Kierunek

Reżyseria Filmowa

Opis kierunku

Kierunek Reżyseria Filmowa w AMA WARSZAWA to intensywny kurs przygotowujący do zawodu reżysera i  autora różnorodnych form filmowych. Absolwent Kierunku jest gotowy do podjęcia pracy w branży audiowizualnej, może poświęcić się tworzeniu prostych, komercyjnych form filmowych, dokumentalnych, telewizyjnych czy reklamowych, nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby zabłysnął na festiwalach filmowych jako oryginalny artysta na wzór wykładowców, z którymi zetknął się podczas studiów. AMA dostarcza funkcjonalnych narzędzi użytecznych w zawodzie realizatora filmowego,  pomaga również budować niezbędną bazę wiedzy teoretycznej potrzebnej reżyserowi.

W czasie kursu słuchacze tworzą etiudy filmowe, biorą udział w licznych zajęciach praktycznych i warsztatach. Uczestniczą w pracy na planach filmowych; pracują z aktorami, operatorami, scenografami, kostiumografami, dźwiękowcami, kompozytorami i producentami. Wykładowcami AMA są reżyserzy, operatorzy filmowi, aktorzy, technolodzy, teoretycy filmu i akademicy, związani m. in. z Katowicką Szkołą Filmową oraz Szkołą Filmową w Łodzi.

Reżyseria

Kierunek dający podstawowe umiejętności w zakresie reżyserii, inscenizacji filmowej i autorskiej realizacji różnorodnych form audiowizualnych. Kierunek prowadzony jest w AMA Warszawa.

Oferta specjalna

Cena za semestr nauki na kierunku w roku akademickim 2024/2025 6000 PLN zamiast 7000 PLN

Czas trwania

2 lata, 4 semestry. Zajęcia odbywają się od wtorku do piątku;
11 godzin tygodniowo, 352 godziny w roku.

Rozpocznij edukację na tym kierunku

I rok nauki

Celem pierwszego roku nauki jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi wymogami pracy realizatora filmowego, ukazanie natury kinematografii i praktyczne przygotowanie do zawodu. Nacisk położony jest, przede wszystkim na naukę rzemiosła. Teoria odgrywa tu rolę pomocniczą, ułatwiającą realizację zadań praktycznych.

W pierwszym i drugim semestrze słuchacz uczy się podstaw realizacji filmu dokumentalnego i fabularnego, m. in. gramatyki języka filmowego i zasad realizacji scen fabularnych, podstaw inscenizacji, zasad montażowych, podstaw pracy z aktorem, realizacji mastershota oraz dialogowych scen montażowych. Uczestnik kursu opanowuje zasady stylu opowiadania i zdobywa fundamentalną wiedzę dotyczącą zawodu reżysera. Szczególny nacisk kładziony jest na wzajemne przenikanie się zawodów filmowych. Każdy słuchacz, poza podstawami reżyserii, uczy się elementów sztuki operatorskiej, montażu, postprodukcji obrazu, realizacji i obróbki dźwięku oraz produkcji filmowej. W trakcie pierwszego semestru uczestnicy kursu tworzą, pod okiem wykładowców, filmowe ćwiczenia grupowe.

Warunkiem zaliczenia pierwszego semestru jest grupowa realizacja etiudy filmowej oraz zdanie egzaminu teoretycznego.

Na zakończenie pierwszego roku nauki każdy student realizuje autorską etiudę filmową. Przy tym zadaniu może współpracować ze słuchaczami Kierunku Operatorskiego, Aktorskiego i Postprodukcji Obrazu. Korzysta również ze sprzętu i pomocy AMA.

II rok nauki

Drugi rok nauki służy pogłębieniu i specjalizacji zdobytej dotychczas wiedzy. Dostarcza uczestnikom kursu wyrafinowanych narzędzi teoretycznych z zakresu estetyki i analizy filmowej, ale przede wszystkim wzbogaca ich warsztat poprzez wprowadzenie w takie zagadnienia, jak konstrukcja filmu i prowadzenie bohaterów oraz elementy poetyki obrazowej. Rozszerza również zakres wiedzy poza samo dzieło filmowe, dzięki podejmowanej na zajęciach problematyce nowoczesnych mediów i nowych form dystrybucji filmowej. Słuchacze nabywają profesjonalnych umiejętności, takich jak inscenizacja różnorodnych scen dialogowych, opisowych, wprowadzających i znaczeniowych; podejmowanie trafnych decyzji czy właściwe stosowanie środków artystycznych i technicznych, przy pogłębionej znajomości zasad operowania mową obrazu i dźwięku.

Warunkiem zaliczenia trzeciego semestru jest grupowa realizacja rozbudowanej niemej formy filmowej.

W semestrze czwartym, gdy słuchacze poświęcają się przede wszystkim realizacji filmu dyplomowego, zajęcia są połączone z indywidualnymi konsultacjami scenariuszowymi i realizacyjnymi dotyczącymi ich projektów. Każdy słuchacz realizuje swój film w otoczeniu uznanych filmowców oraz we współpracy z Kierunkami: Operatorskim, Scenariopisarskim, Aktorskim, Postprodukcji Obrazu i Produkcji.

