kierunek
Operatorski

SZTUKA OPERATORSKA

Start / Kierunki filmowe / Kierunek Operatorski

Dlaczego Kierunek Operatorski?

Operatorski

Intensywny, praktyczny kurs na poziomie podstawowym, średnim i zaawansowanym. Przygotowuje do samodzielnej pracy operatora filmowego. Kierunek realizowany jest w AMA Kraków i w AMA Warszawa.

Czas trwania

2 lata, 4 semestry. Jeden semestr to 8 zjazdów co 2 tygodnie. Zajęcia prowadzone są w piątki od godziny 16:00 do 20:00 oraz w soboty i niedziele od godziny 10:00 do 18:00

Liczba godzin

18 godzin w trakcie zjazdu
144 w semestrze
288 w ciągu roku
576 w całym kursie

Zajęcia dodatkowe

Zajęcia w firmie CineRental i CineGrip, na planach produkcji filmowych
Zajęcia fakultatywne w wymiarze 100 godzin oraz 160 godzin pracy własnej

opis kierunku

Kierunek Operatorski w AMA 

Kierunek Operatorski w AMA KRAKÓW i w AMA WARSZAWA to intensywny dwuletni kurs na poziomie podstawowym, średnim i zaawansowanym, przygotowujący do zawodu operatora filmowego lub kontynuacji nauki na Podyplomowym Kierunku Operatorskim w AMA FILM ACADEMY albo na innych uczelniach filmowych. Absolwent Kierunku jest gotowy do podjęcia pracy w branży audiowizualnej, przy tworzeniu prostych, komercyjnych form filmowych, dokumentalnych, telewizyjnych czy reklamowych. Jego celem może być jednak praca w filmie fabularnym, nic zatem nie stoi na przeszkodzie, aby zabłysnął na festiwalach jako autor zdjęć o oryginalnym i rozpoznawalnym stylu, na wzór wykładowców, z którymi zetknął się podczas studiów.

Słuchacze uczą się podstaw sztuki operatorskiej, technologii, pracy z kamerą, szwenkowania, technik rejestracji cyfrowej obrazu, historii sztuki i filmu, języka filmowego, zagadnień kompozycji obrazu, estetyki, światła w filmie, obsługi sprzętu filmowego, budowy kamer filmowych, cyfrowych i DSLR, optyki, definicji obrazu, montażu i postprodukcji obrazu. Uczestnicy kursu pracują z profesjonalnym i nowoczesnym sprzętem, kamerami, optyką, urządzeniami stabilizującymi, jazdą kamery, kranami kamerowymi, kamerami UHD: URSA, RED, ALEXA, Sony, Canon. Mają do dyspozycji duży i profesjonalny park oświetleniowy lamp HMI, LED, Kino Flo i  żarowych. Zajęcia odbywają się w studiu zdjęciowym, dekoracji, studiu filmowym i TV, obiektach naturalnych i plenerze. Kursanci uczą się efektów operatorskich (efekt nocy, deszczu, mgły, śniegu), oświetlania w plenerze, pracy z kaskaderami i pirotechnikami. Poznają szczegółowo teorię sztuki operatorskiej i filmowej, a także współczesnej technologii operatorskiej. Współpracują z profesjonalnymi rentalami i produkcjami filmowymi, realizują zdjęcia do etiud własnych oraz słuchaczy Kierunku Reżyseria i innych studentów w AMA, pracują z aktorami i modelkami.

Program nauczania obejmuje wykłady teoretyczne i zajęcia praktyczne, z naciskiem na praktykę.

Wykładowcami AMA są reżyserzy, operatorzy filmowi, operatorzy kamer, operatorzy steadicamu, asystenci, focus pullerzy, oświetlacze, wózkarze, technolodzy, teoretycy filmu i akademicy, związani m. in. z Łódzką i Katowicką Szkołą Filmową.

