Post-Pre production cinema
VFX / CGI / ANIMACJA 3D / COLOR GRADING

Start / Kierunki filmowe / Post-Pre production cinema

Dlaczego Post-Pre production cinema?

Post-Pre production cinema

Profesjonalny, praktyczny kurs na poziomie zaawansowanym w zakresie: VFX – cyfrowe efekty wizualne, CGI -computer-generated imagery, Animacja 3D, Color Grading – korekcja barwna obrazu, Korekcja barwna obrazu, Film Restoring.
Przygotowuje do samodzielnej pracy w zakresie preprodukcji cyfrowej postprodukcji obrazu filmowego. Kierunek realizowany jest w AMA Warszawa.

 

Czas trwania

2 lata, 4 semestry. Jeden semestr to 8 zjazdów, średnio co 2 tygodnie. Zajęcia prowadzone są w piątki od godziny 16:00 do 20:00 oraz w soboty od godziny 10:00 do 18:00 i niedziele od godziny 10:00 do 18:00. Kurs odbywa się wyłącznie w  Warszawie. Możliwe są teoretyczne zajęcia online.

Liczba godzin

18 godzin w trakcie zjazdu
144 w semestrze
288 w ciągu roku
576 w całym kursie

Dodatkowo

Praktyki w studiach postprodukcyjnych
160 godzin pracy własnej

opis kierunku

Postproduction/Preproduction Cinema w AMA

Kierunek VFX, CGI, 3D, Color Grading, Restoring w AMA FILM ACADEMY to niespotykany w innych szkołach, jedyny w Polsce kurs zagadnień współczesnej cyfrowej preprodukcji i postprodukcji obrazu: Efektów wizualnych VFX, Komputerowo generowanej rzeczywistości, korekcji barwnej obrazu i rekonstrukcji cyfrowej obrazu. Kurs jest dedykowany zarówno początkującym adeptom, jak i zaawansowanym kandydatom, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności na poziomie profesjonalnym.
Każdy z uczestników wybiera odpowiednią dla siebie specjalność.

Kierunek Postprodukcji i Preprodukcji Obrazu dzieli się na odrębne specjalizacje: Color Grading, VFX i Animacja 3D.

Każdy ze słuchaczy w II roku nauki wybiera swoją podspecjalizację ( CGI, VFX, Color, Restoring, Animacja ) i jest indywidualnie kształcony w danym kierunku.

Wykładowcami na tym kierunku są znani polscy montażyści, koloryści, specjaliści od efektów VFX i animacji 3D.

Pierwszy rok obejmuje wspólną dla obu specjalizacji naukę elementów języka filmowego, technologii obrazu i dźwięku, analizy filmowej, konstrukcji dzieła filmowego oraz podstaw wszystkich dziedzin postprodukcji obrazu w filmie.

Po pierwszym roku uczestnicy kursu wybierają jedną z dwóch specjalizacji: Color Grading lub VFX i Animacja 3D.

Od trzeciego semestru szczególny nacisk w programie nauczania kładziony jest na naukę rzemiosła. Teoria pełni rolę pomocniczą, ułatwiającą realizację zadań praktycznych. Podczas drugiego roku uczestnicy kursu udoskonalają zawodowe umiejętności zgodnie z programem wybranej specjalizacji.

Program specjalizacji Color Grading obejmuje kształcenie z zakresu montażu obrazu i dźwięku na współczesnych platformach Avid, Adobe Premiere oraz intensywną naukę z zakresu korekcji obrazu i color gradingu na platformie DaVinci Resolve i Base Light.  Zajęcia na specjalizacji przygotowują do samodzielnej pracy do pracy w zakresie color gradingu znajdującego zastosowanie w filmie, TV i reklamie, lub montażysty obrazu. Uczestnicy kursu poznają teorię i historię montażu filmowego, zarys historii malarstwa, teorię barw i struktury światła. Uczą się praktycznego wykorzystania interfejsu oprogramowania powszechnie używanego w zawodzie montażysty i specjalisty od color gradingu. Nabywają kompetencji w dziedzinie montażu i gradingu różnych form filmowych: reklamy, dokumentu, reportażu, fabuły i filmu eksperymentalnego. Dowiadują się, jak wykonywać napisy i opracowania graficzne. Uczą się montażu dźwięku i podstaw opracowania dźwiękowego, a także przygotowywania materiału do obróbki dźwiękowej. Kursanci poznają również technologię cyfrowego zapisu obrazu, kodowania i formatów cyfrowych, zapisu analogowego oraz cyfrowego obrazu barwnego i czarno-białego. Uczą się korekcji gęstościowych i barwnych, wykonywania masek, wyciągów barwnych, przejść i dynamicznych korekt, importu i eksport materiału cyfrowego. Poznają zasady wykonywanie kopii wzorcowych, kopii cyfrowych w rożnych formatach oraz DCP (kopie cyfrowej projekcji kinowej). Poznają całościowy zakres współczesnego DI (digital intermediate). Biorą udział w licznych ćwiczeniach i zajęciach praktycznych.