Dyplom Kierunku Reżyseria

Podstawą ukończenia kursu i uzyskania dyplomu jest oddanie filmu dyplomowego, prezentowanego przed publicznością na egzaminie otwartym oraz zdanie egzaminu teoretycznego. Słuchacze, którzy uzyskają ocenę pozytywną, otrzymują Dyplom AMA FILM ACADEMY.

Słuchacze AMA mają do dyspozycji bogato wyposażoną wypożyczalnię sprzętu zdjęciowego, oświetleniowego, dźwiękowego i grip, zaawansowane stanowiska montażowe oraz studio filmowe. Kierunek prowadzony jest w AMA Warszawa.

 

Powiązane kierunki

Reżysersko-Operatorski

Kierunek Filmowy w AMA WARSZAWA to roczny kurs realizacji filmowej, reżyserii oraz sztuki operatorskiej dla pocz...

Reżyseria Filmowa

Kierunek Reżyseria Filmowa w AMA WARSZAWA to intensywny kurs przygotowujący do zawodu reżysera i szeroko rozumia...

Reżyseria Filmowa

Kierunek Reżyseria Filmowa w AMA KRAKÓW to intensywny kurs przygotowujący do zawodu reżysera i szeroko rozumiane...

Reżysersko-Operatorski

Kierunek Filmowy w AMA KRAKÓW to roczny kurs realizacji filmowej, reżyserii oraz sztuki operatorskiej dla począt...

Informator zapisowy

Zapisy od : 15.04.2024

Rekrutacja od : 05.05.2024

Termin zajęć: 15.10.2024 koniec: 28.06.2026

Opłata egzaminacyjna: PLN 150 ( płatna po zapisie )

Ubezpieczenie NNW: PLN rocznie 70 (doliczone do pierwszej wpłaty)

Wpisowe: PLN 1800 płatne po podpisaniu umowy

Czesne: semestr 6000 PLN / rok 12 000 PLN

Płatne za semestr z góry do:

1 października i 15 lutego każdego roku, lub w miesięcznych ratach płatnych do 5 dnia każdego miesiąca

październik – czerwiec PLN 1300

lipiec – wrzesień PLN 700

Praktyka

W trakcie nauki poruszane będą zagadnienia praktyczne:

 • warsztatowa analiza filmu
 • formatowanie scenariusza
 • dramaturgia filmowa
 • praca z aktorem
 • reżyseria filmu fabularnego
 • reżyseria filmu dokumentalnego
 • reżyseria filmu reklamowego
 • scenografia
 • kostiumy
 • charakteryzacja
 • inscenizacja
 • konstrukcja filmu – warsztaty
 • konstrukcja zwiastuna filmowego
 • praca z ekipą na planie
 • praca z kamerą
 • reportaż fotograficzny
 • montaż
 • podstawy efektów specjalnych VFX
 • ćwiczenia filmowe: mastershot, montaż wewnątrzkamerowy, systemy wielokamerowe
 • ćwiczenia filmowe: trzy gatunki filmowe
 • realizacja etiud zbiorowych
 • realizacja filmu zaliczeniowego – I rok
 • projekt filmu dyplomowego – II rok
 • projekcje
 • master class

Teoria

W trakcie nauki poruszane będą zagadnienia teoretyczne:

 • gramatyka języka filmowego
 • historia filmu
 • prawo filmowe
 • elementy produkcji filmowej
 • historia sztuki
 • estetyka
 • teoria sztuk wizualnych
 • analiza filmowa
 • analiza scenariuszowa
 • nowoczesne technologie filmowe
 • podstawy scenariopisarstwa
 • zasady wizualizacji
 • zasady dramaturgii
 • nowoczesne media
 • teoria rodzajów filmowych
 • teoria gatunków filmowych
 • dystrybucja i promocja filmu
 • polityka festiwalowa

Wykładowcy kierunków

Wykładowcy prowadzący zajęcia na kierunku:

 • Greg Zgliński
 • Małgorzta Imielska
 • Krzysztof Zbieranek
 • Michał Ozierow
 • Krzysztof Zbieranek
 • Jacek Szarański
 • Iwona Strzałka
 • Piotr Lenar
 • Jacek Fabrowicz
 • Krzysztof Mieszkowski
 • Hubert Pusek
 • Amadeusz Andrzejewski
 • Piotr Bogusz
 • Beata Zaborek
 • Ewa Małkowska-Bieniek

Warunki rekrutacji

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na Kierunek Reżyseria jest przystąpienie do egzaminu wstępnego w formie rozmowy rekrutacyjnej oraz wcześniejsze przysłanie prac z zakresu filmu, fotografii, sztuk plastycznych lub literatury, określających predyspozycje kandydata

Termin rozmowy kwalifikacyjnej ustalamy z uczestnikami indywidualnie.

