kurs występowania przed kamerą, w formie Camera Acting, jak i tradycyjnych technik aktorskich. Program ten jest dedykowany zarówno dla adeptów sztuki aktorskiej, jak i dla studentów szkół aktorskich, a także dla początkujących aktorów, którzy pragną udoskonalić swoje umiejętności w dziedzinie aktorstwa filmowego.

Szczególny nacisk kładziony jest na praktyczne aspekty aktorstwa filmowego, włączając w to techniki pracy z kamerą, analizę scenariuszy, rozwój postaci oraz zdolności interpretacyjne, które są kluczowe dla efektywnego przekazywania emocji i intencji w dziele filmowym. Prowadzone są praktyczne warsztaty, symulacje sytuacji na planie filmowym oraz intensywne treningi z zakresu analizy scenariuszy i rozwoju postaci.

Program Camera Acting AMA wzoruje się na podobnych, prowadzonych m.innymi w: Vancouver Film School (Kanada), Australian Film Television and Radio School, Berlin School of Acting, Internationale Filmschule Köln, Tisch School of the Arts, New York University (USA)

I rok nauki

W pierwszym roku studenci skupiają się na nauce elementów warsztatu aktorskiego, improwizacji oraz reżyserskiej pracy z aktorem, tworząc solidne podstawy dla pełnego programu Camera Acting. Program kierunku składa się przede wszystkim z intensywnych ćwiczeń technicznych, takich jak zachowanie na planie przed i za kamerą, techniki dźwiękowe w filmie dotyczące dialogu, zasady zachowania się aktora wobec konstrukcji światła filmowego, oraz podstawy montażu. Dodatkowo, program obejmuje elementy gramatyki języka filmowego, reżyserii filmowej oraz analizę scenariusza. Harmonogram studiów uwzględnia również zajęcia ruchowe takie jak modelingu, taniec, plastyka ruchu i rytmika, oraz ewolucje kaskaderskie, walki i markowania. Studenci uczą się również podstaw kreowania postaci, wymowy, impostacji, gry aktorskiej, pracy z kamerą oraz pracy na planie filmowym. Uzupełnieniem są dodatkowe zajęcia z historii filmu i telewizji, prowadzone na podstawie projekcji filmowych.

II rok nauki

Drugi rok studiów jest przede wszystkim nastawiony na praktyczne podejście do aktorstwa. Studenci poznają i ćwiczą różne techniki aktorskie, takie jak interpretacja tekstu i postaci, poszukiwanie fizyczności, monolog, proza oraz improwizacja. Trzeci i czwarty semestr przynoszą rozbudowane zajęcia kaskaderskie oraz ćwiczenia z castingu, zarówno do filmu fabularnego, jak i do reklamy. Aktywność studencka koncentruje się na pracy nad rolą filmową, umiejętności partnerowania na planie, inscenizacji, a także na odnajdywaniu się w różnych formach audiowizualnych, od filmu fabularnego po serial TV i reklamę. Praca nad rolą i reżyserska inscenizacja filmowa są kluczowymi elementami programu drugiego roku. Program zakłada również realizację filmu fabularnego krótkometrażowego, zadanie scenariuszowe, rejestrację monologów, tworzenie postaci, budowa postaci filmowej, oraz istnienie bohatera pomiędzy słowami – bez tekstu. Czas ten obejmuje również warsztaty mistrzowskie prowadzone przez znanych i uznanych aktorów.

Dyplom Kierunku Aktorstwo Filmowe

Podstawą zaliczenia kierunku i uzyskania dyplomu jest oddanie zrealizowanego grupowo filmu dyplomowego z własną odrębną rolą oraz dema aktorskiego z pozostałych materiałów. Słuchacze, którzy uzyskają pozytywny wynik egzaminu, otrzymują Dyplom AMA FILM ACADEMY. Dodatkowo, słuchacze mają dostęp do bogato wyposażonej wypożyczalni sprzętu zdjęciowego, oświetleniowego, dźwiękowego i grip, zaawansowanych stanowisk montażowych oraz studia zdjęciowego.

 

Powiązane kierunki

Aktorstwo Filmowe

Kierunek Aktorstwo Filmowe (Camera Acting) w AMA KRAKÓW to jedyny kierunek o takim profilu w Polsce. Jest przezn...

Aktorstwo Filmowe

Kierunek Aktorstwo Filmowe (Camera Acting) w AMA KRAKÓW to jedyny kierunek o takim profilu w Polsce. Jest przezn...

