Kierunek

AMA Game Art – AGA

Opis kierunku

AMA Game Art – AGA

AGA to innowacyjny program kształcenia artystycznego skierowany do przyszłych twórców gier komputerowych oraz cyfrowej produkcji filmowej. Jest to odpowiedź na rosnące potrzeby rynku w zakresie połączenia tradycyjnych umiejętności filmowych z najnowszymi technologiami stosowanymi w produkcji gier i filmów. Naszym celem jest wykształcenie nowego pokolenia specjalistów, których wiedza i umiejętności będą przekraczały granice obu tych dziedzin.

 

AMA Game Art - AGA

AGA to innowacyjny program kształcenia artystycznego skierowany do przyszłych twórców gier komputerowych oraz cyfrowej produkcji filmowej.

Oferta specjalna

Cena za semestr nauki na kierunku w roku akademickim 2024/2025 6000 PLN zamiast 7000 PLN

Czas trwania

2 lata, 4 semestry. Zajęcia odbywają się od wtorku do piątku;
11 godzin tygodniowo, 352 godziny w roku.

Rozpocznij edukację na tym kierunku

Kierunek  AMA Game Art

 • Połączenie Sztuki i Technologii: Nauka wykorzystania narzędzi informatycznych i AI w tworzeniu artystycznych dzieł audiowizualnych.
 • Aktualizacje Programowe: Zapewnienie aktualności dydaktycznej dzięki miesięcznym aktualizacjom i semestralnej ewaluacji programu.
 • Synergia Filmu i Gier: Skupienie się na integracji technik filmowych z procesami tworzenia gier komputerowych.
 • Rozwój zawodu przyszłości: Przygotowanie do zawodu artysty i realizatora obrazów ruchomych o charakterze filmowym.

To kierunek kształcenia mający na celu stworzenie nowego, jeszcze nie istniejącego zawodu – specjalistki/ty w zakresie obrazowania ruchomego, zarówno w tradycyjnej formie optycznej, jak i w całości wirtualnie, niezależnie od użytych narzędzi.

Program nauczania

Podstawy reżyserii i scenariopisarstwa: Zapoznanie z elementarnymi technikami tworzenia narracji i prowadzenia opowieści. Tutaj określany jako storytelling.

Sztuka operatorska: Wszystkie podstawowe zagadnienia optyczne, techniczne, oświetleniowe, kompozycyjne, koncepcyjne w kontekście produkcji obrazu cyfrowego. Prewizualizacja w filmie z wykorzystaniem narzędzi AI z generowaniem sztucznych obrazów.

Produkcja filmowa: Podstawowe zagadnienia z finansowania, planowania i wykonania produkcji dzieła filmowego

Postprodukcja obrazu filmowego: Montaż, color grading

Dźwięk i muzyka w filmie i grach: zasady recordingu w studio i na planie, postprodukcja dźwięku, muzyka i oprawa muzyczna, soundesign

Animacja i Grafika Komputerowa: Rozwój umiejętności tworzenia i animowania obiektów 3D.

VFX i CGI: Podstawowe zagadnienia tworzenia cyfrowych efektów specjalnych i obiektów przetworzonych w obrazie rzeczywistym.

Produkcja  wirtualna: Zrozumienie procesów tworzenia filmów w środowisku cyfrowym.

Technologie i narzędzia możliwe w programie

 • LED Virtual Production & Axximetry: Wykorzystanie technologii wirtualnej produkcji do kreowania scenografii w grach i filmach.
 • Green Screen & Unreal Engine: Połączenie technik keyingu z silnikiem graficznym do osiągnięcia wysokiej jakości efektów wizualnych.
 • Real-Time Imaging: Implementacja technologii umożliwiających generowanie obrazów w czasie rzeczywistym.
 • OpenAI Sora: Integracja narzędzi AI do tworzenia realistycznych obrazów filmowych.
 • D Modeling Workflows: Zrozumienie procesów i najlepszych praktyk w modelowaniu 3D.
 • Game Resolution Techniques: Techniki przygotowania modeli do wykorzystania w grach, w tym optymalizacja i LOD (Levels of Detail).
 • UV Layout: Nauka skutecznego tworzenia i zarządzania mapami UV dla modeli 3D.
 • Texturing for PBR (Physically-Based Rendering): Techniki tekstur w oparciu o fizyczne właściwości materiałów, kluczowe dla realistycznego renderingu.
 • Rendering in Unreal Engine: Wykorzystanie Unreal Engine do tworzenia wysokiej jakości wizualizacji i renderów.
 • Unreal Engine Mastery: Zaawansowane techniki i pełne wykorzystanie możliwości Unreal Engine.
 • Advanced Materials and Advanced Blueprint: Tworzenie zaawansowanych materiałów i skryptów Blueprint w Unreal Engine.
 • Game Design Fundamentals: Podstawy projektowania gier, w tym tworzenie mechanik i interaktywnej rozgrywki.
 • Modeling, Texturing, Rendering: Całościowe podejście do modelowania, tekstur i renderowania, skupiające się na workflow od koncepcji do finalnego produktu.
 • Environment Art in Unreal: Projektowanie i tworzenie środowisk artystycznych w Unreal Engine.
 • Advanced Environment Techniques: Zaawansowane techniki tworzenia środowisk, w tym modularne budowanie scen, optymalizacja i wykorzystanie dynamicznego oświetlenia.