ZOBACZ NAGRANIE Z ABSOLWENTEM!

 

Program specjalizacji VFX i Animacja 3D obejmuje naukę cyfrowych efektów specjalnych dla filmu, reklamy i TV, przy użyciu aktualnych oprogramowań Foundry Nuke, Adobe After Effects, Fusion oraz naukę animacji 3D w oparciu o program Autodesk Maya. Osobnym działem kształcenia będzie praca w silniku Unreal engine. w zakresie komputerowego generowania ruchomych obrazów 3D, VR, znajdujących zastosowanie w filmie, TV oraz reklamie. Słuchacze uczestniczą w licznych zajęciach praktycznych dotyczących tworzenia scenariusza i storyboardu, previsu, produkcji  w wybranym pakiecie 3D, produkcji VFX, przygotowania scenografii wirtualnych do filmu, zaawansowanej preprodukcji obrazu, oraz postprodukcji, planu i strategii promocji animacji. Zdobywają wiedzę na temat wpływu technologii na rozwój VFX i. całego działu CGI, oraz opisu parametrów sprzętu. Uczą się modelowania obiektów, teksturowania, oświetlania, elementów compositingu i renderingu. Uczestniczą w licznych zajęciach z zakresu  tworzenia efektów VFX,  dotyczącymi m.in. analizy scenariusza i organizacji pracy nad efektami (VFX breakdown, VFX pipeline), prewizualizacji i pracy na planie zdjęciowym w ramach supervisingu (tracking markers, greenscreen, HDRI), formatów cyfrowych i zrozumienia przestrzeni kolorystycznych (color space, LUTs), techniki kompozycji obrazu (camera & object tracking, rotoscopy, keying, 2D/3D compositing), tworzenia elementów 3D do ujęć (CGI – modeling, texturing, lighting & rendering), integracji elementów CGI ze zdjęciami (mattepaint, relighting) oraz elementów graficznych i animacji w filmie (burn-ins, motion design, credits).

Ważnym elementem kształcenia będzie dział… rozwijającej się techniki LED Production, VR, oraz techniki restoringu filmowego.

Nauka będzie prowadzona PROJEKTOWO, słuchacze będą brali udział stale w symulowanej produkcji projektu filmowego, wykonując poszczególne funkcje.

Zapoznają się z elementami produkcji filmowej i regułami polityki festiwalowej.

 

Dyplom na Kierunku Postprodukcja Obrazu

Podstawą ukończenia kierunku i uzyskania dyplomu jest realizacja dyplomowego zadania praktycznego i zdanie egzaminu teoretycznego. Słuchacze, którzy uzyskają ocenę pozytywną, otrzymają Dyplom AMA FILM ACADEMY.

Słuchacze AMA mają do dyspozycji zaawansowane stanowiska montażowe, VFX i color grading.

Kierunek realizowany jest w AMA Warszawa.

 


TERMINY

Początek semestru zimowego: 16.10.2021

Początek semestru letniego: 25.02.2022

 

 


ZOBACZ NAGRANIE Z WYKŁADOWCĄ!

 

