Szkoły filmowe w Polsce

Start / Szkoły filmowe w Polsce

Szkoły filmowe w Polsce

W Polsce jest kilka szkół filmowych, wśród nich 2 to szkoły Państwowe, pozostałe są szkołami prywatnymi

 

PWSFTviT im. L. Schillera w Łodzi 

Jedna z najstarszych europejskich szkół filmowych. Kształci przyszłych reżyserów, aktorów, fotografików, montażystów.

W trakcie nauki studenci podejmują pracę warsztatową i zajęcia praktyczne, a także zdobywają teoretyczną wiedzę, niezbędną do odnalezienie się w zdobywanym zawodzie.

Kształci studentów w trybie stacjonarnym na studiach I i II stopnia na czterech wydziałach: Wydziale Reżyserii Filmowej i Telewizyjnej (kierunek reżyseria ze specjalnoœciami: reżyseria filmowa i telewizyjna, montaż filmowy, scenariopisarstwo), Wydziale Operatorskim i Realizacji Telewizyjnej  ( kierunek realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografii ze specjalnościami: sztuka operatorska, film animowany i efekty specjalne, fotografia), Wydziale Aktorskim (kierunek aktorstwo), Wydziale Organizacji Produkcji Filmowej i Telewizyjnej (kierunek organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej; również w trybie zaocznym i podyplomowym). Naukę podjąć można także na studiach doktoranckich w dziedzinie sztuk filmowych i sztuk teatralnych. Ponadto Szkoła zajmuje się produkcją filmów szkolnych, wspierając rocznie ok. 300 projektów. Umożliwia współpracę między wydziałami. W Szkole działa również Biuro Promocji i Współpracy z Zagranicą, które zajmuje się promocją studentów w kraju i poza jego granicami, współorganizuję festiwale, współpracuje z zagranicznymi uczelniami i instytucjami.

Wśród wykładowców m.in. Mariusz Grzegorzek, Robert Gliñski, Jan Jakub Kolski, Leszek Dawid, Filip Bajon, Tomasz Edelman, Ireneusz Czop, Gabriela Muskała.

Wydział Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego

Jest jedną z dwóch państwowych szkół filmowych w Polsce. Uczelnia kształci na kierunkach reżyseria (I i II stopnia stacjonarne), organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej (I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne), realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia (jednolite magisterskie, stacjonarne), reżyseria (jednolite magisterskie, stacjonarne).

Nauka opiera się na modelu szkoły mistrzowskiej, oraz standardy kształcenia wyznaczone przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wydział współpracuje z innymi szkołami artystycznymi, a także z polskimi telewizjami. Wydział składa siê z trzech zakładów: Zakładu Realizacji Obrazu Telewizyjno – Filmowego i Fotografii, Zakład Reżyserii Filmowo – Telewizyjnej, Zakład Zarządzania Mediami i Organizacji Produkcji Filmowej i Telewizyjnej.

Wśród wykładowców m.in. Marcin Koszałka, Andrzej Fidyk, Krzysztof Zanussi, Jerzy Stuhr, Magdalena Piekorz, Maciej Pieprzyca, Michał Rosa, Krzysztof Lang.

Wajda School

Szkoła powstała w 2001 r., założona przez Andrzeja Wajdê i Wojciecha Marczewskiego. W nauczeniu studentów kładzie nacisk na pracę w grupie i współpracę międzypokoleniową. Przy placówce działa Wajda Studio, a Szkoła posiada patronat Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Studenci realizować mogą następujące programy: scenariuszowy, fabularny, dokumentalny, oraz program dla aktywnych producentów.

W programie scenariuszowym słuchacze pracują nad własnymi scenariuszami, uczestniczą w warsztatach prowadzonych przez wybitnych filmowców z Polski i świata. W programie fabularnym stawia się przede wszystkim na praktykę, oraz indywidualny tok pracy studenta, daje on możliwość realizowania dwóch etiud  scenariuszowych. W programie dokumentalnym skupia się na rozwoju filmów uczestników, oraz produkcji aż trzech filmów każdego słuchacza. Program dla aktywnych producentów adresowanych jest do osób mających doświadczenie w branży (własna firma, produkcja filmów), do producentów wykonawczych, kierowników produkcji, PR-owców i dystrybutorów. Jest to kurs dla osób, które chcą pod szlifować swoje umiejętnoœci w zakresie przenoszenia projektów filmowych z papieru na ekran.

Wśród wykładowców oprócz A. Wajdy i W. Marczewskiego, Agnieszka Holland, Sławomir Fabicki, Leszek Dawid i Joanna Krauze.

AMA Film Academy w Krakowie

AMA_Logo_Color

 

AMA FILM ACADEMY jest szkołą filmową umożliwiającą nabycie kompetencji we wszystkich dziedzinach przemysłu filmowego. Została stworzona przez doświadczonych filmowców. Motto Szkoły to powołanie i zawód, zrozumienie celu i zdobycie praktycznych umiejętności. Nauka odbywa się w nowoczesnych warunkach, z wykorzystaniem technologii przyszłości. Program nauczania ewoluuje wraz z pojawianiem się nowych trendów w kinematografii oraz rozwojem technologii filmowych.

