Kierunek

Asystent Reżysera / I AD

Opis kierunku

Kurs Asystent Reżysera / I AD w AMA WARSZAWA to nowatorski w polskim szkolnictwie kurs przygotowujący do zawodu reżysera w funkcji I AD ( pierwszy asystent reżysera ) zgodnie z międzynarodowym systemem produkcji filmowej.

Absolwent/ka Kursu jest gotowy/a do podjęcia pracy w branży audiowizualnej, może poświęcić się tworzeniu prostych, komercyjnych form filmowych, dokumentalnych, telewizyjnych czy reklamowych, ale przede wszystkim wejść do produkcji filmowej w funkcji II Reżysera / I AD. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby zabłysnął na festiwalach filmowych jako oryginalny artysta na wzór wykładowców, z którymi zetknął się podczas studiów. AMA dostarcza funkcjonalnych narzędzi użytecznych w zawodzie realizatora filmowego. 

W czasie kursu słuchacze tworzą etiudy filmowe, biorą udział w praktycznych zajęciach. Uczestniczą w pracy na planach filmowych; pracują z reżyserami, aktorami, operatorami, scenografami, kostiumografami, dźwiękowcami i producentami. Wykładowcami AMA są reżyserzy, asystenci reżysera, kierownicy produkcji, operatorzy filmowi, aktorzy, teoretycy filmu i akademicy, związani m. in. z Katowicką Szkołą Filmową oraz Szkołą Filmową w Łodzi.

Reżyseria / I AD

Kurs dający podstawowe umiejętności w zakresie pracy na planie i w biurze produkcji, jako zawodowy I AD . Daje podstawy z reżyserii, inscenizacji filmowej i realizacji różnorodnych form audiowizualnych. Kurs prowadzony jest w AMA Warszawa.

Dodatkowo

Realizacje filmowe szkolne i pozaszkolne.
Praca w AMA TV.

Czas trwania

1 semestr. Jeden semestr to 8 zjazdów co 2 tygodnie, każdy po 3 dni.
Zajęcia prowadzone są w piątki od godziny 16:00 do 20:00 oraz w soboty  i niedziele od godziny 10:00 do 18:00.

Rozpocznij edukację na tym kierunku

Kurs dający podstawowe umiejętności w zakresie pracy na planie i biurze produkcji jako zawodowy I AD . Uczy podstaw reżyserii, inscenizacji filmowej i realizacji różnorodnych form audiowizualnych. Kurs realizowany jest w AMA Warszawa.

I AD – Asystent reżysera to roczny kurs doskonalenia zawodowego, skonstruowany w odpowiedzi na  potrzeby rynku filmowego w Polsce, rozwijającego się coraz mocniej w zakresie produkcji międzynarodowych. 

Pierwszy asystent reżysera jest najbliższym współpracownikiem reżysera. Koordynuje przygotowanie do zdjęć wszystkich pionów produkcji oraz przebieg zdjęć. Opracowaliśmy zespół kwalifikacji, które zapewniają konkretne, praktyczne umiejętności i zdolności do pracy na stanowisku asystenta reżysera w funkcji I AD.

Pierwszy asystent reżysera – I AD –  odpowiada za zadania i działania w obszarze organizacyjnym, artystycznym i technicznym produkcji. W przeciwieństwie do reżysera, często zajmuje się nie tylko bezpośrednimi przygotowaniami do zdjęć, a podczas nich tworzeniem pracy na planie filmowym lub telewizyjnym.

 W trakcie nauki nacisk kładziony jest na samodzielne przygotowania do zdjęć na podstawie scenariusza i innych szablonów pracy oraz na podstawie intencji reżysera (i możliwości finansowych produkcji), a także na organizację i przebieg pracy na planie filmowym we współpracy z kierownikiem produkcji i biurem produkcji. Inne ważne kwestie to współudział w tworzeniu planu zdjęciowego i związana z tym koordynacja interesów reżysera z interesami produkcji i ekipy. W tych zagadnieniach pierwszy asystent reżysera staje po stronie reżysera, w razie potrzeby reprezentuje go i wspiera w realizacji  koncepcji twórczych.

