Podyplomowy kierunek
Operatorski DOP Masterclass

DOSKONALENIE WARSZTATU OPERATORSKIEGO

Start / Kierunki filmowe / Podyplomowy Kierunek Operatorski – DOP Masterclass

Dlaczego Podyplomowy Kierunek Operatorski DOP Masterclass?

Podyplomowy Kierunek Operatorski DOP Masterclass

Praktyczny, międzynarodowy kurs sztuki operatorskiej na poziomie zaawansowanym. Przygotowuje do samodzielnej, profesjonalnej pracy operatora filmowego. Kurs może być prowadzony częściowo  w języku angielskim.

Czas trwania

6 Zjazdów co 2 tygodnie, każdy po 3 dni. Zajęcia prowadzone są w piątki od godziny 16:00 do 20:00 oraz w soboty od godziny 10:00 do 18:00 i niedziele od godziny 09:00 do 17:00

Liczba godzin

20 godzin w trakcie zjazdu

120 w całym kursie

Dodatkowo

Praktyki w produkcjach filmowych
Praca w AMA TV
60 godzin pracy własnej

opis kierunku

Podyplomowy Kierunek Operatorski 

Podyplomowy Kierunek Operatorski – DOP  Masterclass  w AMA FILM ACADEMY to trwający pół roku praktyczny kurs sztuki operatorskiej na poziomie zaawansowanym, prowadzony w formie warsztatowej. Przygotowuje do samodzielnej pracy profesjonalnego operatora filmowego. Kurs może być prowadzony częściowo  w języku angielskim

Kierunek przeznaczony jest dla absolwentów szkół filmowych, artystycznych, plastycznych i fotograficznych z Polski i zagranicy. O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci na co najmniej średnim poziomie zaawansowania w sztuce operatorskiej, z podstawową umiejętnością języka angielskiego. Celem kursu jest doskonalenie umiejętności z zakresu koncepcji operatorskiej, budowy i wykorzystania nowoczesnego oświetlenia, kreacyjnego użycia współczesnego sprzętu i techniki oraz operowania kamerą. Każdy zjazd jest poświęcony jednemu z ważnych zagadnień sztuki operatorskiej, m. in.  konstrukcji i charakterowi światła w różnych rodzajach scen filmowych i obiektów zdjęciowych, we wnętrzach naturalnych, w plenerze, studiu, dekoracji, ruchowi kamery i profesjonalnemu szwankowaniu,  pełnemu opanowaniu technologii operatorskiej, efektom specjalnym VFX, koncepcji barwnej filmu i postprodukcji obrazu.

Wykładowcami są znani operatorzy i szwenkierzy, oświetlacze, specjaliści w dziedzinie VFX, grip, techniki kamerowej i postprodukcji oraz uznani wykładowcy innych uczelni – między innymi PWSFTviT w Łodzi i WRiT UŚ w Katowicach, a także z rynku międzynarodowego. W programie nauczania znajdują się przede wszystkim zajęcia praktyczne, prowadzone w systemie mistrz – uczeń. Uczestnicy kursu pracują z autorami zdjęć, których twórczość charakteryzuje się odrębnym, indywidualnym stylem. W piątki na każdym zjeździe omawiana jest w skondensowanej, profesjonalnej formie teoria sztuki operatorskiej.

Dyplom na Podyplomowym Kierunku Operatorskim

Podstawą ukończenia kursu i uzyskania dyplomu jest indywidualna realizacja ćwiczenia operatorskiego, ukazującego stopień zaawansowania umiejętności operatorskich, zaprezentowanego na egzaminie dyplomowym w wyznaczonym terminie.