To, co pokazał nam Glen Castinho, to po prostu jakiś majstersztyk color gradingu

Anna Świąder - Postprodukcja Obrazu

W montażowniach dotyka się nieomal wszystkich dziedzin przemysłu filmowego

Cezary Grzesiuk
program kierunku
Teoria
 • historia efektów optycznych
 • historia efektów VFX
 • historia animacji
 • najpopularniejsze pakiety stosowane przy produkcji efektów wizualnych
 • analiza scenariusza i organizacja pracy nad efektami (VFX breakdown, VFX pipeline)
 • prewizualizacje i praca na planie zdjęciowym (tacking markers, greenscreen, HDRI)
 • formaty cyfrowe i zrozumienie przestrzeni kolorystycznych (color space, LUTs)
 • techniki kompozycji obrazu (camera & object tracking, rotoscopy, keying, 2D/3D compositing )
 • tworzenie elementów 3D do ujęć (CGI – modeling, texturing, lighting & rendering)
 • integracja elementów CGI ze zdjęciami (mattepaint, relighting)
 • elementy graficzne i animacja w filmie (Burn-ins, Motion Design, Credits)
 • narracyjny design
 • VFX budowa pipeline – dobór odpowiedniego oprogramowania
 • wpływ technologii na rozwój VFX i VR
 • opis sprzętu oraz  jego parametrów pod kątem VFX
 • pakiety 3D: Maya, Houdini, 3ds MAX, Cinema 4
 • compositing (online): Nuke, After Effects,
 • Unreal engine
 • silniki renderujace
 • symulatory
 • Roto, Mocha
 • teoria montażu
 • zasady montażowe w różnych stylach opowiadania
 • analiza reżysersko – montażowa
 • zasady montażu różnych form filmowych:
 • nowe media
 • prawo filmowe
 • zarys historii malarstwa i fotografii
 • teoria barw i struktura światła
 • technologia cyfrowego zapisu obrazu, kodowania, formatów cyfrowych
 • color grading
 • wybrane zagadnienia z zakresu sztuki operatorskiej

 

Praktyka
 • organizacja pracy – planowanie
 • sporządzanie scriptu montażowego, VFX
 • organizacja montażowni
 • organizacja pracy w obrębie programu
 • nauka interface’u Avid, Premiere Pro, After Effects, Nuke, Maya, Da Vinci Resolve, Fusion
 • koncepcyjne ćwiczenia praktyczne
 • wykonywanie napisów i opracowań graficznych
 • wykonywanie masek, wyciągów barwnych, przejść i dynamicznych korekt
 • import i eksport materiału cyfrowego
 • wywoływanie plików RAW
 • wykonywanie kopii wzorcowych, kopii cyfrowych w rożnych formatach, oraz DCP
 • DI – digital intermediate
 • prace zaliczeniowe na koniec semestrów oraz praca dyplomowa
 • modelowanie obiektów
 • teksturowanie
 • oświetlanie
 • elementy compositingu
 • rendering
 • storyboard – technika i styl opowiadania obrazem
 • tworzenie prewizualizacji filmu – animatik (techniki i rozwiązania)
 • animacja postaci – tworzenie animacji ściśle odpowiadającej dramaturgii filmu
 • rysunek
 • produkcja – animacja (w wybranym pakiecie 3D)
 • postprodukcja (wybrany pakiet)
 • VFX makiety
 • VFX miniatury
 • VFX matte painting
 • VFX postaci – stop motion
 • VFX woda/ogień
 • VFX multiplikacja postaci
 • motion control
 • makeup
 • CGI
 • animated CGI
 • bullet-time
 • motion capture
 • 3-D stereo
 • Pakiety 3D: Maya, Houdini, 3ds MAX
 • compositing (online): Nuke, After Effects
 • zarządzanie postprodukcją ( kierownictwo produkcji ) – podstawy
Kierunek prowadzi
Zajęcia prowadzą
Planowani wykładowcy

KIERUNEK POSTPRODUKCJA

PANDEMIA VFX 

warunki rekrutacji
Rekrutacja

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na Kierunek Postprodukcja Obrazu jest przystąpienie do egzaminu wstępnego w formie rozmowy rekrutacyjnej oraz wcześniejsze przysłanie prac z zakresu filmu, fotografii, sztuk plastycznych lub literatury, określających predyspozycje kandydata.

Kandydaci na odpowiednim poziomie zaawansowania mogą ubiegać się od razu o przyjęcie na drugi semestr lub rok kursu.

Termin rozmowy rekrutacyjnej ustalany jest  indywidualnie. Rozmowa odbywa się ONLINE.

CV, prace filmowe, fotograficzne lub teksty proszę przysyłać na adres e-mail: rekrutacja@akademiamultiart.pl

Informator zapisowy
 • Zapisy: 01.05.2021 – 30.09.2021
 • Rekrutacja online: 15.05.2021 – 30.09.2021
 • Termin: 16.10.2021 – 25.06.2023
 • Opłata egzaminacyjna: PLN 50
 • Ubezpieczenie NNW: PLN rocznie 39
 • Wpisowe: PLN 1500  płatne po podpisaniu umowy
 • Czesne: 5500
  PLN/ semestr 5500
  PLN/ rok 11000
  Płatne za semestr z góry do:
  01 października i 15 lutego każdego roku,
  lub w miesięcznych ratach płatnych do 5 dnia każdego miesiąca
  październik – czerwiec PLN 1500
  lipiec – wrzesień  PLN 600
zacznij z ama

Nakręć się na film Ucz się od najlepszych