Operatorski Camera/Light  
Technika operatorska

Start / Kierunki filmowe / Operatorski Camera/Light

Dlaczego Operatorski Camera/Light  ?

 

Operatorski Camera/Light

Profesjonalny, praktyczny, roczny kurs na poziomie zaawansowanym w zakresie: operator, operator kamery, focus puller, asystent DIT, oświetlacz. Przygotowuje do samodzielnej pracy na planie filmowym. Kierunek realizowany jest w AMA Warszawa.

 

Czas trwania

1 rok, 2 semestry. Jeden semestr to 8 zjazdów co 2 tygodnie. Zajęcia prowadzone są w piątki od godziny 16:00 do 20:00 oraz w soboty od godziny 10:00 do 18:00 i niedziele od godziny 10:00 do 18:00

 

Liczba godzin

18 godzin w trakcie zjazdu
144 w semestrze
288 w ciągu roku
288 w całym kursie

 

Zajęcia dodatkowe

Zajęcia praktyczne na planach filmowych oraz w firmach rentalowych z zakresu: sztuka operatorska, kamera, grip, światło.

opis kierunku

Kierunek Operatorski Camera / Light w Warszawie

Kierunek Operatorski Camera / Light w Warszawie to nowatorski, jedyny w Polsce, wzorowany na systemie kształcenia w Europie zachodniej – roczny kurs na poziomie zaawansowanym, przygotowujący do profesjonalnej pracy w operatorskich zawodach technicznych. Absolwent Kierunku jest gotowy do podjęcia pracy w profesjonalnej branży audiowizualnej na stanowiskach:

 • Operator Kamery (szwenkier)
 • Asystent Operatora Focus Puller
 • Asystent Operatora DIT (Digital Imaging Technician)
 • Oświetlacz ( Gaffer ) 

Wszystkie zajęcia na kierunku Operatorski Camera / Light odbywają się w Warszawie. Zajęcia praktyczne odbywają się w obiekcie AMA, oraz w poszczególnych rentalach i na planach filmowych.

Zajęcia operatorskie są wspierane przez czołowe, wiodące firmy sprzętu filmowego w Polsce:

Non Stop Film Service, Panavision Polska, Grip Seven, Kivi Rental

Kierunek Operatorski Camera/Light w AMA Warszawa to intensywny roczny kurs na poziomie szkoły policealnej z tematyką podstawową i średnio-zaawansowaną, przygotowujący do zawodu operatora kamery filmowej i oświetleniowca na poziomie profesjonalnym lub kontynuacji nauki na innych kierunkach operatorskich. Absolwent Kierunku jest gotowy do podjęcia pracy w branży audiowizualnej. 

Słuchacze uczą się podstaw sztuki operatorskiej, oraz praktycznych zagadnień technicznych i technologicznych z dziedzin: Camera operator, Focus puller, DIT, oświetalzc ( gaffer ) a także z zagadnień sztuki operatorskiej. Nauka odbywa się w języku polskim, nomenklatura zawodowa uczona jest w języku polskim, angielskim, niemieckim.

Kurs na kierunku Operatorski Camera/Light w Warszawie jest podzielony na II części:

I część – ogólna wiedza operatorska, sztuka operatorska, język filmowy, technologia operatorska, realizacja f§filmów i podstawowe umiejętności z zakresu operatorskich zawodów filmowych

II część – praktyczna nauka operatorskich, asystenckich i oświetleniowych specjalności

Wiedza ogólna: Podstawy sztuki operatorskiej na poziomie I roku szkoły filmowej

Umiejętności zawodowe: praca z kamerą, szwenkowanie, zagadnienia kompozycji obrazu, estetyka, storyboard, praktyka barw, praca na statywie i na dolly, kran kamerowy, podstawy inscenizacji.

Techniki rejestracji cyfrowej obrazu, eksponometria, budowa kamer, sposoby zapisu obrazu, obsługa kamer: RED, Arri, Sony, Black Magic, Panavision, Panasonic, Canon. Zasady optyki, praca z gniazdami lens mount, praca z optyką zoom i stało ogniskową, podstawy back up materiału, kontaktowanie z ekipą produkcyjną i postprodukcyjną, podstawy postprodukcji obrazu.

Budowa optyki, praktyka justowania i testów optycznych, wiedza o przestrzeni, ruch kamery, technologie i praktyk prowadzenia ostrości, mechanicznie i bezprzewodowo, konserwacja kamery, podstawy filtrowani, budowa i obsługa akcesoriów kamery, praca z kamerą filmową 35 mm i cyfrową, praca z anamorfotami, definicja obrazu.

