kierunek
Aktorstwo Filmowe Stacjonarny

AKTORSTWO FILMOWE I TELEWIZYJNE

Start / Kierunki filmowe / Aktorski stacjonarny

Dlaczego Kierunek Aktorstwo Filmowe Stacjonarny?

Aktorski

Kurs sztuki aktorskiej specyficznej dla filmu, telewizji i reklamy na poziomie podstawowym, średnim oraz zaawansowanym.

Kierunek realizowany jest w AMA Kraków.

Czas trwania

2 lata, 4 semestry. Zajęcia odbywają się od wtorku do piątku

Liczba godzin

11 godzin tygodniowo,
352 w roku + 150 godzin zajęć fakultatywnych

Dodatkowo

Praktyki w produkcjach filmowych
Udział w profesjonalnych planach filmowych w studiu i lokacjach TVN
Uczestnictwo w festiwalach filmowych
Projekcje
Praca w AMA TV, Grupie Plus

opis kierunku

Kierunek Aktorstwo Filmowe w AMA

Kierunek Aktorstwo Filmowe (Camera Acting) w AMA KRAKÓW to jedyny kierunek o takim profilu w Polsce. Jest przeznaczony zarówno dla początkujących adeptów sztuki aktorskiej, jak i dla studentów szkół aktorskich oraz rozpoczynających pracę aktorów, chcących udoskonalić swój warsztat filmowy.

 

Zaawansowany i profesjonalnie prowadzony kurs występowania przed kamerą, wzorowany na znanym w zachodniej Europie i USA programie Camera Acting. Na Kierunku Aktorskim w AMA uczą znani, dysponujący nowoczesnym warsztatem aktorzy filmowi i teatralni, specjaliści od poszczególnych elementów warsztatu aktorskiego, reżyserzy i operatorzy filmowi. W AMA FILM ACADEMY zajęcia prowadzą wyłącznie wykładowcy aktywni zawodowo, pracujący w filmie, TV oraz w reklamie.

Pierwszy rok obejmuje naukę elementów warsztatu aktorskiego, improwizacji oraz reżyserskiej pracy z aktorem oraz pełny program Camera Acting. Studenci uczą się podstaw kreowania postaci, wymowy, impostacji, gry aktorskiej, pracy z kamerą oraz pracy aktora na planie filmowym. Program kierunku wypełniają przede wszystkim ćwiczenia techniczne, m.in. z zachowania na planie przed i za kamerą, technik dźwiękowych w filmie w zakresie dialogu, zasad zachowania się aktora wobec konstrukcji światła filmowego, podstaw montażu, elementów gramatyki języka filmowego, reżyserii filmowej i analizy scenariusza. Harmonogram obejmuje również zajęcia ruchowe z modelingu, tańca, plastyki ruchu i rytmiki oraz z ewolucji kaskaderskich, walk i markowania, a także dodatkowe zajęcia z historii filmu i telewizji w kontekście aktorstwa, prowadzone w oparciu o projekcje filmowe.

Drugi rok nastawiony jest przede wszystkim na praktyczne podejście do tematu aktorstwa. Słuchacze poznają i ćwiczą różne techniki aktorskie, m. in. interpretację tekstu i interpretację postaci, poszukiwanie fizyczności, monolog, prozę, improwizację.

W trzecim i czwartym semestrze odbywają się rozbudowane zajęcia kaskaderskie oraz ćwiczenia z castingu, zarówno do filmu fabularnego, jak i do reklamy. Aktywność uczestników skupia się na pracy nad rolą filmową, umiejętnością partnerowania na planie, na inscenizacji, a także na odnajdowaniu się w różnych formach audiowizualnych, od filmu fabularnego po serial TV oraz reklamę. Skuteczna praca nad rolą i reżyserska inscenizacja filmowa są osią programu II roku. Dodatkowo założenia programowe zakładają m. in. realizację filmu fabularnego krótkometrażowego, profesjonalnego spotu reklamowego, zadanie scenariuszowe, rejestrację monologów, tworzenie postaci, budowanie charakteru filmowego, istnienie bohatera pomiędzy słowami – bez tekstu. To również czas na warsztaty mistrzowskie prowadzone przez znanych i uznanych aktorów.

