kierunek
 Realizacja Dźwięku

FILMOWEGO

Start / Kierunki filmowe / Realizacja Dźwięku

Dlaczego Kierunek Realizacja Dźwięku?

Realizacja dźwięku

Jedyny w swoim rodzaju kierunek kształcenia w szkole filmowej. Obejmuje całokształt zagadnień związanych z realizacją dźwięku i muzyki w filmie, grach, TV, reklamie i multimediach. Kierunek realizowany jest w AMA Kraków i w AMA Warszawa.

Czas trwania

2 lata, 4 semestry. Jeden semestr to 8 zjazdów co 2 tygodnie, każdy po 3 dni. Zajęcia prowadzone są w piątki od godziny 16:00 do 20:00 oraz w soboty i niedziele od godziny 10:00 do 18:00

Liczba godzin

18 godzin w trakcie zjazdu
144 w semestrze
288 w ciągu roku
576 w całym kursie

Dodatkowo

Praktyki w produkcjach filmowych
Praca w AMA TV
Zajęcia fakultatywne w wymiarze 40 godzin oraz 160 godzin pracy własnej

opis kierunku

Kierunek Realizacja Dźwięku w AMA

Kierunek Realizacja Dźwięku w Filmie, Grach i Multimediach w AMA KRAKÓW i w AMA WARSZAWA to kompleksowy kurs realizacji dźwięku w filmie i pokrewnych formach audiowizualnych, przede wszystkim w grach i całym obszarze gamingu – od nagrania dźwięku na planie, poprzez jego obróbkę i postprodukcję do finalnego zgrania ścieżki dźwiękowej. Kurs obejmuje również zaawansowane zagadnienia opracowań muzycznych oraz nagrywania i wykorzystywania muzyki filmowej. Ważnym obszarem jest nauka kreacji współczesnego świata dźwięku.

Program pierwszego roku obejmuje zdobycie wiedzy w zakresie teorii i historii filmu oraz muzyki filmowej, a także poznanie zagadnień estetyki i konstrukcji dźwiękowego obszaru filmowego. Słuchacze zapoznają się z podstawami akustyki i jej praktycznym wykorzystaniem (fizyka dźwięku, rozchodzenie się dźwięku w przestrzeni, adaptacja akustyczna pomieszczeń, domowe studio dźwięku), dowiedzą się, czym jest plan filmowy oraz jak jest zorganizowany. W części praktycznej uczestnicy kursu nauczą się obsługi urządzeń wykorzystywanych na planie i w studiu dźwiękowym oraz praktycznych zasad nagrywania dźwięku w rożnych typach produkcji filmowych (film fabularny, film dokumentalny, reklama, realizacja TV). Program zajęć obejmuje dogłębne poznanie programu Pro Tools, praktyczną pracę z dźwiękiem w tym programie oraz naukę obsługi programów do czyszczenia, montażu i miksu dźwięku filmowego. Słuchacze zdobędą wiedzę w zakresie analizy scenariusza filmowego pod kątem udźwiękowienia. Podczas zajęć praktycznych poznają zasadę współpracy z planem dźwiękowym, reżyserem, montażystą i kompozytorem. Pierwszy rok będzie poświęcony zagadnieniom nagrywania każdego rodzaju dźwięku na planie w zakresie dialogów, efektów, tła dźwiękowego i innych; technicznej obróbce nagranego dźwięku, wykorzystywaniu profesjonalnego oprogramowania do montażu i czyszczenia dźwięku oraz tworzeniu bibliotek dźwiękowych i wstępnemu zarządzaniu nimi przy pomocy oprogramowania.

Celem pierwszego roku nauki jest nabycie i ugruntowanie wiedzy z zakresu nagrywania dźwięku na planie, jego montażu i obróbki, oraz tworzeniu bibliotek dźwiękowych.

O zaliczeniu pierwszego roku decyduje pozytywny wynik egzaminu teoretycznego i praktycznego w postaci nagrania dźwięku do szkolnych etiud filmowych.

 

Program drugiego roku jest poświęcony zagadnieniom z zakresu nagrań studyjnych, obszarowi finalnego zgrania ścieżki dźwiękowej oraz szeroko rozumianemu pojęciu sound designu. W terminie sound design zawierają się zarówno elementy technicznej konstrukcji wielu różnych warstw dźwiękowych, jak i bogatego obszaru kreacji dźwięku przestrzennego we współczesnym filmie i audiowizualnych formach pochodnych, takich jak TV, reklama, nowe media oraz dynamicznie rozwijający się obszar gamingu. Program drugiego roku obejmuje ugruntowanie i scalenie całego obszaru postprodukcji dźwięku w filmie, rozpoczynającego się od importu materiałów audio, poprzez montaż dialogów; nagranie i montaż postsynchronów, efektów, atmosfer, efektów synchronicznych oraz nagranie, dobór i montaż muzyki, aż po miks finalny. AMA dysponuje własnym studiem dźwiękowym.

Dyplom Kierunku Realizacja Dźwięku

Podstawą zaliczenia Kierunku i uzyskania dyplomu jest kompleksowa realizacja dźwięku do filmu dyplomowego Kierunku Reżyseria. Słuchacze, którzy uzyskają pozytywny wynik egzaminu, otrzymują Dyplom AMA FILM ACADEMY.

Słuchacze Kierunku korzystają ze stanowisk montażowych dźwięku, profesjonalnego oprogramowania i kompletnych zestawów do nagrania dźwięku na planie. Rozpoczną również pracę w studiach dźwiękowych na terenie szkoły, w Krakowie oraz w Warszawie.

