Kierunek

Produkcja Filmowa

Opis kierunku

Kierunek Produkcja Filmowa w AMA FILM ACADEMY to intensywny roczny kurs online przygotowujący do zawodu kierownika produkcji oraz producenta, sprawnie funkcjonującego w realiach nowoczesnego przemysłu filmowego. Absolwent Kierunku jest gotowy do samodzielnej pracy w pionie produkcyjnym, ale także do twórczej realizacji swych autorskich projektów filmowych. AMA kształci kompleksowo, dając możliwość nabycia kompetencji tak w ekonomiczno – finansowych, jak i kreatywnych aspektach zawodu.

Produkcja filmowa

Kierunek daje umiejętność kreowania kompletnego produktu audiowizualnego – od początku procesu twórczego aż do skutecznej sprzedaży filmu.

Dodatkowo

Zajęcia prowadzone ONLINE, metodą e-learning.
50 godzin prac własnych.

Czas trwania

1 rok, 2 semestry. Jeden semestr to  8 zjazdów co 2 tygodnie, każdy po 2 dni. Zajęcia prowadzone są w  soboty i niedziele od godziny 10:00 do 18:00

Rozpocznij edukację na tym kierunku

Zajęcia Online z Produkcji Filmowej – AMA Film Academy

Na kierunku Produkcja Filmowa w AMA Film Academy, oferujemy wyjątkowe podejście do nauczania, które przygotowuje do pracy w różnorodnych zawodach branży filmowej takich jak producent, producent wykonawczy, kierownik produkcji, asystent produkcji, location manager, skaut lokacji oraz agent sprzedaży. Nasz program edukacyjny jest dostosowany do wymagań współczesnej struktury produkcyjnej zarówno w Polsce, jak i na świecie.Wykorzystanie narzędzi AI w produkcji filmowej stanowi kluczowy wyróżnik naszego kursu na rynku edukacyjnym w Polsce, umożliwiając studentom zdobycie unikalnych umiejętności, które odpowiadają najnowszym trendom i zapotrzebowaniom branży filmowej.

Struktura Kursu

Zajęcia odbywają się online dwa dni co drugi weekend, co pozwala na elastyczne i dogłębne zrozumienie każdego etapu produkcji filmowej. Program nauczania obejmuje pięć kluczowych faz produkcji filmu: rozwój projektu, preprodukcja, zdjęcia, postprodukcja, oraz promocja i sprzedaż, z szczególnym naciskiem na fazę developmentu. Kursanci uczą się, jak kreować kompletny produkt audiowizualny – od początku procesu twórczego aż do jego skutecznej sprzedaży.

Eksperci i Praktyka

Nasi wykładowcy to doświadczeni producenci filmowi i kierownicy produkcji, którzy pracują przy znaczących projektach filmowych i telewizyjnych. Praktyczne zajęcia na planach filmowych i seriali TV zapewniają realne doświadczenie, które jest nieocenione w branży. Jako członek Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych KIPA, oferujemy naszym najlepszym studentom także możliwość odbycia praktyk.

Dyplom i Perspektywy

Warunkiem ukończenia kursu jest złożenie pełnego pakietu produkcyjnego oraz prezentacja projektu podczas pitchingu, co stanowi otwarty egzamin dyplomowy. Absolwenci otrzymują dyplom AMA Film Academy, który jest potwierdzeniem nabytych umiejętności i otwiera drzwi do kariery w dynamicznie zmieniającym się świecie produkcji filmowej.

Zapraszamy do zapoznania się z naszym programem nauczania i dołączenia do naszej społeczności kreatywnych twórców filmowych!

Pierwszy semestr – Wprowadzenie w problematykę produkcji filmowej

W pierwszym semestrze, kursanci AMA Film Academy zdobywają solidne fundamenty w zakresie produkcji filmowej. Program rozpoczyna się od wprowadzenia do kluczowych pojęć oraz omówienia głównych etapów produkcji: od koncepcji po dystrybucję. Szczegółowo omawiane są role i odpowiedzialności w zespole produkcyjnym, co obejmuje nie tylko producentów, ale także asystentów produkcji, menedżerów lokacji oraz koordynatorów postprodukcji.

