kierunek
Postprodukcja Obrazu

MONTAŻ / COLOR GRADING / VFX

Start / Kierunki filmowe / Postprodukcja Obrazu

Dlaczego Kierunek Postprodukcja Obrazu?

Postprodukcja Obrazu

Kurs montażu filmowego, korekcji barwnej, efektów cyfrowych VFX, animacji 3D oraz postprodukcji obrazu, dedykowany zarówno początkującym adeptom, jak i zawodowcom. Kierunek realizowany jest w AMA Kraków.

Czas trwania

2 lata, 4 semestry. Jeden semestr to 8 zjazdów, średnio co 2 tygodnie. Zajęcia prowadzone są w piątki od godziny 16:00 do 20:00 oraz w soboty i niedziele od godziny 10:00 do 18:00

Liczba godzin

18 godzin w trakcie zjazdu
144 w semestrze
288 w ciągu roku
576 w całym kursie

Dodatkowo

Praca w AMA TV
160 godzin pracy własnej

opis kierunku

Kierunek Postprodukcja Obrazu w AMA

Kierunek Postprodukcja Obrazu w AMA  KRAKÓW to niespotykany w innych szkołach kompleksowy kurs zagadnień współczesnej postprodukcji obrazu: montażu filmowego, korekcji barwnej, efektów cyfrowych VFX, animacji 3D. Kurs jest dedykowany zarówno początkującym adeptom, jak i zawodowcom, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności na poziomie profesjonalnym.

Kierunek Postprodukcji Obrazu dzieli się na dwie odrębne specjalizacje: Montaż i Kolor Grading oraz VFX i Animacja 3D.

Wykładowcami na tym kierunku są znani polscy montażyści i koloryści, specjaliści od efektów VFX i animacji 3D.

Pierwszy rok obejmuje wspólną dla obu specjalizacji naukę elementów języka filmowego, technologii obrazu i dźwięku, analizy filmowej, konstrukcji dzieła filmowego oraz podstaw wszystkich dziedzin postprodukcji obrazu w filmie.

Warunkiem zaliczenia pierwszego semestru jest udział w realizacji etiudy semestralnej i jej prezentacja oraz pozytywny wynik egzaminu teoretycznego.

Po pierwszym roku uczestnicy kursu wybierają jedną z dwóch specjalizacji: Montaż i Color Grading lub VFX i Animacja 3D.

Od trzeciego semestru szczególny nacisk w programie nauczania kładziony jest na naukę rzemiosła. Teoria pełni rolę pomocniczą, ułatwiającą realizację zadań praktycznych. Podczas drugiego roku uczestnicy kursu udoskonalają zawodowe umiejętności zgodnie z programem wybranej specjalizacji.

Program specjalizacji Montaż i Color Grading obejmuje intensywną naukę montażu obrazu i dźwięku na współczesnych platformach Avid, Adobe Premiere, Final Cut Pro oraz kształcenie z zakresu korekcji obrazu i color gradingu na platformie DaVinci Resolve. Zajęcia na specjalizacji przygotowują do samodzielnej pracy montażysty obrazu oraz do pracy w zakresie color gradingu znajdującego zastosowanie w filmie, TV i reklamie. Uczestnicy kursu poznają teorię i historię montażu filmowego, zarys historii malarstwa, teorię barw i struktury światła. Uczą się praktycznego wykorzystania interfejsu oprogramowania powszechnie używanego w zawodzie montażysty i specjalisty od color gradingu. Poznają zasady montażowe odpowiadające różnym stylom opowiadania. Nabywają kompetencji w dziedzinie montażu różnych form filmowych: reklamy, dokumentu, reportażu, fabuły i filmu eksperymentalnego. Dowiadują się, jak wykonywać napisy i opracowania graficzne. Uczą się montażu dźwięku i podstaw opracowania dźwiękowego, a także przygotowywania materiału do obróbki dźwiękowej. Kursanci poznają również technologię cyfrowego zapisu obrazu, kodowania i formatów cyfrowych, zapisu analogowego oraz cyfrowego obrazu barwnego i czarno-białego. Uczą się korekcji gęstościowych i barwnych, wykonywania masek, wyciągów barwnych, przejść i dynamicznych korekt, importu i eksport materiału cyfrowego. Poznają zasady wykonywanie kopii wzorcowych, kopii cyfrowych w rożnych formatach oraz DCP (kopie cyfrowej projekcji kinowej). Poznają całościowy zakres współczesnego DI (digital intermediate). Biorą udział w licznych ćwiczeniach i zajęciach praktycznych.

 


ZOBACZ NAGRANIE Z ABSOLWENTEM!

 

Program specjalizacji VFX i Animacja 3D obejmuje naukę cyfrowych efektów specjalnych dla filmu, reklamy i TV, przy użyciu  oprogramowania Foundry Nuke i Adobe After Effects oraz naukę animacji 3D w oparciu o program Autodesk Maya w zakresie komputerowego generowania ruchomych obrazów 3D, znajdujących zastosowanie w filmie, TV oraz reklamie. Słuchacze uczestniczą w licznych zajęciach praktycznych dotyczących tworzenia scenariusza i storyboardu, previsu, produkcji  w wybranym pakiecie 3D, produkcji VFX, postprodukcji, planu i strategii promocji animacji. Zdobywają wiedzę na temat wpływu technologii na rozwój VFX oraz opisu parametrów sprzętu. Uczą się modelowania obiektów, teksturowania, oświetlania, elementów compositingu i renderingu. Uczestniczą w licznych zajęciach z zakresu  tworzenia efektów VFX,  dotyczącymi m.in. analizy scenariusza i organizacji pracy nad efektami (VFX breakdown, VFX pipeline), prewizualizacji i pracy na planie zdjęciowym w ramach supervisingu (tracking markers, greenscreen, HDRI), formatów cyfrowych i zrozumienia przestrzeni kolorystycznych (color space, LUTs), techniki kompozycji obrazu (camera & object tracking, rotoscopy, keying, 2D/3D compositing), tworzenia elementów 3D do ujęć (CGI – modeling, texturing, lighting & rendering), integracji elementów CGI ze zdjęciami (mattepaint, relighting) oraz elementów graficznych i animacji w filmie (burn-ins, motion design, credits). Zapoznają się z elementami produkcji filmowej i regułami polityki festiwalowej.