Kierunek realizowany jest w AMA Kraków i w AMA Warszawa.


TERMINY

Początek semestru zimowego: 02.10.2021 koniec: 06.02.2022
Początek semestru letniego: 19.02.2022 koniec: 19.06.2022

AMA FILM ACADEMY współpracuje z Festiwalem Muzyki Filmowej w zakresie wspólnej organizacji międzynarodowych warsztatów mistrzowskich sound designerów i mikserów, przy udziale sław z Hollywood.

 


ZOBACZ NASZ LIVE o KIERUNKU REALIZACJA DŹWIĘKU w AMA!

 www.amalive.pl

 

 

 

Film pokazuje kawałek nas – to, kim jesteśmy

Adam Lipka – Kierunek Filmowy

Mamy możliwość poznania całego zaplecza realizacji filmu

Andrzej Cader – Kierunek Operatorski
program kierunku
Teoria

 

 • język filmu – podstawy
 • analizy filmowe
 • teoria mediów – podstawy
 • film dźwiękowy w ujęciu historycznym
 • podstawy akustyki
 • teoria dźwięku w filmie dokumentalnym, fabularnym, programach TV i reklamie
 • analiza scenariusza filmu pod kątem udźwiękowienia
 • dźwięk analogowy i cyfrowy
 • cyfrowe i analogowe urządzenia dźwiękowe
 • sound supervising – zakres prac od scenariusza do zgrania finalnego
 • sound desing – tworzenie wyjątkowej estetyki dźwiękowej filmu
 • rola muzyki w filmie
 • miejsce muzyki w strukturze ścieżki dźwiękowej
 • prawo autorskie i licencje muzyczne
 • kompozycja muzyki filmowej, współpraca z kompozytorem, music editor
 • współpraca reżysera z kompozytorem
Praktyka

 

 • nagrywanie dźwięku
 • techniki mikrofonowe, rodzaje mikrofonów
 • obsługa urządzeń nagraniowych
 • adaptacja akustyczna przestrzeni planu filmowego
 • realizacja dźwięku na planie filmowym
 • nagrywanie elementów ścieżki dźwiękowej: dialogi, postsynchrony, dubbing, gwary, atmosfery, efekty boczne/hard FX, efekty synchroniczne – Foley
 • wizyta w studiu efektów synchronicznych Proton
 • postpordukcja dźwięku
 • montaż i miks dźwięku w programie Pro Tools
 • czyszczenie oraz rekonstrukcja dźwięku w programie iZotope RX
 • barwa, dynamika, przestrzeń dźwięku
 • synchronizacja dźwięków z planu
 • montaż i czyszczenie dialogów
 • montaż postsynchronów (ADR), efektów bocznych, atmosfer, efektów synchronicznych – Foley, muzyki
 • tworzenie własnej biblioteki dźwięków
 • korzystanie z bibliotek muzyki i efektów dźwiękowych
 • programy do katalogowania i wyszukiwania dźwięków
 • wirtualne instrumenty muzyczne, zastosowanie w postprodukcji dźwięku
 • premix warstw dźwięku filmowego
 • sound design supervising, final mix
 • sound design – kreacja efektów specjalnych
 • zgranie finalne dźwięku Dolby Digital
 • przygotowanie tonu międzynarodowego (M&E)
 • przygotowanie dźwięku do emisji w różnych mediach, deliverables
 • opracowanie muzyczne z gotowych utworów
 • nagrywanie muzyki, udział w sesji nagraniowej
 • przygotowanie muzyki do zgrania finalnego
 • warsztaty mistrzowskie

Zajęcia dodatkowe realizowane w AMA to: projekcje filmowe, analizy filmowe, warsztaty mistrzowskie, udział w zajęciach w studiach postprodukcji dźwięku, udział w festiwalach, praktyki na profesjonalnych planach filmowych, możliwość licznych realizacji nagrania dźwięku na planie oraz postprodukcji i konstrukcji ścieżki dźwiękowej w etiudach Kierunku Reżyseria i Operatorskiego, możliwość udziału w profesjonalnych realizacjach reportaży, reklam i audycji internetowych oraz praca w redakcji AMA TV.

KIERUNEK REALIZACJA DŹWIĘKU

SHOWREEL AMA – 2021

warunki rekrutacji
Rekrutacja

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na Kierunek Realizacji Dźwięku jest przystąpienie do egzaminu wstępnego w formie rozmowy rekrutacyjnej oraz wcześniejsze przysłanie CV określającego predyspozycje kandydata.

Termin rozmowy rekrutacyjnej ustalany jest  indywidualnie. Rozmowa odbywa się w ONLINE.

CV proszę przysyłać na adres e-mail: rekrutacja@akademiamultiart.pl

Informator zapisowy
 • Zapisy: 01.05.2021 – 30.09.2021
 • Rekrutacja online: 15.05.2021 – 30.09.2021
 • Termin: 02.10.2021 – 25.06.2023
 • Opłata egzaminacyjna: PLN 50
 • Ubezpieczenie NNW: PLN rocznie 39
 • Wpisowe: PLN 1500  płatne po podpisaniu umowy
 • Czesne:
  PLN/ semestr 4900
  PLN/ rok 9800
  Płatne za semestr z góry do:
  1 października i 15 lutego każdego roku,
  lub w miesięcznych ratach płatnych do 5 dnia każdego miesiąca
  październik – czerwiec PLN 1100
  lipiec – wrzesień  PLN 500

 

zacznij z ama

Nakręć się na film Ucz się od najlepszych