ENGLISH

A post-degree Cinematographer Specialization 

A practical, international course of cinematography at an advanced level. It prepares for the independent, professional job as a cinematographer. The course is partially or entirely in English. The duration is 6 months, 6 meetings every 2 weeks and each meeting lasts for 3 days. The classes are on Fridays, Saturdays and Sundays from 10 a.m. to 6 p.m. Each meeting is 21 hours long (spread throughout 3 days), and there is a total number of 126 hours in the whole course. Additionally, there are internships in film productions, work at AMA TV, 60 hours of individual work. DOP Cinematography Masterclass at AMA FILM ACADEMY is a half-year practical course in cinematography at an advanced level carried out in the form of workshops. The course is partially or entirely in English. It is designed for graduates of Polish and International film, art, and photography schools. The course is open to candidates of at least medium level of knowledge in the art of cinematography, and with a basic level of English. The aim of the course is to improve the skills referring to the concept of cinematography, the construction and use of lights, the creative use of equipment and techniques, as well as camera operating. Every meeting is devoted to one of the important aspects of cinematography, such as: the construction and character of light in various types of movie scenes and photo objects, in natural interiors, outside, in the studio, and in reference to decorations; camera movements, the full proficiency of operating technology, VFX special effects, the color concept of the film and image post-production. The lecturers include known camera operators, light, grip, camera technique, postproduction and VFX specialists, as well as renowned lecturers of other schools – including PWSFTviT in Łódź and WRiT UŚ in Katowice, as well as those from the international market. The curriculum features first of all practical classes, carried out in a master-student system. The course participants work with photo authors whose art is characterized by a different and individual style. The Diploma of the Post-graduate Cinematographer Specialization To complete the course and receive the diploma, the participant has to individually complete a cinematography assignment, which shows the degree of cinematographic skills, during a diploma exam at a specified date. The classes are carried out by leading Polish cinematographers.  AMA students can take advantage of a well supplied equipment renting branch, which includes camera, lighting, sound and grip equipment, as well as an advanced editing room and film studios.

DEUTSCH

WARUM DOP CINEMATOGRAPHY MASTERCLASS?

Weiterbildende Richtung Kameramann

Praktischer, internationaler Lehrgang der Kamerakunst auf fortgeschrittenem Niveau. Vorbereitet zur selbstständigen, professionellen Arbeit als Kameramann. Der Lehrgang wird teilweise oder ganz auf Englisch geführt. Dauer: 6 Monate, 6 Meetings je 2 Wochen, jedes 3 Tage lang. Unterricht wird am Freitag, Samstag und Sonntag, von 10:00 bis 18:00 Uhr, geführt. Jedes Meeting 21 Stunden, 126 im ganzen Lehrgang. Zusätzliche Praktika bei Filmproduktionen, Arbeit in der AMA TV, 60 Stunden Eigenarbeit. DOP Cinematography Masterclass in der AMA FILM ACADEMY ist ein halbjähriger praktischer Lehrgang der Kamerakunst auf fortgeschrittenem Niveau, in Werkstatt-Form geführt. Der Lehrgang wird teilweise oder ganz auf Englisch geführt. Die Richtung ist für Absolventen der Filmschulen, Kunstschulen, Hochschulen für bildende Künste und Fotoschulen aus Polen und Ausland, bestimmt. Bewerben können sich Absolventen auf mindestens mittlerem Niveau in der Kamerakunst, sowie mindestens grundlegenden Englischkenntnissen. Ziel des Lehrgangs ist Besserung der Fähigkeiten im Bereich des Kamerakonzepts, des Baus und Nutzung der Beleuchtung, kreativen Nutzung der Ausrüstung und Technik, sowie der Kamerabedienung. Jedes Meeting wird einem der wichtigen Themen der Kamerakunst , u.a. der Konstruktion und dem Charakter des Lichts in verschiedenen Arten der Filmszenen und Fotoobjekte, in natürlichen Innenräumen, in der Landschaft, im Studio, in Dekorationen; der Kamerabewegung, dem vollen Beherrschen der Kameratechnologie, den Spezialeffekten VFX, dem Farbkonzept des Films und der Bildpostproduktion, gewidmet. Lehrer werden bekannte Kameramänner und Schwenker, Beleuchter, VFX-Spezialisten, Grips, Spezialisten für Kameratechnik und Postproduktion, sowie anerkannte Lehrer anderer Hochschulen – unter anderem der PWSFTviT in Lodz und WRiT UŚ in Katowice, sowie aus dem internationalen Markt, sein. Lehrprogramm enthält hauptsächlich praktischen Unterricht im Meister-Schüler-System. Teilnehmer werden mit Bildautoren, deren Schaffen einen eigenen, individuellen Stil hat, arbeiten. Diplom in der Weiterbildendem Kameramann-Richtung. Grundlage des Abschlusses des Lehrgangs und der Erlangung eines Diploms ist Ausführung einer Kameramann-Übung, die den Grad der Erlangung von Kameramannfähigkeiten zeigen wird und die bei einer Diplomprüfung zu festgelegter Zeit, präsentiert wird. Der Unterricht wird von führenden polnischen Kameramännern geführt.  Die AMA-Studenten werden über einen reich ausgestatteten Verleih von Film-, Licht-, Ton- und Grip- equipment, moderne Schnittplätze und ein Filmstudio, verfügen.