Warunkiem zaliczenia pierwszego roku jest montaż jednej z produkcji realizowanej w AMA przez słuchaczy Kierunku Produkcja Filmowa, pozytywny wynik egzaminu teoretycznego i praktycznego.

Dyplom na Kierunku Postprodukcja Obrazu

Podstawą ukończenia kierunku i uzyskania dyplomu jest realizacja dyplomowego zadania praktycznego i zdanie egzaminu teoretycznego. Słuchacze, którzy uzyskają ocenę pozytywną, otrzymają Dyplom AMA FILM ACADEMY.

Słuchacze AMA mają do dyspozycji zaawansowane stanowiska montażowe, VFX i color grading.

Kierunek realizowany jest w AMA Kraków.


TERMINY

Początek semestru zimowego: 02.10.2021 koniec: 06.02.2022
Początek semestru letniego: 18.02.2022 koniec: 19.06.2022

II rok
Początek semestru zimowego: 08.10.2021 koniec: 13.02.2022
Początek semestru letniego: 25.02.2022 koniec: 26.06.2022

 

AMA FILM ACADEMY to szkoła filmowa wpisana do rejestru szkół artystycznych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


ZOBACZ NASZ LIVE o SPECJALIZACJI VFX w AMA!

www.amalive.pl

 

 

To, co pokazał nam Glen Castinho, to po prostu jakiś majstersztyk color gradingu

Anna Świąder - Postprodukcja Obrazu

W montażowniach dotyka się nieomal wszystkich dziedzin przemysłu filmowego

Cezary Grzesiuk

program kierunku

Rok I - zajęcia wspólne dla obu specjalizacji
 • elementy języka filmu
 • opowiadanie obrazem
 • historia sztuki i estetyka
 • światło w malarstwie
 • historia filmu, montażu i efektów specjalnych
 • analiza filmowa
 • kompozycja
 • podstawy teorii koloru
 • podstawy efektów specjalnych VFX
 • podstawy animacji 3D
 • podstawy teorii montażu filmowego
 • analiza operatorska montażu filmowego
 • elementy produkcji filmowej:
  pipeline
  okresy produkcyjne
  finansowanie
  organizacja produkcji
 • nowoczesne technologie filmowe
 • organizacja danych
 • zarządzanie montażownią
 • Digital Workflow
Praktyka
 • medialne systemy postprodukcyjne: montaż
 • medialne systemy postprodukcyjne: cyfrowe efekty specjalne
 • medialne systemy postprodukcyjne: animacja 3D
 • medialne systemy postprodukcyjne: korekcja barwna
 • medialne systemy postprodukcyjne: obróbka obrazu
 • medialne systemy postprodukcyjne: dźwięk
 • nowoczesne technologie filmowe –  warsztat sprzętowy
 • obsługa hardware’u i software’u
 • interface Avida
 • interface After Effects
 • interface Final Cut X
 • interface Adobe Premiere
 • Mac OS
 • optyka
 • światło w filmie
 • On set VFX
 • color grading – DaVinci Resolve
 • montaż  sceny fabularnej
 • montaż sceny dokumentalnej
 • montaż reportażu
 • montaż teledysku
 • montaż reklamy
 • projekcje filmowe

 

KIERUNEK POSTPRODUKCJA OBRAZU

KIERUNEK POSTPRODUKCJA OBRAZU

warunki rekrutacji

Rekrutacja

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na Kierunek Postprodukcja Obrazu jest przystąpienie do egzaminu wstępnego w formie rozmowy rekrutacyjnej oraz wcześniejsze przysłanie prac z zakresu filmu, fotografii, sztuk plastycznych lub literatury, określających predyspozycje kandydata.

Kandydaci na odpowiednim poziomie zaawansowania mogą ubiegać się od razu o przyjęcie na drugi semestr lub rok kursu.

Termin rozmowy rekrutacyjnej ustalany jest  indywidualnie. Rozmowa odbywa się ONLINE.

CV, prace filmowe, fotograficzne lub teksty proszę przysyłać na adres e-mail: rekrutacja@akademiamultiart.pl

Informator zapisowy

 • Zapisy: 01.05.2021 – 30.09.2021
 • Rekrutacja online: 15.05.2021 – 30.09.2021
 • Termin: 02.10.2021 – 25.06.2023
 • Opłata egzaminacyjna: PLN 50
 • Ubezpieczenie NNW: PLN rocznie 39
 • Wpisowe: PLN 1500  płatne po podpisaniu umowy
 • Czesne:
  PLN/ semestr 4900
  PLN/ rok 9800
  Płatne za semestr z góry do:
  1 października i 15 lutego każdego roku,
  lub w miesięcznych ratach płatnych do 5 dnia każdego miesiąca
  październik – czerwiec PLN 1100
  lipiec – wrzesień  PLN 500
zacznij z ama

Nakręć się na film Ucz się od najlepszych