Cinematography Camera  
Technika operatorska

Start / Kierunki filmowe / Cinematography Camera

Dlaczego Cinematography Camera  ?

 

Cinematography Camera

Profesjonalny, praktyczny kurs na poziomie zaawansowanym w zakresie: operator kamery, focus puller, asystent DIT. Przygotowuje do samodzielnej pracy na planie filmowym. Kierunek realizowany jest w AMA Warszawa.

 

Czas trwania

1 rok, 2 semestry. Jeden semestr to 8 zjazdów co 2 tygodnie. Zajęcia prowadzone są w piątki od godziny 16:00 do 20:00 oraz w soboty od godziny 10:00 do 18:00 i niedziele od godziny 10:00 do 18:00

 

Liczba godzin

18 godzin w trakcie zjazdu
144 w semestrze
288 w ciągu roku
288 w całym kursie

 

Zajęcia dodatkowe

Zajęcia praktyczne na planach filmowych oraz w firmach rentalowych z zakresu: kamera, grip, światło.

opis kierunku

Kierunek Cinematography Camera w Warszawie

Kierunek Cinematography Camera w Warszawie to nowatorski, jedyny w Polsce, wzorowany na systemie kształcenia w Europie zachodniej – roczny kurs na poziomie zaawansowanym, przygotowujący do profesjonalnej pracy w operatorskich zawodach technicznych. Absolwent Kierunku jest gotowy do podjęcia pracy w profesjonalnej branży audiowizualnej na stanowiskach:

 • Operator Kamery (szwenkier)
 • Asystent Operatora Focus Puller
 • Asystent Operatora DIT (Digital Imaging Technician)

Wszystkie zajęcia na kierunku Cinematography Camera odbywają się w Warszawie, przy ul.Baletowa 30D, w sali wykładowej i magazynie sprzętu. Zajęcia praktyczne odbywają się w obiekcie AMA, oraz w poszczególnych rentalach i na planach filmowych.

Zajęcia teoretyczne mogą się odbywać ONLINE w razie potrzeby związanej z sytuacją epidemiologiczną.

Słuchacze uczą się podstaw sztuki operatorskiej, oraz praktycznych zagadnień technicznych i technologicznych z jednej wybranej dziedziny: Camera operator, Focus puller, DIT. Nauka odbywa się w języku polskim, nomenklatura zawodowa uczona jest w języku polskim, angielskim, niemieckim.

Kurs na kierunku Cinematography Camera w Warszawie jest podzielony na II części:

I część – ogólna wiedza operatorska, język filmowy i podstawowe umiejętności z zakresu 3 operatorskich zawodów filmowych

II część – praktyczna nauka wybranych specjalności

Wiedza ogólna: Podstawy sztuki operatorskiej na poziomie I roku szkoły filmowej

Umiejętności zawodowe: praca z kamerą, szwenkowanie, zagadnienia kompozycji obrazu, estetyka, storyboard, praktyka barw, praca na statywie i na dolly, kran kamerowy, podstawy inscenizacji.

Techniki rejestracji cyfrowej obrazu, eksponometria, budowa kamer, sposoby zapisu obrazu, obsługa kamer: RED, Arri, Sony, Black Magic, Panavision, Panasonic. Zasady optyki, praca z gniazdami lens mount, praca z optyką zoom i stało ogniskową, podstawy back up materiału, kontaktowanie z ekipą produkcyjną i postprodukcyjną, podstawy postprodukcji obrazu.

Budowa optyki, praktyka justowania i testów optycznych, wiedza o przestrzeni, ruch kamery, technologie i praktyk prowadzenia ostrości, mechanicznie i bezprzewodowo, konserwacja kamery, podstawy filtrowani, budowa i obsługa akcesoriów kamery, praca z kamerą filmową 35 mm i cyfrową, praca z anamorfotami, definicja obrazu.

Uczestnicy kursu pracują z profesjonalnym i nowoczesnym sprzętem, kamerami, optyką, jazdą kamery, kranami kamerowymi, kamerami filmowymi 35 mm i Digital .

Zajęcia odbywają się w siedzibie AMA w Warszawie, magazynie sprzętu, studiu zdjęciowym, dekoracji, studiu filmowym i TV, obiektach naturalnych i plenerze. Kursanci współpracują z profesjonalnymi rentalami i produkcjami filmowymi, realizują zdjęcia do etiud słuchaczy Kierunku Reżyseria i Operatorski w AMA, pracują z aktorami.

Program nauczania obejmuje podstawowe wykłady teoretyczne ( ewentualnie online ) i zajęcia praktyczne, z naciskiem na praktykę.

Wykładowcami AMA są operatorzy filmowi, operatorzy kamer, asystenci, focus pullerzy, DIT, technolodzy filmowi, pracownicy profesjonalnych rentali.

 


Celem pierwszego semestru nauki jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi wymogami pracy realizatora obrazu filmowego, ukazanie natury kinematografii i praktyczne przygotowanie do zawodów operatorskich. Ogólnymi tematami pierwszego semestru są: film czarno-biały i barwny, analogowy i cyfrowy, budowa kamer, zasada powstawania obrazu, pojęcie prawidłowej ekspozycji oraz zasady optyki.