Słuchacze AMA mają do dyspozycji bogato wyposażoną wypożyczalnię sprzętu zdjęciowego, oświetleniowego, dźwiękowego i grip, zaawansowane stanowiska montażowe oraz studia filmowe w Krakowie i w pełni profesjonalne oparcie sprzętowe w Non Stop Film Service / Ludwig Kamera, oraz Piramida Film.

 


TERMINY

Początek kursu: 18.12.2020, koniec: 21.02.2021

AMA FILM ACADEMY to prywatna szkoła filmowa wpisana do rejestru szkół artystycznych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


DEADLINES

The beginning of the course: 18/11/2020, end: 21/02/2021

AMA FILM ACADEMY is a private film school entered into the register of artistic schools of the Ministry of Culture and National Heritage.


TERMINE

Der Beginn des Kurses: 18/12/2020, Ende: 21/02/2021

AMA FILM ACADEMY ist eine private Filmschule, die in das Verzeichnis der Kunstschulen des Ministeriums für Kultur und Nationales Kulturerbe eingetragen ist.

 


Zajęcia prowadzą czołowi polscy operatorzy:

Piotr Wojtowicz PSC: prof. dr hab. Kierownik Katedry Sztuki Operatorskiej PWSFTviT w Łodzi.
Członek Stowarzyszenia Autorów Zdjęć Filmowych (PSC)
Znany polski operator, laureat nagrody Złota Żaba na festiwalu Camerimage 2010, w latach 2012-2015 wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Twórców Obrazu Filmu Fabularnego ( PSC), autor zdjęć do takich filmów, jak: „Cheat” (1992),  „Prymas. Trzy lata z tysiąca” (2002), „Tam i z powrotem” (2003), „Jutro idziemy do kina” (2008) i „Różyczka” (2010).
Rozpiętość gatunkowa realizowanych filmów obejmuje film artystyczny, poprzez historyczny sięga lżejszego kina rozrywkowego i sensacyjnego. Jako operator kamery wykonuje zdjęcia lotnicze i podwodne, przez lata specjalizował się w zdjęciach na steadicamie. Swoje doświadczenie zdobywa pracując w warunkach tropikalnej dżungli w Wietnamie i na ośnieżonych szczytach górskich. Realizował filmy w Czechach, Rosji, Szwecji, USA, na Ukrainie, Węgrzech i we Francji. Jako samodzielny autor zdjęć filmowych debiutuje w roku 1990 realizując zdjęcia do filmu Cheat (Szuler) w reżyserii Adka Drabinskiego, amerykańsko – hiszpańskiej produkcji za którą otrzymał Nagrodę im. Andrzeja Munka w kategorii zdjęć. W latach następnych pracował jako autor obrazu między innymi z takimi reżyserami jak; Marta Meszaros, Izabela Cywińska, Andrzej Barański, Jan Kidawa-Błoński, Michał Kwieciński, Bodo Kox, Olaf Lubaszenko, Radosław Piwowarski, Andrzej Seweryn, Mariusz Treliński, Wojciech Wójcik, Patryk Vega, Krzysztof Zanussi, Ryszard Zatorski. Większość filmów fabularnych realizuje łącząc zadania autora zdjęć z funkcją operatora kamery.
Ma w dorobku ponad trzydziestu spektakli teatru telewizji, około stu filmów reklamowych, część z nich jako reżyser. Jest autorem kilkunastu teledysków, między innymi dla Grzegorza Ciechowskiego, Stanisława Sojki, zespołów; Budka Suflera i Piersi, oraz współautorem albumu fotograficznego „Prymas”, zawierał on m.in. fotosy z filmu Prymas. Trzy lata z tysiąca.
Jest członkiem Stowarzyszenia Autorów Zdjęć Filmowych / PSC (Polish Society of Cinematographers), elitarnego stowarzyszenia twórców zdjęć filmowych, w latach 2012-2015 jego wiceprzewodniczący. Członek European Federation of Cinematographers / IMAGO. W latach 2012 – 2014 zasiadał w Radzie Naukowej Filmoteki Narodowej. Członek jury wielu festiwali filmowych, między innymi: „Camerimage”, FFF w Gdyni, LLF w Łagowie.