Cele nauczania

 • Zawód przyszłości: Wykształcenie specjalistów zdolnych do pracy na styku dwóch szybko rozwijających się branż: gier, filmu, VR.
 • Kreatywne rozwiązania: Umiejętność tworzenia oryginalnych prac audiowizualnych z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych.
 • Wszechstronność umiejętności: Kompetencje pozwalające na realizację zadań zarówno w zakresie gier, jak i szeroko pojętej branży filmowej.
 • Stała Edukacja: Wychowanie specjalistów gotowych do uczenia się i dostosowywania do zmieniających się technologii.

Powiązane kierunki

Montaż, Grading, VFX

Kierunek Montaż, Color Grading, VFX w AMA WARSZAWA to niespotykany w innych szkołach kompleksowy kurs zagadnień ...

Scenariopisarstwo online

Kierunek Scenariopisarstwo Online w AMA FILM ACADEMY to roczny intensywny kurs pisania scenariuszy prowadzony me...

Operatorski

Kierunek Operatorski w AMA WARSZAWA to intensywny dwuletni kurs na poziomie podstawowym, średnim i zaawansowanym...

Postprodukcja Obrazu

Kierunek VFX, CGI, 3D, Color Grading  w AMA FILM ACADEMY to niespotykany w innych szkołach, jedyny w Polsce kurs...

Informator zapisowy

Zapisy od : 15.04.2024

Rekrutacja od : 15.05.2024

Termin zajęć: 15.10.2024 koniec: 28.06.2026

Opłata egzaminacyjna: PLN 150 ( płatna po zapisie )

Ubezpieczenie NNW: PLN rocznie 70 (doliczone do pierwszej wpłaty)

Wpisowe: PLN 1800 płatne po podpisaniu umowy

Czesne: semestr 6000 PLN / rok 12 000 PLN

Płatne za semestr z góry do:

1 października i 15 lutego każdego roku, lub w miesięcznych ratach płatnych do 5 dnia każdego miesiąca

październik – czerwiec PLN 1300

lipiec – wrzesień PLN 700

Character Design

Environment Design

Modeling Sculpting

Texturing Schading

Animation

Motion Capturing

Rigging

Game Design

Dynamics

Compositing

Lighting

Rendering

 

 

COMING SOON

COMING SOON

 

Warunki rekrutacji

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na Kierunek jest przystąpienie do egzaminu wstępnego w formie rozmowy rekrutacyjnej oraz wcześniejsze przysłanie prac z zakresu filmu, fotografii, określających predyspozycje kandydata.

Termin rozmowy kwalifikacyjnej ustalamy z uczestnikami indywidualnie.

CV oraz portfolio proszę przysyłać na adres e-mail: rekrutacja@amafilmacademy.pl

Informator zapisowy

Zapisy od : 15.04.2024

Rekrutacja od : 15.05.2024

Termin zajęć: 15.10.2024 koniec: 28.06.2026

Opłata egzaminacyjna: PLN 150 ( płatna po zapisie )

Ubezpieczenie NNW: PLN rocznie 70 (doliczone do pierwszej wpłaty)

Wpisowe: PLN 1800 płatne po podpisaniu umowy

Czesne: semestr 6000 PLN / rok 12 000 PLN

Płatne za semestr z góry do:

1 października i 15 lutego każdego roku, lub w miesięcznych ratach płatnych do 5 dnia każdego miesiąca

październik – czerwiec PLN 1300

lipiec – wrzesień PLN 700

Character Design

Environment Design

Modeling Sculpting

Texturing Schading

Animation

Motion Capturing

Rigging

Game Design

Dynamics

Compositing

Lighting

Rendering

 

 

COMING SOON

COMING SOON

 

Warunki rekrutacji

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na Kierunek jest przystąpienie do egzaminu wstępnego w formie rozmowy rekrutacyjnej oraz wcześniejsze przysłanie prac z zakresu filmu, fotografii, określających predyspozycje kandydata.

Termin rozmowy kwalifikacyjnej ustalamy z uczestnikami indywidualnie.

CV oraz portfolio proszę przysyłać na adres e-mail: rekrutacja@amafilmacademy.pl

Krok 1/4

Formularz zapisowy

na kierunek:
Ucz się od najlepszych!

AMA FILM ACADEMY

Krok 2/4

Potwierdź dane zapisowe

Kierunek: Aktorstwo Filmowe

Data rozpoczęcia:

Imię: Jan

Nazwisko: Kowalski

Data urodzenia: 2021-09-10

Adres e-mail: jan.kowalski@mail.com

Numer telefonu: +48 123-453-789

Wiadomość

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Labore, quia similique est beatae voluptates quos facilis error modi voluptatibus nobis hic quis accusantium, aspernatur excepturi incidunt unde sit aperiam asperiores?

Ucz się od najlepszych!

AMA FILM ACADEMY

Krok 3/4

Potwierdź zapis

Aby dokończyć proces zapisowy kliknij w link otrzymany od nas na wskazany przez Ciebie adres e-mail.

Jeśli potwierdzenie nie doszło, proszę sprawdzić SPAM

Wskazany adres e-mail: jan.kowalski@mail.com

Ucz się od najlepszych!

AMA FILM ACADEMY

Krok 4/4

Dziękujemy za zapis

Wkrótce sekretariat szkoły skontaktuje się z Tobą w celu dokończenia procesu zapisowego.

Ucz się od najlepszych!

AMA FILM ACADEMY