kierunek
Scenariopisarstwo Online

SZTUKA PISANIA SCENARIUSZY

Start / Kierunki filmowe / Scenariopisarstwo Online

Dlaczego Kierunek Scenariopisarstwo Online?

Scenariopisarstwo

Roczny intensywny kurs pisania scenariuszy. Przygotowuje do pracy przy tworzeniu tekstów będących podstawą produkcji audiowizualnych. Kierunek realizowany jest online.

Czas trwania

1 rok, 2 semestry. Jeden semestr to  8 zjazdów co 2 tygodnie, prowadzone ONLINE, metodą e-learning, każdy po 3 dni. Zajęcia prowadzone są w piątki od godziny 16:00 do 20:00 oraz soboty i niedziele od godziny 10:00 do 18:00

Liczba godzin Online

20 godzin w trakcie zjazdu
160 w semestrze
320 w całym kursie

 

Zajęcia dodatkowe

200 godzin prac własnych

opis kierunku

Kierunek Scenariopisarstwo w AMA

Kierunek Scenariopisarstwo w AMA FILM ACADEMY to roczny intensywny kurs pisania scenariuszy prowadzony metodą e-learning. Przygotowuje do pracy przy tworzeniu tekstów będących podstawą produkcji audiowizualnych. Celem AMA jest dostarczenie słuchaczom praktycznych narzędzi, umożliwiających pracę w branży audiowizualnej, ale również zainspirowanie najzdolniejszych absolwentów do poszukiwania własnego, niepowtarzalnego stylu i tworzenia autorskich projektów filmowych, które przyniosą im uznanie krytyki i nagrody na festiwalach.

Zajęcia w AMA prowadzą teoretycy filmu, wykładowcy szkół scenariuszowych i nauczyciele akademiccy, związani m. in. z Katowicką Szkołą Filmową i Szkołą Filmową w Łodzi, a także uznani i aktywni zawodowo filmowcy: reżyserzy, operatorzy, scenarzyści, aktorzy i  producenci. Słuchacze biorą udział w wielu praktycznych ćwiczeniach scenariopisarskich oraz w warsztatach serialowych i fabularnych. Pracują grupowo, m. in. przygotowując pakiet serialowy. Uczą się rozwijać własne pomysły, ale również realizować projekty na zamówienie i działać w zespole scenariuszowym. Uczestniczą w próbach czytanych swych tekstów z udziałem profesjonalnych aktorów. Biorą udział w realizacji napisanych przez siebie scen filmowych, wraz ze studentami reżyserii. Podczas zorganizowanego pitchingu  prezentują swoje pomysły producentom filmowym i telewizyjnym. Po zakończeniu nauki dołączą do bazy scenarzystów AMA FILM ACADEMY, a najzdolniejsi otrzymają szansę podjęcia pracy przy profesjonalnych projektach. Słuchacze mają również możliwość wzięcia udziału w  konkursach scenariuszowych, szczególnie Trzy Korony i Script Fiesta.

Uczestnicy zapoznają się ze specyfiką pisania scenariuszy zróżnicowanych form filmowych a także z wymogami, które stawiają przed autorem scenariusza reguły gatunku filmowego. Poznają kluczowe kategorie z zakresu teorii scenariopisarstwa, takie jak pomysł, bohater, struktura, scena, dialog i format. Uczą się reguł wyboru i konstruowania głównego bohatera, określania jego celów i motywacji oraz relacji pomiędzy środowiskiem a emocjami postaci. Nabywają kompetencji w zakresie filmowego opowiadania, wyznaczania punktów zwrotnych, prowadzenia narracji. Poznają formalne i techniczne aspekty zapisu teksu będącego podstawą produkcji audiowizualnych i tworzenia synopsisu, a także kolejne fazy powstawania scenariusza: outline, treatment, drabinkę. Przygotowują się do funkcjonowania w branży filmowej – uczestniczą w zajęciach z dystrybucji filmowej i prawa autorskiego, zapoznają się ze specyfiką konkursów scenariuszowych i sposobami skutecznej prezentacji swych pomysłów przed producentami filmowymi i telewizyjnymi.

 

Podczas trwania kursu słuchacze tworzą filmy krótkometrażowe i sceny filmowe.  Pod opieką znanych reżyserów współpracują ze studentami innych kierunków, uczestnicząc w realizacji ich projektów dyplomowych.

Podstawą zaliczenia pierwszego semestru jest stworzenie jednej, w pełni opracowanej sceny filmowej lub projektu formy telewizyjnej.