Umiejętności zawodowe: zasady oświetlania planu filmowego, techniki oświetleniowe, rodzaje źródeł światła, budowa lamp, zasady zasilania prądowego, konstrukcja i obsługa urządzeń elektrycznych i grip, nauka pełnej nomenklatury technicznej i zawodowej w 3 językach, ogólne zasady eksponometrii, pomiary światła i barwy, interpretacja tablic testowych, zasady transportu techniki filmowej, agregaty, światło w nocy, dzień, wnętrze, studio, plener. Green Film Making.

Umiejętności zawodowe: zasady ruchu kamery, plastyka ruchu i kontynuacja, technika wózkowa: wszystkie rodzaje jazdy kamery załogowe i niezałogowe, krany mechaniczne, krany z remote head. Budowa i konserwacja sprzętu, obsługa elektroniki i mechaniki urządzeń. Konserwacja, składowanie, transport sprzętu grip. Nauka zróżnicowanych zadań ekipy Grip w produkcji polskiej, europejskiej i amerykańskiej (praktyka).

Uczestnicy kursu pracują z profesjonalnym i nowoczesnym sprzętem, kamerami, optyką, jazdą kamery, kranami kamerowymi, kamerami filmowymi 35 mm i Digital, oprawami oświetleniowymi HMI, LED, Fluo, Tungsten, gripem oświetleniowym, dolly różnego rodzaju dostępne na rynku, kranami kamerowymi, innymi urządzeniami do jazdy kamery.

Program nauczania obejmuje podstawowe wykłady teoretyczne ( ewentualnie online ) i zajęcia praktyczne, z naciskiem na praktykę.

Wykładowcami AMA są operatorzy filmowi, asystenci, mistrzowie oświetlenia, oświetlacze, Key Grip, wózkarze, operatorzy kranu , technolodzy filmowi, pracownicy profesjonalnych rentali.

Zajęcia odbywają się w siedzibie AMA w Warszawie, magazynie sprzętu, studiu zdjęciowym, dekoracji, studiu filmowym i TV, obiektach naturalnych i plenerze. Kursanci współpracują z profesjonalnymi rentalami i produkcjami filmowymi, realizują zdjęcia do etiud słuchaczy Kierunku Reżyseria i Operatorski w AMA, pracują z aktorami.

Program nauczania obejmuje podstawowe wykłady teoretyczne ( ewentualnie online ) i zajęcia praktyczne, z naciskiem na praktykę.

Wykładowcami AMA są operatorzy filmowi, operatorzy kamer, asystenci, focus pullerzy, DIT, technolodzy filmowi, pracownicy profesjonalnych rentali.

 


Celem pierwszego semestru nauki jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi wymogami pracy realizatora obrazu filmowego, ukazanie natury kinematografii i praktyczne przygotowanie do zawodów operatorskich. Ogólnymi tematami pierwszego semestru są: film czarno-biały i barwny, analogowy i cyfrowy, budowa kamer, zasada powstawania obrazu, pojęcie prawidłowej ekspozycji oraz zasady optyki, pracy oświetlacza filmowego i wózkarza, światło w filmie, ruch kamery, technika i technologia operatorska, zasady BHP, praca w studio i wnętrzach naturalnych, plenerze.

 

Celem drugiego semestru jest wyćwiczenie danych umiejętności filmowych w pracy z kamerą, obsługą wszystkich peryferiów kamery, umiejętności pracy w ekipie filmowej i na planie filmu fabularnego, zdobycie pełnej znajomości aktualnego sprzętu kamerowego dostępnego na świecie. W toku nauki zwraca się również uwagę słuchaczy na wzajemne przenikanie się zawodów filmowych, zapoznając ich ze specyfiką pracy poszczególnych członków ekipy filmowej, umiejętności filmowych w pracy na planie z oświetleniem, lampami, prądem, kablami i podłączeniami, praca na wysokości, oświetlenie podwodne, Także umiejętności pracy w ekipie filmowej i na planie filmu fabularnego, zdobycie pełnej znajomości aktualnego sprzętu oświetleniowego, kamerowego i grip dostępnego ma świecie. Słuchacze uczą się w specjalności GRIP także umiejętności ustawiania jazdy w każdych warunkach i tempie, wykonywania prawidłowej jazdy kamery na poziomie profesjonalnym, ustawiania kranu kamerowego i kranu Remote, wykonywanie ruchów kranem i jazdy karanem, podstaw szwenkowania głowicą zdalnie sterowaną – Remote Head. W toku nauki zwraca się również uwagę słuchaczy na wzajemne przenikanie się operatorskich zawodów filmowych, zapoznając ich ze specyfiką pracy poszczególnych członków ekipy filmowej. Każdy słuchacz Kierunku Cinematography uczy się także elementów inscenizacji  na planie i podstaw produkcji filmowej. W trakcie każdego semestru uczestnicy kursu realizują, pod okiem wykładowców, grupowe ćwiczenia filmowe.

