Kierunek

Operatorski

Opis kierunku

Kierunek Operatorski w AMA KRAKÓW to intensywny dwuletni, dzienny kurs na poziomie szkoły policealnej z tematyką podstawową i średnio-zaawansowaną, przygotowujący do zawodu operatora kamery filmowej i oświetleniowca na poziomie profesjonalnym lub kontynuacji nauki na innych kierunkach operatorskich. Absolwent Kierunku jest gotowy do podjęcia pracy w branży audiowizualnej, przy tworzeniu prostych, komercyjnych form filmowych, dokumentalnych, telewizyjnych czy reklamowych. Jego celem może być jednak praca w filmie fabularnym, nic zatem nie stoi na przeszkodzie, aby zabłysnął na festiwalach jako autor zdjęć o oryginalnym i rozpoznawalnym stylu, na wzór wykładowców, z którymi zetknął się podczas studiów.

Operatorski

Intensywny, praktyczny kurs na poziomie podstawowym, średnim i zaawansowanym. Przygotowuje do samodzielnej pracy operatora filmowego. Kierunek prowadzony jest w AMA Kraków.

Oferta specjalna

Cena za semestr nauki na kierunku w roku akademickim 2024/2025 6000 PLN zamiast 7000 PLN

Czas trwania

2 lata, 4 semestry. Zajęcia odbywają się od wtorku do piątku;
11 godzin tygodniowo, 352 godziny w roku.

Rozpocznij edukację na tym kierunku

Słuchacze uczą się podstaw sztuki operatorskiej, technologii, pracy z kamerą, szwenkowania, technik rejestracji cyfrowej obrazu, historii sztuki i filmu, języka filmowego, zagadnień kompozycji obrazu, estetyki, światła w filmie, technik oświetleniowych, pracy ze sprzętem elektrycznym i oświetlenia filmowego, zagadnień sieci prądowych i podłączeń, obsługi sprzętu filmowego, budowy kamer filmowych, cyfrowych i DSLR, optyki, definicji obrazu, montażu i postprodukcji obrazu. Uczestnicy kursu pracują z profesjonalnym i nowoczesnym sprzętem, kamerami, optyką, urządzeniami stabilizującymi, jazdą kamery, kranami kamerowymi, kamerami UHD: URSA, RED, ALEXA, Sony, Canon. Mają do dyspozycji duży i profesjonalny park oświetleniowy lamp HMI, LED, Kino Flo i  żarowych. Zajęcia odbywają się w studiu zdjęciowym, dekoracji, studiu filmowym i TV, obiektach naturalnych i plenerze. Kursanci uczą się efektów operatorskich (efekt nocy, deszczu, mgły, śniegu), oświetlania w plenerze, pracy z kaskaderami i pirotechnikami. Poznają szczegółowo teorię sztuki operatorskiej i filmowej, a także współczesnej technologii operatorskiej. Współpracują z profesjonalnymi rentalami i produkcjami filmowymi, realizują zdjęcia do etiud własnych oraz słuchaczy Kierunku Reżyseria i innych studentów w AMA, pracują z aktorami i modelkami, oraz jako oświetlacze w produkcjach filmowych i telewizyjnych.

Program nauczania obejmuje wykłady teoretyczne i zajęcia praktyczne, z naciskiem na praktykę.

Wykładowcami AMA są reżyserzy, operatorzy filmowi, operatorzy kamer, operatorzy steadicamu, asystenci, focus pullerzy, oświetlacze, mistrzowie oświetlenia, pracownicy profesjonalnych wypożyczalni światła i agregatów, wózkarze, technolodzy, teoretycy filmu i akademicy, związani m. in. z Łódzką i Katowicką Szkołą Filmową.

I rok nauki

Celem pierwszego roku nauki jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi wymogami pracy realizatora obrazu filmowego, ukazanie natury kinematografii i praktyczne przygotowanie do zawodu operatora. Ogólnymi tematami pierwszego semestru są: film czarno-biały i pojęcie prawidłowej ekspozycji oraz zasady optyki i budowy kamer. W drugim semestrze słuchacze pogłębiają pojęcie kontrastu filmowego, pracują ze światłem na planie filmowym, opanowują zasady kompozycji i zastosowania elementów definicji obrazu. W toku nauki zwraca się również uwagę słuchaczy na wzajemne przenikanie się zawodów filmowych, zapoznając ich ze specyfiką pracy poszczególnych członków ekipy filmowej. Każdy słuchacz Kierunku Operatorskiego uczy się także elementów reżyserii, montażu, postprodukcji obrazu oraz produkcji filmowej. W trakcie każdego semestru uczestnicy kursu realizują, pod okiem wykładowców, grupowe ćwiczenia filmowe.

