kierunek
Cinematography Light/Grip w Warszawie

Technika operatorska

Start / Kierunki filmowe / Cinematography Light/Grip

Dlaczego Kierunek Cinematography Light/Grip w Warszawie?

 

Cinematography Light/Grip

Profesjonalny, praktyczny kurs na poziomie zaawansowanym w zakresie: oświetlacz filmowy, grip technician. Przygotowuje do samodzielnej pracy na planie filmowym. Kurs odbywa się w Warszawie.

 

Czas trwania

1 rok, 2 semestry. Jeden semestr to 8 zjazdów co 2 tygodnie. Zajęcia prowadzone są w piątki od godziny 16:00 do 20:00 oraz w soboty od godziny 09:00 do 17:00 i niedziele od godziny 09:00 do 17:00

 

Liczba godzin

18 godzin w trakcie zjazdu
144 w semestrze
288 w ciągu roku
288 w całym kursie

 

Zajęcia dodatkowe

Zajęcia w firmach oświetleniowych i Grip w Polsce, wyjazdowe w Niemczech.

opis kierunku

Kierunek Cinematography Light/Grip w Warszawie

Kierunek Cinematography Light/Grip w Warszawie to nowatorski, jedyny w Polsce, wzorowany na systemie kształcenia w Europie zachodniej – roczny kurs na poziomie zaawansowanym, przygotowujący do profesjonalnej pracy w operatorskich zawodach technicznych. Absolwent Kierunku jest gotowy do podjęcia pracy w profesjonalnej branży audiowizualnej na stanowiskach: Oświetlacz filmowy (electrician) lub Wózkarz, operator kranu (Grip technician). Wszystkie zajęcia na kierunku Cinematography Light Grip odbywają się w Warszawie. Planowane zajęcia w Niemczech.

Słuchacze uczą się podstaw technologii operatorskiej, oraz praktycznych zagadnień technicznych i technologicznych z jednej wybranej dziedziny: Oświetlacz filmowy, Operator wózka i kranu (grip technician). Nauka odbywa się w języku polskim, nomenklatura zawodowa uczona jest w języku polskim, angielskim, niemieckim.

Kurs jest podzielony na II części:

I część – ogólna wiedza operatorska, elementy języka filmowego, teoria światła i prądu i podstawowe umiejętności z zakresu 2 operatorskich zawodów filmowych

II cześć – praktyczna nauka wybranych specjalności

Wiedza ogólna: Podstawy sztuki i technologii operatorskiej na poziomie I roku szkoły filmowej

Umiejętności zawodowe: zasady oświetlania planu filmowego, techniki oświetleniowe, rodzaje źródeł światła, budowa lamp, zasady zasilania prądowego, konstrukcja i obsługa urządzeń elektrycznych i grip, nauka pełnej nomenklatury technicznej i zawodowej w 3 językach, ogólne zasady eksponometrii, pomiary światła i barwy, interpretacja tablic testowych, zasady transportu techniki filmowej, agregaty, światło w nocy, dzień, wnętrze, studio, plener. Green Film Making.

Umiejętności zawodowe: zasady ruchu kamery, plastyka ruchu i kontynuacja, technika wózkowa: wszystkie rodzaje jazdy kamery załogowe i niezałogowe, krany mechaniczne, krany z remote head. Budowa i konserwacja sprzętu, obsługa elektroniki i mechaniki urządzeń. Konserwacja, składowanie, transport sprzętu grip. Nauka zróżnicowanych zadań ekipy Grip w produkcji polskiej, europejskiej i amerykańskiej (praktyka).

Zajęcia wyjazdowe.

Uczestnicy kursu pracują z profesjonalnym i nowoczesnym sprzętem, oprawami oświetleniowymi HMI, LED, Fluo, Tungsten, gripem oświetleniowym, dolly różnego rodzaju dostępne na rynku, kranami kamerowymi, innymi urządzeniami do jazdy kamery.

Zajęcia odbywają się w studiu zdjęciowym, dekoracji, studiu filmowym i TV, obiektach naturalnych i plenerze. Kursanci współpracują z profesjonalnymi rentalami i produkcjami filmowymi, realizują zdjęcia do etiud słuchaczy Kierunku Reżyseria i Operatorski w AMA, pracują z aktorami.

Program nauczania obejmuje podstawowe wykłady teoretyczne ( ewentualnie online ) i zajęcia praktyczne, z naciskiem na praktykę.

Wykładowcami AMA są operatorzy filmowi, asystenci, mistrzowie oświetlenia, oświetlacze, Key Grip, wózkarze, operatorzy kranu , technolodzy filmowi, pracownicy profesjonalnych rentali.