 

Każdy słuchacz Kierunku Operatorskiego Camera/Light uczy się także elementów inscenizacji na planie i zagadnień współczesnej  postprodukcji obrazu oraz produkcji filmowej. W trakcie każdego semestru uczestnicy kursu realizują, pod okiem wykładowców, grupowe ćwiczenia filmowe.

Dyplom  Kierunku Operatorskiego Camera/Light w Warszawie

Podstawą zaliczenia kursu i uzyskania dyplomu jest zdanie egzaminu teoretycznego i praktycznego. Słuchacze, którzy uzyskają ocenę pozytywną, otrzymują Dyplom AMA FILM ACADEMY.

Kierunek przygotowuje do pracy w zawodach, takich jak:

Operator Kamery (szwenkier), Asystent Operatora Focus Puller, Asystent Operatora DIT (Digital Imaging Technician), Oświetlacz ( Gaffer ), Operator

 

TERMINY

Początek semestru zimowego: 12.11.2021 koniec: 06.02.2022
Początek semestru letniego: 18.02.2022 koniec: 19.06.2022

AMA FILM ACADEMY to prywatna szkoła filmowa. Rok założenia 2010. Absolwenci kursów, warsztatów, kierunków: 1000 osób.


ZOBACZ NASZ LIVE o KIERUNKU OPERATORSKIM camera / Light w AMA!

Jerzy Irzyk pokazał nam świat światła

Vladimir Samsonov - Kierunek Operatorski

Szkoła zdecydowanie pomogła mi znaleźć pracę

Adam Gontarz - Kierunek Operatorski
program kierunku
Teoria
 • analizy filmowe, przykłady operatorskiego stylu  oświetleniowego
 • podstawy inscenizacji
 • podstawy języka filmowego – opowiadanie obrazem
 • analizy filmowe, przykłady stylu operatorskiego
 • podstawy kompozycji
 • fotografia
 • fotografia cyfrowa
 • teoria światła filmowego
 • technika oświeteleniowa
 • technika prądu i zasilania
 • technologia operatorska analogowa
 • technologia operatorska cyfrowa
 • technika operatorska
 • światło w studiu, plenerze, wnętrzach naturalnych
 • zagadnienia eskponometrii
 • optyka
 • teoria koloru
 • koncepcja wizualna filmu
 • postprodukcja operatorska
 • podstawy efektów komputerowych
 • zagadnienia współczesnej prewizualizacji
 • podstawy VFX, greenscreen
 • budowa kamery
 • kameroznawstwo
 • optyka
 • budowa opraw oświetleniowych
 • teoria prądu
 • grip – ruch kamery
 • podstawy języka filmowego – opowiadanie obrazem
 • analizy filmowe, przykłady oświetlenia, ruchu kamery, kompozycji
 • podstawy kompozycji
 • technologia operatorska analogowa
 • technologia operatorska cyfrowa
 • technika operatorska
 • światło w studiu, plenerze, wnętrzach naturalnych – wykonanie oświetlenia
 • zagadnienia eksponometrii – podstawowe informacje
 • preprodukcja i postprodukcja cyfrowa – podstawy
 • skrócony kurs nomenklatury zawodowej w językach: polski, angielski, niemiecki
 • teoria prądu
 • teoria światła
 • teoria optyki oświetleniowej
 • fotografia cyfrowa
 • technologia oświetleniowa  analogowa
 • technologia oświetleniowa cyfrowa
 • technika oświetleniowa
 • światło w studiu, plenerze, wnętrzach naturalnych
 • zagadnienia eksponometrii
 • teoria koloru i temperatury barwowej
 • podstawy VFX, greenscreen
 • teoria światła w filmie
 • teoria dyfuzji i odbicia
Praktyka

 