Kurs Aktorski dla Statystów

Kurs dla statystów (Camera Acting) w AMA WARSZAWA to jedyny kierunek o takim profilu w Polsce. Jest przeznaczony...

Informator zapisowy

Zapisy od : 15.04.2024

Rekrutacja od : 05.05.2024

Termin zajęć: 12.10.2024 koniec: 28.06.2026

Opłata egzaminacyjna: PLN 150 ( płatna po zapisie )

Ubezpieczenie NNW: PLN rocznie 70 (doliczone do pierwszej wpłaty)

Wpisowe: PLN 1800 płatne po podpisaniu umowy

Czesne: semestr 8000 PLN / rok 16 000 PLN

Płatne za semestr z góry do:

1 października i 15 lutego każdego roku, lub w miesięcznych ratach płatnych do 5 dnia każdego miesiąca

październik – czerwiec PLN 1740

lipiec – wrzesień PLN 900

Praktyka

W trakcie nauki poruszane będą zagadnienia praktyczne:

 • Podstawy gry aktorskiej
 • Filmowe techniki aktorskie
 • Dialog w filmie, zasady dźwiękowe
 • Praca z kamerą
 • Zadania aktorskie
 • Warsztat aktorski – improwizacja
 • Warsztat aktorski – monolog
 • Wymowa, emisja głosu
 • dynamika ruchu, wielkości planów
 • pozycje aktora przed kamerą
 • aktor wobec światła
 • partnerowanie na planie
 • analiza wyglądu twarzy, mimika
 • portret filmowy (zbliżenie)
 • praca nad rolą filmową
 • praca nad scenariuszem
 • warsztat: inscenizacja filmowa
 • podstawy montażu filmowego
 • aktor w serialu TV
 • aktor w filmie fabularnym
 • aktor w prostych formach dokumentalnych i TV
 • aktor w reklamie
 • casting
 • Multimedia i nowe media – Praktyczne wprowadzenie do aktorstwa w mediach cyfrowych, w tym wideo internetowe, podcasty i inne formy mediów społecznościowych.
 • Interakcja z technologią CGI i green screen
 • Warsztaty z zakresu rozwoju kariery i samoreklamy
 • Realistyczna gra w scenach trudnych emocjonalnie – Specjalistyczne warsztaty skupiające się na technikach radzenia sobie z emocjonalnie trudnymi scenami, które wymagają szczególnie głębokiego zaangażowania i technik relaksacyjnych.
 • motoryka – ćwiczenia
 • taniec, plastyka ruchu, rytmika
 • ewolucje kaskaderskie, zadania kaskaderskie
 • continuity w filmie
 • mistrzowskie warsztaty aktorskie

 

Teoria

W trakcie nauki poruszane będą zagadnienia teoretyczne:

 • Elementy warsztatu aktorskiego
 • Podstawy gramatyki języka filmowego
 • Podstawy reżyserii filmowej
 • Kreacja
 • Impostacja
 • Analiza filmowa
 • Camera Acting i motoryka
 • Produkcja filmowa
 • prawo autorskie  – elementy
 • psychologia aktorstwa
 • Historia filmu
 • Etyka w branży filmowej

Wykładowcy kierunków

Wykładowcy prowadzący zajęcia na kierunku:

 • Barbara Bursztynowicz
 • Jacek Bursztynowicz
 • Anna Grabowska
 • Filip Szatarski
 • Anna Szczerbińska
 • Tomasz Sobczak
 • Piotr Lenar
 • Anna Grycewicz-Łoś
 • Barbara Jonak

Warunki rekrutacji

Warunkiem przyjęcia na Kierunek Aktorstwo Filmowe jest odbycie rozmowy rekrutacyjnej oraz przedstawienie swojego portfolio i CV kierunkowego, określające predyspozycje kandydata.

Termin rozmowy rekrutacyjnej ustalany jest  indywidualnie. Rozmowa odbywa się w siedzibie AMA.

CV oraz portfolio proszę przysyłać na adres e-mail: rekrutacja@amafilmacademy.pl

Informator zapisowy

Zapisy od : 15.04.2024

Rekrutacja od : 05.05.2024

Termin zajęć: 12.10.2024 koniec: 28.06.2026

Opłata egzaminacyjna: PLN 150 ( płatna po zapisie )

Ubezpieczenie NNW: PLN rocznie 70 (doliczone do pierwszej wpłaty)

Wpisowe: PLN 1800 płatne po podpisaniu umowy

Czesne: semestr 8000 PLN / rok 16 000 PLN

Płatne za semestr z góry do:

