Aktualności

Fotografia w AMA

Semestralny kurs sztuki fotograficznej. Fotografia w AMA Film Academy ma szczególny, profesjonalny profil. Przewaga praktyki. Kierunek patronacki Canon.

Kierunek Fotografia prowadzą znani fotografowie w oparciu o system dużej szkoły filmowej i jej sprzęt.

Rekrutacja

Warunkiem przyjęcia na Kierunek Fotografia jest dokonanie zapisu online.
Zapis można także przesyłać na adres e-mail: rekrutacja@akademiamultiart.pl

Rekrutacja: do 22.02.2019

  • Termin: 22.02. 2019 – 30.06.2020

Kierunek Fotografia w AMA Film Academy wyróżnia się oparciem sprzętowym, organizacyjnym, obiektowym dużej szkoły filmowej i Centrum Filmowego w Krakowie.

Wykładowcy rekrutują się z uznanych teoretyków sztuk wizualnych, praktyków  profesjonalnej sztuki operatorskiej pracujących  w AMA. Do nich dołączyli znani fotografowie z różnych dziedzin.

Kształcenie ma przede wszystkim charakter praktyczny i warsztatowy. Zawodowe umiejętności absolwentów są jednak osadzone na solidnych podstawach teoretycznych. O  intensywności procesu kształcenia świadczy liczba godzin kursu: 128 godzin zegarowych nauki w ciągu semestru i 120 godzin zajęć fakultatywnych.

Kierunek Fotografia wpisuję się w strukturę działania AMA FILM ACADEMY: daje możliwość uczestniczenia w jej programach dodatkowych.
Słuchacz Kierunku Fotografia ma możliwość praktyk na planach filmowych jako fotosista, możliwość współpracy na profesjonalnych planach filmowych, udział w Targach, wystawach sprzętowych w AMA Film Center, także korzystania z dni testowych sprzętu fotograficznego i do obróbki cyfrowej, które AMA Film Center od roku 2019/2020 będzie organizować regularnie.

Dyplom Kierunku Fotografia

Podstawą zaliczenia kursu i uzyskania dyplomu jest oddanie pracy dyplomowej prezentowanej przed publicznością na egzaminie otwartym oraz zdanie egzaminu teoretycznego. Słuchacze, którzy uzyskają ocenę pozytywną, otrzymują Dyplom AMA FILM ACADEMY.


Terminy

Początek Kierunku w semestrze letnim: 22.02.2020, koniec: 21.06.2020

AMA FILM ACADEMY to szkoła filmowa wpisana do Rejestru Szkół Artystycznych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Zobacz również

Dzień otwarty 2024 AMA Kraków

🎬🌟 Przed Nami dzień pełen filmowych inspiracji w AMA Film Academy Odwiedź nas podczas Dnia Otwart...

Czytaj więcej

REKRUTACJA AMA 2024/2025

Odkryj Świat Filmu w AMA Film Academy Przygoda w AMA Film Academy zaczyna się tutaj! Rekrutacja n...

Czytaj więcej

Dzień Otwarty w AMA Warszawa

🎬🌟 Gotowi na dzień pełen inspiracji w AMA Film Academy Odwiedź nas podczas Dnia Otwartego w ...

Czytaj więcej

Krok 4/4

Dziękujemy za zapis

Wkrótce sekretariat szkoły skontaktuje się z Tobą w celu dokończenia procesu zapisowego.

Ucz się od najlepszych!

AMA FILM ACADEMY