Szkoły filmowe w Polsce

Szkoły filmowe w Polsce

 

W Polsce jest kilka szkół filmowych, wśród nich 2 to szkoły Państwowe, pozostałe są szkołami prywatnymi

AMA Film Academy w Krakowie

AMA FILM ACADEMY jest szkołą filmową umożliwiającą nabycie kompetencji we wszystkich dziedzinach przemysłu filmowego. Została stworzona przez doświadczonych filmowców. Motto Szkoły to powołanie i zawód, zrozumienie celu i zdobycie praktycznych umiejętności. Nauka odbywa się w nowoczesnych warunkach, z wykorzystaniem technologii przyszłości. Program nauczania ewoluuje wraz z pojawianiem się nowych trendów w kinematografii oraz rozwojem technologii filmowych.

Założycielem szkoły jest Piotr Lenar – autor zdjęć filmowych o bogatym dorobku artystycznym, na który składają się produkcje krajowe i zagraniczne, a także wykładowca szkół filmowych z wieloletnim doświadczeniem.

AMA kształci zarówno na kierunkach stacjonarnych, niestacjonarnych jak i warsztatach filmowych

 

PWSFTviT im. L. Schillera w Łodzi 

Łódzka filmówka.

Jedna z najstarszych europejskich szkół filmowych. Kształci przyszłych reżyserów, aktorów, fotografików, montażystów.

W trakcie nauki studenci podejmują pracę warsztatową i zajęcia praktyczne, a także zdobywają teoretyczną wiedzę, niezbędną do odnalezienie się w zdobywanym zawodzie.

Kształci studentów w trybie stacjonarnym na studiach I i II stopnia na czterech wydziałach: Wydziale Reżyserii Filmowej i Telewizyjnej (kierunek reżyseria ze specjalnoœciami: reżyseria filmowa i telewizyjna, montaż filmowy, scenariopisarstwo), Wydziale Operatorskim i Realizacji Telewizyjnej  ( kierunek realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografii ze specjalnościami: sztuka operatorska, film animowany i efekty specjalne, fotografia), Wydziale Aktorskim (kierunek aktorstwo), Wydziale Organizacji Produkcji Filmowej i Telewizyjnej (kierunek organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej; również w trybie zaocznym i podyplomowym). Naukę podjąć można także na studiach doktoranckich w dziedzinie sztuk filmowych i sztuk teatralnych. Ponadto Szkoła zajmuje się produkcją filmów szkolnych, wspierając rocznie ok. 300 projektów. Umożliwia współpracę między wydziałami. W Szkole działa również Biuro Promocji i Współpracy z Zagranicą, które zajmuje się promocją studentów w kraju i poza jego granicami, współorganizuję festiwale, współpracuje z zagranicznymi uczelniami i instytucjami.

Wśród wykładowców m.in. Mariusz Grzegorzek, Robert Gliñski, Jan Jakub Kolski, Leszek Dawid, Filip Bajon, Tomasz Edelman, Ireneusz Czop, Gabriela Muskała.

Wydział Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego

Katowicka szkoła filmowa. Jest jedną z dwóch państwowych szkół filmowych w Polsce. Uczelnia kształci na kierunkach reżyseria (I i II stopnia stacjonarne), organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej (I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne), realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia (jednolite magisterskie, stacjonarne), reżyseria (jednolite magisterskie, stacjonarne).

Nauka opiera się na modelu szkoły mistrzowskiej, oraz standardy kształcenia wyznaczone przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wydział współpracuje z innymi szkołami artystycznymi, a także z polskimi telewizjami. Wydział składa siê z trzech zakładów: Zakładu Realizacji Obrazu Telewizyjno – Filmowego i Fotografii, Zakład Reżyserii Filmowo – Telewizyjnej, Zakład Zarządzania Mediami i Organizacji Produkcji Filmowej i Telewizyjnej.

Wśród wykładowców m.in. Marcin Koszałka, Andrzej Fidyk, Krzysztof Zanussi, Jerzy Stuhr, Magdalena Piekorz, Maciej Pieprzyca, Michał Rosa, Krzysztof Lang.