Grupa docelowa

Kurs skierowany jest zarówno do niezależnych pracowników filmowych i telewizyjnych, jak i stałych i niezależnych pracowników nadawców i firm produkcyjnych, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę i zdobyć kwalifikacje w dziedzinie asystentów reżyserów – w razie potrzeby również w połączeniu z uznanym profesjonalistą.

Kurs składa się z zajęć teoretycznych i praktycznych i opiera się na ramowym programie AMA.

Celem pierwszego części jest:

zapoznanie słuchaczy z podstawowymi wymogami pracy w pionie reżyserskim, ukazanie natury kinematografii i praktyczne przygotowanie do zawodu. Ogólnymi tematami pierwszego semestru są: dramaturgia, gramatyka języka filmowego, konstrukcja dzieła filmowego, zasady scenariopisarstwa, podstawy produkcji filmowej, prawo w filmie, formaty  tv i dramaturgia, rozwój projektu, historia filmu i telewizji

Celem drugiej części jest:

wyćwiczenie danych umiejętności filmowych w pracy w produkcji filmowej, zarówno w okresie przygotowawczym jak i zdjęciowym. Także realizacja własnego projektu filmowego w roli reżysera w formie filmu dyplomowego.

Słuchacz nabywa umiejętności w zakresie między innymi: breakdown scenariusza, praca w programie dla asystenta reżysera, planowanie produkcji, kalendarzówka, tworzenie scenopisu, zagadnienia kaskaderki i efektów specjalnych, kierownictwo planu, obsada – casting, język filmu w praktyce,  praca z aktorem, podstawy montażu, postprodukcja filmu. Ćwiczenia zapoznające ze specyfiką pracy poszczególnych członków ekipy filmowej. W trakcie każdego semestru uczestnicy kursu realizują, pod okiem wykładowców, grupowe ćwiczenia filmowe.

Każdy słuchacz Kurs Reżyseria / I AD uczy się także elementów inscenizacji na planie i zagadnień współczesnej  postprodukcji obrazu oraz produkcji filmowej.

Dyplom Kursu Reżyseria / I AD

Podstawą ukończenia kursu i uzyskania dyplomu jest oddanie filmu dyplomowego, prezentowanego przed publicznością na egzaminie otwartym oraz zdanie egzaminu teoretycznego. Warunkiem zaliczenia kursu jest odbycie praktyki w produkcji filmowej na stanowisku asystenta reżysera w produkcjach AMA, lub innych. Słuchacze, którzy uzyskają ocenę pozytywną, otrzymują Dyplom AMA FILM ACADEMY.

Słuchacze AMA mają do dyspozycji bogato wyposażoną wypożyczalnię sprzętu zdjęciowego, oświetleniowego, dźwiękowego i grip, zaawansowane stanowiska montażowe oraz studio filmowe.

 

Powiązane kierunki

Reżyseria Filmowa

Kierunek Reżyseria Filmowa w AMA WARSZAWA to intensywny kurs przygotowujący do zawodu reżysera i szeroko rozumia...

Reżyseria Filmowa

Kierunek Reżyseria Filmowa w AMA KRAKÓW to intensywny kurs przygotowujący do zawodu reżysera i szeroko rozumiane...

Reżyseria Filmowa

Kierunek Reżyseria Filmowa w AMA KRAKÓW to intensywny kurs przygotowujący do zawodu reżysera i szeroko rozumiane...

Informator zapisowy

Zapisy: 01.01.2024

Rekrutacja: o1.01.2024 –

Termin zajęć: coming soon

Opłata egzaminacyjna: PLN 150 ( płatna po zapisie )

Ubezpieczenie NNW: PLN rocznie 70 (doliczone do pierwszej wpłaty)

 

Czesne: semestr 4000 pln 

Płatne za semestr z góry do:

 

 • Opracowania scenariuszowe
 • Oprogramowanie komputerowe dla asystenta reżysera
 • Planowanie i koordynacja w produkcji
 • Planowanie i inne dokumenty produkcyjne
 • Scenopis, storyboard, moodboard
 • Okres zdjęciowy
 • Script / Continuity
 • Specyfika pracy asystenta reżysera
 • Zdjęcia za granicą
 • Kaskaderka i efekty specjalne
 • I AD – system anglosaski
 • Komunikacja, zarządzanie personelem i inscenizacja
 • Prowadzenie ekipy
 • Zarządzanie konfliktami i motywacja pracowników
 • Obsada – casting
 • Inscenizacja
 • Język filmu w praktyce
 • Praca z aktorem
 • Podstawy montażu
 • Zakończenie produkcji
 • Podstawy produkcji
 • Historia filmu i telewizji
 • Formaty  tv i dramaturgia, rozwój projektu
 • Rodzaje produkcji filmowych
 • Język filmu
 • Prawo
 • Technologia
 • Postprodukcja
 • Podstawy kosztorysowania
 • Przygotowanie do zdjęć
 • Podstawy dramaturgii

