kierunek
Filmowy

STACJONARNY

Start / Kierunki filmowe / Filmowy Stacjonarny

Dlaczego Kierunek Filmowy?

Filmowy Stacjonarny

Kierunek daje ogólne umiejętności i wiadomości z zakresu realizacji form audiowizualnych na potrzeby filmu, telewizji, reklamy i mediów interaktywnych. Kierunek realizowany jest w AMA Kraków.

Czas trwania

1 rok, 2 semestry. Zajęcia odbywają się od wtorku do piątku

Liczba godzin

11 godzin tygodniowo,
352 w roku + 150 godzin zajęć fakultatywnych

Dodatkowo

Praktyki w produkcjach filmowych
Udział w profesjonalnych planach filmowych w studiu i lokacjach TVN
Uczestnictwo w festiwalach filmowych
Projekcje
Praca w AMA TV

opis kierunku

Kierunek Filmowy Stacjonarny w AMA

Kierunek Filmowy w AMA KRAKÓW to roczny kurs realizacji filmowej, reżyserii oraz sztuki operatorskiej dla początkujących filmowców. Kierunek daje ogólne umiejętności i wiedzę z zakresu realizacji form audiowizualnych na potrzeby filmu, telewizji, reklamy i mediów interaktywnych.

Kształcenie ma przede wszystkim charakter praktyczny i warsztatowy. Zawodowe umiejętności absolwentów są jednak osadzone na solidnych podstawach teoretycznych. O  intensywności procesu kształcenia świadczy liczba godzin kursu: 480 godzin nauki w ciągu roku nauki i 320 godzin zajęć fakultatywnych.

Kierunek Filmowy daje podstawowe umiejętności w dziedzinie realizacji form audiowizualnych dla filmu i telewizji, przygotowując jednocześnie do kontynuowania nauki na innych kierunkach w AMA FILM ACADEMY lub w Katowickiej Szkole Filmowej i Szkole Filmowej w Łodzi.
Wykładowcami na Kierunku Filmowym są czynni zawodowo filmowcy: realizatorzy telewizyjni, reżyserzy, operatorzy, scenarzyści, dźwiękowcy, montażyści, specjaliści od efektów specjalnych i postprodukcji obrazu oraz producenci filmowi i telewizyjni. Wykłady prowadzą także teoretycy i historycy filmu oraz sztuki.

Kierunek Filmowy wpisuję się w strukturę działania AMA FILM ACADEMY: daje możliwość uczestniczenia w jej programach dodatkowych, takich jak udział w produkcjach i wizyty na profesjonalnych planach filmowych, praca w redakcji AMA TV realizującej reklamy i reportaże, dodatkowe projekcje filmowe, warsztaty i master class oraz wykłady autorskie.

Słuchacze na Kierunku Filmowym stają za kamerą już pierwszego dnia zajęć, podejmując liczne wyzwania z dziedziny filmowego obrazu, dramaturgii i technologii. Oprócz pisania, reżyserowania, filmowania, montażu i produkowania własnego filmu dyplomowego uczestnicy biorą udział w produkcjach realizowanych przez innych studentów szkoły filmowej jako asystenci: kierownika produkcji, reżysera, operatora i dźwiękowca. Dzięki temu każdy uczestnik kursu ma możliwość zdobycia dodatkowego doświadczenia.

Dyplom Kierunku Filmowego

Podstawą zaliczenia kursu i uzyskania dyplomu jest oddanie filmu dyplomowego prezentowanego przed publicznością na egzaminie otwartym oraz zdanie egzaminu teoretycznego. Słuchacze, którzy uzyskają ocenę pozytywną, otrzymują Dyplom AMA FILM ACADEMY.

Słuchacze AMA mają do dyspozycji bogato wyposażoną wypożyczalnię sprzętu zdjęciowego, oświetleniowego, dźwiękowego i grip, zaawansowane stanowiska montażowe oraz studio filmowe.

Kierunek realizowany jest w AMA Kraków.


Terminy

Początek semestru zimowego: 05.10.2021 koniec: 11.02.2022
Początek semestru letniego: 01.03.2022 koniec: 24.06.2022

AMA FILM ACADEMY to szkoła filmowa wpisana do Rejestru Szkół Artystycznych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Bardzo dużo case study, czyli przykłady z życia

Marta Wancerz - Produkcja Filmowa

To nie jest taka szkoła, w której się siedzi i notuje

Malwina Buonaiuto - Produkcja Filmowa
program kierunku
Teoria
 • historia filmu
 • historia sztuki
 • estetyka
 • analiza obrazu malarskiego i fotograficznego
 • zagadnienia operatorskie na poziomie podstawowym
 • światło w filmie
 • analiza filmowa operatorska
 • analiza filmowa montażowa
 • analiza filmowa reżyserska
 • reżyseria fabularna – podstawy
 • reżyseria dokumentalna – podstawy
 • tworzenie projektu filmowego i scenariusza – podstawy
 • elementy produkcji filmowej
 • medialne systemy produkcyjne: audio, wideo, multimedia
 • medialne systemy postprodukcyjne
Praktyka
 • technika kamerowa: wideo
 • ćwiczenia filmowe: mastershot, montaż wewnątrzkamerowy, systemy wielokamerowe
 • praca operatora na planie
 • realizacja światła w filmie
 • współpraca z ekipą
 • inscenizacja wieloujęciowa
 • fotografia reportażowa, fotografia kreacyjna
 • dramaturgia filmowa
 • warsztatowa analiza filmu
 • praca z aktorem
 • podstawy postprodukcji obrazu filmowego
 • montaż filmowy: Final Cut, Adobe Premiere, Avid
 • realizacja w studiu TV
 • realizacja filmu zaliczeniowego
 • projekcje

Zajęcia dodatkowe realizowane w AMA to: fakultatywne projekcje filmowe, master class, udział w festiwalach, praktyki na profesjonalnych planach filmowych, możliwość realizacji pozaprogramowych i pozaszkolnych projektów filmowych, praca w redakcji AMA TV.

Kierunek prowadzi

Film absolwenta  KIERUNKU Filmowego

FILM KIERUNKU PODSTAWOWY KURS FILMOWY

warunki rekrutacji
Rekrutacja

Warunkiem przyjęcia na Kierunek Filmowy jest odbycie rozmowy rekrutacyjnej i przedstawienie swojego CV oraz prac filmowych, fotograficznych, plastycznych lub literackich określających predyspozycje kandydata.

Termin rozmowy kwalifikacyjnej ustalamy z uczestnikami indywidualnie. Rozmowa odbywa się ONLINE.

CV oraz pracę proszę nadsyłać na adres e-mail  rekrutacja@akademiamultiart.pl

Informator zapisowy
 • Zapisy: 01.05.2021 – 30.09.2021
 • Rekrutacja online: 15.05.2021 – 30.09.2021
 • Termin: 05.10.2021 – 24.06.2022
 • Opłata egzaminacyjna: PLN 50
 • Ubezpieczenie NNW: PLN rocznie 39
 • Wpisowe: PLN 1500  płatne po podpisaniu umowy
 • Czesne:
  PLN/ semestr 4500
  PLN/ rok 9000
  Płatne za semestr z góry do:
  1 października i 15 lutego każdego roku,
  lub w miesięcznych ratach płatnych do 5 dnia każdego miesiąca
  październik – czerwiec PLN 1100
zacznij z ama

Nakręć się na film Ucz się od najlepszych