Wajda School

Szkoła Wajdy. Szkoła powstała w 2001 r., założona przez Andrzeja Wajdê i Wojciecha Marczewskiego. W nauczeniu studentów kładzie nacisk na pracę w grupie i współpracę międzypokoleniową. Przy placówce działa Wajda Studio, a Szkoła posiada patronat Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Studenci realizować mogą następujące programy: scenariuszowy, fabularny, dokumentalny, oraz program dla aktywnych producentów.

W programie scenariuszowym słuchacze pracują nad własnymi scenariuszami, uczestniczą w warsztatach prowadzonych przez wybitnych filmowców z Polski i świata. W programie fabularnym stawia się przede wszystkim na praktykę, oraz indywidualny tok pracy studenta, daje on możliwość realizowania dwóch etiud  scenariuszowych. W programie dokumentalnym skupia się na rozwoju filmów uczestników, oraz produkcji aż trzech filmów każdego słuchacza. Program dla aktywnych producentów adresowanych jest do osób mających doświadczenie w branży (własna firma, produkcja filmów), do producentów wykonawczych, kierowników produkcji, PR-owców i dystrybutorów. Jest to kurs dla osób, które chcą pod szlifować swoje umiejętnoœci w zakresie przenoszenia projektów filmowych z papieru na ekran.

Wśród wykładowców oprócz A. Wajdy i W. Marczewskiego, Agnieszka Holland, Sławomir Fabicki, Leszek Dawid i Joanna Krauze.

AMA Film Academy w Krakowie

AMA_Logo_Color

 

AMA FILM ACADEMY

AMA FILM ACADEMY to placówka edukacyjna w branży filmowej, oferująca możliwość zdobycia umiejętności w różnych segmentach sektora filmowego. Szkoła została założona przez weteranów branży filmowej. Jej dewizą jest połączenie powołania z zawodem poprzez zrozumienie celów oraz zdobywanie praktycznych umiejętności. Edukacja odbywa się w nowoczesnym środowisku, z wykorzystaniem przyszłościowych technologii. Program nauczania jest dynamiczny i adaptuje się do najnowszych trendów w kinematografii oraz postępów w technologii filmowej. Założycielem szkoły jest Piotr Lenar, ceniony autor zdjęć filmowych z bogatym portfolio obejmującym projekty krajowe i międzynarodowe, który również posiada wieloletnie doświadczenie jako wykładowca na różnych uczelniach filmowych.

AMA Film Academy Kraków

AMA Film Academy Warszawa

 


 

 

W AMA FILM ACADEMY prowadzenie zajęć powierzono wybitnym specjalistom z aktywnym doświadczeniem zawodowym w branży filmowej oraz uznanym akademikom. Kadra stała to zespół profesjonalistów z bezpośrednimi związkami z sektorem audiowizualnym, liczący kilkadziesiąt osób. Wśród wykładowców znajdują się reżyserzy, scenarzyści, operatorzy filmowi, aktorzy, producenci, scenografowie, montażyści, inżynierowie dźwięku, specjaliści ds. postprodukcji obrazu, asystenci filmowi, oświetleniowcy, technolodzy i technicy filmowi, a także eksperci teorii filmu i sztuki.

Program edukacyjny AMA FILM ACADEMY obejmuje kluczowe obszary branży audiowizualnej, takie jak reżyseria, scenariopisarstwo, sztuka operatorska, produkcja filmowa, aktorstwo, postprodukcja obrazu, realizacja dźwięku, dziennikarstwo multimedialne oraz realizacja obrazu. Szkoła dostosowuje swoją ofertę edukacyjną do potrzeb słuchaczy, oferując zarówno regularne programy nauczania, jak i krótkoterminowe warsztaty oraz kursy typu master class.

AMA Film Academy ma swoje oddziały w Krakowie i Warszawie.

AMA prowadzi w roku akademickim 2024/2025 kierunki:

Stacjonarne:

 • KRAKÓW STACJONARNE

  KRAKÓW NIESTACJONARNE

  WARSZAWA STACJONARNE

  WARSZAWA NIESTACJONARNE

  • REŻYSERIA FILMOWA
  • OPERATORSKI
  • POSTPRODUKCJA OBRAZU
  • AKTORSTWO FILMOWE
  • OPERATORSKI CAMERA / LIGHT
  • SOCIAL MEDIA FILMMAKER PRO
  • PRODUKCJA SERIALI
  • ASYSTENT REŻYSERA / I AD
  • FILMMAKING BASIC COURSE

   Gdyńska Szkoła Filmowa

   Kształci przyszłych twórców filmów dokumentalnych i fabularnych na 2 – letnich studiach na Wydziale Reżyserii. Nauczanie opiera się na działaniu praktycznym, a teoria ma jedynie funkcje wspomagającą. Każdy ze studentów realizuje dwa filmy: fabularny i dokumentalny.