 

Celem pierwszego semestru nauki jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi wymogami pracy oświetlacza filmowego i wózkarza, ukazanie natury kinematografii i praktyczne przygotowanie do wykonawczych zawodów operatorskich. Ogólnymi tematami pierwszego semestru są:

światło w filmie, ruch kamery, technika i technologia operatorska, zasady BHP, praca w studio i wnętrzach naturalnych, plenerze.

 

Celem drugiego semestru jest wyćwiczenie danych umiejętności filmowych w pracy na planie z oświetleniem, lampami, prądem ,kablami i podłączeniami, praca na wysokości, oświetlenie podwodne, umiejętności pracy w ekipie filmowej i na planie filmu fabularnego, zdobycie pełnej znajomości aktualnego sprzętu oświetleniowego dostępnego ma świecie. Słuchacze uczą się w specjalności GRIP także umiejętności ustawiania jazdy w każdych warunkach i tempie, wykonywania prawidłowej jazdy kamery na poziomie profesjonalnym, ustawiania kranu kamerowego i kranu Remote, wykonywanie ruchów kranem i jazdy karanem, podstaw szwenkowania głowicą zdalnie sterowaną – Remote Head. W toku nauki zwraca się również uwagę słuchaczy na wzajemne przenikanie się operatorskich zawodów filmowych, zapoznając ich ze specyfiką pracy poszczególnych członków ekipy filmowej. Każdy słuchacz Kierunku Cinematography uczy się także elementów inscenizacji  na planie i podstaw produkcji filmowej. W trakcie każdego semestru uczestnicy kursu realizują, pod okiem wykładowców, grupowe ćwiczenia filmowe.

Dyplom  Kierunku Cinematography Light Grip w Warszawie

Podstawą zaliczenia kursu i uzyskania dyplomu jest zdanie egzaminu teoretycznego i praktycznego. Słuchacze, którzy uzyskają ocenę pozytywną, otrzymują Dyplom AMA FILM ACADEMY.

Kierunek Cinematography Ligh/Grip przygotowuje do pracy w zawodach:

Oświetlacz filmowy (electrician), grip technician,  wózkarz, operator kranu (grip technician).

Absolwenci Kierunku Cinematography Light/Grip w Warszawie uzyskują ponadto uprawnienia do pracy na podnośniku i podstawowe uprawnienia elektryczne (płatne osobno) 

 

 

 

TERMINY

Początek semestru zimowego: 30.10.2020 koniec: 07.02.2021
Początek semestru letniego: 19.02.2021 koniec: 20.06.2021

AMA FILM ACADEMY to prywatna szkoła filmowa. Rok założenia 2010. Absolwenci kursów, warsztatów, kierunków: 1000 osób.

Jerzy Irzyk pokazał nam świat światła

Vladimir Samsonov - Kierunek Operatorski

Szkoła zdecydowanie pomogła mi znaleźć pracę

Adam Gontarz - Kierunek Operatorski
program kierunku
Teoria

Program zostanie udostępniony kandydatom

Wszystkie zajęcia Cinematography Light/Grip odbywają się w Warszawie.

Program zostanie udostępniony kandydatom

Wszystkie zajęcia Cinematography Light/Grip odbywają się w Warszawie.

Wszystkie zajęcia Cinematography Light/Grip odbywają się w Warszawie.

SHOWREEL AMA 2018

SHOWREEL AMA 2019

warunki rekrutacji
Rekrutacja

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na Kierunek Cinematography Camera jest odbycie rekrutacyjnej rozmowy online, po uprzednim zapisie na stronie akademiamultiart.pl/aktualne-zapisy/.

Zapytania, informacje proszę przysyłać na adres e-mail: rekrutacja@akademiamultiart.pl

 

 

Informator zapisowy
 • Zapisy: 05.08.2020 – 20.10.2020
 • Rekrutacja online: 15.08.2020 – 15.10.2020
 • Termin: 30.10.2020 – 26.06.2021
 • Opłata egzaminacyjna: PLN 50
 • Ubezpieczenie NNW: PLN rocznie 39
 • Wpisowe: PLN 1500  płatne po podpisaniu umowy
 • Czesne:
  PLN/ semestr 5000
  PLN/ rok 10000
  Płatne za semestr z góry do:
  1 listopada i 15 lutego każdego roku,
  lub w miesięcznych ratach płatnych do 5 dnia każdego miesiąca
  listopad – czerwiec PLN 1375
 • Wszystkie zajęcia Cinematography Camera odbywają się w Warszawie. Planowane zajęcia w Niemczech.
zacznij z ama

Nakręć się na film Ucz się od najlepszych