Warunkiem zaliczenia pierwszego semestru jest prezentacja indywidualnej  czarno – białej etiudy operatorskiej.

Warunkiem zaliczenia semestru drugiego jest prezentacja indywidualnej, autorskiej barwnej etiudy operatorskiej.

W każdym semestrze uczestnicy kursu przystępują również do egzaminu teoretycznego.

II rok nauki

Drugi rok nauki służy pogłębieniu i specjalizacji zdobytej dotychczas wiedzy. Słuchacze poznają teorię i praktykę filmu barwnego, technologię światła i temperatury barwowej, nabywają umiejętności kreowania i wykonania barwnej koncepcji filmu, uczą się analizy struktury warstwy wizualnej filmu. Zdobywają wiedzę umożliwiającą realizację zdjęć do wszystkich form audiowizualnego przekazu. Stają się autorami własnego odwzorowania obrazowanej rzeczywistości. Drugi rok poświęcony jest wykorzystaniu nabywanych umiejętności praktycznych w zakresie pracy kamery, kompozycji, ruchu w kadrze, ekspozycji, roli barwy i konstrukcji światła filmowego w każdej sytuacji operatorskiej do stworzenia prawidłowej koncepcji wizualnej filmu. Zajęcia praktyczne odgrywają dominującą rolę w procesie nauczania. To także czas, w którym słuchacze uczestniczą w profesjonalnych produkcjach na planach filmowych i telewizyjnych.

Zajęcia są połączone z indywidualnymi konsultacjami dotyczącymi filmów dyplomowych, które wieńczą naukę. Każdy uczestnik kursu realizuje swój projekt w otoczeniu uznanych filmowców. Przy realizacji swego filmu słuchacze mogą współpracować ze słuchaczami Kierunków: Reżyserii, Scenopisarskiego, Aktorskiego i Produkcji.

Dyplom  Kierunku Operatorskiego

Podstawą zaliczenia kursu i uzyskania dyplomu jest realizacja filmu dyplomowego, prezentowanego przed publicznością na egzaminie otwartym oraz zdanie egzaminu teoretycznego. Słuchacze, którzy uzyskają ocenę pozytywną, otrzymują Dyplom AMA FILM ACADEMY.

Słuchacze AMA mają do dyspozycji bogato wyposażoną wypożyczalnię sprzętu zdjęciowego, oświetleniowego, dźwiękowego i grip, zaawansowane stanowiska montażowe oraz studio filmowe.

Kierunek wspierany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej


 

Powiązane kierunki

Reżysersko-Operatorski

Kierunek Filmowy w AMA WARSZAWA to roczny kurs realizacji filmowej, reżyserii oraz sztuki operatorskiej dla pocz...

Operatorski Stacjonarny

Kierunek Operatorski w AMA WARSZAWA to intensywny dwuletni, dzienny kurs na poziomie szkoły policealnej z tematy...

Operatorski

Kierunek Operatorski w AMA WARSZAWA to intensywny dwuletni kurs na poziomie podstawowym, średnim i zaawansowanym...

Operatorski Camera / Light

Kierunek Operatorski Camera / Light w Warszawie to nowatorski, wspierany przez PRG Cinegate, wzorowany na system...

Operatorski

Kierunek Operatorski w AMA KRAKÓW to intensywny dwuletni kurs na poziomie podstawowym, średnim i zaawansowanym,...

Reżysersko-Operatorski

Kierunek Filmowy w AMA KRAKÓW to roczny kurs realizacji filmowej, reżyserii oraz sztuki operatorskiej dla począt...

Informator zapisowy

Zapisy od : 15.04.2024

Rekrutacja od : 05.05.2024

Termin zajęć: 08.10.2024 koniec: 28.06.2026

Opłata egzaminacyjna: PLN 150 ( płatna po zapisie )

Ubezpieczenie NNW: PLN rocznie 70 (doliczone do pierwszej wpłaty)

Wpisowe: PLN 1800 płatne po podpisaniu umowy

Czesne: semestr 6000 PLN / rok 12 000 PLN

Płatne za semestr z góry do:

1 października i 15 lutego każdego roku, lub w miesięcznych ratach płatnych do 5 dnia każdego miesiąca

październik – czerwiec PLN 1300

lipiec – wrzesień PLN 700

Praktyka

W trakcie nauki poruszane będą zagadnienia praktyczne:

 • światło w studiu, plenerze, wnętrzach naturalnych
 • praktyka oświetleniowa na planie filmowym
 • zasilanie z sieci i agregatów,
 • wykonanie sieci elektrycznych na planie
 • ćwiczenia szwenkierskie
 • praktyczne zajęcia z różnymi kamerami profesjonalnymi filmowymi i UHD
 • ustawiania menu kamery HD, technologia RAW i LOG
 • podstawy DSLR
 • steadicam, stabilizatory
 • szwenkowanie
 • zdjęcia pojazdów w ruchu
 • ruch kamery, jazda, grip, kran, dolly
 • operatorskie warsztaty oświetleniowe
 • operatorskie warsztaty inscenizacyjne
 • indywidualna praca z kamerą
 • próby operatorskie
 • samodzielna realizacja etiud operatorskich (czarno-biała, barwna)
 • realizacja ćwiczenia operatorskiego grupowego pod opieką prowadzącego zajęcia
 • testy operatorskie zaawansowane, przeprowadzane z użyciem współczesnych tablic kontrolnych do kinematografii cyfrowej
 • zdjęcia sportowe, małe kamery i mocowania
 • zdjęcia efektowe: noc, deszcz, mgła, sceny kaskaderskie
 • on – set VFX
 • testy obiektywów
 • testy stylistyczne
 • współpraca z reżyserem
 • zajęcia na planie filmowym i w studiu
 • praca operatorska w realizacjach AMA TV, praktyki na planach filmowych i w produkcjach AMA FILM PRODUCTION

 

Teoria

W trakcie nauki poruszane będą zagadnienia teoretyczne:

 • historia sztuki
 • historia filmu
 • estetyka
 • podstawy inscenizacji
 • podstawy języka filmowego – opowiadanie obrazem
 • analizy filmowe, przykłady stylu operatorskiego
 • podstawy kompozycji
 • fotografia
 • fotografia cyfrowa
 • teoria światła filmowego
 • technika oświeteleniowa
 • technika prądu i zasilania
 • technologia operatorska analogowa
 • technologia operatorska cyfrowa
 • technika operatorska
 • światło w studiu, plenerze, wnętrzach naturalnych
 • zagadnienia eskponometrii
 • optyka
 • teoria koloru
 • koncepcja wizualna filmu
 • postprodukcja operatorska
 • podstawy efektów komputerowych
 • zagadnienia współczesnej prewizualizacji
 • podstawy VFX, greenscreen

Wykładowcy kierunków

Wykładowcy prowadzący zajęcia na kierunku:

 • Piotr Lenar
 • Dariusz Pawelec
 • Bogumił Godfrejów
 • Wojciech Todorow
 • Paweł Labe
 • Sebastian Strama
 • Michał Sosna
 • Janusz Julo Sus
 • Andrzej Pilichowski-Rango
 • Tomasz Poznański
 • Marek Fudali
 • Jerzy Irzyk
 • Maciej Gil
 • Piotr Zdybał

Warunki rekrutacji

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na Kierunek Operatorski jest przystąpienie do egzaminu wstępnego w formie rozmowy rekrutacyjnej oraz wcześniejsze przysłanie prac z zakresu filmu, fotografii, sztuk plastycznych lub literatury, określających predyspozycje kandydata.

Termin rozmowy kwalifikacyjnej ustalamy z uczestnikami indywidualnie.

CV oraz portfolio proszę przysyłać na adres e-mail: rekrutacja@amafilmacademy.pl.

Informator zapisowy

Zapisy od : 15.04.2024

Rekrutacja od : 05.05.2024

Termin zajęć: 08.10.2024 koniec: 28.06.2026

Opłata egzaminacyjna: PLN 150 ( płatna po zapisie )

Ubezpieczenie NNW: PLN rocznie 70 (doliczone do pierwszej wpłaty)

Wpisowe: PLN 1800 płatne po podpisaniu umowy

Czesne: semestr 6000 PLN / rok 12 000 PLN

Płatne za semestr z góry do:

1 października i 15 lutego każdego roku, lub w miesięcznych ratach płatnych do 5 dnia każdego miesiąca

październik – czerwiec PLN 1300

lipiec – wrzesień PLN 700

Praktyka

W trakcie nauki poruszane będą zagadnienia praktyczne:

 • światło w studiu, plenerze, wnętrzach naturalnych
 • praktyka oświetleniowa na planie filmowym
 • zasilanie z sieci i agregatów,
 • wykonanie sieci elektrycznych na planie
 • ćwiczenia szwenkierskie
 • praktyczne zajęcia z różnymi kamerami profesjonalnymi filmowymi i UHD
 • ustawiania menu kamery HD, technologia RAW i LOG
 • podstawy DSLR
 • steadicam, stabilizatory
 • szwenkowanie
 • zdjęcia pojazdów w ruchu
 • ruch kamery, jazda, grip, kran, dolly
 • operatorskie warsztaty oświetleniowe
 • operatorskie warsztaty inscenizacyjne
 • indywidualna praca z kamerą
 • próby operatorskie
 • samodzielna realizacja etiud operatorskich (czarno-biała, barwna)
 • realizacja ćwiczenia operatorskiego grupowego pod opieką prowadzącego zajęcia
 • testy operatorskie zaawansowane, przeprowadzane z użyciem współczesnych tablic kontrolnych do kinematografii cyfrowej
 • zdjęcia sportowe, małe kamery i mocowania
 • zdjęcia efektowe: noc, deszcz, mgła, sceny kaskaderskie
 • on – set VFX
 • testy obiektywów
 • testy stylistyczne
 • współpraca z reżyserem
 • zajęcia na planie filmowym i w studiu
 • praca operatorska w realizacjach AMA TV, praktyki na planach filmowych i w produkcjach AMA FILM PRODUCTION

 

Teoria

W trakcie nauki poruszane będą zagadnienia teoretyczne:

 • historia sztuki
 • historia filmu
 • estetyka
 • podstawy inscenizacji
 • podstawy języka filmowego – opowiadanie obrazem
 • analizy filmowe, przykłady stylu operatorskiego
 • podstawy kompozycji
 • fotografia
 • fotografia cyfrowa
 • teoria światła filmowego
 • technika oświeteleniowa
 • technika prądu i zasilania
 • technologia operatorska analogowa
 • technologia operatorska cyfrowa
 • technika operatorska
 • światło w studiu, plenerze, wnętrzach naturalnych
 • zagadnienia eskponometrii
 • optyka
 • teoria koloru
 • koncepcja wizualna filmu
 • postprodukcja operatorska
 • podstawy efektów komputerowych
 • zagadnienia współczesnej prewizualizacji
 • podstawy VFX, greenscreen

Wykładowcy kierunków

Wykładowcy prowadzący zajęcia na kierunku:

 • Piotr Lenar
 • Dariusz Pawelec
 • Bogumił Godfrejów
 • Wojciech Todorow
 • Paweł Labe
 • Sebastian Strama
 • Michał Sosna
 • Janusz Julo Sus
 • Andrzej Pilichowski-Rango
 • Tomasz Poznański
 • Marek Fudali
 • Jerzy Irzyk
 • Maciej Gil
 • Piotr Zdybał

Warunki rekrutacji

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na Kierunek Operatorski jest przystąpienie do egzaminu wstępnego w formie rozmowy rekrutacyjnej oraz wcześniejsze przysłanie prac z zakresu filmu, fotografii, sztuk plastycznych lub literatury, określających predyspozycje kandydata.

Termin rozmowy kwalifikacyjnej ustalamy z uczestnikami indywidualnie.

CV oraz portfolio proszę przysyłać na adres e-mail: rekrutacja@amafilmacademy.pl.

Krok 1/4

Formularz zapisowy

na kierunek:
Ucz się od najlepszych!

AMA FILM ACADEMY

Krok 2/4

Potwierdź dane zapisowe

Kierunek: Aktorstwo Filmowe

Data rozpoczęcia:

Imię: Jan

Nazwisko: Kowalski

Data urodzenia: 2021-09-10

Adres e-mail: jan.kowalski@mail.com

Numer telefonu: +48 123-453-789

Wiadomość

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Labore, quia similique est beatae voluptates quos facilis error modi voluptatibus nobis hic quis accusantium, aspernatur excepturi incidunt unde sit aperiam asperiores?

Ucz się od najlepszych!

AMA FILM ACADEMY

Krok 3/4

Potwierdź zapis

Aby dokończyć proces zapisowy kliknij w link otrzymany od nas na wskazany przez Ciebie adres e-mail.

Jeśli potwierdzenie nie doszło, proszę sprawdzić SPAM

Wskazany adres e-mail: jan.kowalski@mail.com

Ucz się od najlepszych!

AMA FILM ACADEMY

Krok 4/4

Dziękujemy za zapis

Wkrótce sekretariat szkoły skontaktuje się z Tobą w celu dokończenia procesu zapisowego.

Ucz się od najlepszych!

AMA FILM ACADEMY