CV oraz portfolio proszę przysyłać na adres e-mail: rekrutacja@amafilmacademy.pl.

Informator zapisowy

Zapisy od : 15.04.2024

Rekrutacja od : 05.05.2024

Termin zajęć: 15.10.2024 koniec: 28.06.2026

Opłata egzaminacyjna: PLN 150 ( płatna po zapisie )

Ubezpieczenie NNW: PLN rocznie 70 (doliczone do pierwszej wpłaty)

Wpisowe: PLN 1800 płatne po podpisaniu umowy

Czesne: semestr 6000 PLN / rok 12 000 PLN

Płatne za semestr z góry do:

1 października i 15 lutego każdego roku, lub w miesięcznych ratach płatnych do 5 dnia każdego miesiąca

październik – czerwiec PLN 1300

lipiec – wrzesień PLN 700

Praktyka

W trakcie nauki poruszane będą zagadnienia praktyczne:

 • warsztatowa analiza filmu
 • formatowanie scenariusza
 • dramaturgia filmowa
 • praca z aktorem
 • reżyseria filmu fabularnego
 • reżyseria filmu dokumentalnego
 • reżyseria filmu reklamowego
 • scenografia
 • kostiumy
 • charakteryzacja
 • inscenizacja
 • konstrukcja filmu – warsztaty
 • konstrukcja zwiastuna filmowego
 • praca z ekipą na planie
 • praca z kamerą
 • reportaż fotograficzny
 • montaż
 • podstawy efektów specjalnych VFX
 • ćwiczenia filmowe: mastershot, montaż wewnątrzkamerowy, systemy wielokamerowe
 • ćwiczenia filmowe: trzy gatunki filmowe
 • realizacja etiud zbiorowych
 • realizacja filmu zaliczeniowego – I rok
 • projekt filmu dyplomowego – II rok
 • projekcje
 • master class

Teoria

W trakcie nauki poruszane będą zagadnienia teoretyczne:

 • gramatyka języka filmowego
 • historia filmu
 • prawo filmowe
 • elementy produkcji filmowej
 • historia sztuki
 • estetyka
 • teoria sztuk wizualnych
 • analiza filmowa
 • analiza scenariuszowa
 • nowoczesne technologie filmowe
 • podstawy scenariopisarstwa
 • zasady wizualizacji
 • zasady dramaturgii
 • nowoczesne media
 • teoria rodzajów filmowych
 • teoria gatunków filmowych
 • dystrybucja i promocja filmu
 • polityka festiwalowa

Wykładowcy kierunków

Wykładowcy prowadzący zajęcia na kierunku:

 • Greg Zgliński
 • Małgorzta Imielska
 • Krzysztof Zbieranek
 • Michał Ozierow
 • Krzysztof Zbieranek
 • Jacek Szarański
 • Iwona Strzałka
 • Piotr Lenar
 • Jacek Fabrowicz
 • Krzysztof Mieszkowski
 • Hubert Pusek
 • Amadeusz Andrzejewski
 • Piotr Bogusz
 • Beata Zaborek
 • Ewa Małkowska-Bieniek

Warunki rekrutacji

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na Kierunek Reżyseria jest przystąpienie do egzaminu wstępnego w formie rozmowy rekrutacyjnej oraz wcześniejsze przysłanie prac z zakresu filmu, fotografii, sztuk plastycznych lub literatury, określających predyspozycje kandydata

Termin rozmowy kwalifikacyjnej ustalamy z uczestnikami indywidualnie.

CV oraz portfolio proszę przysyłać na adres e-mail: rekrutacja@amafilmacademy.pl.

Krok 1/4

Formularz zapisowy

na kierunek:
Ucz się od najlepszych!

AMA FILM ACADEMY

Krok 2/4

Potwierdź dane zapisowe

Kierunek: Aktorstwo Filmowe

Data rozpoczęcia:

Imię: Jan

Nazwisko: Kowalski

Data urodzenia: 2021-09-10

Adres e-mail: jan.kowalski@mail.com

Numer telefonu: +48 123-453-789

Wiadomość

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Labore, quia similique est beatae voluptates quos facilis error modi voluptatibus nobis hic quis accusantium, aspernatur excepturi incidunt unde sit aperiam asperiores?

Ucz się od najlepszych!

AMA FILM ACADEMY

Krok 3/4

Potwierdź zapis

Aby dokończyć proces zapisowy kliknij w link otrzymany od nas na wskazany przez Ciebie adres e-mail.

Jeśli potwierdzenie nie doszło, proszę sprawdzić SPAM

Wskazany adres e-mail: jan.kowalski@mail.com

Ucz się od najlepszych!

AMA FILM ACADEMY

Krok 4/4

Dziękujemy za zapis

Wkrótce sekretariat szkoły skontaktuje się z Tobą w celu dokończenia procesu zapisowego.

Ucz się od najlepszych!

AMA FILM ACADEMY