Wykładowcy kierunku

 • Krzysztof Zbieranek
 • Aleksandra Grażewicz
 • Diana Cebula
 • Michał Ozierow
 • Michael „Mike” Brown
 • Greg Zgliński

Warunki rekrutacji

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na Kurs Reżyseria / I AD jest zapis online i przesłanie zawodowego CV.

CV  proszę przysyłać na adres e-mail: rekrutacja@amafilmacademy.pl.

Informator zapisowy

Zapisy: 01.01.2024

Rekrutacja: o1.01.2024 –

Termin zajęć: coming soon

Opłata egzaminacyjna: PLN 150 ( płatna po zapisie )

Ubezpieczenie NNW: PLN rocznie 70 (doliczone do pierwszej wpłaty)

 

Czesne: semestr 4000 pln 

Płatne za semestr z góry do:

 

 • Opracowania scenariuszowe
 • Oprogramowanie komputerowe dla asystenta reżysera
 • Planowanie i koordynacja w produkcji
 • Planowanie i inne dokumenty produkcyjne
 • Scenopis, storyboard, moodboard
 • Okres zdjęciowy
 • Script / Continuity
 • Specyfika pracy asystenta reżysera
 • Zdjęcia za granicą
 • Kaskaderka i efekty specjalne
 • I AD – system anglosaski
 • Komunikacja, zarządzanie personelem i inscenizacja
 • Prowadzenie ekipy
 • Zarządzanie konfliktami i motywacja pracowników
 • Obsada – casting
 • Inscenizacja
 • Język filmu w praktyce
 • Praca z aktorem
 • Podstawy montażu
 • Zakończenie produkcji
 • Podstawy produkcji
 • Historia filmu i telewizji
 • Formaty  tv i dramaturgia, rozwój projektu
 • Rodzaje produkcji filmowych
 • Język filmu
 • Prawo
 • Technologia
 • Postprodukcja
 • Podstawy kosztorysowania
 • Przygotowanie do zdjęć
 • Podstawy dramaturgii

Wykładowcy kierunku

 • Krzysztof Zbieranek
 • Aleksandra Grażewicz
 • Diana Cebula
 • Michał Ozierow
 • Michael „Mike” Brown
 • Greg Zgliński

Warunki rekrutacji

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na Kurs Reżyseria / I AD jest zapis online i przesłanie zawodowego CV.

CV  proszę przysyłać na adres e-mail: rekrutacja@amafilmacademy.pl.

Krok 1/4

Formularz zapisowy

na kierunek:
Ucz się od najlepszych!

AMA FILM ACADEMY

Krok 2/4

Potwierdź dane zapisowe

Kierunek: Aktorstwo Filmowe

Data rozpoczęcia:

Imię: Jan

Nazwisko: Kowalski

Data urodzenia: 2021-09-10

Adres e-mail: jan.kowalski@mail.com

Numer telefonu: +48 123-453-789

Wiadomość

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Labore, quia similique est beatae voluptates quos facilis error modi voluptatibus nobis hic quis accusantium, aspernatur excepturi incidunt unde sit aperiam asperiores?

Ucz się od najlepszych!

AMA FILM ACADEMY

Krok 3/4

Potwierdź zapis

Aby dokończyć proces zapisowy kliknij w link otrzymany od nas na wskazany przez Ciebie adres e-mail.

Jeśli potwierdzenie nie doszło, proszę sprawdzić SPAM

Wskazany adres e-mail: jan.kowalski@mail.com

Ucz się od najlepszych!

AMA FILM ACADEMY

Krok 4/4

Dziękujemy za zapis

Wkrótce sekretariat szkoły skontaktuje się z Tobą w celu dokończenia procesu zapisowego.

Ucz się od najlepszych!

AMA FILM ACADEMY