 • ćwiczenia szwenkierskie
 • praktyczne zajęcia z różnymi profesjonalnymi kamerami  filmowymi i cyfrowymi
 • ustawiania menu kamery, technologia RAW i LOG
 • steadicam, stabilizatory
 • operatorskie warsztaty oświetleniowe
 • operatorskie warsztaty inscenizacyjne
 • indywidualna praca z kamerą
 • próby operatorskie
 • samodzielna realizacja etiud operatorskich (czarno-biała, barwna)
 • realizacja ćwiczenia operatorskiego grupowego pod opieką prowadzącego zajęcia
 • zdjęcia pojazdów w ruchu
 • ruch kamery, jazda, grip, kran, dolly
 • warsztaty oświetleniowe
 • indywidualna praca z kamerą
 • testy operatorskie optyki i kamer zaawansowane, przeprowadzane z użyciem współczesnych tablic kontrolnych do kinematografii cyfrowej
 • testy asystenckie sprzętu
 • testy obiektywów – ostrości
 • światło w studiu, plenerze, wnętrzach naturalnych
 • ćwiczenia manualne z przewodami zasilającymi
 • ćwiczenia manualne ze statywami oświetleniowymi
 • ćwiczenia manualne z oprawami oświetleniowymi
 • ćwiczenia manualne z mocowaniami, rigowaniem
 • organizacja sprzętu w transporcie, studio, magazynie i na planie filmowym
 • praktyczne zajęcia ze wszystkimi rodzajami lamp filmowych: Tungsten, HMI, Fluo, LED
 • praktyka dyfuzji, odbicia
 • praktyka wysłaniania, maskowania i kształtowania światła
 • świecenie barnwe i specjalne
 • praktyka konwersji   temperatury barwowej światła
 • oświetlenie pojazdów w ruchu
 • oświetlenie makiet i miniatur
 • oświetlenie  pack shot i reklamowe
 • światło naturalne
 • oświetlenie wnętrz naturalnych
 • oświetlenie dekoracji w studio
 • organizacja. pracy oświetlaczy na polanie
 • współpraca z operatorem
 • zadania nietypowe
 • organizacja pracy w rentalu
 • transport
 • oświetlanie z wysokości, praca z podnośnikiem
 • operatorskie warsztaty oświetleniowe
 • FX efekty specjalne, światło efektowe
 • zasilanie, agregaty, podłączenia
 • zajęcia na planie filmowym i w studiu
 • praktyka w rentalu i na planach filmowych – obowiązkowa
 • zajęcia na planie filmowym i w studiu
 • ćwiczenia prowadzenia ostrości
 • ćwiczenia prowadzenia kamery
 • ćwiczenia obsługi kamery cyfrowej każdego rodzaju ( Arri, RED, Sony, Panasonic, BMD, Canon )
 • ćwiczeni obsługi kamer semipro oraz DSLR ( Canon, Sony, Panasonic, JVC )
 • ćwiczenia obsługi optyki: prime Zeiss, Panavision, Cooke, Leica, Canon, inne, Zoom Fujinon, Angenieux
 • ćwiczenia obsługi peryferiów kamery
 • łączność bezprzewodowa
 • praktyka i organizacja back up zdjęciowego materiału cyfrowego
 • symulacja różnego rodzaju planu zdjęciowego, praca w nomenklaturze polskiej i angielskiej

Wszystkie zajęcia odbywają się w Warszawie, w siedzibie AMA Film Academy, oraz w bentalach, sprzętowych, studio filmowym AMA, na planach filmowych.

Przewaga zajęć praktycznych.

OPERATORski w AMA

OPERATORSKI CAMERA / LIGHT

warunki rekrutacji
Rekrutacja

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na Kierunek Cinematography Camera jest odbycie rekrutacyjnej rozmowy online, po uprzednim zapisie na stronie akademiamultiart.pl/aktualne-zapisy/.

Zapytania, informacje proszę przysyłać na adres e-mail: rekrutacja@akademiamultiart.pl

 

 

Informator zapisowy
 • Zapisy: do 11.11.2021
 • Rekrutacja online: 05.09.2021 – 11.11.2021
 • Termin: 12.11.2021 – 19.06.2022
 • Opłata egzaminacyjna: PLN 50
 • Ubezpieczenie NNW: PLN rocznie 39
 • Wpisowe: PLN 1500  płatne po podpisaniu umowy
 • Czesne:
  PLN/ semestr 5000
  PLN/ rok 10000
  Płatne za semestr z góry do:
  1 października i 15 lutego każdego roku,
  lub w miesięcznych ratach płatnych do 5 dnia każdego miesiąca
  październik – czerwiec PLN 1375
 • Wszystkie zajęcia Cinematography Camera odbywają się w Warszawie
zacznij z ama

Nakręć się na film Ucz się od najlepszych