Piotr Lenar BVK, PSC: Operator obrazu, członek BVK niemieckiego stowarzyszenia operatorów, Członek Stowarzyszenia Autorów Zdjęć Filmowych (PSC), Polskiej Akademii Filmowej i Europejskiej Akademii Filmowej (EFA, założyciel  szkoły filmowej AMA Film Academy. ( 2010 )

W autorze zdjęć filmowych Piotrze Lenarze wybitny reżyser Jan Jakub Kolski, który sam z wykształcenia jest operatorem, znalazł idealnego współtwórcę warstwy wizualnej swoich najważniejszych filmów, porównywanych z iberoamerykańskim realizmem magicznym. Spośród nich na bezdyskusyjnie czołowe miejsce wysunął się Jańcio Wodnik (1993), ujęty w programie Akademii Polskiego Filmu. Pozostałe to: Pograbek (1992, TV), Magneto (1993, TV), Cudowne miejsce (1994), Grający z talerza (Polska/Francja, 1995). Wszystkie zostały nakręcone na taśmie barwnej. Kolski i Lenar stworzyli zatem jeden z najbardziej wyrazistych estetycznie duetów reżysersko-operatorskich w kinie polskim. połowie lat 90. XX w. artysta wyjechał do Niemiec. Od tamtej pory przez blisko dwadzieścia lat pracował na przemian w Niemczech i w Polsce, a także w Stanach Zjednoczonych. Odnowienie współpracy z Janem Jakubem Kolskim nastąpiło w filmie Serce serduszko (2014).
Piotr Lenar urodził się 13 marca 1958 roku w Krakowie. Studia rozpoczynał na wydziale Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ale ukończył je na Wydziale Operatorskim i Realizacji Telewizyjnej Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi (w 1987 roku).  Na jego dorobek operatorski składają się zarówno kinowe filmy fabularne, jak i filmy dokumentalne oraz seriale telewizyjne. Jako autor zdjęć do kinowych filmów fabularnych zadebiutował kameralnym dramatem psychologicznym Wandy Różyckiej-Zborowskiej Jemioła(1988). Potem, oprócz wymienionych filmów Jana Jakuba Kolskiego oraz Miliona dolarów Janusza Kondratiuka (2009), pojawiły się filmy oraz seriale zrealizowane w Niemczech, we współpracy z takimi reżyserami, jak: Urs Odermatt, Thomas Jahn, Dieter Wedel czy Lenhard Fritz Krawinkel. W Stanach Zjednoczonych Piotr Lenar pracował głównie z Michaelem F. Huse’em.W Polsce był operatorem wszystkich lub wybranych odcinków m.in. następujących seriali telewizyjnych: Kryminalni (2004-2008), W11 – Wydział śledczy (2004-2013), Magda M. (2005-2007), Pitbull (2005-2008), Detektywi (2005-2012) i Dzieciaki (2013).