   Program nauczania obejmuje przedmioty takie jak: dźwięk i muzyka w filmie, montaż filmu fabularnego, montaż filmu dokumentalnego, fotografika, reżyseria filmu fabularnego, reżyseria filmu dokumentalnego, praca z aktorem.

   Wśród wykładowców m.in. Robert Gliński, Sławomir Fabicki, Paweł Huelle.

   AFIT w Warszawie

   Dwuletnia szkoła kształci w trybie dziennym i zaocznym. Oferuje kształcenie na kierunkach film  (specjalności: reżyseria, sztuka operatorska, montaż, scenariopisarstwo, organizacja produkcji) i realizacja dźwięku.

   Na kierunku filmowym studenci w I roku uczą się przedmiotów takich jak podstawy reżyserii filmowej, scenariopisarstwo, realizacja telewizyjna, technika zdjęciowa, z kolei w II roku skupiają się głównie na przedmiotach z wybranej specjalizacji.

   Studenci realizacji dźwięku uczą się m.in. obsługi komputera w nagraniach dźwiękowych, montażu dźwięku, kształcenia słuchu muzycznego, podstaw kompozycji muzyki elektronicznej. Studenci mogą dodatkowo uczestniczyć w szkolnej grupie realizacyjnej, gdzie przygotowywać będą programy telewizyjne i relacje z różnych imprez kulturalnych. Nauka oparta jest na autorskich programach wykładowców.

   Wśród wykładowców m.in. Andrzej Kotkowski, Janina Biliñska, Marek Biliñski, Elżbieta Cyran, Tomasz Decyk.

   Warszawska Szkoła Filmowa 

   Warszawska filmówka, Szkoła zawodów filmowych, Liceum Filmowe. Placówka została wpisana do rejestru niepublicznych szkół wyższych. Studentów kształci przede wszystkim na kierunku reżyserskim, czyli 3 – letnich studiach licencjackich, przygotowujących do pracy w zawodzie reżysera filmowego. Zajęcia prowadzone są w warunkach planu filmowego, co ma pomóc studentom w zapoznaniu się ze specyfiką przyszłej pracy.

   W trakcie nauki przedstawiają oni ćwiczenia i etiudy filmowe, a na zakoñczenie roku realizują filmy zaliczeniowe.

   Reżyserię studiować można także podyplomowo.

   Kolejnym kierunkiem w Szkole jest aktorstwo. W trakcie 3 – letnich studiów licencjackich słuchacze pracują nad materiałem klasycznym, dramatycznym i komediowym. Realizują zadania w oparciu o współczesne scenariusze filmowe i telewizyjne, zdobywają umiejętności z zakresu ruchu scenicznego, interpretacji wiersza i prozy, pracują nad dykcją i impostacją. Biorą udział w unikalnych zajęciach z szermierki historycznej, jazdy konnej, pantomimy, podstaw sztuki kaskaderskiej, oraz poznają czym jest praca na realistycznym i wirtualnym planie filmowym.

   Pozostałe kierunki, które oferuje Szkoła to fotografia, tworzenie gier komputerowych, kierunek operatorski, scenariopisarstwo (podyplomowo), kierunek reżysersko – operatorski, filmoznawstwo praktyczne, montaż, produkcja (dziennie i podyplomowo). Oferuje także kurs montażu i stART – kurs przeznaczony dla nauczycieli.

   Założycielami Szkoły są Maciej Ślesicki i Bogusław Linda, a zajęcia prowadzą także Jan Kidawa – Błoński, Beata Fudalej, Krzysztof Land, Wojciech Saramonowicz, Piotr Zelt, Krzysztof Zanussi i inni. Przy Szkole działa Liceum Filmowe z oddziałami dwujęzycznymi, oraz filmowe studium policealne, gdzie wybrać można kierunek aktorski lub filmowy (ze specjalizacjami: reżyseria, sztuka operatorska, montaż i produkcja filmowa).