Celem drugiego semestru jest wyćwiczenie danych umiejętności filmowych w pracy z kamerą, obsługą wszystkich peryferiów kamery, umiejętności pracy w ekipie filmowej i na planie filmu fabularnego, zdobycie pełnej znajomości aktualnego sprzętu kamerowego dostępnego na świecie. W toku nauki zwraca się również uwagę słuchaczy na wzajemne przenikanie się zawodów filmowych, zapoznając ich ze specyfiką pracy poszczególnych członków ekipy filmowej. Każdy słuchacz Kierunku Cinematography uczy się także elementów inscenizacji na planie i zagadnień współczesnej  postprodukcji obrazu oraz produkcji filmowej. W trakcie każdego semestru uczestnicy kursu realizują, pod okiem wykładowców, grupowe ćwiczenia filmowe.

Dyplom  Kierunku Cinematography Camera w Warszawie

Podstawą zaliczenia kursu i uzyskania dyplomu jest zdanie egzaminu teoretycznego i praktycznego. Słuchacze, którzy uzyskają ocenę pozytywną, otrzymują Dyplom AMA FILM ACADEMY.

Kierunek przygotowuje do pracy w zawodach, takich jak:

Operator Kamery (szwenkier), Asystent Operatora Focus Puller, Asystent Operatora DIT (Digital Imaging Technician)

 

TERMINY

Początek semestru zimowego: 02.10.2021 koniec: 06.02.2022
Początek semestru letniego: 18.02.2022 koniec: 19.06.2022

AMA FILM ACADEMY to prywatna szkoła filmowa. Rok założenia 2010. Absolwenci kursów, warsztatów, kierunków: 1000 osób.


ZOBACZ NASZ LIVE o KIERUNKU OPERATORSKIM w AMA!

22.06.21 i 24.02.2021 godz: 18:00 www.amalive.pl

Jerzy Irzyk pokazał nam świat światła

Vladimir Samsonov - Kierunek Operatorski

Szkoła zdecydowanie pomogła mi znaleźć pracę

Adam Gontarz - Kierunek Operatorski
program kierunku
Teoria

 

 • budowa kamery
 • kameroznawstwo
 • optyka
 • budowa opraw oświetleniowych
 • teoria prądu
 • grip – ruch kamery
 • podstawy języka filmowego – opowiadanie obrazem
 • analizy filmowe, przykłady oświetlenia, ruchu kamery, kompozycji
 • podstawy kompozycji
 • technologia operatorska analogowa
 • technologia operatorska cyfrowa
 • technika operatorska
 • światło w studiu, plenerze, wnętrzach naturalnych – wykonanie oświetlenia
 • zagadnienia eksponometrii – podstawowe informacje
 • preprodukcja i postprodukcja cyfrowa – podstawy
 • skrócony kurs nomenklatury zawodowej w językach: polski, angielski, niemiecki
Praktyka

 

 • ćwiczenia szwenkierskie
 • praktyczne zajęcia z różnymi profesjonalnymi kamerami  filmowymi i cyfrowymi
 • ustawiania menu kamery, technologia RAW i LOG
 • steadicam, stabilizatory
 • szwenkowanie
 • zdjęcia pojazdów w ruchu
 • ruch kamery, jazda, grip, kran, dolly
 • warsztaty oświetleniowe
 • indywidualna praca z kamerą
 • testy operatorskie optyki i kamer zaawansowane, przeprowadzane z użyciem współczesnych tablic kontrolnych do kinematografii cyfrowej
 • testy asystenckie sprzętu
 • testy obiektywów – ostrości
 • zajęcia na planie filmowym i w studiu
 • ćwiczenia prowadzenia ostrości
 • ćwiczenia prowadzenia kamery
 • ćwiczenia obsługi kamery cyfrowej każdego rodzaju ( Arri, RED, Sony, Panasonic, BMD, Canon )
 • ćwiczeni obsługi kamer semipro oraz DSLR ( Canon, Sony, Panasonic, JVC )
 • ćwiczenia obsługi optyki: prime Zeiss, Panavision, Cooke, Leica, Canon, inne, Zoom Fujinon, Angenieux
 • ćwiczenia obsługi peryferiów kamery
 • łączność bezprzewodowa
 • praktyka i organizacja back up zdjęciowego materiału cyfrowego
 • symulacja różnego rodzaju planu zdjęciowego, praca w nomenklaturze polskiej i angielskiej

Wszystkie zajęcia Cinematography Camera odbywają się w Warszawie.

OPERATORZY w AMA

CAMERA CINEMATOGRAPHY zajęcia

warunki rekrutacji
Rekrutacja

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na Kierunek Cinematography Camera jest odbycie rekrutacyjnej rozmowy online, po uprzednim zapisie na stronie akademiamultiart.pl/aktualne-zapisy/.

Zapytania, informacje proszę przysyłać na adres e-mail: rekrutacja@akademiamultiart.pl

 

 

Informator zapisowy
 • Zapisy: 01.05.2021 – 30.09.2021
 • Rekrutacja online: 15.05.2021 – 30.09.2021
 • Termin: 02.10.2021 – 19.06.2022
 • Opłata egzaminacyjna: PLN 50
 • Ubezpieczenie NNW: PLN rocznie 39
 • Wpisowe: PLN 1500  płatne po podpisaniu umowy
 • Czesne:
  PLN/ semestr 5000
  PLN/ rok 10000
  Płatne za semestr z góry do:
  1 października i 15 lutego każdego roku,
  lub w miesięcznych ratach płatnych do 5 dnia każdego miesiąca
  październik – czerwiec PLN 1375
 • Wszystkie zajęcia Cinematography Camera odbywają się w Warszawie
zacznij z ama

Nakręć się na film Ucz się od najlepszych