Piotr Sobociński PSC: Operator obrazu. Członek Stowarzyszenia Autorów Zdjęć Filmowych (PSC), Polskiej Akademii Filmowej i Europejskiej Akademii Filmowej (EFA).Syn aktorki Hanny Mikuć oraz operatora Piotra Sobocińskiego, wnuk operatora Witolda Sobocińskiego oraz aktorów Wandy Chwiałkowskiej i Bohdana Mikucia, brat aktorki Marii Sobocińskiej i operatora Michała Sobocińskiego.Jeden z najbardziej dynamicznie wchodzących na panteon świetnych, polskich operatorów filmowych, autorów zdjęć.Piotr Sobociński jr jest autorem zdjęć do takich filmów, jak: „Drogówka”, „Układ zamknięty”, „Bogowie”, „Wołyń”, „Cicha noc”, a także nominowanego do Oscarów filmu Jana Komasy „Boże Ciało”.Piotr Sobociński nie jest pierwszą osobą w rodzinie, która uprawia zawód operatora filmowego. Tradycję artystyczną zapoczątkował jego dziadek, Witold Sobociński, który za życia pracował z największymi reżyserami. Jego syn Piotr Sobociński (senior), obierając tą samą drogę kariery, rozpoczął karierę w Hollywood. Zmarł na zawał w wieku 43 lat w czasie realizacji filmu „24 godziny” w reżyserii Luisa Mandokiego z Charlize Theron.

Jarosław Żamojda PSC: Członek Stowarzyszenia Autorów Zdjęć Filmowych (PSC), jeden z najbardziej doświadczonych operatorów filmowych, reżyser filmu „Młode Wilki” (1995), autor zdjęć m.in. do seriali „Magda M” (2005 – 2007) i „Ojciec Mateusz” (2008-),
Autor zdjęć filmowych, reżyser i scenarzysta – Jarosław Żamojda olśnił uczestników Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni w 1990 roku swoim pełnometrażowym, fabularnym, kinowym debiutem operatorskim Pożegnanie jesieni (1989), którym debiutował także reżyser filmu Mariusz Treliński. Pełne zarazem ekspresji i malarskiej urody zdjęcia Żamojdy w tej wybitnej adaptacji powieści Stanisława Ignacego Witkiewicza (Witkacego) pod tym samym tytułem to jedno z największych osiągnięć kreacyjnej fotografii filmowej w polskim kinie. Nie są one przy tym sztuką dla sztuki, służą odzwierciedleniu w obrazach kluczowych motywów fabuły: blichtru życia wyższych sfer w okresie międzywojennym, egzaltacji erotycznej, narastających nastrojów dekadenckich.
W 1989 roku Treliński i Żamojda otrzymali za Pożegnanie jesieni Nagrodę im. Andrzeja Munka, przyznaną przez Państwową Wyższą Szkołę Filmową, Telewizyjną i Teatralną w Łodzi. Autorowi zdjęć film ten przyniósł ponadto Nagrodę Ministra Kultury i Sztuki oraz Nagrodę Węgierskiej Akademii Filmowej. Udane były również rezultaty współpracy Żamojdy z reżyserem Krzysztofem Zanussim, która rozpoczęła się od filmu dokumentalnego Witold Lutosławski w rozmowie z Krzysztofem Zanussim (Wielka Brytania, 1990). I tak w europejskiej koprodukcji Dotknięcie ręki (Polska/Wielka Brytania/Dania, 1992) czuło się – także dzięki zdjęciom – epicki oddech, mimo iż była ona w zasadzie kameralną opowieścią o sztuce i metafizyce. Natomiast w autobiograficznej komedii Zanussiego Cwał (1995), w której reżyser powracał wspomnieniami do dzieciństwa, ciepła tonacja obrazu oddawała na ogół pogodny – mimo umiejscowienia akcji w czasach stalinowskich – nastrój filmu, zaś żółto-brązowa dominanta barwna była tym, co psychologia określiła mianem kolorów pamięci″.
Jest autorem zdjęć również m.in. do takich kinowych pełnometrażowych filmów fabularnych, jak: OdjazdMagdaleny Łazarkiewicz i Piotra Łazarkiewicza (Polska/Niemcy, 1989-1991), Lazarus (1993) i Pierwszy milion (2000) Waldemara Dzikiego czy Nie kłam, kochaniePiotra Wereśniaka (2008).
Jako scenarzysta i reżyser Jarosław Żamojda zapisał się w kinematografii polskiej głównie jednym z jej największych przebojów kasowych z lat 90. XX w. – sensacyjnym filmem Młode wilki (1995). Wyreżyserował ponadto filmy: Młode wilki 1/2, 6 dni strusia (2000), Rh+ (Polska/USA, 2004), Skorumpowanych (2008) oraz kilka seriali TV.