Założycielem szkoły jest Piotr Lenar – autor zdjęć filmowych o bogatym dorobku artystycznym, na który składają się produkcje krajowe i zagraniczne, a także wykładowca szkół filmowych z wieloletnim doświadczeniem.

AMA kształci zarówno na kierunkach stacjonarnych, niestacjonarnych jak i warsztatach filmowych

Stacjonarne:

KIERUNEK FILMOWY
Roczny, stacjonarny kurs kompleksowej realizacji filmowej w zakresie reżyserii i sztuki operatorskiej na poziomie podstawowym.

KIERUNEK OPERATORSKI STACJONARNY
Dwuletni, czterosemestralny, dzienny kurs sztuki operatorskiej na poziomie podstawowym, średnim i zaawansowanym. Przygotowuje do samodzielnej pracy operatora filmowego lub do kontynuacji studiów kierunkowych.

KIERUNEK MONTAŻ I COLOR GRADING 
Dwuletni, czterosemestralny kompleksowy kurs postprodukcji obrazu w zakresie montażu filmowego i korekcji barwnej z elementami efektów cyfrowych VFX.

KIERUNEK ORGANIZACJA PRODUKCJI FILMOWEJ I MEDIÓW
Dwuletni, czterosemestralny, dzienny kurs przygotowujący w nowoczesny sposób do samodzielnej pracy na stanowisku asystenta kierownika produkcji filmowej, kierownika produkcji medialnych.

KIERUNEK REŻYSERIA STACJONARNY
Dwuletni, czterosemestralny, dzienny  kurs poświęcony kompleksowej nauce realizacji filmowej w zakresie reżyserii. Przygotowuje do samodzielnej pracy realizatora filmowego lub do kontynuacji studiów kierunkowych.

KIERUNEK AKTORSKI STACJONARNY

Dwuletni, czterosemestralny kurs sztuki aktorskiej specyficznej dla filmu, telewizji i reklamy, wzorowany na programach Camera Acting. Przygotowuje do samodzielnej pracy aktorskiej lub do kontynuacji studiów kierunkowych.

KIERUNEK SCENARIOPISARSTWO STACJONARNY

Roczny, dwusemestralny w trybie stacjonarnym kurs pisania scenariuszy filmu fabularnego i serialu TV. Nauka obejmuje kompleksowo specyfikę warsztatu scenarzysty. Przygotowuje do samodzielnej pracy zawodowej.

KIERUNEK REALIZACJA DŹWIĘKU STACJONARNY

Dwuletni, czterosemestralny kurs obejmujący całokształt zagadnień związanych z realizacją dźwięku i muzyki w filmie, grach,TV, reklamie oraz multimediach. Jedyny w swoim rodzaju kierunek kształcenia w szkole filmowej.

FILMMAKING BASIC COURSEINTERNATIONAL FILM STUDY IN ENGLISH

Gain experience across all filmmaking and screen content disciplines, such as screenwriting, producing, directing, camera and lighting, and editing. Prepares for the film director’s independent work or for continuing the film studies.
The course will be in English.

Niestacjonarne:

KIERUNEK REALIZACJA DŹWIĘKU W FILM IE I GRACH
Dwuletni kurs obejmujący całokształt zagadnień związanych z realizacją dźwięku i muzyki w filmie, TV, reklamie i multimediach.
KIERUNEK REŻYSERIA FILMOWA
Dwuletni kierunek poświęcony nauce kompleksowej realizacji filmowej w zakresie reżyserii. Nacisk położony jest szczególnie na praktyczne podejście do filmu i naukę rzemiosła.
KIERUNEK PRODUKCJA FILMOWA
Dwuletni kurs w nowoczesny sposób przygotowujący studentów do pracy producenta filmowego. Podczas zajęć poznają profesjonalne techniki kreowania produktu audiowizualnego – od momentu jego powstania, aż do skutecznej sprzedaży.
KIERUNEK OPERATORSKI
Dwuletni kurs sztuki operatorskiej na poziomie podstawowym, średnim i zaawansowanym.
KIERUNEK POSTPRODUKCJA
Dwuletnia nauka montażu filmowego, efektów cyfrowych VFX, animacji 3D oraz postprodukcji obrazu. Pierwszy semestr obejmuje naukę wspólną elementów języka filmowego, technologii obrazu i dźwięku, analizy filmowej, konstrukcji dzieła filmowego oraz podstaw wszystkich dziedzin postprodukcji obrazu w filmie.W drugim semestrze zaczynają się praktyczne zajęcia specjalistyczne w danej specjalizacji.
KIERUNEK SCENARIOPISARSTWO
Roczny kurs, przygotowujący studentów do pracy przy filmie fabularnym, serialu oraz formacie dokumentalnym. Kurs kończy się przygotowaniem autorskiego scenariusza wybranej przez słuchacza formy filmowej.
KIERUNEK AKTORSTWO FILMOWE
Dwuletni kurs aktorstwa filmowego, obejmujący pracę z kamerą, specyfikę pracy na planie zdjęciowym, współpracę z reżyserem i operatorem.
PODYPLOMOWY KIERUNEK REŻYSERSKI
Zaawansowany, roczny kurs polegający na indywidualnej pracy nad realizacją filmu w profesjonalnych warunkach, mistrzowskich konsultacjach z uznanymi autorytetami reżyserskimi oraz na obowiązkowej, indywidualnej praktyce w filmowych firmach produkcyjnych, stacjach TV.
PODYPLOMOWY KIERUNEK OPERATORSKI
To semestralny kurs sztuki operatorskiej, przygotowujący na poziomie zaawansowanym do dalszej kontynuacji studiów filmowych lub też samodzielnej pracy operatorskiej.