Analiza scenariusza i rozwój projektu – Słuchacze uczą się technik analizy scenariusza, identyfikując kluczowe elementy potrzebne do przyciągnięcia finansowania i aktorów. Nauczanie obejmuje również metody rozwijania projektów, od rozwóju struktury narracyjnej po tworzenie pitchów.

Finansowanie i polityka festiwalowa – Kursanci zdobywają wiedzę na temat różnorodnych źródeł finansowania, w tym dotacji, crowdfundingu i inwestycji prywatnych. Omawiana jest również strategia wprowadzania filmów na festiwale, co jest kluczowe dla zrozumienia procesów selekcji i korzyści wynikających z udziału w tych wydarzeniach.

Dystrybucja i sprzedaż – Prowadzone są wykłady na temat współczesnych modeli dystrybucji, w tym dystrybucji cyfrowej i VOD, oraz tradycyjnych kanałów kinowych i telewizyjnych. Kursanci uczą się, jak negocjować umowy z dystrybutorami i jakie strategie sprzedaży mogą maksymalizować zasięg i zwrot z inwestycji.

Etyka i estetyka filmowa – Zajęcia koncentrują się na kwestiach etycznych w produkcji filmowej, takich jak autentyczność przedstawienia i odpowiedzialność wobec przedstawianych tematów i postaci. Rozwija się również zrozumienie estetycznych aspektów filmu, w tym koncepcji wizualnej filmu, designu dźwięku, oraz użycia technologii, wraz z technologiami przyszłości.

Drugi semestr – Zaawansowane techniki i praktyka produkcyjna

Drugi semestr skupia się na praktycznym zastosowaniu wiedzy zdobytej w pierwszym semestrze i rozwija umiejętności niezbędne do samodzielnego prowadzenia produkcji filmowych.

Integracja AI w Produkcji Filmowej

Zastosowanie AI w rozwoju scenariuszy – Kursanci nauczą się, jak korzystać z zaawansowanych narzędzi AI do analizy i rozwoju scenariuszy. AI może pomagać w identyfikowaniu słabych punktów fabuły, sugerować rozwój postaci, a nawet przewidywać reakcje publiczności na dane elementy narracyjne.

AI w obsadzaniu i selekcji aktorów – Przedstawimy technologie AI, które analizują dane z przeszłych produkcji, aby pomóc w idealnym dopasowaniu aktorów do ról na podstawie emocjonalnej zgodności z postacią i chemii z innymi członkami obsady.

Automatyzacja w postprodukcji – Słuchacze poznają, jak AI może usprawnić procesy montażu, koloryzacji oraz edycji dźwięku, redukując czas pracy i zwiększając efektywność. Technologie te umożliwiają automatyczne komponowanie ujęć, optymalizację oświetlenia w scenach i dopasowywanie ścieżek dźwiękowych.

AI w zarządzaniu produkcją – Omówienie narzędzi AI, które pomagają w logistyce i planowaniu produkcji, przewidując potencjalne opóźnienia i optymalizując harmonogramy. AI może również analizować warunki pogodowe i inne zewnętrzne czynniki, które mogą wpłynąć na harmonogram zdjęć.

Etyczne i prawne aspekty wykorzystania AI – Kurs będzie również obejmował dyskusje na temat etycznych wyzwań związanych z wykorzystaniem AI, takich jak autorskie prawa do algorytmicznie generowanych treści i odpowiedzialność za decyzje podejmowane przez systemy AI.

Praktyczne Zastosowanie AI

Podczas drugiego semestru, studenci będą mieli okazję do praktycznego zastosowania narzędzi AI w ramach swoich projektów. Będzie to obejmowało zarówno eksperymentalne krótkie filmy, które wykorzystują AI do generowania wizualizacji i efektów specjalnych, jak i większe projekty fabularne, gdzie AI wspiera planowanie i realizację produkcji.