W semestrze drugim uczestnicy kursu doskonalą nabyte umiejętności, koncentrując się wyłącznie na zadaniach praktycznych. Zadaniem kursantów na tym etapie nauki jest systematyczna praca nad własnym scenariuszem filmowym, poprawianym i udoskonalanym podczas zajęć i indywidualnych konsultacji z prowadzącymi przedmiot. Tworzą gotowy tekst formy fabularnej krótkometrażowej, średniometrażowej lub pełnometrażowej.

Dyplom Kierunku Scenariopisarstwo:

Podstawą zaliczenia kierunku i uzyskania dyplomu jest oddanie pierwszej wersji scenariusza filmu fabularnego o dowolnej długości lub jednego gotowego odcinka serialu TV. Uczestnicy kursu, którzy uzyskają ocenę pozytywną, otrzymują Dyplom AMA FILM ACADEMY.

Kierunek realizowany jest online.


TERMINY

Początek semestru zimowego: 08.10.2021 koniec: 06.02.2022
Początek semestru letniego: 18.02.2022 koniec: 19.06.2022

AMA FILM ACADEMY to szkoła filmowa wpisana do rejestru szkół artystycznych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 


ZOBACZ NASZ LIVE o KIERUNKU SCENARIOPISARSTWO w AMA!

13.07.21  i 17.07.21 godz: 18:00 www.amalive.pl

Aleksandra Świerk to absolutna specjalistka w swojej dziedzinie

Malwina Buonaiuto - Produkcja Filmowa

Mariusz Sykut otworzył nam umysły

Adam Piskorz - Kierunek Filmowy
program kierunku
Teoria
 • teoria filmu
 • historia filmu
 • podstawy reżyserii filmowej
 • podstawy inscenizacji na planie
 • podstawy produkcji filmowej i telewizyjnej
 • scenopis, storyboard
 • budowa scenariusza filmowego
 • specyfika pisania scenariuszy filmów gatunkowych
 • pitching
 • marketingowe aspekty scenariopisarstwa
 • prawne aspekty pracy scenarzysty
Praktyka
 • format i technika zapisu scenariusza
 • story outline
 • zapis historii w formie synopsisu
 • konstruowanie bohatera
 • trzyaktowy podział scenariusza
 • wyznaczanie punktów zwrotnych
 • pisanie sceny
 • drabinka
 • treatment
 • pisanie fabularnych scenariuszy krótkometrażowych
 • pisanie fabularnych scenariuszy pełnometrażowych
 • pisanie seriali telewizyjnych
 • pisanie scripted docu
 • teaser
 • marketing
 • pitching
 • umowy scenariuszowe
 • konkursy scenariuszowe
 • próby czytane z aktorami
 • autorski udział w realizacji scen fabularnych w studiu
 • wykłady mistrzowskie
 • warsztaty fabularne
 • warsztaty serialowe
 • indywidualne konsultacje z prowadzącym/opiekunem projektu dyplomowego
 • realizacja projektu etiudy filmowej
 • współpraca z reżyserami z AMA
 • współpraca z producentami z AMA
 • współpraca przy reżyserskich filmach dyplomowych

Zajęcia dodatkowe realizowane w AMA to: fakultatywne projekcje filmowe, master class, udział w festiwalach, praktyki na profesjonalnych planach filmowych, możliwość realizacji pozaprogramowych i pozaszkolnych projektów filmowych, praca w redakcji AMA TV.

Kierunek prowadzi
Zajęcia prowadzą

Mariusz Sykut

Aleksandra Świerk

Ewelina Chyrzyńska

Jacek Szarański


Planowani wykładowcy

Artur „Baron” o scenariuszu

Scenarzysta Mariusz Sykut

warunki rekrutacji
Rekrutacja

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na Kierunek Scenariopisarstwo jest odbycie rozmowy rekrutacyjnej ONLINE i przedstawienie prac literackich oraz CV, określających predyspozycje kandydata.
Termin rozmowy online ustalany jest  indywidualnie. Rozmowa odbywa się w siedzibie AMA.
CV i prace literackie proszę przysyłać na adres e-mail: rekrutacja@akademiamultiart.pl 

Informator zapisowy
 • Zapisy: 01.05.2021 – 30.09.2021
 • Rekrutacja: online 15.05.2021 – 30.09.2021
 • Termin: 08.10.2021 – 19.06.2022
 • Opłata egzaminacyjna:  50 PLN
 • Wpisowe: 1500 PLN
 • Czesne:
  PLN/ 3200 semestr
  PLN/ 6400 rok
  Płatne za semestr z góry do:
  1 października i 15 lutego każdego roku,
  lub w miesięcznych ratach płatnych do 5 dnia każdego miesiąca
  październik – czerwiec  760 PLN
zacznij z ama

Nakręć się na film Ucz się od najlepszych