Adam Sikora PSC: prof.dr hab. Wykładowca akademicki w Szkole Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego, dyrektor kierunku Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia. Członek Stowarzyszenia Autorów Zdjęć Filmowych (PSC). Operator filmowy, reżyser, scenarzysta, fotograf i malarz.Absolwent Wydziału Operatorskiego PWSFTViT w Łodzi. . Laureat licznych nagród. Realizator wielu spektakli Teatru Telewizji oraz programów kulturalnych Telewizji Polskiej, m.in. Ogrodu Sztuk i Rozmów na nowy wiek. Autor licznych wystaw fotografii.
Najważniejszą częścią jego dorobku są filmy realizowane wspólnie z Lechem Majewskim – „Pokój saren”, „Wojaczek”, „Angelus”, „Młyn o krzyż”; Jerzym Skolimowskim – „Cztery noce z Anną i „Essential Killing” oraz z Piotrem Dumałą – „Las”, które przyniosły mu wiele prestiżowych nagród i uznanie krytyki.
Autor filmów dokumentalnych ukazujących z różnych perspektyw Górny Śląsk, „Bluesmeni. Ballada o Janku »Kyksie« Skrzeku”, „Boże Ciało”.
Laureat m. in. Polskiej Nagrody Filmowej Orzeł za zdjęcia do filmu „Cztery noce z Anną”, nagrody za zdjęcia na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni za „Essential Killing” oraz Czeskiego Lwa (Nagrody Czeskiej Akademii Sztuki Filmowej i Telewizyjnej) za zdjęcia do „Ve stinu” Davida Ondříčka.
Za sprawą niepowtarzalnego stylu zdjęć filmowych oraz interesujących, oryginalnych rezultatów współpracy z wybitnymi reżyserami, głównie z Lechem Majewskim i Jerzym Skolimowskim, Adam Sikora okazał się jedną z ciekawszych indywidualności operatorskich w kinie polskim końca lat 90. XX w. i w latach po 2000 roku. Miarą jego wysokiej pozycji jest m.in. wiele prestiżowych nagród, jakie otrzymał – także za twórczość operatorską.Na Festiwalu Filmowym w Gdyni w 2015 roku widzowie sekcji Inne Spojrzenie podziwiali zdjęcia Adama Sikory w filmie fotografika i performera Zbigniewa Libery Walser

Artur Żurawski PSC: Operator obrazu. Członek Stowarzyszenia Autorów Zdjęć Filmowych (PSC). Obecnie Członek Zarządu PSC. Polski operator filmowy młodszego pokolenia, zdobył doświadczenie w egzotycznych kulturowo w fabularnych produkcjach filmowych w Indiach, Mongolii. Urodzony w Szczecinie, absolwent Wydziału Operatorskiego i Realizacji Telewizyjnej PWSFTviT w Łodzi. Absolwent Wydziału Operatorskiego Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi (2000). Członek Stowarzyszenia Autorów Zdjęć Filmowych (PSC) i Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Pierwszą  zawodową  produkcją  w  której  uczestniczył  był  film animowany  Piet Mondrian (1995), gdzie objął funkcje  animatora,  asystenta reżysera i współautora zdjęć trickowych.Jednocześnie kształcił się plastycznie w Akademii Sztuk Wizualnych w Poznaniu, która ukończył realizując dyplom z fotografii portretowej (1996).Równolegle zajmuje się fotografią. Między innymi od 2001 realizuje ProjektZ: każdego dnia wykonuje fotografię według ściśle określonego przepisu.