Szkoła Filmowa AMA w Krakowie www.akademiamultiart.pl

Gdyńska Szkoła Filmowa

Kształci przyszłych twórców filmów dokumentalnych i fabularnych na 2 – letnich studiach na Wydziale Reżyserii. Nauczanie opiera się na działaniu praktycznym, a teoria ma jedynie funkcje wspomagającą. Każdy ze studentów realizuje dwa filmy: fabularny i dokumentalny.

Program nauczania obejmuje przedmioty takie jak: dźwięk i muzyka w filmie, montaż filmu fabularnego, montaż filmu dokumentalnego, fotografika, reżyseria filmu fabularnego, reżyseria filmu dokumentalnego, praca z aktorem.

Wśród wykładowców m.in. Robert Gliński, Sławomir Fabicki, Paweł Huelle.

AFIT w Warszawie

Dwuletnia szkoła kształci w trybie dziennym i zaocznym. Oferuje kształcenie na kierunkach film  (specjalności: reżyseria, sztuka operatorska, montaż, scenariopisarstwo, organizacja produkcji) i realizacja dźwięku.

Na kierunku filmowym studenci w I roku uczą się przedmiotów takich jak podstawy reżyserii filmowej, scenariopisarstwo, realizacja telewizyjna, technika zdjęciowa, z kolei w II roku skupiają się głównie na przedmiotach z wybranej specjalizacji.

Studenci realizacji dźwięku uczą się m.in. obsługi komputera w nagraniach dźwiękowych, montażu dźwięku, kształcenia słuchu muzycznego, podstaw kompozycji muzyki elektronicznej. Studenci mogą dodatkowo uczestniczyć w szkolnej grupie realizacyjnej, gdzie przygotowywać będą programy telewizyjne i relacje z różnych imprez kulturalnych. Nauka oparta jest na autorskich programach wykładowców.

Wśród wykładowców m.in. Andrzej Kotkowski, Janina Biliñska, Marek Biliñski, Elżbieta Cyran, Tomasz Decyk.

Warszawska Szkoła Filmowa 

Placówka została wpisana do rejestru niepublicznych szkół wyższych. Studentów kształci przede wszystkim na kierunku reżyserskim, czyli 3 – letnich studiach licencjackich, przygotowujących do pracy w zawodzie reżysera filmowego. Zajęcia prowadzone są w warunkach planu filmowego, co ma pomóc studentom w zapoznaniu się ze specyfiką przyszłej pracy.

W trakcie nauki przedstawiają oni ćwiczenia i etiudy filmowe, a na zakoñczenie roku realizują filmy zaliczeniowe.

Reżyserię studiować można także podyplomowo.

Kolejnym kierunkiem w Szkole jest aktorstwo. W trakcie 3 – letnich studiów licencjackich słuchacze pracują nad materiałem klasycznym, dramatycznym i komediowym. Realizują zadania w oparciu o współczesne scenariusze filmowe i telewizyjne, zdobywają umiejętności z zakresu ruchu scenicznego, interpretacji wiersza i prozy, pracują nad dykcją i impostacją. Biorą udział w unikalnych zajęciach z szermierki historycznej, jazdy konnej, pantomimy, podstaw sztuki kaskaderskiej, oraz poznają czym jest praca na realistycznym i wirtualnym planie filmowym.

Pozostałe kierunki, które oferuje Szkoła to fotografia, tworzenie gier komputerowych, kierunek operatorski, scenariopisarstwo (podyplomowo), kierunek reżysersko – operatorski, filmoznawstwo praktyczne, montaż, produkcja (dziennie i podyplomowo). Oferuje także kurs montażu i stART – kurs przeznaczony dla nauczycieli.

Założycielami Szkoły są Maciej Ślesicki i Bogusław Linda, a zajęcia prowadzą także Jan Kidawa – Błoński, Beata Fudalej, Krzysztof Land, Wojciech Saramonowicz, Piotr Zelt, Krzysztof Zanussi i inni. Przy Szkole działa Liceum Filmowe z oddziałami dwujęzycznymi, oraz filmowe studium policealne, gdzie wybrać można kierunek aktorski lub filmowy (ze specjalizacjami: reżyseria, sztuka operatorska, montaż i produkcja filmowa).

zacznij z ama

Nakręć się na film Ucz się od najlepszych