Dyplom Kierunku Aktorstwo Filmowe

Podstawą zaliczenia kierunku i uzyskania dyplomu jest oddanie zrealizowanego grupowo filmu dyplomowego z własną odrębną rolą oraz dema aktorskiego z pozostałych materiałów. Słuchacze, którzy uzyskają pozytywny wynik egzaminu, otrzymują Dyplom AMA FILM ACADEMY.

Słuchacze AMA mają do dyspozycji bogato wyposażoną wypożyczalnię sprzętu zdjęciowego, oświetleniowego, dźwiękowego i grip, zaawansowane stanowiska montażowe oraz studio zdjęciowe.

Kierunek realizowany jest w AMA Kraków.


TERMINY

Początek semestru zimowego: 05.10.2021 koniec: 11.02.2022
Początek semestru letniego: 01.03.2022 koniec: 24.06.2022

AMA FILM ACADEMY to szkoła filmowa wpisana do rejestru szkół artystycznych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


ZOBACZ nasz LIVE o KIERUNKU AKTORSKIM:

17.06.2021 godz: 18:00 www.amalive.pl

 

Na ekranie możemy po prostu zrobić coś dla kogoś

Adam Lipka – Kierunek Filmowy

Chodzi o zbliżenie się do człowieka, wywołanie w nim jakiejś zmiany

Adam Gontarz - Kierunek Operatorski
program kierunku
TEORIA
 • elementy warsztatu aktorskiego
 • podstawy gramatyki języka filmowego
 • podstawy reżyserii filmowej
 • kreacja
 • impostacja
 • analiza filmowa
 • Camera Acting i motoryka
 • produkcja filmowa
 • prawo autorskie  – elementy
PRAKTYKA
 • podstawy gry aktorskiej
 • filmowe techniki aktorskie
 • dialog w filmie, zasady dźwiękowe
 • praca z kamerą
 • zadania aktorskie
 • warsztat aktorski – improwizacja
 • warsztat aktorski – monolog
 • wymowa, emisja głosu
 • dynamika ruchu, wielkości planów
 • pozycje aktora przed kamerą
 • aktor wobec światła
 • partnerowanie na planie
 • analiza wyglądu twarzy, mimika
 • portret filmowy (zbliżenie)
 • praca nad rolą filmową
 • praca nad scenariuszem
 • warsztat: inscenizacja filmowa
 • podstawy montażu filmowego
 • aktor w serialu TV
 • aktor w filmie fabularnym
 • aktor w prostych formach dokumentalnych i TV
 • aktor w reklamie
 • casting
 • motoryka – ćwiczenia
 • taniec, plastyka ruchu, rytmika
 • ewolucje kaskaderskie, zadania kaskaderskie
 • continuity w filmie
 • mistrzowskie warsztaty aktorskie

Zajęcia dodatkowe realizowane w AMA to: fakultatywne projekcje filmowe, master class, udział w festiwalach, praktyki na profesjonalnych planach filmowych, możliwość realizacji pozaprogramowych i pozaszkolnych projektów filmowych, praca w redakcji AMA TV.

AKTORKI – SPEKTAKL Kierunku Aktorskiego

KIERUNEK AKTORSKI

warunki rekrutacji
Rekrutacja

Warunkiem przyjęcia na Kierunek Aktorstwo Filmowe jest odbycie rozmowy rekrutacyjnej oraz przedstawienie swojego portfolio i CV kierunkowego, określające predyspozycje kandydata.
Termin rozmowy rekrutacyjnej ustalany jest  indywidualnie. Rozmowa odbywa się w siedzibie AMA, lub ONLINE
CV oraz portfolio proszę przysyłać na adres e-mail: rekrutacja@akademiamultiart.pl

 

Informator zapisowy
 • Zapisy: 01.05.2021 – 30.09.2021
 • Rekrutacja online: 15.05.2021 – 30.09.2021
 • Termin: 05.10.2021 – 30.06.2023
 • Opłata egzaminacyjna: PLN 50
 • Ubezpieczenie NNW: PLN rocznie 39
 • Wpisowe: PLN 1500  płatne po podpisaniu umowy
 • Czesne:
  PLN/ semestr 4500
  PLN/ rok 9000
  Płatne za semestr z góry do:
  1 października i 15 lutego każdego roku,
  lub w miesięcznych ratach płatnych do 5 dnia każdego miesiąca
  październik – czerwiec PLN 990
  lipiec – wrzesień  PLN 500
zacznij z ama

Nakręć się na film Ucz się od najlepszych