Bugumił Godfrejów PSC: Operator obrazu, Członek Stowarzyszenia Autorów Zdjęć Filmowych (PSC), Członek Polskiej Akademii Filmowej, Europejskiej Akademii Filmowej (EFA)
Operator filmowy, autor zdjęć do wielu filmów fabularnych i dokumentalnych oraz seriali. Absolwent Wydziału Operatorskiego PWSFTviT w Łodzi (2001). Nagradzany za „La Habitacion” ( 2017 nagroda za najlepsze zdjęcia Richmond International Film Festival), „Storm” ( 2010 Nagroda Stowarzyszenia Niemieckich Krytyków Filmowych, kategoria: najlepsze zdjęcia), „ Z odzysku” ( 2006 Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, nagroda za zdjęcia). W 2003 nominacja do Felixa (Europejskiej nagrody Filmowej) w kategorii najlepszy operator filmowy 2003 r za film „Światła”. 2003 r Brązowa kamera za film „Światła” na Międzynarodowym Festiwalu Operatorów Filmowych „Braci Manaki” w Bitoli (Macedonia)W 2002 roku, za etiudę filmową „Męska sprawa” nominowany przez Amerykańską Akademię Filmową do Oskara w kategorii film krótkometrażowy.

Piotr Lenar to guru z międzynarodowym doświadczeniem

Vladimir Samsonov - Kierunek Operatorski

AMA to jedyna w Krakowie szkoła artystyczna, która daje takie możliwości

Andrzej Cader - Kierunek Operatorski
program kierunku
Teoria
 • eksponomentria
 • oświetlenie
 • definicja obrazu
 • optyka, kompozycja
 • technika kamerowa
 • analizy starannie wybranych scen filmowych, będących przykładami stylu operatorskiego
 • barwa, korekcja barwna
 • przygotowanie do LUT, DCP, DI
Praktyka
 • konstrukcja i charakter światła
 • technika oświetleniowa: LED, HMI, Tungsten
 • technologia światła filmowego w studiu, we wnętrzu naturalnym, w plenerze
 • efekty oświetleniowe (dzień, noc) w studiu, dekoracji, we wnętrzu naturalnym, w plenerze
 • światło w nocy przy użyciu dużych jednostek oświetleniowych
 • efekt deszczu i burzy, mgły, śniegu, sceny kaskaderskie, SFX na planie
 • technika kamerowa RED, ARRI ALEXA, SONY Venice, Canon EOS Cinema, Blackmagic URSA, Pocket
 • technika grip: Easyrig, gimbal Ronin, Steadicam, dolly, kran remote
 • zagadnienia współczesnej prewizualizacji
 • zaawansowane testy operatorskie  z użyciem współczesnych tablic kontrolnych do kinematografii cyfrowej
 • indywidualna praca z kamerą, szwenkowanie
 • podstawy greenscreen, kluczowania, VFX on-set supervising
 • zdjęcia pojazdów w ruchu, rigowanie, auto w studio
 • zajęcia na planie filmowym i w studiu
 • realizacja własnego ćwiczenia operatorskiego

Arri Workshop – realizacja AMA TV

Fisher Dolly – wywiad Camerimage AMA TV

warunki rekrutacji
Rekrutacja

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na Podyplomowy Kierunek Operatorski  jest odbycie rozmowy rekrutacyjnej i wcześniejsze przesłanie dokumentu potwierdzającego ukończenie szkoły filmowej, artystycznej, fotograficznej lub plastycznej oraz prac filmowych, określających predyspozycje kandydata. Absolwenci AMA są zwolnieni z egzaminów wstępnych.

Termin rozmowy rekrutacyjnej ustalany jest  indywidualnie. Rozmowa odbywa się w siedzibie AMA. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest odbycie rozmowy online.

CV, dokumenty i prace proszę nadsyłać na adres e-mail: rekrutacja@akademiamultiart.pl

Informator zapisowy
 • Zapisy: od 01.05.2020 – 18.12.2020
 • Rekrutacja: od 01.05.2020 – 18.12.2020
 • Termin: 18.12.2020 – 21.02.2021
 • Opłata egzaminacyjna:  (nie dotyczy absolwentów AMA)  50 pln
 • Wpisowe: (nie dotyczy absolwentów AMA)  1000 pln
 • Czesne:  6000 pln
  Płatne za cały kurs z góry do 19 listopada 
  lub w 4 miesięcznych ratach płatnych do 19 listopada i 5 dnia każdego następnego miesiąca
  listopad – luty 1800 pln
zacznij z ama

Nakręć się na film Ucz się od najlepszych