1 października i 15 lutego każdego roku, lub w miesięcznych ratach płatnych do 5 dnia każdego miesiąca

październik – czerwiec PLN 1740

lipiec – wrzesień PLN 900

Praktyka

W trakcie nauki poruszane będą zagadnienia praktyczne:

 • Podstawy gry aktorskiej
 • Filmowe techniki aktorskie
 • Dialog w filmie, zasady dźwiękowe
 • Praca z kamerą
 • Zadania aktorskie
 • Warsztat aktorski – improwizacja
 • Warsztat aktorski – monolog
 • Wymowa, emisja głosu
 • dynamika ruchu, wielkości planów
 • pozycje aktora przed kamerą
 • aktor wobec światła
 • partnerowanie na planie
 • analiza wyglądu twarzy, mimika
 • portret filmowy (zbliżenie)
 • praca nad rolą filmową
 • praca nad scenariuszem
 • warsztat: inscenizacja filmowa
 • podstawy montażu filmowego
 • aktor w serialu TV
 • aktor w filmie fabularnym
 • aktor w prostych formach dokumentalnych i TV
 • aktor w reklamie
 • casting
 • Multimedia i nowe media – Praktyczne wprowadzenie do aktorstwa w mediach cyfrowych, w tym wideo internetowe, podcasty i inne formy mediów społecznościowych.
 • Interakcja z technologią CGI i green screen
 • Warsztaty z zakresu rozwoju kariery i samoreklamy
 • Realistyczna gra w scenach trudnych emocjonalnie – Specjalistyczne warsztaty skupiające się na technikach radzenia sobie z emocjonalnie trudnymi scenami, które wymagają szczególnie głębokiego zaangażowania i technik relaksacyjnych.
 • motoryka – ćwiczenia
 • taniec, plastyka ruchu, rytmika
 • ewolucje kaskaderskie, zadania kaskaderskie
 • continuity w filmie
 • mistrzowskie warsztaty aktorskie

 

Teoria

W trakcie nauki poruszane będą zagadnienia teoretyczne:

 • Elementy warsztatu aktorskiego
 • Podstawy gramatyki języka filmowego
 • Podstawy reżyserii filmowej
 • Kreacja
 • Impostacja
 • Analiza filmowa
 • Camera Acting i motoryka
 • Produkcja filmowa
 • prawo autorskie  – elementy
 • psychologia aktorstwa
 • Historia filmu
 • Etyka w branży filmowej

Wykładowcy kierunków

Wykładowcy prowadzący zajęcia na kierunku:

 • Barbara Bursztynowicz
 • Jacek Bursztynowicz
 • Anna Grabowska
 • Filip Szatarski
 • Anna Szczerbińska
 • Tomasz Sobczak
 • Piotr Lenar
 • Anna Grycewicz-Łoś
 • Barbara Jonak

Warunki rekrutacji

Warunkiem przyjęcia na Kierunek Aktorstwo Filmowe jest odbycie rozmowy rekrutacyjnej oraz przedstawienie swojego portfolio i CV kierunkowego, określające predyspozycje kandydata.

Termin rozmowy rekrutacyjnej ustalany jest  indywidualnie. Rozmowa odbywa się w siedzibie AMA.

CV oraz portfolio proszę przysyłać na adres e-mail: rekrutacja@amafilmacademy.pl

Krok 1/4

Formularz zapisowy

na kierunek:
Ucz się od najlepszych!

AMA FILM ACADEMY

Krok 2/4

Potwierdź dane zapisowe

Kierunek: Aktorstwo Filmowe

Data rozpoczęcia:

Imię: Jan

Nazwisko: Kowalski

Data urodzenia: 2021-09-10

Adres e-mail: jan.kowalski@mail.com

Numer telefonu: +48 123-453-789

Wiadomość

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Labore, quia similique est beatae voluptates quos facilis error modi voluptatibus nobis hic quis accusantium, aspernatur excepturi incidunt unde sit aperiam asperiores?

Ucz się od najlepszych!

AMA FILM ACADEMY

Krok 3/4

Potwierdź zapis

Aby dokończyć proces zapisowy kliknij w link otrzymany od nas na wskazany przez Ciebie adres e-mail.

Jeśli potwierdzenie nie doszło, proszę sprawdzić SPAM

Wskazany adres e-mail: jan.kowalski@mail.com

Ucz się od najlepszych!

AMA FILM ACADEMY

Krok 4/4

Dziękujemy za zapis

Wkrótce sekretariat szkoły skontaktuje się z Tobą w celu dokończenia procesu zapisowego.

Ucz się od najlepszych!

AMA FILM ACADEMY