   Krakowska Szkoła Filmowa im.J.Hassa

   Krakowska szkoła filmowa, KSF

  • Szkoła Filmowa Mastershot

   Wrocławska szkoła filmowa

   Poznańska szkoła Filmowa

   Wybór uznanych szkół filmowych n a świecie:

  • American Film Institute (AFI) – USA – Uznawany za jedną z najlepszych szkół filmowych w Stanach Zjednoczonych, AFI oferuje programy z różnych dziedzin filmowych, w tym reżyseria, produkcja i scenariopisarstwo.
  • University of Southern California, School of Cinematic Arts (USC) – USA – Szkoła ta jest jedną z najbardziej wpływowych w branży, z bogatą historią i szerokim wachlarzem programów edukacyjnych.
  • Beijing Film Academy (BFA) – Chiny – Największa i najbardziej znacząca instytucja filmowa w Chinach, znana z kształcenia wielu czołowych chińskich reżyserów.
  • National Film and Television School (NFTS) – Wielka Brytania – Ta szkoła oferuje jedne z najlepszych programów magisterskich w Europie, obejmujące wszystkie aspekty produkcji filmowej i telewizyjnej.
  • La Fémis – Francja – Jedna z najbardziej prestiżowych szkół filmowych w Europie, oferująca szeroką gamę kursów filmowych i telewizyjnych.
  • Film and Television Institute of India (FTII) – Indie – Ta szkoła ma znaczący wpływ na rozwój indyjskiego przemysłu filmowego, oferując kursy związane z filmem, telewizją i animacją.
  • The National Film School of Denmark – Dania – Szkoła ta jest znana z kreatywnego podejścia do nauczania i silnego nacisku na scenariopisarstwo i reżyserię.
  • Australian Film Television and Radio School (AFTRS) – Australia – AFTRS jest wiodącą australijską szkołą filmową, oferującą programy nauczania obejmujące wszystkie główne aspekty produkcji audiowizualnej.
  • Toronto Film School – Kanada – Znana z praktycznego podejścia do edukacji filmowej, Toronto Film School oferuje programy, które przygotowują studentów do rzeczywistych warunków pracy w branży filmowej i telewizyjnej.
  • Niemcy

   1. Deutsche Film- und Fernsehakademie Berlin (DFFB) – Szkoła filmowa w Berlinie, znana z kreatywnego podejścia do filmu i telewizji.
   2. Hochschule für Fernsehen und Film München (HFF München) – Uznawana za jedną z czołowych niemieckich akademii filmowych, oferująca szeroki zakres programów edukacyjnych.
   3. Filmakademie Baden-Württemberg – Znana z innowacyjnych metod nauczania i silnego nacisku na praktyczne aspekty produkcji filmowej.

   Czechy

   1. Akademia Sztuk Scenicznych w Pradze (FAMU) – Jedna z najstarszych szkół filmowych w Europie, ciesząca się międzynarodowym uznaniem za wysoki poziom nauczania w dziedzinie filmu i telewizji.
   2. Filmová Akademie Miroslava Ondříčka w Písku – Szkoła oferująca edukację filmową i telewizyjną, skoncentrowana na szerokiej gamie specjalności filmowych.

   Słowacja

   1. Akademia Sztuk Scenicznych w Bratysławie (VŠMU) – Główna szkoła filmowa na Słowacji, oferująca kompleksowe programy nauczania obejmujące film, telewizję i teatr.

   Francja

   1. La Fémis (École nationale supérieure des métiers de l’image et du son) – Jedna z najbardziej prestiżowych szkół filmowych w Europie, znajdująca się w Paryżu, oferuje zaawansowane programy edukacyjne w różnych dziedzinach produkcji filmowej i telewizyjnej.
   2. École Nationale Supérieure Louis-Lumière – Szkoła specjalizująca się w dziedzinie filmu, fotografii i dźwięku, znana z praktycznego podejścia do nauczania.
   3. École Supérieure de Réalisation Audiovisuelle (ESRA) – Szkoła oferująca programy edukacyjne w dziedzinie filmu, dźwięku i animacji.

Krok 4/4

Dziękujemy za zapis

Wkrótce sekretariat szkoły skontaktuje się z Tobą w celu dokończenia procesu zapisowego.

Ucz się od najlepszych!

AMA FILM ACADEMY