Celem pierwszego roku nauki jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi wymogami pracy realizatora obrazu filmowego, ukazanie natury kinematografii i praktyczne przygotowanie do zawodu operatora. Ogólnymi tematami pierwszego semestru są: film czarno-biały i pojęcie prawidłowej ekspozycji oraz zasady optyki i budowy kamer. W drugim semestrze słuchacze pogłębiają pojęcie kontrastu filmowego, pracują ze światłem na planie filmowym, opanowują zasady kompozycji i zastosowania elementów definicji obrazu. W toku nauki zwraca się również uwagę słuchaczy na wzajemne przenikanie się zawodów filmowych, zapoznając ich ze specyfiką pracy poszczególnych członków ekipy filmowej.Każdy słuchacz Kierunku Operatorskiego uczy się także elementów reżyserii, montażu, postprodukcji obrazu oraz produkcji filmowej. W trakcie każdego semestru uczestnicy kursu realizują, pod okiem wykładowców, grupowe ćwiczenia filmowe.

 

Warunkiem zaliczenia pierwszego semestru jest prezentacja indywidualnej  czarno – białej etiudy operatorskiej.

Warunkiem zaliczenia semestru drugiego jest prezentacja indywidualnej, autorskiej barwnej etiudy operatorskiej.

W każdym semestrze uczestnicy kursu przystępują również do egzaminu teoretycznego.

Drugi rok nauki służy pogłębieniu i specjalizacji zdobytej dotychczas wiedzy. Słuchacze poznają teorię i praktykę filmu barwnego, technologię światła i temperatury barwowej, nabywają umiejętności kreowania i wykonania barwnej koncepcji filmu, uczą się analizy struktury warstwy wizualnej filmu. Zdobywają wiedzę umożliwiającą realizację zdjęć do wszystkich form audiowizualnego przekazu. Stają się autorami własnego odwzorowania obrazowanej rzeczywistości. Drugi rok poświęcony jest wykorzystaniu nabywanych umiejętności praktycznych w zakresie pracy kamery, kompozycji, ruchu w kadrze, ekspozycji, roli barwy i konstrukcji światła filmowego w każdej sytuacji operatorskiej do stworzenia prawidłowej koncepcji wizualnej filmu. Zajęcia praktyczne odgrywają dominującą rolę w procesie nauczania. To także czas, w którym słuchacze uczestniczą w profesjonalnych produkcjach na planach filmowych i telewizyjnych.

Zajęcia są połączone z indywidualnymi konsultacjami dotyczącymi filmów dyplomowych, które wieńczą naukę. Każdy uczestnik kursu realizuje swój projekt w otoczeniu uznanych filmowców. Przy realizacji swego filmu słuchacze mogą współpracować ze słuchaczami Kierunków: Reżyserii, Scenopisarskiego, Aktorskiego i Produkcji.

Dyplom  Kierunku Operatorskiego

Podstawą zaliczenia kursu i uzyskania dyplomu jest realizacja filmu dyplomowego, prezentowanego przed publicznością na egzaminie otwartym oraz zdanie egzaminu teoretycznego. Słuchacze, którzy uzyskają ocenę pozytywną, otrzymują Dyplom AMA FILM ACADEMY.

Słuchacze AMA mają do dyspozycji bogato wyposażoną wypożyczalnię sprzętu zdjęciowego, oświetleniowego, dźwiękowego i grip, zaawansowane stanowiska montażowe oraz studio filmowe.

Kierunek realizowany jest  w AMA Kraków i w AMA Warszawa.


TERMINY

Początek semestru zimowego:

AMA KRAKÓW: 02.10.2021 koniec: 06.02.2022
II rok
Początek semestru zimowego: 08.10.2021 koniec: 13.02.2022
Początek semestru letniego: 25.02.2022 koniec: 26.06.2022

AMA WARSZAWA: 16.10.2021 koniec: 06.02.2022
Początek semestru letniego: 18.02.2022 koniec: 19.06.2022

AMA FILM ACADEMY to szkoła filmowa wpisana do Rejestru Szkół Artystycznych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


ZOBACZ NASZ LIVE o KIERUNKU OPERATORSKIM w AMA!