Wprowadzenie modułu AI w produkcji filmowej pozwoli studentom AMA Film Academy na zdobycie przewagi konkurencyjnej na rynku pracy, oferując umiejętności zgodne z najnowszymi trendami w technologii filmowej. Taka wiedza przygotuje ich nie tylko do efektywnej pracy w branży, ale także do innowacyjnego myślenia i eksploracji nowych możliwości, które otwiera przed nimi sztuczna inteligencja.

Produkcja dokumentalna – Kursanci realizują dokumenty produkcyjne, pracując nad własnymi filmami dokumentalnymi od etapu badań po finalną postprodukcję. Ta praktyczna część kursu pozwala na zdobycie doświadczenia w terenie i w pracy z rzeczywistymi tematami.

Projekt fabularny – Każdy słuchacz opracowuje i realizuje kompletny projekt przygotowawczy dla filmu fabularnego. Projekt ten obejmuje wszystkie aspekty produkcji: od budżetowania, poprzez casting, planowanie produkcji, aż po przygotowanie planów zdjęciowych i harmonogramów.

Współpraca międzynarodowa – Program rozszerza wiedzę na temat międzynarodowej współpracy i koprodukcji, przygotowując studentów do pracy w globalnym środowisku produkcyjnym. Zajęcia obejmują case study międzynarodowych projektów filmowych, analizę strategii negocjacyjnych oraz zarządzanie różnorodności

Dyplom Kierunku Produkcja Filmowa

Warunkiem ukończenia kursu jest złożenie pełnego pakietu produkcyjnego, będącego wynikiem współpracy ze słuchaczami Kierunku Reżyseria przy ich filmach dyplomowych, oraz prezentacja projektu podczas pitchingu, będącego otwartym egzaminem dyplomowym z udziałem publiczności. Absolwenci otrzymują dyplom AMA FILM ACADEMY.

 

Powiązane kierunki

Reżysersko-Operatorski

Kierunek Filmowy w AMA WARSZAWA to roczny kurs realizacji filmowej, reżyserii oraz sztuki operatorskiej dla pocz...

Reżyseria Filmowa

Kierunek Reżyseria Filmowa w AMA WARSZAWA to intensywny kurs przygotowujący do zawodu reżysera i szeroko rozumia...

Reżyseria Filmowa

Kierunek Reżyseria Filmowa w AMA WARSZAWA to intensywny kurs przygotowujący do zawodu reżysera i szeroko rozumia...

Reżyseria Filmowa

Kierunek Reżyseria Filmowa w AMA KRAKÓW to intensywny kurs przygotowujący do zawodu reżysera i szeroko rozumiane...

Reżyseria Filmowa

Kierunek Reżyseria Filmowa w AMA KRAKÓW to intensywny kurs przygotowujący do zawodu reżysera i szeroko rozumiane...

Reżysersko-Operatorski

Kierunek Filmowy w AMA KRAKÓW to roczny kurs realizacji filmowej, reżyserii oraz sztuki operatorskiej dla począt...

Informator zapisowy

Zapisy od : 15.04.2024

Rekrutacja od : 05.05.2024

Termin zajęć: 09.11.2024 koniec: 29.06.2025

Opłata egzaminacyjna: PLN 150 ( płatna po zapisie )

Ubezpieczenie NNW: PLN rocznie 70 (doliczone do pierwszej wpłaty)

Wpisowe: PLN 1800 płatne po podpisaniu umowy

Czesne: semestr 5000 PLN / rok 10 000 PLN

Płatne za semestr z góry do:

1 października i 15 lutego każdego roku, lub w miesięcznych ratach płatnych do 5 dnia każdego miesiąca

październik – czerwiec PLN 1100

lipiec – wrzesień PLN 550

Praktyka

W trakcie nauki poruszane będą zagadnienia teoretyczne:

 • obowiązkowa produkcja form filmowych w strukturach AMA i w innych firmach produkcyjnych
 • generowanie projektu filmowego i doprowadzenie do jego realizacji
 • zdobywanie funduszy
 • przygotowywanie wniosków i dokumentów
 • zdobywanie scenariusza, praw, adaptacji
 • log line, tag line
 • przeprowadzenie produkcji
 • organizacja postprodukcji, produkowanie VFX, wszystkie rodzaje dystrybucji technologicznej
 • sprzedaż, dystrybucja
 • realizacja filmu reklamowego
 • realizacja rekonstrukcji sceny amerykańskiego filmu fabularnego
 • realizacja filmów dyplomowych

Teoria

W trakcie nauki poruszane będą zagadnienia teoretyczne:

 • teoria produkcji we wszystkich 5 etapach
 • rozwój projektu [development]
 • preprodukcja  [preproduction]
 • okres zdjęciowy [shooting]
 • postprodukcja [postproduction]
 • sprzedaż i promocja [distribution]
 • produkcja telewizyjna i filmowa
 • prawo w filmie, przepisy
 • prawo autorskie
 • nauka tworzenia dokumentów, umów, księgowości podstawowej, przepisy skarbowe
 • całkowita obsługa oprogramowania (m. in. Movie Magic, Celtx)
 •  praktyczne wykonanie: scenariusz break down, scheduling, call sheet, budgeting
 • etap preproduction w polskich i zagranicznych warunkach: rozwój projektu, prace scenariuszowe, kreacja projektu, planowanie dystrybucji
 • pitching – prezentacja projektu
 • finansowanie
 • script doctoring
 • inspirujący development
 • określanie grupy docelowej
 • kreatywne poszukiwanie reżysera
 • słownik filmowy – nazewnictwo w języku angielskim i niemieckim
 • promocja, sprzedaż, dystrybucja
 • tworzenie koprodukcji, w tym zagranicznych
 • praktyki na planach filmowych, w studio TV

Wykładowcy kierunków

Wykładowcy prowadzący zajęcia na kierunku:

 

 • Kuba Kosma
 • Bożena Cerba
 • Małgorzata Zacharko
 • Aleksandra Świerk
 • Bartosz Seidel
 • Piotr Bogusz
 • Piotr Miklaszewski
 • Katarzyna Wilk
 • Maciej Gil
 • Natalia Gajecka
 • Jacek Szarański
 • Joanna Szymańska

Warunki rekrutacji

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na Kierunek Produkcja Filmowa jest odbycie rozmowy rekrutacyjnej oraz wcześniejsze przysłanie CV kierunkowego określającego predyspozycje kandydata.

Termin rozmowy rekrutacyjnej ustalany jest indywidualnie. Rozmowa odbywa się ONLINE

CV proszę przysyłać na adres e-mail: rekrutacja@amafilmacademy.pl

Informator zapisowy

Zapisy od : 15.04.2024

Rekrutacja od : 05.05.2024

Termin zajęć: 09.11.2024 koniec: 29.06.2025

Opłata egzaminacyjna: PLN 150 ( płatna po zapisie )

Ubezpieczenie NNW: PLN rocznie 70 (doliczone do pierwszej wpłaty)

Wpisowe: PLN 1800 płatne po podpisaniu umowy

Czesne: semestr 5000 PLN / rok 10 000 PLN

Płatne za semestr z góry do:

1 października i 15 lutego każdego roku, lub w miesięcznych ratach płatnych do 5 dnia każdego miesiąca

październik – czerwiec PLN 1100

lipiec – wrzesień PLN 550

Praktyka

W trakcie nauki poruszane będą zagadnienia teoretyczne:

 • obowiązkowa produkcja form filmowych w strukturach AMA i w innych firmach produkcyjnych
 • generowanie projektu filmowego i doprowadzenie do jego realizacji
 • zdobywanie funduszy
 • przygotowywanie wniosków i dokumentów
 • zdobywanie scenariusza, praw, adaptacji
 • log line, tag line
 • przeprowadzenie produkcji
 • organizacja postprodukcji, produkowanie VFX, wszystkie rodzaje dystrybucji technologicznej
 • sprzedaż, dystrybucja
 • realizacja filmu reklamowego
 • realizacja rekonstrukcji sceny amerykańskiego filmu fabularnego
 • realizacja filmów dyplomowych

Teoria

W trakcie nauki poruszane będą zagadnienia teoretyczne:

 • teoria produkcji we wszystkich 5 etapach
 • rozwój projektu [development]
 • preprodukcja  [preproduction]
 • okres zdjęciowy [shooting]
 • postprodukcja [postproduction]
 • sprzedaż i promocja [distribution]
 • produkcja telewizyjna i filmowa
 • prawo w filmie, przepisy
 • prawo autorskie
 • nauka tworzenia dokumentów, umów, księgowości podstawowej, przepisy skarbowe
 • całkowita obsługa oprogramowania (m. in. Movie Magic, Celtx)
 •  praktyczne wykonanie: scenariusz break down, scheduling, call sheet, budgeting
 • etap preproduction w polskich i zagranicznych warunkach: rozwój projektu, prace scenariuszowe, kreacja projektu, planowanie dystrybucji
 • pitching – prezentacja projektu
 • finansowanie
 • script doctoring
 • inspirujący development
 • określanie grupy docelowej
 • kreatywne poszukiwanie reżysera
 • słownik filmowy – nazewnictwo w języku angielskim i niemieckim
 • promocja, sprzedaż, dystrybucja
 • tworzenie koprodukcji, w tym zagranicznych
 • praktyki na planach filmowych, w studio TV

Wykładowcy kierunków

Wykładowcy prowadzący zajęcia na kierunku:

 

 • Kuba Kosma
 • Bożena Cerba
 • Małgorzata Zacharko
 • Aleksandra Świerk
 • Bartosz Seidel
 • Piotr Bogusz
 • Piotr Miklaszewski
 • Katarzyna Wilk
 • Maciej Gil
 • Natalia Gajecka
 • Jacek Szarański
 • Joanna Szymańska

Warunki rekrutacji

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na Kierunek Produkcja Filmowa jest odbycie rozmowy rekrutacyjnej oraz wcześniejsze przysłanie CV kierunkowego określającego predyspozycje kandydata.

Termin rozmowy rekrutacyjnej ustalany jest indywidualnie. Rozmowa odbywa się ONLINE

CV proszę przysyłać na adres e-mail: rekrutacja@amafilmacademy.pl

Krok 1/4

Formularz zapisowy

na kierunek:
Ucz się od najlepszych!

AMA FILM ACADEMY

Krok 2/4

Potwierdź dane zapisowe

Kierunek: Aktorstwo Filmowe

Data rozpoczęcia:

Imię: Jan

Nazwisko: Kowalski

Data urodzenia: 2021-09-10

Adres e-mail: jan.kowalski@mail.com

Numer telefonu: +48 123-453-789

Wiadomość

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Labore, quia similique est beatae voluptates quos facilis error modi voluptatibus nobis hic quis accusantium, aspernatur excepturi incidunt unde sit aperiam asperiores?

Ucz się od najlepszych!

AMA FILM ACADEMY

Krok 3/4

Potwierdź zapis

Aby dokończyć proces zapisowy kliknij w link otrzymany od nas na wskazany przez Ciebie adres e-mail.

Jeśli potwierdzenie nie doszło, proszę sprawdzić SPAM

Wskazany adres e-mail: jan.kowalski@mail.com

Ucz się od najlepszych!

AMA FILM ACADEMY

Krok 4/4

Dziękujemy za zapis

Wkrótce sekretariat szkoły skontaktuje się z Tobą w celu dokończenia procesu zapisowego.

Ucz się od najlepszych!

AMA FILM ACADEMY