22.06.21 i 24.02.2021 godz: 18:00 www.amalive.pl

Jerzy Irzyk pokazał nam świat światła

Vladimir Samsonov - Kierunek Operatorski

Szkoła zdecydowanie pomogła mi znaleźć pracę

Adam Gontarz - Kierunek Operatorski
program kierunku
Teoria
 • historia sztuki
 • historia filmu
 • estetyka
 • podstawy inscenizacji
 • podstawy języka filmowego – opowiadanie obrazem
 • analizy filmowe, przykłady stylu operatorskiego
 • podstawy kompozycji
 • fotografia
 • fotografia cyfrowa
 • technologia operatorska analogowa
 • technologia operatorska cyfrowa
 • technika operatorska
 • światło w studiu, plenerze, wnętrzach naturalnych
 • zagadnienia eksponometrii
 • optyka
 • teoria koloru
 • koncepcja wizualna filmu
 • postprodukcja operatorska
 • podstawy efektów komputerowych
 • zagadnienia współczesnej prewizualizacji
 • podstawy VFX, greenscreen
Praktyka
 • światło w studiu, plenerze, wnętrzach naturalnych
 • ćwiczenia szwenkierskie
 • praktyczne zajęcia z różnymi kamerami profesjonalnymi filmowymi i UHD
 • ustawiania menu kamery HD, technologia RAW i LOG
 • podstawy DSLR
 • steadicam, stabilizatory
 • szwenkowanie
 • zdjęcia pojazdów w ruchu
 • ruch kamery, jazda, grip, kran, dolly
 • operatorskie warsztaty oświetleniowe
 • operatorskie warsztaty inscenizacyjne
 • indywidualna praca z kamerą
 • próby operatorskie
 • samodzielna realizacja etiud operatorskich (czarno-biała, barwna)
 • realizacja ćwiczenia operatorskiego grupowego pod opieką prowadzącego zajęcia
 • testy operatorskie zaawansowane, przeprowadzane z użyciem współczesnych tablic kontrolnych do kinematografii cyfrowej
 • zdjęcia sportowe, małe kamery i mocowania
 • zdjęcia efektowe: noc, deszcz, mgła, sceny kaskaderskie
 • on – set VFX
 • testy obiektywów
 • testy stylistyczne
 • montaż filmowy
 • współpraca z reżyserem
 • zajęcia na planie filmowym i w studiu
 • praca operatorska w realizacjach AMA TV, praktyki na planach filmowych i w produkcjach AMA FILM PRODUCTION

Zajęcia dodatkowe realizowane w AMA to: fakultatywne projekcje filmowe, master class, udział w festiwalach, praktyki na profesjonalnych planach filmowych, możliwość realizacji pozaprogramowych i pozaszkolnych projektów filmowych, zajęcia w firmie CineRental i CineGrip, praca w redakcji AMA TV.

Showreel AMA 2021

KIERUNEK operatorski W AMA

warunki rekrutacji
Rekrutacja

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na Kierunek Operatorski jest przystąpienie do egzaminu wstępnego w formie rozmowy rekrutacyjnej oraz wcześniejsze przysłanie prac z zakresu filmu, fotografii, sztuk plastycznych lub literatury, określających predyspozycje kandydata.

Termin rozmowy rekrutacyjnej ustalany jest  indywidualnie. Rozmowa odbywa się ONLINE.

CV, prace filmowe, fotograficzne lub teksty proszę przysyłać na adres e-mail: rekrutacja@akademiamultiart.pl

 

 

Informator zapisowy
  • Zapisy: 01.05.2021 – 30.09.2021
  • Rekrutacja online: 15.05.2021 – 30.09.2021
  • Termin:

                AMA KRAKÓW: 02.10.2021 koniec: 06.02.2022

                AMA WARSZAWA: 16.10.2021 koniec: 06.02.2022

 • Opłata egzaminacyjna: PLN 50
 • Ubezpieczenie NNW: PLN rocznie 39
 • Wpisowe: PLN 1500  płatne po podpisaniu umowy
 • Czesne:
  PLN/ semestr 5000
  PLN/ rok 10000
  Płatne za semestr z góry do:
  1 października i 15 lutego każdego roku,
  lub w miesięcznych ratach płatnych do 5 dnia każdego miesiąca
  październik – czerwiec PLN 1200
  lipiec – wrzesień  PLN 500

 

zacznij z ama

Nakręć się na film Ucz się od najlepszych